Плутон як планета Сонячної системи. Реферат

Плутон, на відміну від інших планет, виявляє більше подібності до комет. Це найвіддаленіша і найменш вивчена планета Сонячної системи

Офіційно планета Плутон була відкрита в березні 1930 року американським астрономом К. Томбо, хоча вже в 1914 р. цю планету обчислив астроном Персиваль Лоуелл (1855-1916).

Персиваль Лоуелл із 1905 р. був зацікавлений у виявленні ще більш віддаленої планети, ніж Нептун. Він заново досліджував орбіту Урана. Висновок Лоуелла був такий: припустимі помилки спостережень можуть істотно зменшитися, якщо врахувати збурювання Урана невідомою планетою. Лоуелл обчислив орбіту й положення цієї планети, але дані не опублікував.

У 1929 р. в обсерваторії Лоуелла молодому асистентові Клайду Томбо було доручено систематичне фотографування області неба уздовж екліптики. К. Томбо робив для кожної області дві фотографії з тривалими експозиціями, розділеними за часом на 2-3 дні. У пошуках очікуваної планети він ретельно порівнював отримані фотографічні пластинки.

Порівняння здійснювалося за допомогою блінк-компаратора - приладу, обладнаного подвійним мікроскопом, що дозволяє спостерігачеві поперемінно бачити ту саму ділянку неба на двох пластинках. Будь-який об'єкт, який переміщався б на небі протягом інтервалу між двома експозиціями, був би зображений як такий, що стрибає "туди-сюди", тоді, як зорі залишаються нерухомими.

Менше ніж через рік з моменту початку спостережень Клайдом Томбо обсерваторія Лоуелла видала астрономічним обсерваторіям таке повідомлення: "Систематично розпочаті багато років тому пошуки в зв'язку з дослідженнями Лоуеллом планети за орбітою Нептуна призвели до відкриття об'єкта, швидкість руху й траєкторія якого протягом семи тижнів послідовно відповідали тілу, що знаходиться за орбітою Нептуна приблизно на тій відстані, яку йому приписував Лоуелл. П'ятнадцята зоряна величина.

Положення на 3 години всесвітнього часу 12 березня було 7" на захід від d Близнюків, що погоджується з передбаченою Лоуеллом довготою". Вчені одностайно прийняли для нової планети назву Плутон, яка включала в собі ініціали Персиваля Лоуелла, який не дожив до моменту, що підтвердив його припущення й розрахунки.

Через те, що Плутон рухається в зовнішніх не освітлених Сонцем областях Сонячної системи і належить до її периферійних планет, вивчати його вкрай складно, тому більшість даних щодо планети отримана порівняльним методом з іншими планетами й у результаті складних розрахунків. Так, Плутон виглядає як зоря 15-ої зоряної величини, тобто, якщо Марс віднести на відстань Плутона, то він матиме майже такий самий розмір, як і Плутон. Перша оцінка діаметра планети була зроблена Дж. Койпером у 1950 р. - близько 5900 км. Але вже у 80-х роках XX століття чимало астрономів вважали, що діаметр Плутона дорівнює 2200-3200 км. Ще важче визначити масу Плутона.

До 1978 р. супутників у планети не спостерігалося, але зображення Плутона мають витягнуту форму, що дозволило припустити наявність у нього супутника, названого вченими Хароном.

     

Плутон являє собою скупчення кометної речовини (суміш льоду й пилу). Середня густина речовини Плутона - близько 700 кг/м3.

На відміну від інших планет, Плутон рухається по орбіті, що не лежить у площині екліптики, а перетинає її під кутом 17°. Тому, якщо розглядати схему будови Сонячної системи, то може виникнути враження, що орбіти Нептуна й Плутона мають точку перетину. Але це враження насправді неправильне і виникає воно через такий нахил орбіти Плутона до площини екліптики й орбіти Нептуна.

Насправді ж лінія площин орбіт розташована так, що саме в місці помилкового їх "перетину" Плутон знаходиться на 10 а. о. на північ від екліптики. Більше того, через сумірність періодів обертання Нептуна й Плутона (три періоди Нептуна майже дорівнюють двом періодам Плутона) відстань між обома планетами ніколи не може бути меншою за 18 а. о. Як не дивно, але ближче до Плутона може підходити Уран, і відстань між ними може скорочуватися до 14 а. о.

У 1978 р. американський астроном Дж. Крісті підтвердив припущення вчених про те, що Плутон має супутник, і справді знайшов його. Діаметр супутника склав близько 500 км. За обертанням супутника навколо планети вдалося, нарешті, визначити масу Плутона - 1,1 1025 г (приблизно 1/500 маси Землі). Діаметр Плутона, за підрахунками Крісті, дорівнює 2600 км, що вказує на те, що Плутон є найменшою планетою серед великих планет. За діаметром і блиском, планети легко визначається її альбедо, воно дорівнює 0,5. Скельні породи, наприклад Місяця й Меркурія, не мають високого альбедо, отже, можна припустити, що значна частина поверхні Плутона вкрита льодом або інеєм.

Через те що встановлена на поверхні Плутона температура складає -220°С, що всього лише на яких-небудь 50-60°С вище за температуру абсолютного нуля, то більшість звичайних газів на його поверхні мала б перейти в рідкий стан або замерзнути.

За розрахунками, Плутон містить близько 21% залізокам'яної речовини і складається в основному з водяного льоду (74%) із домішкою метану (5%), що встановлюється за інфрачервоними спектрами на поверхні планети, температура якої повинна складати приблизно 40 К. Це значення нижче за температуру конденсації метану при дуже низьких тисках (50 К).

У 1955 р. американські астрономи М. Уокер і Р. Харді знайшли період обертання Плутона навколо осі, що склав 6 діб 9 годин 16,9 хвилини. Сьогодні уже відомо, що цей період є разом із тим періодом обертання супутника Плутона навколо планети.

Подальші пошуки планет за орбітою Плутона вимагають величезних затрат праці, часу й фінансів. Пошуки можуть закінчитися вдало, якщо в обсерваторіях для спостережень будуть використовуватися нові методи спостережень і "фортуна повернеться до телескопів обличчям".


17.11.2011