Проблема зародження всесвіту. Реферат

Проблема зародження всесвіту подібна старому питанню: що було першим курка яйце. Іншими словами, яка сила створила всесвіт. І що створило цю силу. Чи можливо, всесвіт, чи сила, що створювало все це, існували завжди, і не мали початку

Аж до недавнього часу, учені мали тенденцію не торкатися таких питань тому, що вони належали до метафізики чи релігії, а не до науки.

Проте, останнім часом виникло вчення про те, що Закони Науки можуть бути навіть на початку всесвіту. У цьому випадку, всесвіт міг визначатися цілком Законами Науки.

Багато ранніх традицій, Єврейська, Християнська й Ісламська релігії, вважали що всесвіт створився досить недавно. Наприклад, Єпископ Ушер обчислив дату в чотири тисячі чотириста років, для створення всесвіту, додаючи вік людей у Старому Завіті. Фактично, дата біблійного створення не так далека від дати кінця останнього Льодовикового Періоду, коли з'явилася перша сучасна людина.

З іншого боку, деякі люди, як наприклад, Грецький філософ Аристотель, Декарт, Ньютон, Галілей не визнавали ідею про те, що всесвіт мав початок. Вони відчували, що це могло бути. Але вони зволіли вірити в те, що всесвіт існував, і повинен був існувати завжди тобто вічно і нескінченно.

Всесвіт був власне кажучи немінливий в часі. Час абсолютний однорідний і синхронізований. У будь-якій точці всесвіту він однаковий. Простір теж однорідний і ізотропний. Масштаб, однаковий у будь-якій крапці всесвіту. Чи вона була створена у своїй дійсній формі, чи вона існував завжди, подібно сьогоднішньої. Це було природне переконання в той час, оскільки людське життя, насправді, дуже короткий відрізок історії, що всесвіт значно не змінив у порівнянні з віком самого всесвіту. У статичне, немінливе вселений, питання про те, що всесвіт існував завжди, чи створилася в минулому, - дійсно матеріал для чи метафізики релігії: кожна теорія могла б узяти до уваги такий всесвіт.

Насправді, у 1781 р., філософ, Іммануіл Кант, написав незвичайну і дуже неясну роботу, Критику Чистого Розуму. Там, він вирішив, що були однаково правильні доводи, обоє для віри, що всесвіт мав початок, і для віри ж, що його не було. Як говорить його назва, його висновки були засновані просто на причині. Іншими словами, вони не узяли в рахунок спостереження про всесвіт. Зрештою, у немінливому всесвіті, чи було що спостерігати?

У такий спосіб перед ученими вставала проблема вибору між вірою в бога і матеріальну віру. Вони ще не знали першопричин походження вселеної, тому що в них не було в той час достатньої наукової бази. Віра в Бога була більш краща. Історично християнство було старше чим наука і природно деякі сприймали науку серйозно, але згодом вона набирала силу і всі частіше люди повертали голову в її сторону.

Таємниця в науці - це те, що наука не може пояснити, як вона не може пояснити те, що було до великого вибуху. Адже усе, що відбувалося до моменту виникнення вселеної, крапки сингулярності, не обговорюється - це догма. А непізнане в науці - це та таємниця, що найближчим часом не може бути розкрита.

     

У 19-у сторіччі підтвердження початку всесвіт накопичувалися. Земля й інша частина всесвіт, фактично змінилися згодом. З одного боку, геологи зрозуміли що утворення скель, і копалин у них, мало вік чи сотні тисячі мільйонів років. Це було набагато більш довгим терміном, чим вік Землі, відповідно до Християнства.

З іншого боку, німецький фізик, Больцман, вивів так називаний Другий Закон Термодинаміки. Він указує на те, що загальна сума часток безладно рухаються у всесвіті, завжди збільшується згодом. Це, припускає, що всесвіт міг бути в стиснутому стані тільки в один час у крапці початку. У противному випадку, всесвіт повинний вироджуватися в стан повного безладдя з однаковою температурою.

Інші труднощі з ідеєю статичного всесвіту були в тім, що відповідно до Закону Сили Ваги Ньютона, кожна зірка у всесвіті повинний притягатися до кожної іншої зірки. Те як вони могли б залишитися на постійній відстані від один одного? Чи не будуть вони усі разом падати? Ньютон був обізнаний про цю проблему про зірки, що залучають один одного. У листі до Ричарда Бентлі, що веде філософу того часу, він погодився, що кінцеве скупчення зірок не може залишитися нерухомим: вони б усі упали разом, у деякій центральній крапці.

Проте, він посперечався, що нескінченне скупчення зірок, не повинне падати разом: для них не було б центральної крапки, щоб туди упасти. Цей аргумент являє приклад пасток, одну з яких ми можемо зустріти, коли одні говорять про нескінченні системи. Використовуючи інші шляхи, щоб додати силу в кожній зірці, з нескінченної кількості інших зірок у вселеної, один раз ми можемо одержати інші відповіді на питання: вони можуть залишатися на постійній відстані від один одного. Ми тепер знаємо, що правильна методика повинна розглядати випадок початкової крапки, відкіля відбувся світ.

Незважаючи на ці труднощі з ідеєю статичного і немінливого всесвіту, ніхто в сімнадцятих, вісімнадцятих, дев'ятнадцятих чи ранніх двадцятих сторіччях, не вважав що всесвіт міг розвиватися згодом. Ньютон і Ейнштейн, обоє пропустили шанс передбачення, що всесвіт міг би чи скорочуватися, чи розширюватися. Не можна дійсно ставити це проти Ньютона, через те, що він жив двісті п'ятдесят років перед відкриттям розширення всесвіту.

Але Ейнштейн повинний був знати це краще. Коли він сформулював Теорію Відносності, щоб перевірити теорію Ньютона з його власною Спеціальною Теорією Відносності, він додав так називану, "космічну константу''. Це являло собою відразливий гравітаційний ефект, що міг би балансувати ефект притягання матеріалу у всесвіті. Таким чином, було можливо мати статичну модель всесвіту.

Ейнштейн пізніше сказав: космічна константа була найбільшою помилкою мого життя. Це відбулося після спостережень віддалених галактик, Едвином Хабблом у 1920 році, і показало, що вони переміщаються далеко від нас, зі швидкостями, що були приблизно пропорційними їх відстані від нас. Іншими словами, всесвіт не статичний, як колись було прийнято думати: він розширюється. Відстань між галактиками зростає згодом.

У 1929 році Хаббл відкриває так називаний ефект "червоного зсуву". Він затверджує, що у всіх спектрах усіх що спостерігаються, що спостерігаються, галактик він бачить червоне підсвічування в частині спектра. Він брав у приклад спостерігача, що стоїть біля джерела світла, що віддалявся чи наближався. При видаленні джерела світла ми спостерігаємо червоне світло спектра, а при наближенні - фіолетове.

Це означає, що всі галактики від нас віддаляються. Але наука, як не дивно, забула про це до 1964 року. І лише в 1964 році вчені Пензиас і Вильсон відкривають ефект "реліктового тла". Вони затверджують, що у всіх крапках всесвіту спостерігається постійний і однорідний шум - реліктове тло рівний 3 градусам К.

Це означає, що галактики віддаляються з визначеною швидкістю. А якщо вони віддаляються, значить була і початкова крапка відліку.

Ці два незаперечних і цілком доведених факти підтверджують теорію Великого Вибуху. Значить початок були і всі ранні наукові догми по проблемі початку всесвіт цілком спростовуються. З цього моменту наукове поняття початку всесвіт прийшло в деяку згоду з християнською точкою зору на це питання.

Адже християни також вважають, що початок був, але правда в них початком був БОГ і він же створив всесвіт.

На початку створив Бог небо і землю. Земля ж була безвидна і порожня, і пітьма над бездною, і Дух Божий носився над водою. І сказав Бог: так буде світло. І стало світло. І побачив Бог світло, що він гарний, і відокремив Бог світло від пітьми. І назвав Бог світло вдень, а пітьму вночі. І був вечір, і був ранок: день один. 6 И сказав Бог: так буде твердінь посередині води, і так відокремлює вона воду від води. [І стало так. ] И створив Бог твердінь, і відокремив воду, що під твердінню, від води, що над твердінню. І стало так. І назвав Бог твердінь небом. [І побачив Бог, що це добре. ] И був вечір, і був ранок: день другий.

І сказав Бог: так збереться вода, що під небом, в одне місце, і так з'явиться суша. І стало так. [І зібралася вода під небом у свої місця, і з'явилася суша. ] И назвав Бог сушу землею, а збори вод назвав морями. І побачив Бог, що це добре. І сказав Бог: так произрастит земля зелень, траву, що сіяє насіння [по роду і по подобі її, і] дерево плідне, що приносить по роду своєму плід, у якому насіння його на землі. І стало так. І зробила земля зелень, траву, що сіяє насіння по роду [і по подобі] її, і дерево [плідне], що приносить плід, у якому насіння його по роду його [на землі]. І побачив Бог, що це добре. І був вечір, і був ранок: день третій. І сказав Бог: так будуть світила на твердіні небесної [для висвітлення землі і] для відділення дня від ночі, і для знамень, і часів, і днів, і років; і так будуть вони світильниками на твердіні небесної, щоб світити на землю. І стало так. І створив Бог два світила великі: світило більше, для керування вдень, і світило менше, для керування вночі, і зірки; і поставив їхній Бог на твердіні небесної, щоб світити на землю, і керувати вдень і вночі, і відокремлювати світло від пітьми. І побачив Бог, що це добре.

І був вечір, і був ранок: день четвертий. І сказав Бог: так зробить вода плазуючих, душу живу; і птаха так полетять над землею, по твердіні небесної. [І стало так. ] И створив Бог риб великих і всяку душу тваринних плазуючих, котрих зробила вода, по роду їхній, і всякого птаха пернату по роду її. І побачив Бог, що це добре. І благословив їхній Бог, говорячи: плодитеся і розмножуйтеся, і наповняйте води в морях, і птахи так розмножуються на землі. І був вечір, і був ранок: день п'ятий. І сказав Бог: так зробить земля душу живу по роду її, скотов, і гадів, і звірів земних по роду їх. І стало так. І створив Бог звірів земних по роду їх, і худоба по роду його, і всіх гадів земних по роду їх.

І побачив Бог, що це добре. І сказав Бог: створимо людини по образі Нашому [і] по подобі Нашому, і так володарюють вони над рибами морськими, і над птахами небесними, [і над звірами, ] і над худобою, і над всею землею, і над усіма гадами, що плазують по землі. І створив Бог людини по образі Своєму, по образі Божию створив його; чоловіка і жінку створив їх. І благословив їхній Бог, і сказав їм Бог: плодитеся і розмножуйтеся, і наповняйте землю, і володійте нею, і володарюйте над рибами морськими [і над звірами, ] і над птахами небесними, [і над усякою худобою, і над всею землею, ] і над усякою твариною, що плазує по землі.

І сказав Бог: от, Я дав вам усяку траву, що сіяє насіння, яка є на всій землі, і всяке дерево, у якого плід деревний, що сіяє насіння; -і вам це буде в їжу; а всім звірам земним, і всім птахам небесним, і всякому [гаду, ] плазуючому по землі, у якому душу живаючи, дав Я всю зелень трав'яну в їжу. І стало так. І побачив Бог усе, що Він створив, і от, добре дуже. І був вечір, і був ранок: день шостий.

Бог створив світ за шістьох днів, але якщо виходити з теорії Великого Вибуху вік утворення всесвіт дорівнює приблизно 15-20 млрд. років. Зараз теоретичні фізики намагаються як би згорнути всесвіт, щоб точніше довідатися її вік. Але для нас же важливий сам факт, що всесвіт мав початок.

У момент, що був названий Великим Вибухом, щільність всесвіту була дорівнює 1000 000 г/м (куб), а температура дорівнювала 10 у 32 ступені градусів К. Цей момент був названий крапкою сингулярности, тобто була крапка, був початок, виникла маса, абсолютний простір і всі закони, яким зараз підкоряється всесвіт.

Якщо виходити з фактів, то теорія Великого Вибуху здається дуже переконливої, але тому що ми дотепер не знаємо, що ж було до нього, це напускає небагато туману на цю проблему. Але все-таки наука просунулася набагато далі, ніж це було раніш і як будь-яка революційна теорія, теорія Великого Вибуху дає гарний поштовх розвитку наукової думки.

Перейдемо тепер до ще однієї, не менш цікавої теорії виникнення світу. Це Антропний принцип. У чому його сутність?

Антропний (людський) принцип першим сформулював у 1960 році Иглис Г. И., але він є як би неофіційним його автором. А офіційним автором був учений на прізвище Картер.

Антропний принцип говорить про те, що на початку всесвіту був план світобудови, вінцем цього плану є виникнення життя, а вінцем життя - людина. Антропний принцип дуже добре укладається в релігійну концепцію програмування життя.

Антропний принцип затверджує, що всесвіт така, яка вона є тому, що є чи спостерігач же він повинний з'явитися на визначеному етапі розвитку. На доказ вищевикладеного творці цієї теорії приводять дуже цікаві факти. Це Критичність Фундаментальних Констант і Збіг Больших Чисел.

Розглянемо перший факт.

Фундаментальними константами називаються:

 • швидкість світла – З,
 • постійна Планка – h,
 • заряд електрона – е,
 • маса електрона – mе,
 • маса протона – mр,
 • маса нейтрона – mn,
 • середня щільність у всесвіті -
 • гравітаційна постійна -
 • електромагнітна постійна – до.

Виходячи з цих констант знайшли їхній взаємозв'язок.

Між масою протона, електрона і нейтрона:

 • mр -mn >me,
 • me= 5, 5x10 г/моль,
 • mp-mn=13, 4x10 г/моль.

А також критичність значень щільності у всесвіті:

 • q=10 г/см,
 • якщо q>10, то всесвіт пульсуюча,
 • якщо q<10, то у всесвіті буде відсутній тяжіння.

Тепер розглянемо Збіг Больших Чисел (фундаментальних констант):

 • rуселеної/re =10,
 • τ/re =10,
 • qe /qуселеної =10,
 • τ- вік утворення всесвіту.

Вік утворення всесвіту був запрограмований у момент Великого Вибуху і визначається як 15-20 млрд. років.

Як ми бачимо з усього вище викладеного, сам факт зв'язку фундаментальних констант незаперечний. Вони цілком взаємозалежні і їхня найменша зміна приведе до повного хаосу. Те, що такий явний збіг і навіть можна сказати закономірність існує, дає цієї безумовно цікавої теорії шанси на життя. Хоча наука і не визнає її, але в зв'язку з тією невизначеністю і протиріччям, що існує в самій науці, я б не став списувати з рахунків цю теорію, а прийняв би її як один з варіантів.

Походження життя. Наука ніколи не говорить усю правду про світ. Ми в основному самі домысливаем, тому що прийняли основні постулати. Ми домысливаем із прийнятих нами трьох позицій, щоб із правди одержати ПРАВДУ.

Християни вважають що життя створив Бог. І зробив Бог до сьомого дня справи Свої, котрі Він робив, і почив у день седьмий від усіх справ Своїх, котрі робив. І благословив Бог сьомий день, і освятив його, тому що в оний почив від усіх справ Своїх, котрі Бог діяв і творив. От походження неба і землі, при створенні їх, у той час, коли Господь Бог створив землю і небо, і всякий польовий чагарник, якого ще не було на землі, і всяку польову траву, що ще не росла, тому що Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини для оброблення землі, 6 але пара піднімалася з землі і зрошував усі обличчі землі. І створив Господь Бог людини з пороху земного, і вдунув в особі його подих життя, і став людину душею живою.

І насадив Господь Бог рай в Едемі на сході, і помістив там людини, якого створив. І произрастил Господь Бог із землі всяке дерево, приємне на вид і гарне для їжі, і дерево життя посередині раю, і дерево пізнання добра і зла. З Едему виходила ріка для зрошення раю; і потім розділялася на чотири ріки. Ім'я однієї Фисон: вона обтікає всю землю Хавила, ту, де золото; і золото тієї землі гарне; там бідолах і камінь онікс. Ім'я другої ріки Гихон [Геон]: вона обтікає всю землю Куш. Ім'я третьої ріки Хиддекель [Тигр]: вона протікає перед Ассирією. Четверта ріка Євфрат. І взяв Господь Бог людини, [якого створив, ] і оселив його в саду Едемскім, щоб обробляти його і зберігати його.

І заповів Господь Бог людині, говорячи: від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їли від нього, тому що в день, у який ти укусиш від нього, смертю вмреш. І сказав Господь Бог: не добре бути чоловік одному; створимо йому помічника, відповідного йому. Господь Бог утворив із землі усіх тваринних польових і всіх птахів небесних, і привів [їх] до людини, щоб бачити, як він назве їх, і щоб, як нарече людина всяку душу живу, так і було ім'я їй. І нарік людину імена всім скотам і птахам небесним і всім звірам польовим; але для людини не знайшлося помічника, подібного йому.

І навів Господь Бог на людину міцний сон; і, коли він заснув, взяв одне з ребер його, і закрив те місце плотію. І створив Господь Бог з ребра, узятого в людини, дружину, і привів її до людини. І сказав людину: от, це кіста від кіст моїх і плоть від плоті моєї; вона буде називатися женою, тому що узята від чоловіка [свого]. Тому залишить людина батька свого і мати свою і приліпиться до дружини своєї; і будуть [дві] одна плоті. І були обоє нагі, Адам і дружина його, і не викладалися.

Це була християнська позиція на походження життя, а яка ж наукова?

Ми беремо науковий метод для самоаналізу, тому, що наука говорить правду, але тільки лише наукову правду, як саму на сьогоднішній день достовірну. Життя визначається по реплікації. Реплікація це відтворення клітки живого організму самої собою.

Модель живого цілком можливо створити, як можна створити модель літакового двигуна. Але в них є одна і дуже відчутна різниця. Якщо зупинити двигун, його через якийсь час можна буде запустити заново. Якщо зупинити модель живого, запустити її заново не вийде. Живий організм просто загине. На сьогоднішній день наука не досягла ще таких висот, щоб оживляти живий організм.

Так що ж таке острів життя?

Острів життя це наш світ, що виник таки випадково і через багато мільярдів років після Великого Вибуху. Мікрочастинки, розкидані з єдиного цілого, що собою представляло, скажемо так, матеріал для Великого Вибуху попадають в одне місце у всесвіті і створюють життя. Причому все це відбувається випадково, але тільки лише з тією умовою, що всесвіт повинний постійно розширюватися. Адже у випадку пульсуючої уселеної виникнення життя просто неможливо.

Так що ж таке матеріал життя?

Кожна амінокислота з'єдналася - водяний полімер.

Реплікація - це механізм постійного синтезу білка, що, як монументальний чи вірш слово, створив сам Геній.

Учені на прізвище Уотсон і Лемент у 1954 році в процесі синтезу білка відкривають риоксидибонуклеиновые кислоти (ДНК), у якому ДНК відіграє особливу роль.

ДНК- це 4 амінокислоти: адеин (А), гианин (Г), цистин (Ц), тимин (Т).

Якщо взяти другий полімер і з'єднати послідовно за правилами АГ ЦТ, то кожна послідовність - це генний набір властивостей. Причому генний механізм у синьо-зелених водоростей і людини не еволюціонує.

Генні молекули починають вести синтез білка. Це немислимий по своїй складності механізм. Генна частина структури ДНК виглядає у виді спирали. Спіраль може розірватися, але кожна половина знаходить іншу і відтворюється. Молекули ДНК ведуть синтез нових білків. Білки розщеплюються на амінокислоти. Процес просто геніальний і до геніальності випадковий. Наука затверджує, що Уотсон і Лемент - це простий чудо. Життя це теж велике чудо, причому цілком випадкове.

Еволюція від елементарних часток в атоми, в амінокислоти і далі в подвійні спіралі - чудо, випадковість.

Це дійсне чудо. Це дійсно геніально!

Але як же на питання про походження життя відповідають теософи. Дуже просто. Життя на землі з'явилася з Венери. З її прибутку прибульці і розмножилися брунькуванням. Дуже неясна теорія й абсолютно що не заслуговує довіри.

Далі перейдемо до ненаукових явищ.

До ненаукових явищ відносяться такі явища як, НЛО, екстрасенси, телепатія, полтергейст.

НЛО це реальність на 5% і фікція на 90%.

Існування проблеми ненаукових явищ розуміє під собою те, що наш світ непорівнянний більш складний, чим той який нам представляє наука. Вони приводять нас до висновку, що наш світ не один, що є якийсь як би рівнобіжний світ, що існує незалежно від нас і не підкоряється нашим законам. Дуже добре проблема ненаукових явищ висвітлюється в телесеріалі "Секретні матеріали" на основі даних ЦРУ і ФБР. Представлений матеріал дуже гарний для обивателя, але не для вченого. Адже наука цілком відкидає дану проблему. Вона є для науки цілком непізнаної.

Релігія представляє ненаукові явища як чортівню. Це деякий світ цілком непорівнянний із християнством, а від того заборонний.

Я вважаю, що наш світ дійсно більш складний і в ньому є місце для ненаукових явищ, хоча вони і не підтверджені конкретними, доведеними фактами.


16.08.2011