Загрузка...

Облік розрахунків по пенсійному страхуванню та забезпеченню. Реферат

Облік розрахунків по обов'язковому державному пенсійному страхуванню. Облік розрахунків по додатковому пенсійному забезпеченню

Облік розрахунків по обов'язковому державному пенсійному страхуванню

Порядок нарахування й обліку збору на державне пенсійне страхування регламентується Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06. 97 № 400 (з наступними доповненнями і змінами), Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування і які не враховуються при визначенні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій" від 18.05. 98 №697, Інструкцією про порядок сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою Правління Пенсійного фонду України від 03.06. 99 № 4-6.

Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" встановлено ставки збору на пенсійне страхування в таких розмірах:

 • Для суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, їх об'єднань, бюджетних, громадських організацій, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, - 32% від фактичних витрат на оплату праці працівників, які вилучають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" від 24.03. 98 № 108, а також винагород, які виплачуться громадянам за виконання робіт згідно з цивільно-правовими договорами, крім виплат, передбачених Переліком видів оплати праці та виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для позначення пенсій від 18.05. 98 № 697.
 • Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4% від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів і заставкою 32% _ для інших працівників такого підприємства.
 • Для підприємств всеукраїнських громадських організацій, де кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих, збір на обов'язкове державне пенсійне страхувань визначається за ставкою 4% від об'єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств.
 • Для фізичні осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників а також для адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів, інших осіб, які не являються суб'єктами підприємницької діяльності і займуться діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу, - від суми оподатковуваного доходу (прибутку). Збір з них осіб нараховується на чистий доход, що підлягай оподаткуванню, тобто на річницю між валовим доходом (виручкою у грошовій і Натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, що пов'язані з одержанням доходу, на підставі витягів з податкових декларуй. При цьому не враховують суми акцизного збору і податку на додану вартість. До чистого доходу громадянина-підприємця не включаються суми винагород, одержав за працю за договорами цивільно-правового характер оскільки збір на них нараховує підприємство, яке виплачує винагороду, крім випадків коли суми винагород виплачуються підприємством (фірмою), що є іноземною юридичною особою.

У випадку, коли фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності використовує працю найманих працівників, то за них вони зобов'язані сплачувати збір у розмірі 32 фактичних витрат на оплату праці. Витрати ці враховуються при обчисленні чистого доходу для сплати збору на пенсійне страхування громадянином-підприємцем за себе.

Із суми доходу, який одержують громадяни за трудовими договорами і договорами цивільно-правового характеру, встановлені диференційовані ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування: 1% від сукупного оподатковуваного доходу, якщо цей доход не перевищує 150 гри., і 2% від суми оподатковуваного доходу - якщо такий доход перевищує 150 грн. Для осіб, які мають статус державного службовця, ставки збору встановлені в розмірі до 5% (від доходу, який перевищує 500 грн.).

Крім того) Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22.10. 98 №208-ХІУ введені додаткові об'єкти сплати збору на пенсійне страхування:

 • а) для юридичних І фізичних осіб, які здійснюють операції по купівлі-продажу валют - 1% від об'єкта оподаткування (вартості придбаної валюти, перерахованої у гривні за курсом НБУ на день придбання).
 • б) для суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінних каменів - 5% від вартості реалізованих ювелірних виробів;
 • в) для юридичних і фізичних осіб при відчуженні легкових автомобілів (крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, і автомобілів, які переходять у порядку власності спадкоємцям за законом) - 3% від вартості
 • придбаних автомобілів;
 • г) з продажу вироблених та вартості імпортованих тютюнових виробів - 5% з продажної вартості вироблених (митної вартості імпортованих) виробів (без ПДВ);
 • д) з продажу нерухомого майна - 1% від вартості майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу;
 • е) з надання послуг стільникового зв'язку - 6% від вартості будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплаченої споживачами цих послуг оператору.

Не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування на такі види виплат, встановлені Порядком від 18.05. 98 №697:

 • Вихідна допомога у випадку припинення трудового договору.
 • Компенсації за невикористану відпустку.
 • Добові по відрядженнях у межах норм, встановлених законодавством, і виплати замість добавок.
 • Вартість безоплатно наданих деяким категоріям працівників квартир, комунальних послуг, палива, проїзних квитків або коштів для їх відшкодування за рахунок відповідних бюджетів, а також твердого палива для працівників вугільної промисловості.
 • Вартість виданого спецодягу (крім форменого спецодягу), спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, мийних і знешкоджувальних засобів, молока, лікувально-профілактичного харчування.
 • Суми відшкодування витрат та інших компенсацій у зв'язку з переведенням або направленням на роботу працівників у іншу місцевість.
 • Доплати і надбавки до заробітної плати замість добових у випадках, коли постійна робота приходиться в дорозі або має роз'їзний характер або у зв'язку із службовими поїздками в межах обслуговуваних дільниць.
 • Виплати в межах, встановлених законодавством, на проживання і харчування спортсменів і тренерів під час проведення змагань і навчально-тренувальних зборів.
 • Заробітна плата за дні роботи без винагороди (суботники, недільники тощо), яка перераховується до бюджету або на благодійні цілі.
 • Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівнику каліцтвом або іншим пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків.
 • Стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам (у тому числі направленим на навчання підприємствами, установами, організаціями), які навчаються у відриві від виробництва.
 • Стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України і Міністерства в справах науки і технологій і Національної академії наук України для молодих вчених.
 • Міжнародна фінансова підтримка (гранти) за рахунок коштів іноземних наукових фондів, яка надається вченим України і переможцям відповідних конкурсів.
 • Державні премії України в галузі науки і техніки, Державні премії України ім. Т. Г. Шевченка, іменні премії, присуджені Національною академією наук України і галузевими академіями наук, премії Міністерства культури і мистецтв.
 • Щомісячні виплати за звання дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Національної академії України й галузевих академій наук.
 • Допомога, яка виплачується за рахунок підприємства, установи, організації молодим спеціалістам за час відпустки після закінчення вищого або професійно-технічного навчального закладу.
 • Державні стипендії видатним діячам науки, освіти, культури.
 • Доходи громадян від володіння корпоративними правами (одержані дивіденди).
 • Компенсаційні виплати, що виплачуються громадянам відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 • Допомога сім'ям з дітьми, яка виплачується згідно із Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".
 • Різні види допомоги по соціальному страхуванню, що виплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності).
 • Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банку на оплату праці. У разі недостатності коштів на оплату праці і сплату збору в повному обсязі видача коштів банком на оплату праці і сплату збору здійснюється в пропорційних розмірах.

У разі виплати заробітної плати грошовими коштами, одержаними із виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також натуроплатою наступного дня після кожної з цих виплат платники зобов'язані перерахувати до Пенсійного фонду належні суми збору. Нарахований збір та інші платежі платники сплачують безготівковим перерахуванням належних сум із своїх банківських рахунків на рахунок органу Пенсійного фонду.

     

Збір нараховується і сплачується щоквартально із сум фактично одержаного доходу за звітний квартал не пізніше 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня і 1 лютого наступного за звітним року. При цьому оплата за четвертий квартал календарного року здійснюється авансом до 15 грудня із суми очікуваного доходу за цей період.

Збір на пенсійне забезпечення по операціях купівлі-продажу валют платники сплачують в такому порядку. Уповноважені банки та їх клієнти разом із заявкою на придбання іноземної валюти подають платіжне доручення на перерахування органам Пенсійного фонду сум збору, визначеного за ставкою 1% від суми валюти, яка придбається. При цьому банк сплачує зазначений збір у гривнях із суми, витраченої на покупку валюти для власних потребі для здійснення готівкових обмінних операцій.

Збір, який сплачується фізичними особами на пенсійне забезпечення при купівлі-продажу валют, перераховується уповноваженими банками на рахунки органів Пенсійного фонду, в яких ці банки зареєстровані як платники збору, в розмірі 1% обсягу продажу іноземної валюти, обчисленої за курсом продажу (без урахування суми збору).

У такому самому порядку здійснюється перерахування збору до Пенсійного фонду суб'єктами підприємницької діяльності з операцій по продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінних каменів у розмірі 5% від вартості реалізованих ювелірних виробів. Для визначення суми збору, що підлягає перерахуванню до Пенсійного фонду, ведеться окремий облік продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінних каменів.

Платники збору на пенсійне забезпечення з операцій по відчуженню легкових автомобілів є підприємства всіх форм власності, а також фізичні особи, які придбають права власності шляхом:

 • придбання автомобілів, у тому числі у виробників або торгових підприємств (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів згідно із законодавством);
 • обміну;
 • дарування (безоплатної передачі);
 • спадкування (крім випадків спадкування легкового автомобіля за законом).

Збір на пенсійне забезпечення (у розмірі 3% вартості придбаного автомобіля) визначається за договорами купівлі-продажу, довідок-розрахунків торговельних підприємств, договорів обміну, довідок митних органів, актів експертної оцінки вартості автомобіля та інших документів, що підтверджують цю вартість.

Органи Державтоінспекції здійснюють реєстрацію легкового автомобіля тільки за умови сплати збору на пенсійне забезпечення, підтвердженого відповідним документом. Кошти зазначеного збору перераховуються на рахунки місцевих органів Пенсійного фонду за місцем реєстрації легкового автомобіля.

Суми своєчасно не сплаченого збору на пенсійне забезпечення вважаються простроченими (недоїмкою) і стягуються з нарахуванням пені. Пеня нараховується на суми заборгованості за кожен день прострочення платежу, включаючи день сплати з розрахунку 120% річних від облікової ставки НБУ, що діяла в період наявності недоїмки.

Приклад. Підприємство допустило тимчасову затримку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на суму 2000 грн. на 15 днів. Облікова ставка НБУ - 35% річних. Підприємство складає такі розрахунки:

 • розрахунок ставки НБУ для визначення пені: (35 •12): 100 == 4,2%;
 • розрахунок одноденного розміру пені: 42: 360 == 0,117 = 0,12%;
 • розрахунок пені за порушення строку плати збору (2000 · 0,12) -15: 100 = 36%.

При надходженні документів про сплату недоїмки в першу чергу погашається недоїмка, а потім - пеня. У виключних випадках за клопотанням платника органи Пенсійного фонду можуть надавати відстрочення по сплаті недоїмки. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів

України "Про додаткові заходи щодо погашення заборгованості підприємств, установ, організацій по обов'язкових платежах до Пенсійного фонду" від 24.08. 98 № 75 підприємства можуть здійснювати погашення заборгованості шляхом оформлення її векселем.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які мають найманих працівників і протягом календарного місяця не здійснювали витрат на оплату їх праці (не нараховували і не виплачували заробітну плату та інші заохочення і компенсації), сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне забезпечення у розмірі 32% суми, обчисленої як добуток мінімального розміру заробітної плати на день сплати збору на кількість працівників, на яку здійснюється нарахування заробітної плати.

В бухгалтерському обліку сума такого збору включається до витрат виробництва (обігу).

Платники збору щоквартально складають і подають (за підписом керівника підприємства і головного бухгалтера) Звіт про нарахування збору та інших надходжень до Пенсійного фонду (ф. № 4-ПФ) із зазначенням сум нарахованого і сплаченого збору та інших надходжень.

Бухгалтерський облік розрахунків по обов'язковому державному пенсійному страхуванню ведуть на пасивному рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", субрахунок 651 "За пенсійним забезпеченням". По кредиту цього рахунка відображають суму нарахованого збору на пенсійне забезпечення в кореспонденції з дебетом рахунків:

 • 20 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та ін. (на суму збору, визначеного за встановленими ставками до витрат на оплату праці, інших витрат і операцій, які визначені нормативно-правовими актами);
 • 661 "Розрахунки за заробітною платою" (на суму збору, визначеного за встановленими ставками з доходу громадян за трудовими договорами і договорами цивільно-правового характеру).

При перерахуванні належних сум збору на пенсійне забезпечення до Пенсійного фонду в бухгалтерському обліку платника збору роблять запис:

 • Д-т рах. 651 "За пенсійним забезпеченням"
 • К-т рах. ЗІ "Рахунки в банках".

Службові особи, винні в порушенні встановленого порядку реєстрації платників збору, сплати коштів до Пенсійного фонду, у неподанні звітності до Фонду, залежно від обставин справи притягуються до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством

Відповідно до статті 165-І Кодексу України про адміністративні правопорушення ухилення громадян-підприємців та адвокатів від реєстрації в органах Пенсійного фонду України як платників збору, приховування (заниження) службовою особою фонду оплати праці та суми доходу, з якого обчислюється збір на пенсійне страхування, порушення строків перерахування збору до Фонду, несвоєчасне подання або неподання звітів про нарахування і сплату збору тягнуть за собою накладання штрафу у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при повторних правопорушеннях протягом року - від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів.

Облік розрахунків по додатковому пенсійному забезпеченню

Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" передбачені добровільні внески на пенсійний рахунок працівника, який відкривається в межах пенсійних планів в уповноваженому банку підприємством-роботодавцем.

Під пенсійним планом розуміють порядок управління і розміщення накопичуваних пенсійних внесків, що відповідають таким вимогам:

 • пенсійні рахунки відкриваються підприємством в уповноваженому банку за погодженням з Національним банком України;
 • вкладниками пенсійного рахунка можуть бути працівники, які знаходяться у трудових відносинах з підприємством;
 • уповноважений банк зобов'язаний тримати кошти, внесені вкладниками, в ліквідній формі відповідно до правил, встановлених законодавством по пенсійному страхуванню;
 • зняття коштів з рахунка вкладника не можна робити раніше ніж при досягненні ним віку, встановленого Кабінетом Міністрів України (за винятком випадків, коли такий вкладник виїжджає за кордон на постійне місце проживання або об'явлений судом безвісти зниклим, а також у разі його смерті).

У разі смерті власника пенсійного рахунка кошти (а також відсотки, нараховані на ці кошти) передаються спадкоємцям власника такого рахунка в порядку, встановленому законодавством.

Кошти пенсійних рахунків можуть використовуватися для забезпечення ризиків вкладників, що знаходяться в цивільно-правових відносинах, включаючи забезпечення кредитів, розстрочок, при купівлі товарів або нерухомості (після відкриття пенсійного рахунка в строки, передбачені законодавством).

Добровільні внески на пенсійний рахунок працівника підприємство-роботодавець здійснює за рахунок сум виплат доходу такого працівника, що в бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою" в кореспонденції з кредитом рахунка 472 "Додаткове пенсійне забезпечення".

Крім того, підприємство маг право за рахунок власних коштів додатково робити внески в пенсійні плани працівників, але не більше 15% сукупного доходу працівника за звітний період. Ці внески включаються до складу валових витрат підприємства і в бухгалтерському обліку відображаються записом по дебету рахунків 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та ін. і кредиту рахунка 472 "Додаткове пенсійне забезпечення".

Перерахування коштів з рахунка підприємця-роботодавця на пенсійні рахунки працівників відображається записом по дебету рахунка 472 і кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках". Суми, внесені підприємством протягом звітного періоду на пенсійні рахунки працівників, не підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян, проте включаються (з урахуванням нарахованих відсотків) в оподатковуваний доход такого працівника (або його спадкоємців) у випадку їх виплати.


08.03.2011