Загрузка...

Огляд системи "клієнт-банк" у КФ АКІБ "УкрСиббанк". Реферат

Програмний продукт АКІБ "УкрСиббанк" слугує банку вже 7 років. За цей час особливих нарікань клієнтів програма не отримувала. У разі виникнення змін зовнішнього середовища, програмістами банку оперативно вносяться корективи до програмного коду системи, що дозволяє без втрат часу задовольнити нові сподівання клієнтів, що вони прагнуть отримувати від системи "клієнт-банк"

Система "клієнт-банк", що надається клієнтам КФ АКІБ "УкрСиббанк" власним клієнтам є розробкою відділу автоматизації "УкрСиббанку". Введена у дію у 1995 році, і з того часу постійно вдосконалюється власними силами та у взаємодії з розробниками інших програмних банківських продуктів, зокрема розробниками "операційного дня банку" – фірмою R-Style.

На час створення системи банком було вивчено продукти аналогічного застосування, що існували на ринку та пропонувались розробниками програмного забезпечення. На основі зробленого аналізу дійшли до висновку про створення власного програмного продукту. Переваги такого рішення полягають у наступному:

 • розробка програмного продукту власними силами є більш економним способом, а отже потребує менші капіталовкладення;
 • розробка власного продукту була під силу висококваліфікованому персоналу автоматизаторів банку – що дозволяло збільшити завантаженість високооплачуваних працівників, тим самим зменшуючи видатки вцілому по банку;
 • врахувавши потреби клієнтів банку, особливості програми "операційний день банку" та недоліки існуючих систем вдалося створити найбільш пристосовану для клієнтів банку програму "клієнт-банк";
 • створення продукту власними силами дозволяє і по теперішній час постійно вдосконалювати систему своїми співробітниками без виклику спеціалістів іншої фірми;
 • розробка продукту власними силами зменшила ймовірність виходу назовні комерційних та банківських таємниць, підвищила конфіденційність роботи банку;
 • система може бути продана іншій банківській установі, що значно зменшить собівартість продукту.

Таким чином програмний продукт АКІБ "УкрСиббанк" слугує банку вже 7 років. За цей час особливих нарікань клієнтів програма не отримувала. У разі виникнення змін зовнішнього середовища, програмістами банку оперативно вносяться корективи до програмного коду системи, що дозволяє без втрат часу задовольнити нові сподівання клієнтів, що вони прагнуть отримувати від системи "клієнт-банк".

Функціонально система "клієнт-банк" розподіляється на банківську та клієнтську частини.

Отже функції "клієнтської частини" – комплексу, що розміщений на підприємстві:

 • ведення необхідної нормативно-довідкової інформації;
 • ведення значення рахунку клієнта, що є відображенням рахунку, який ведеться в банку, з максимально можливою точністю. Можливе ведення двох варіантів значень рахунку: з урахуванням тільки фактично проведених документів - фактичного, та з урахуванням "коштів у розрахунках" — прогнозованого;
 • підготовка початкових платіжних документів (або автономно, або прийом їх із програми автоматизації бухгалтерії підприємства);
 • обмін з банком платіжними документами;
 • отримання відповідних платіжних документів з банку;
 • обмін з банком технологічною інформацією та надання клієнту повної інформації про стан виконання розрахунків за кожним з платіжних документів, що проходить як через систему "клієнт-банк", так і за межами системи (наприклад, проведення документів цього клієнта в паперовій формі через операціоніста банку);
 • ведення протоколів роботи, архівів проведених (та відхилених) трансакцій.

Іншій частині комплексу – "банківській частині" – що розміщено у банку відведено інший перелік функцій, зокрема:

 • ведення нормативно-довідкової інформації та забезпечення нею програмних комплексів клієнтської частини;
 • розподіл прав доступу користувачів-клієнтів, реєстрація доступу клієнтів, запобігання несанкціонованому доступу;
 • обмін платіжними документами з клієнтською частиною, з інформуванням клієнта про результати приймання його документів або їх відхилення (з обов'язковим повідомленням причин відхилення);
 • обмін платіжними документами з програмним комплексом ОДБ (зокрема, банківська частина системи "клієнт - банк" може бути одним з компонентів ОДБ), який власне і виконує розрахунки клієнта за документами, що отримані через систему "клієнт - банк", а також ведення рахунків клієнтів з відображенням фактично виконаних трансакцій;
 • обмін із клієнтською частиною допоміжною технологічною інформацією та бухгалтерськими документами на зразок "виписка з рахунку", на основі яких клієнт має змогу отримати повну інформацію про стан свого рахунку та рух коштів на ньому;
 • ведення протоколів роботи, архівів проведених (та відхилених) трансакцій.

Система "клієнт-банк" складається з двох програм: програми "клієнт-банк" УкрСиббанку та поштової програми RS-Mail 4.0. Програма "клієнт-банк" призначена для вводу і відправлення платіжних документів до поштової програми. Поштова програма призначена для відправки і прийому документів із банку по каналам зв’язку.

Система працює в режимі OFF-Line, тому більшість операцій виконується після натиснення функціональної клавіші "обновити". Такий принцип побудови всіх існуючих в Україні систем віддаленого доступу до банківських рахунків "клієнт-банк". Це дозволяє уникати перевантаження систем електронного обчислення та максимально ефективно розподілити час комп’ютерного обладнання на виконання поставлених задач.

     

Так, виписка клієнта формується кожні 40 хвилин. Іноді, цей інтервал є завеликим для певної категорії клієнтів, зокрема VIP-клієнтів. Адже платежі по таким компаніям проводяться у дуже оперативному режимі, використовуючи повний спектр операційного часу банку. Для задоволення потреб таких клієнтів існує функція по зменшенню часу між формуванням виписок до 15 хвилин.

Інший важливий аспект роботи системи "клієнт-банк" є безпека передачі даних. Сучасні методи криптографії – шифрування електронних документів дозволяють зменшити ризик перехоплення та зчитування інформації або її зміну до мінімуму. Найчастіше для здійснення зловмисних дій використовується перехоплення паролю. В ситуації з встановленням системи "клієнт-банк" такий хід абсолютно виключений, адже для встановлення системи до офісу клієнта виїжджає спеціаліст банку, який, після встановлення відповідного програмного забезпечення, передає дискети з електронним підписом особі, повноваження якої перевіряються за Статутом чи іншими правовстановлюючими документами.

Система "клієнт-банк" УкрСиббанку дозволяє в значній мірі автоматизувати процес обробки інформації та проведення платіжних документів. Зокрема, системою формується перелік архівних документів. По запиту клієнта можна переглянути:

 • повний перелік відправлених платежів за певний проміжок часу;
 • повний перелік отриманих платежів за певний проміжок часу;
 • перелік платежів відправлених на певного отримувача;
 • перелік платежів отриманих від певного відправника;
 • перелік операцій проведених за певну дату і т. д.

Також клієнт може формувати шаблони документів для автоматичного заповнення по платежам з однаковими реквізитами, як то податкові платежі, перерахування до Пенсійного фонду, постійним постачальникам та ін.

Система "клієнт-банк" автоматично перевіряє певні реквізити на відповідність, зокрема при введені МФО банку отримувача коштів автоматично видається на екран його назва за довідником, що постійно обновлюється даними НБУ. Код ЄДРПОУ перевіряється на відповідність зареєстрованому у банку, адже за вимогами НБУ така перевірка покладена на установи комерційних банків.

Проблема, з якою часто зіштовхуються розробники та користувачі системи "клієнт-банк" – це конфлікт програмного забезпечення, що встановлено на комп’ютері клієнта із програмним забезпеченням системи "клієнт-банк". Над її вирішенням постійно працюють спеціалісти відділу автоматизації. Теоретично є декілька виходів з такої ситуації.

Можлива наявність окремої підсистеми телекомунікації, яка дозволяє побудувати банківську та клієнтську частини незалежно від конкретних засобів електронної пошти і внаслідок цього забезпечити функціонування програмного забезпечення системи "клієнт-банк" у різних телекомунікаційних середовищах.

В Україні вже існують системи "клієнт-банк", які є невід'ємною складовою програмного комплексу автоматизації бухгалтерії клієнта. Це дозволяє не тільки повністю автоматизувати бухгалтерський облік на підприємстві, а й побудувати єдину технологічну лінію для виконання всіх фінансових операцій підприємства.

Архітектура кожної конкретної системи "клієнт-банк" та специфіка технології її роботи перебувають в досить широкому діапазоні. Практично широка розробка та впровадження систем "клієнт-банк" в Україні тільки починається. Тому найближчими роками очікується різке зростання як кількості клієнтів, що користуватимуться цим сучасним видом послуг, так і рівня програмно-технічних розробок таких систем.


11.06.2011

Загрузка...