Етапи та технології банківського кредитування. Реферат

Технології банківських кредитних операцій з фізичними особами в сфері споживчого кредитування аналогічні іншим видам кредитних операцій. Споживчі позички надаються на комерційній основі з дотриманням усіх принципів кредитування в межах кредитних ресурсів банку. Однак мають місце й певні особливості

Найважливішими етапами кредитного процесу виступають:

1. попередній, що має кілька складових:

 • розгляд заявки позичальника на отримання кредиту;
 • безпосередня співбесіда з потенційним позичальником (інтерв’ю);
 • оцінка кредитоспроможності позичальника;
 • структуризація кредиту;
 • підготовка до складання кредитного договору.

2. поточний етап – укладення кредитного договору та надання кредиту; 3. підсумковий етап – контроль за цільовим використанням і погашенням кредиту (моніторинг). Кредитні відносини між банком і клієнтом розпочинаються з отримання та розгляду кредитної заявки, в якій передусім містяться відомості щодо позики, якої потребує клієнт: мета, розмір, вид, і термін позики, вид забезпечення тощо. Необхідною складовою заявки є пакет супровідних документів, ретельний аналіз яких здійснення на наступних етапах процесу кредитування.

До пакета входять такі документи:

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
 • копії установчих документів;
 • фінансова звітність, що включає баланс підприємства, звіт про фінансові результати та звіт про рух грош. коштів за останні 3 р;
 • матеріали аудиторських перевірок за попередні 3 роки;
 • бізнес-план;
 • відомості про раніше отримані кредити та наявність (відсутність) заборгованості за ними;
 • документ про відсутність заборгованості перед бюджетом та держ. цільовими фондами;
 • документація на предмет застави, гарантії або поручительства;
 • належним чином оформлені договори на постачання та реалізацію відповідних товарів (послуг).

Технологія споживчого кредитування в Україні. Технології банківських кредитних операцій з фізичними особами в сфері споживчого кредитування аналогічні іншим видам кредитних операцій. Споживчі позички надаються на комерційній основі з дотриманням усіх принципів кредитування в межах кредитних ресурсів банку. Однак мають місце й певні особливості.

Комерційні банки надають кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи із вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт житлових будинків, садових будинків, дачних та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банкові в забезпечення фізичною особою, та сумою її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів. Строк кредиту встановлюється залежно від цілей, об'єкта кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника.

Видача кредиту готівкою оформляється в банку видатковим касовим ордером.

Фізичні особи погашають споживчі кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунка, переказами через пошту або готівкою. Банківський споживчий кредит у розстрочку платежу, як правило, передбачає погашення його та відсотків за ним щомісячно рівними частинами. Банківська практика довела, що погашати частину заборгованості щомісячно зручніше, ніж заощаджувати кошти і погашати одразу весь борг.

     

Встановлення строків погашення кредиту селянськими (фермерськими) господарствами має бути пов'язано з надходженням виручки від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг).

При наданні банком споживчої позички без розстрочки платежу погашення боргу і відсотків за ним здійснюється одночасно.

Специфіку має й банківський аналіз кредитоспроможності індивідуальних клієнтів. У західних країнах він здійснюється за бальною системою оцінки надійності приватних позичальників. При цьому оцінюються такі основні критерії: професія, стаж роботи, вік, житлові умови, сімейний стан, річний доход, тижневий заробіток, наявність банківського рахунка, кредитні рекомендації, тривалість проживання у даній місцевості, володіння нерухомістю (власність) та ін.

Видача споживчих позик населенню здійснюється на підставі кредитних договорів, які укладаються банком з фізичними особами за місцем їх постійного проживання. У разі надання позик на будівництво і купівлю житлових будинків кредитний договір може укладатися за місцем забудови чи місцем знаходження будинку. При наданні банком споживчого кредиту не допускається дискримінація індивідуальних клієнтів за статтю, сімейним становищем, віком, расою, релігією, національністю, мовою тощо.

Для одержання споживчого кредиту приватний позичальник подає в банк такі документи: індивідуальну заяву; паспорт або документ, що його заміняє; довідку з місця роботи та інші документи для визначення кредитоспроможності позичальника; документи, що потверджують забезпечення кредиту (гарантію, поруку, договір страхування або застави майна); документ, що потверджує право на пільговий кредит.

В кредитному договорі обов'язково має бути вказано: статус банку і позичальника; мета і сума позички, умови її надання і погашення; форми забезпечення кредиту; величина відсоткової ставки за позичку та порядок її сплати; обов'язки обох сторін.

Споживчий кредит надається також під заставу цінних паперів — акцій, облігацій, зобов'язань, які реалізуються через установи банків і котируються на фондових біржах.


29.05.2011