Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Нормативні документи казначейства. Реферат
Загрузка...

Нормативні документи казначейства. Реферат

У рефераті розглянуто план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

На виконання програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року за №1706, Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. за №291 затверджено план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій та інструкцію про його застосування.

Застосування плану рахунків на підприємствах здійснено в 2000 році з дати визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, новий план рахунків, разом з інструкцією закріплює загальний концептуальний підхід до побудови бухгалтерського обліку. Інструкція містить:

 • коротку характеристику рахунків, та субрахунків і призначення рахунків,
 • складає зміст господарських операцій, що відображаються на них,
 • порядок обліку найбільше характерних факторів діяльності підприємства,
 • зв'язок (кореспонденція) рахунків з іншими рахунками, що дає зрозуміти об'єкт обліку цього рахунку і субрахунку і виходячи з цього визначає вид рахунку - активний, пасивний, регулюючий, розподільчий, калькуляційний.

Рахунки розподільчого спрямування (класи 7,8, 9) можуть закриватися, як за традиційною процедурою, щомісяця, так і один раз у кінці року, за вибором підприємства.

План рахунків поширюється на всі підприємства і організації (крім банків і бюджетних установ незалежно від форм власності), видів умов господарювання, галузей та обсягу діяльності. При цьому відрадно зазначити, що коди рахунків є одинакові для однакових об'єктів обліку у госпрозрахункових підприємствах і бюджетних установах, що свідчить про крок до оптимальності і уніфікації цього важливого інструментарію бухгалтерського обліку.

Затверджене положення (стандарт бухобліку) повинне застосовуватися для складання бух. звітності, а новий план рахунків полегшує цю роботу відповідно до Закону України про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні за №996.

План рахунків передбачає групування рахунків за призначенням і частково за змістом на 10 класів від 0 до 9. Класи рахунків побудовані за принципом:

 • класи рахунків активів,
 • типи обліку власності капіталу і близького до нього за призначенням і змістом,
 • групи рахунків обліку
 • 2-і класи рахунків обліку довготривалих і поточних (короткострокових зобов'язань),
 • класи рахунків обліку доходів і фінансових результатів. 2-го класу рахунків обліку витрат,
 • клас позабаланових рахунків.

План рахунків передбачає номери рахунків (коди), які подані за десятковою системою:

Клас Рахунок Субрахунок

     

Відповідно до класу залишки рахунків відображаються в балансі. Залишки по рахунку плану (1-го) - необоротні активи, 2-го запаси, 3-го кошти розрахунків та інші активи відповідають окремим розділам активу балансу, 4-го, 5-го і 6-го класу.

4 - власний капітал забезпечення зобов'язань, 6 - поточні зобов'язання відображаються у відповідних розділах пасиву балансу.

Рахунки 7 - доходи і результати діяльності, 8-го - витрати за елементами, 9-го - витрати діяльності у балансі підприємства не відображається, а їх дані використовуються для складання "звіту" про фінансові результати при цьому рах. класу 8 - може виконуватись за рішенням підприємства, при цьому використання цього класу полегшує складання звіту.

Рахунки класу 7 - це рахунки, на яких відображаються доходи від різних видів діяльності, 8 і 9 - це рахунки витрат за елементами і видами витрат.

За клопотанням підприємств Міністерства фінансів для обліку специфічних операцій можуть вводитися нові синтетичні рахунки, а також виходячи із потреб аналізу і контролю і звітності вводити додаткові субрахунки, порядок введення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків встановлюються підприємством відповідно до норм інструкцій, положень. (стандартів б/о).

Діючий план рахунків складається з 9 класів і нульового. Діючий план рахунків - це перелік рахунків та схеми реєстрації та групування на фінансово-господарській діяльності в бухгалтерському обліку:.

 • Порядок ведення рахунку та їх призначення визначає інструкція про застосування.
 • План рахунків бухгалтерського обліку активу, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та функцій.
 • Інструкції встановлення призначень і порядок ведення рахунків для узагальнення методом подвійного запису про наявність і рахунку активів капіталу, зобов'язань та фінансово-господарської діяльності підприємств не залежить від форм власності організаційно-правових форм і видів діяльності.
 • Інструкція застосування плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображень однорідних за змістом господарських операцій на відповідних рахунках і субрахунках.

В інструкції наведена коротка характеристика і призначення рахунків і субрахунків, а також типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції.


15.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!