Osvita.ua Высшее образование Рефераты Банковское дело Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку. Реферат
Загрузка...

Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку. Реферат

Найважливішими показниками прибутковості банку, які рекомендуються розраховувати, є: дохід на активи; дохід на капітал. Показник доходу на активи характеризує ефективність використання всіх ресурсів, які банк отримав у своє розпорядження, а показник доходу на капітал - дохідність капіталу учасників

Кількість коефіцієнтів, що можуть бути використані при аналізі фінансового стану, обмежена лише кількістю рахунків балансового звіту та звіту про фінансові результати. Аналітики, законодавці, керівники банку та інвестори - всі мають свої завдання щодо висвітлення специфічних аспектів стану банку. Наступна таблиця 4 показує найбільш поширені коефіцієнти фінансового стану.

Ці коефіцієнти подають дані у відсотковому виразі, протягом одного року, що може висвітлювати поточні тенденції, а тому внутрішнє керівництво та наглядацькі органи повинні обчислювати коефіцієнти щоквартально чи щомісячно. Найкориснішим буде аналіз тенденцій за кілька років, що дає змогу відокремити вплив сезонних ф4. Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку

Найважливішими показниками прибутковості банку, які рекомендуються розраховувати, є:

 • дохід на активи;
 • дохід на капітал.

Показник доходу на активи характеризує ефективність використання всіх ресурсів, які банк отримав у своє розпорядження, а показник доходу на капітал - дохідність капіталу учасників.

При цьому узагальнюючим показником банківської діяльності слід вважати дохід на капітал, а показник доходу на активи пропонується вважати частковим показником, який відображає внутрішню політику банку, професіоналізм його апарату, який підтримує оптимальну структуру активів та пасивів з точки зору доходів та витрат.

Для підвищення доходу на капітал банку, необхідно збільшувати прибутковість його активів і зменшувати частку статутного фонду в загальній сумі коштів банку.

Для збільшення доходу на активи застосовуються такі заходи:

 • збільшується ставка відсотків за активними операціями та зменшується ставка відсотків за залученими коштами;
 • збільшується частка власних коштів банку в загальній сумі його коштів (показник платоспроможності);
 • зменшується співвідношення власних та залучених коштів.

Вимірювання ефективності діяльності банку визначається за допомогою таких показників:

     

Цей коефіцієнт повинен враховувати тільки активи та пасиви, до яких застосовуються процентні ставки. Таким чином, він виключає вплив безпроцентних депозитів "до запитання", капіталу та невиконаних вимог резервування на чисті отримані проценти, і - звідси - на прибутки банку. Це ізолює вплив процентної ставки на прибуток банку і цим самим дає більш глибоке розуміння джерел прибутку банку та наслідків уразливості надходжень.

Розглянемо розрахунок даного показника на прикладі (дані умовні):

 • Відсотки отримані 879500 грн.
 • Відсотки сплачені 851400 грн.
 • Надані кредити 3376600 грн.
 • Залучені кошти за відсотки 2740700 грн.

Приклад свідчить про те, що кредитна діяльність для банку є неефективною, чистий спред має від'ємне значення -5,1% і свідчить про перевищення ставки сплачених відсотків за залученими коштами над відсотками за наданими кредитами.

Цей коефіцієнт визначає здатність банку приносити прибуток - його дохід від процентної різниці як процент середніх загальних активів.

Розглянемо розрахунок даного показника на прикладі (дані умовні):

 • Відсотки отримані 879500 грн.
 • Відсотки сплачені 851400 грн.
 • Загальні активи 9950300 грн.

Приклад свідчить про те, що банк має від'ємну відсоткову маржу, отже збитки від кредитної діяльності.

На практиці існує альтернативна формула, яка подає в чисельнику дохідні активи, базуючись на тому припущенні, що процентна маржа стосується тих доходних активів, що задіяні у процес отримання доходу від процентів. Однак і ті активи, проценти за якими не отримуються, і пасиви, проценти за яких не сплачуються, мають значний вплив на чисту процентну маржу.

Так відбувається внаслідок того, що активи, за якими не отримуються проценти, є тягарем на дохід, особливо якщо вони фінансуються за рахунок підпроцентних пасивів; у той час, як депозити, за якими не нараховуються проценти, надходження збільшуються, особливо якщо за їх рахунок фінансуються ті активи, за якими отримуються високі проценти.

Цей коефіцієнт показує залежність від "нетрадиційного доходу". Збільшення цього коефіцієнта може показувати здорову диверсифікацію в платні фінансові послуги чи нездорове намагання досягти спекулятивного прибутку, щоб замаскувати недостатність основного банківського доходу від процентів.

Розглянемо розрахунок даного показника на прикладі (дані умовні):

 • Доходи та комісія за надані послуги 265300 грн.
 • Сплачена комісія 19800 грн.
 • Загальні активи 9950300 грн.

Як свідчить приклад, прибуток банку сформований за рахунок інших не кредитних операцій.

Цей коефіцієнт відрізняється від коефіцієнта доходу на активи на розмір непроцентних операційних витрат, сплачених податків та непередбаченого доходу чи збитку.

Посередницька (операційна) маржа може бути визначена як різниця між вартістю залучення коштів та доходом на доходні активи, плюс дохід від відповідних комісійних та зборів. Різниця визначає кількість коштів, що виділені банківською системою на посередництво між тими, хто надає кошти, і тими, хто їх використовує.

Оскільки оплата праці є найголовнішим компонентом непроцентних видатків банку, то продуктивність роботи працівників, що вимірюється як через витрати на їх утримання, так і через їх кількість, може свідчити про ефективність роботи самого банку. Однак, продуктивність роботи потрібно розглядати, беручи до уваги той факт, що у поточний період економія на зарплаті через її значне скорочення може призвести до зниження якості та мотивації у роботі, і звідси - до зниження через деякий час ефективності роботи банку.

Необхідно звернути увагу на те, що цей показник суттєво відрізнятиметься при співставленні банку з невеликою кількістю працівників (але з високою заробітною платою) і банку з великою чисельністю низько кваліфікованих працівників (з низькою заробітною платою).

Цей коефіцієнт вимірює окупність витрат на утримання працівників. Цей коефіцієнт є більш універсальним, ніж коефіцієнт, що характеризує чистий дохід на одного працівника, оскільки дає змогу деяким чином порівнювати організації різного типу. Він показує чистий ефект рішень щодо працівників, незважаючи на те, чи ці рішення спрямовані на низьку кваліфікацію та низьку заробітну плату (або на високі видатки для висококваліфікованих працівників).


02.06.2011

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!