Загрузка...

Оформлення розрахункових документів. Реферат

У рефераті подано відомості про порядок оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків

Клієнт, виходячи із своїх технічних можливостей, може подавати до банку розрахункові документи як у паперовій формі, так і у вигляді електронних розрахункових документів (електронних повідомлень) каналами зв’язку. Спосіб подання ним документів до банку передбачається в договорі на розрахунково-касове обслуговування.

Розрахункові документи приймаються банками до виконання без обмеження їх максимального або мінімального розміру суми. Платежі з рахунків клієнтів виконуються банками у межах залишків коштів на початок операційного дня.

Розрахункові документи, які подаються клієнтами в банк у паперовій формі, повинні мати такі реквізити:

 • а) назву документа;
 • б) номер документа, число, місяць, рік його виписки;
 • в) назви платника та одержувача коштів;
 • г) назви банків платника та одержувача, їх місцезнаходження та умовні номери за МФО;
 • д) суму платежу цифрами та літерами;
 • е) призначення платежу;
 • є) на першому примірнику - відбиток печатки та підписи відповідальних осіб платника або (та) одержувача коштів;
 • ж) підрозділи бюджетної класифікації та строк настання платежу (у разі перерахування коштів до бюджету);
 • з) суму податку на добавлену вартість або напис "без податку на добавлену вартість".

У разі, якщо хоча б один з вищезазначених реквізитів (якщо вони передбачені формою документа) не заповнений або заповнений неправильно, банк такий документ до виконання не приймає.

На всіх примірниках паперових розрахункових документів банк в обов’язковому порядку в правому верхньому куті проставляє дату надходження цих документів. Якщо документи надійшли після закінчення регламентованого банком часу роботи з клієнтами, на них, крім того, проставляється штамп "Вечірня". Дата виконання розрахункового документа проставляється в правому нижньому куті.

У разі, якщо дата розрахункового документа збігається з датою проводки його банком, дата отримання банком документа у правому верхньому куті не проставляється.

Банк одержувача зобов’язаний зарахувати кошти на рахунки клієнтів не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації від розрахункової палати.

Джерела

 1. Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. - 432 с.
 2. Банковское дело: Учебник. - 2-е изд. Стереотип / Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 480 с.


09.06.2011

Загрузка...