Загрузка...

Оподаткування доходів фізичних осіб: підготовка даних. Реферат

У рефераті подано відомості про підготовку даних щодо оподаткування доходів фізичних осіб

Згідно Закону України № 889 в питаннях оподаткування доходів фізичних осіб з 1.01. 2004 року здійснені ряд суттєвих змін.

1. Встановлено фіксовані ставки податку (прогресивної шкали ставок оподаткування не буде):

 • перехідний період -з 01.01. 2004 р. по 01.01. 2007 р. - ставка 13% (ст. 22).
 • надалі з 01.01. 2007 р. - ставка15% (ст. 22).

Для окремих видів доходів передбачено інші ставки:

 • для процентів на вклади - 5% (з 01.01. 2005р.) (ст. 9).
 • для спадщини (в залежності від родинної спорідненості) - 0%, 5% або 13% (з01. 01. 2005р.) (ст. 13).
 • від операцій з продажу об'єктів нерухомого майна, якщо майно придбано до 01.01. 2004р. - 1% (якщо площа до 100 кв. м.) або 5% (якщо площа більше 100 кв. м.) У випадку придбання майна після 01.01. 2004 р. при його продажу оподатковується чистий дохід (різниця між виручкою і витратами) за ставкою 13% з 1.01. 05.
 • доход від продажу рухомого майна - 13%.

Якщо здійснюється продаж легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера або моторного човна з нотаріальним засвідченням і сплачується державне мито - податок не утримується (ст.. 12):

 • дивіденди -13% (ст. 9) з 1.01. 04.
 • виграші, призи - 13% (для нерезидентів - подвійна ставка -26%) (ст. 9).
 • подарунки - 5% (з 01.01. 2005р.) (ст. 14).

Якщо зарплата виплачується в негрошовій формі (подарунки, путівки) або є перевитрачені кошти, які надані під звіт або на відрядження та не повернуті у встановлений строк - до бази оподаткування застосовуємо коефіцієнт 1,149 (ст. 3).

2. Усунуто розмежування за місцем роботи на основне і неосновне.

Доходи у вигляді місячного заробітку оподатковуються за єдиною ставкою незалежно від місця одержання (ст. 7).

3. Введено поняття податкового агента (ст. 1) - це юридична особа (в т. ч. філії, відокремлені підрозділи) або фізична особа і нерезидент (його представництво), які зобов'язані нараховувати, утримувати і перераховувати податок від імені і за рахунок платника податку, вести облік, подавати звітність та нести відповідальність за порушення норм Закону (підприємства, підприємці, нотаріуси). Відповідальність (ст. 20) за неправильне нарахування або перерахування податку несе податковий агент.

     

4. Розширено податкову базу (ст. 4): це загальний місячний оподатковуваний дохід, який складається із заробітної плати, додаткових благ та інших доходів, які перераховані в ст. 4.

До бази оподаткування, зокрема, включено суми коштів, які надміру витрачені і не повернуті у встановлені строки (за авансовими звітами). При цьому платнику (громадянину) нараховується штрафна санкція у розмірі 15% від суми надміру витрачених і не повернутих коштів, і якщо такі кошти не повернуті до кінця звітного місяця – така сума оподатковується ще за ставкою 13%.

Крім того, до бази оподаткування включено доходи військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ та прокуратури.

Ст. 4 передбачено не включати до бази оподаткування деякі види доходів, без утримання внесків по соц. страху, зокрема:

 • аліменти.
 • суми на навчання своїх працівників (ст. 6 обмежує ці суми в розмірі прож. мін. на працездатну особу, збільшену на коеф. 1,4 в розрахунку на кожний місяць - на сьогодні 510 грн.).
 • безоплатне харчування, спецодяг (в передбачених законодавством випадках).
 • кошти на лікування своїх працівників (медогляд, щеплення).
 • на поховання (200% від прож. мін 1,4 =1020грн.), якщо вони надані фізичною особою або благодійною організацією.
 • доходи від продажу вторинної сировини, крім металобрухту.
 • вартість профспілкових путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування.
 • відрядження в межах встановлених норм.

5. Місячний оподатковуваний дохід зменшується на суму утриманих внесків до фондів соціального страхування.

6. Податкові пільги тепер мають назву соціальних пільг.

Їх розмір залежатиме від розміру мінімальної заробітної плати (з 01.12. 03 р. мін. з/п -237 грн.), але прикінцевими положеннями передбачено застосування пільг у розмірі:

 • 2004р - 30% від мін. з/п (на сьогодні - 71 грн. 10коп.).
 • 2005р - 50%.
 • 2006р - 80%.
 • 2007р - 100%.

Пільга застосовується тільки до заробітної плати, нарахованої за місяць, у тому випадку, коли ця з/плата буде менша за розмір прожиткового мін. на працездатну особу, помноженого на коеф. 1,4 (365грн*1,4 =510 грн.), з 1.01. 2004 р. передбачається прож. мін. 379грн. (379грн. * 1,4 =530 грн.)

Пільгами будуть користуватись (ст. 6):

 • у розмірі 100% - всі, в кого з/пл. менше 510 грн.,
 • у розмірі 150% - одинокі матері на дітей до 18 років, ті, хто має 3-х і більше дітей, вдівці або вдови, Чорнобильці І та ІІ катег., інваліди І та ІІ гр. та з дитинства, ті, хто виховує дитину інваліда, студенти і учні.
 • у розмірі 200% - учасники бойових дій під час ІІ-Ї Світової війни.

Платник податку має право застосувати пільгу без заяви за основним місцем роботи, а при бажанні отримувати пільгу в іншому місці - має подати заяву про надання пільги і про відмову за осн. місцем роботи.

При цьому для тих, хто користується пільгою, робимо перерахунок (якщо є відмова від пільги, коли розраховується і по закінченні року).

Не мають права вибору місця отримання пільги (тобто тільки отримують за основним місцем роботи): державні службовці, студенти, підприємці та ті громадяни, які виконують громадські роботи, що фінансуються з бюджету.

7. Введено поняття податкового кредиту (ст. 5). Це сума, на яку платник може зменшити річний оподатковуваний дохід, якщо подасть річну декларацію, але лише за умов, що такий платник є резидентом, має ідент. номер і отримує послуги або товари від резидентів.

До податкового кредиту включається:

 • плата за навчання платника податку або члена його сім'ї першого ступеня спорідненості (враховуючи обмеження 510 грн. в місяць).
 • суми на лікування (тільки після введення спец. закону про медичне страхування).
 • % за іпотечний кредит (з 2005 р.).

Податковий кредит не може бути більшим за розмір річної з/плати.

8. Благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.

Нецільова допомога (яка неоподатковується) може бути надана будь-ким в розмірі прож. мін. на працездатну особу, якщо платник (громадянин) користується соц. пільгою (тобто, якщо з/пл. менше 510 грн.).

9. Ст. 16, п. 16.3. 2. - перерахування податку здійснюється за місцем реєстрації податкового агента. Якщо є підрозділи або філії - головне підприємство перераховує податок на розподільчий рахунок казначейства з відповідним розподілом до відповідних місцевих бюджетів (відповідно до ст. 65 Бюджетного кодексу).

10. Ст. 8 - податок утримується:

 • разом з виплатою з/пл.
 • якщо з/пл. не виплачується - протягом ЗО днів, після закінчення місяця, в якому вона нарахована.
 • якщо виплата в негрошовій формі або з каси - на другий банківський день.

11. Для оподаткування доходів від здачі в оренду нерухомого майна передбачено окремий порядок (ст. 9).

12. 3вітність:

 • Декларація про майновий стан і доходи подається тими громадянами, які мають право на податковий кредит або виїжджають за кордон, а також ті, хто отримав доходи від інших громадян - до 1 квітня.
 • Податковий розрахунок (форма № 1 ДФ) - подають податкові агенти поквартально.

Список використаних джерел

1. Про Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05. 2003 р. № 889.


18.03.2011