Розрахункові функції комерційних банків. Реферат

Комп'ютерна революція виявила глибокий вплив на характер і технологію грошових розрахунків. Розвиток отримали дві системи автоматизованих розрахунків: "роздрібні" системи електронних розрахунків і міжбанківські системи перекладу засобів. В США в нинішній час є чотири системи роздрібних платежів

Платіжний механізм - структура економіки, що опосередує "обмін речовин" в господарській системі. Засоби платежу діляться на наявні і безготівкові. В великому обороті домінують безготівкові платежі і розрахунки а в сфері роздрібного товарообміну основна маса правочинів опосередується наявними грошами, незважаючи на те, що в останні десятиріччя активно впроваджуються форми безготівкового розрахунку. Існує велика різноманітність виглядів безготівкових розрахунків.

Переказний вексель - це безумовний письмовий наказ, що адресувався однією особою (векселедавцем) іншій особі (платнику) і підписаний особою, що видавали вексель, про виплату на вимогу або на певну дату суми грошей третьому учаснику (бенефициару), його наказу або подавцю. Головне застосування векселя сьогодні - зовнішня торгівля, де вексель має ряд важливих достоїнств, виступаючи елементом кредитування і як засіб врегулювання боргів.

Покупець, видавши вексель, одержує відстрочку платежу і може мобілізувати необхідну суму, реалізувавши куплений товар. З Іншого Боку, продавець, одержавши вексель в оплату за відвантажений товар, має можливість або зберігати його до закінчення терміну, або сплатити цим векселем своїм контрагентам за постачання товару, або продати вексель банку і отримати по ньому суму достроково за винятком певного відсотка.

Банківська тратта - це переказний вексель, де векселедавцем і платникам виступає один і той же банк. Це дуже надійний документ розрахунків, що по ступеню ліквідності рівнозначному наявним грошам. Часто такі тратти на прохання клієнта виписує відділення банка в провінції на його головну контору.

Простий вексель - безумовне письмове зобов'язання однієї особи перед іншим сплатити зумовлену суми грошей на вимогу або на фіксовану дату його подавцю.

Чек - це безумовний наказ клієнта банку, ведучому його поточний рахунок, сплатити певну суму подавцю чека, його наказу або іншому означеному в чекові особі. Володар лічби одержує чекову книжку і виписує чеки в межах залишку засобів на лічбі (або понад цей залишок, якщо є договір про овердрафте). Чекове звернення породжує взаємні претензії банків друг до друга. Тому створюються клирингові, або розрахункові, палати, що виробляють взаємні розрахунки вимог банків друг до друга. Можливо декілька засобів клірингу:

 • Всередині одного банку;
 • Через місцеві розрахункові палати;
 • Через мережу банків-кореспондентів;
 • Через розрахункову мережу центрального банку.

При використанні місцевого клірингу банки обмінюються чеками через розрахункову палату і роблять один остаточний платежу за підсумками балансу розрахунків за день, щоб покрити різницю між сумою чеків, поданими до оплати іншим банкам, і сумою чеків, отриманих від інших банків і що підлягають оплаті клієнтами даного банку. Остаточний платіж виробляється також безготівковим шляхом - через центральний банк.

Комп'ютерна революція виявила глибокий вплив на характер і технологію грошових розрахунків. Розвиток отримали дві системи автоматизованих розрахунків: "роздрібні" системи електронних розрахунків і міжбанківські системи перекладу засобів. В США в нинішній час є чотири системи роздрібних платежів.

     

Автоматичні розрахункові палати. АРП виконують функції розрахункових палат, але паперові носії замінені магнітними, на яких вони мають формат, зручний для швидкісної обробки на ЕОМ. АРП особливо ефективні при здійсненні масових, регулярно платежів, що повторюються.

Банківські автомати. Банківські автомати встановлюються в приміщеннях готелів, супермаркетів, університетських будинків, вокзалів і т. д. Автомати нинішньої єенерації дозволяють виконують наступні операції:

 • Зняття грошей з поточного або ощадного рахунки в банку;
 • Отримання позички в межах відкритого ліміту;
 • Депонування грошей на лічбі з одночасним отриманням депозитної квитанції;
 • Отримання в будь-який момент про стан лічби клієнта в банці;
 • Переклад засобів з однієї лічби на інший;
 • Обмін іноземних банкнот на місцеву валюту;
 • Банківські автомати представляють велику вигоду для клієнтів банка, бо знижують необхідність подорожей в банк для скоєння повсякденних операцій.

Термінали в торгових точках. Доки не отримали розвитку і знаходяться в експериментальної стадії. Ідея полягає в тому, щоб здійснювати оплату повсякденних покупок в крамницях, кафе і ресторанах, бензоколонках і т. д.

Банківське обслуговування вдома - ще один перспективний елемент розрахунків. Це комплекс послуг за наданням клієнтам банка фінансової інформації, а також здійсненню по їхній ініціативі банківських правочинів з передачею інформації по телефонним лініям. Ця форма припускає наявність у клієнта персонального комп'ютера.


16.06.2011