Головні засади роботи з програмою в режимі "Уведення проміжних даних". Реферат

Первинною інформацією для введення проміжних даних є інформація про виконання конкретних операцій (етапів) міжнародного економічного контракту. На цьому етапі роботи бухгалтерія, відділ збуту, відділ постачання, інші економічні підрозділи підприємства, що задіяні в роботі з виконання міжнародної економічної угоди, матимуть можливість вести бухгалтерський та оперативний облік лише за умови оперативного надходження первинних документів та оперативних повідомлень

Уведення проміжних даних — у цьому режимі користувачі працюють з обмеженням допуску до даних.

Як видно з рис. 1, у даному режимі створені аналогічні під режими, як у "Введенні початкових даних".

Первинною інформацією для введення проміжних даних є інформація про виконання конкретних операцій (етапів) міжнародного економічного контракту.

Довідник

Уведення початкових даних

Введення проміжних даних

Уведення контрольних даних

База даних контрагентів

База даних запасів, ТМЦ, прав

Оперативна звітність

 

 

Експорт

 

 

 

 

 

 

Імпорт

 

 

 

 

 

 

Бартер

 

 

 

 

 

 

Д. С. України

 

 

 

 

 

 

Д. С. Іноземна

 

 

 

 

 

 

Реекспорт

 

 

 

 

 

 

Реімпорт

 

 

 

 

 

 

Лізинг

 

 

 

 

 

 

Консигнація

Рис. 1. Вигляд робочого екрана в режимі "Уведення проміжних даних".

 

 

Інше

 

На цьому етапі роботи бухгалтерія, відділ збуту, відділ постачання, інші економічні підрозділи підприємства, що задіяні в роботі з виконання міжнародної економічної угоди, матимуть можливість вести бухгалтерський та оперативний облік лише за умови оперативного надходження первинних документів та оперативних повідомлень. Причому це можуть бути не оригінали документів, а факсокопії, усні повідомлення, телеграми, телефонограми тощо.

Тобто оператор, який працює над виконанням конкретного контракту, заносить інформацію в певні блоки та рядки регістраційної картки за фактом надходження оперативно-облікових даних. Зазначене ми конкретніше розглянемо в третьому розділі.

Також якщо відбуваються зміни або доповнення до діючого контракту, тоді оператор вносить цю інформацію в загальний блок регістраційної картки оперативного обліку та контролю.

Наведемо приклад тексту експортного контракту.

Предмет договору

1. Продавець зобов’язується поставити та передати у власність (повне господарське відання) покупця товар, а покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його на умовах даного Договору.

2. Найменування товару: цукор-пісок.

3. Виготовлювач товару: Таращанський цукровий завод.

4. Місцезнаходження товару: м. Тараща.

5. Документи на товар, які продавець повинен передати покупцю:

 • сертифікат якості товару;
 • сертифікат походження товару;
 • фітосанітарний сертифікат;
 • товаротранспортна накладна;
 • вантажна митна декларація.

Кількість товару

1. Одиниця виміру кількості товару: тонни.

2. Загальна кількість товару: 50 тис. т (п’ятдесят тисяч тонн).

Асортимент товару

1. Груповий асортимент товару, що постачається:

 • цукор 1 ґатунку в кількості 20 тис. тонн;
 • цукор 2 ґатунку в кількості 30 тис. тонн.

2. Розгорнутий асортимент товару, що постачається, визначається в Додатку № 1 до даного Договору.

Якість товару

1. Якість товару, що постачається продавцем, повинна відповідати ГОСТу-56-4890-785 та ГОСТу-56-4890-539.

2. Підтвердженням якості з боку продавця є:

 • сертифікат якості товару;
 • сертифікат походження товару;
 • фітосанітарний сертифікат.

3. Гарантійний термін експлуатації (придатності, зберігання): з моменту отримання товару покупцем — 1 рік.

4. Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного терміну 3 місяці з моменту виявлення дефектів.

У блоки (що відповідають номерам розділів міжнародного економічного контракту) та рядки реєстраційної картки було внесено інформацію (рис. 2).

Реєстраційна картка оперативного обліку та контролю.

Реєстраційний №

Е-03456451

Дата відкриття

21.06. 2001

Дата внесення змін

Рядок

Підстава

Попередні дані

 

 

 

 

№ рядка

Показник

Оперативно-облікові дані

Оперативно-контрольні дані

01-01

Описання товару

Цукор-пісок

´

01-02

Виготовлювач товару

Таращанський цукровий завод

 

01-03

Місцезнаходження товару

м.  Тараща

 

01-04

Документи на товар, що передаються імпортеру

сертифікат якості товару

сертифікат походження товару

фітосанітарний сертифікат

товаротранспортна накладна

вантажна митна декларація

 

         

 

02-01

Загальна кількість

50 тис. тонн

 

02-02

Одиниця виміру

тонни

 

 

03-01

Асортимент товару

1.  Цукор 1 ґатунку — 20 тис.  тонн

2.  Цукор 2 ґатунку — 30 тис.  тонн

 

 

04-01

Якість товару

ГОСТу-56-4890-785 ГОСТу-56-4890-539

 

04-02

Гарантійний термін придатності

1 рік

 

04-03

Термін заміни товару

3 місяці

 

 

Рис. 2. Схематичне зображення заповненої реєстраційної картки (витяг).

Далі, за домовленістю сторін, було внесено зміни до даного експортного контракту, які оформлені додатком № 2, що є його невід’ємною частиною.

Додаток. Доповнення до договору №0001, від 22 вересня 2002 р.

Продавець і покупець у зв’язку з відсутністю товарної продукції (цукор-пісок) у Таращанського цукрового заводу прийшли до згоди змінити і доповнити договір № 0001 від "21" червня 2002 р.

Змінити нижчевказані умови договору, виклавши їх у такій редакції:

o       п.  1.3. Виготовлювач товару: Біломонастирський цукровий завод.

o       п.  1.4. Місцезнаходження товару: м.  Білий Монастир.

o       п.  3.1. Груповий асортимент, що постачається:  Цукор 1 ґатунку в кількості 15 тис. тонн.  Цукор 2 ґатунку в кількості 35 тис. тонн.

Доповнити договір пунктами, виклавши їх у такій редакції: 3.1.  п.  3.3. Розгорнутий асортимент товару, що постачається, визначається в Додатку № 3 до даного Договору.

Пункт 3.2 з договору вилучити.

Інші умови вищевказаного договору лишаються незмінними, і сторони підтверджують щодо них свої зобов’язання.

Зобов’язання, змінені даним Доповненням, виконання яких сторонами вже почалося, мають бути виконані.

Дане Доповнення укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

Дане Доповнення набирає чинності з моменту підписання його сторонами.

 • юридичні адреси;
 • банківські реквізити;
 • підписи сторін.

Після того, як вищезазначене доповнення до контракту надійшло до оператора, що обслуговує зазначений контракт, він у відповідні блоки (що відповідають номерам розділів міжнародного економічного контракту) та рядки вносить необхідну інформацію.

Тоді реєстраційна картка оперативного обліку та контролю за міжнародними економічними операціями, у даному випадку експорт, матиме такий вигляд як на рис. 3.

Реєстраційна картка оперативного обліку та контролю.

Реєстраційний №

Е-03456451

Дата відкриття

21.06. 2002

Дата внесення змін

Рядок

Підстава

Попередні дані

22.09. 2002

01-02

Додаток № 2

Таращанський цукровий завод

22.09. 2002

01-03

Додаток № 2

м.  Тараща

22.09. 2002

03-01

Додаток № 2

1. Цукор 1 ґатунку — 20 тис. тонн

2. Цукор 2 ґатунку — 30 тис. тонн

рядка

Показник

Оперативно-облікові дані

Оперативно-контрольні дані

01-01

Описання товару

Цукор-пісок

´

01-02

Виготовлювач товару

Біломонастирський цукровий завод

 

01-03

Місцезнаходження товару

м. Білий Монастир

 

01-04

Документи на товар, що передаються імпортеру

сертифікат якості товару

сертифікат походження товару

фітосанітарний сертифікат

товаротранспортна накладна

вантажна митна декларація

 

           

 

02-01

Загальна кількість

50 тис. тонн

 

02-02

Одиниця виміру

тонни

 

 

03-01

Асортимент товару

1.  Цукор 1 ґатунку — 15 тис.  тонн

2.  Цукор 2 ґатунку — 35 тис. тонн

 

 

04-01

Якість товару

ГОСТу-56-4890-785
ГОСТу-56-4890-539

 

04-02

Гарантійний термін придатності

1 рік

 

04-03

Термін заміни товару

3 місяці

 

 

Рис. 3. Схематичне зображення заповненої Реєстраційної картки після внесення змін (витяг).

У подальшому, автоматично, при роботі з цією карткою, система сповіщає оператора (користувача) про те, що були внесені:

 • відповідні зміни до певних блоків та рядків реєстраційної картки;
 • дата внесення змін;
 • стара редакція тексту;
 • код оператора, що вніс зміни;
 • документ, на підставі якого були внесені зміни.

Крім того, іншим кольором відображається та інформація в рядках, яка зазнала змін.

Література

 1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про бухгалтерський облік — 1999. —№ 24.
 2. Абалкин Л.  И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения). — М.: Экономика, 1982. — 183 с.
 3. Абрамова Г.  П. Маркетинг: вопросы и ответы. — М.: Агропромиздат, 1991. — 159 с.
 4. Авдокушин Е.  Ф. Международные экономические отношения: Учебник. — М.: Юристъ, 1999. — 368 с.
 5. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В.  С.  Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.
 6. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В.  С.  Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.
 7. Айламазян А.  К. Информация и информационные системы. — М.: Радио и связь, 1982. — 160 с.
 8. Аксененко А.  Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. — М.: Финансы, 1978. — 80 с.


05.06.2011