Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Кадрова політика державної податкової служби України. Реферат
Загрузка...

Кадрова політика державної податкової служби України. Реферат

У рефераті подано відомості про якісну підготовку працівників податкової міліції, яка є складовою кадрової політики державної податкової служби України

На сучасному етапі розвитку держави питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів набуває великого значення. Ця проблема актуальна для більшості країн Європи і особливо для України, яка знаходиться на стадії радикальних, економічних, правових, політичних і соціальних змін.

Успіх цих перетворень у подальшому розвитку нашої держави, забезпеченні реалізації єдиної державної політики було покладено на щойно створену податкову службу України.

Початок формуванню структури податкової служби України поклав Указ Президента України Л.Кучми" Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" від 22 серпня 1996 року. Остаточну структуру податкової служби визначив Указ Президента України "Питання державних податкових адміністрацій" від 30 жовтня 1996 року.

На підставі цих указів 5 лютого 1998 року Верховна Рада України прийняла відповідні зміни та доповнення до Закону України "Про державну податкову службу в Україні", на основі якого і сьогодні побудована робота Державної податкової адміністрації України. З метою посилення діяльності податкової служби до складу Державної податкової адміністрації України були передані спеціальні підрозділи МВС по боротьбі з кримінальним ухиленням від оподаткування, що стали прообразом нині діючої податкової міліції.

Прийняття цих заходів дозволило значно підвищити ефективність боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями у сфері оподаткування.

Тільки за минулий рік податковою міліцією розкрито 9,7 тис. злочинів у сфері оподаткування, у тому числі понад 5 тис. ухилень від сплати податків, серед яких майже 80 відсотків становлять ухилення в особливо великих розмірах.

Розшукано 23,5 тис. платників податків, які ухилялися від слідства, суду та від подання до органів податкової служби звітів про результати фінансово-господарської діяльності.

Викрито понад 5,2 тис. фіктивних підприємств і 244 "конвертаційних" центрів. До суду подано 8,9 тис. позовних заяв про скасування державної реєстрації таких підприємств або визнання недійсними їх установчих документів, з яких більше 5,0 тис. уже задоволено.

     

Усього у поточному році податковою міліцією забезпечено надходжень до бюджету та державних цільових фондів на суму понад 4,3 млрд. гривень.

Як підтверджує практика, результати оперативно-службової діяльності знаходяться у прямій залежності від професійної підготовленості кожного працівника податкової міліції, від постійного вдосконалення їх професійної майстерності та спеціальних знань.

Тому одним із головних напрямів роботи з особовим складом підрозділів податкової міліції є створення діючої системи професійної підготовки кадрів, постійне підвищення та вдосконалення якості навчання.

Основна мета професійної підготовки співробітників підрозділів податкової міліції – це якісне підвищення рівня компетентності начальницького складу в питаннях організації оперативно-службової діяльності та розслідування злочинів у сфері оподаткування, створення сприятливих умов для адаптації молодих співробітників податкової міліції.

Нагальна проблема якісної професійної підготовки працівників податкової міліції обумовлюється також високим рівнем криміногенної обстановки у сфері оподаткування. Сьогодні особовому складу підрозділів податкової міліції доводиться працювати в екстремальних умовах. Подальше посилення соціальної напруженості у державі, падіння дисципліни, моралі призвело до ускладнення оперативної обстановки, кількість економічних злочинів, у тому числі у сфері оподаткування, стає більш завуальованою. Поширеними є випадки протиправних дій щодо працівників державної податкової служби.

Безперечно успіх виконання завдань підрозділами податкової міліції залежить від рівня професійної підготовки наших працівників.

Сучасний співробітник повинен володіти високим рівнем знань і навичок з попередження і розкриття злочинів у сфері оподаткування, достатніми інтелектуальними здібностями, фізичною та психологічною підготовкою. Особливо потрібно зосередити увагу на знанні і неухильному виконанні прав і свобод людини та громадянина в різних життєвих ситуаціях. На досягнення цієї мети направлена вся існуюча система підготовки кадрів ДПС України, де провідне місце займає створений у травні 1997 року на базі Українського фінансово-економічного інституту факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції.

За минуле п’ятиріччя практично з нуля створена матеріально-технічна й навчально-методична база факультету. Створений факультет став першим і єдиним навчальним закладом у структурі Академії державної податкової служби України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підрозділів податкової міліції. За цей період на факультеті пройшли початкову підготовку 2 150 працівників і підвищили кваліфікацію 1 150 працівників податкової міліції різного рівня.

Податкова міліція, створена у складі ДПС України як спеціальний підрозділ по боротьбі з податковими правопорушеннями у сучасному суспільстві, повинна бути сильним правоохоронним органом. Разом з тим, поняття "сильний" не повинне означати "жорстокість", а бути незалежним, вимогливим до себе, професійно підготованим, організованим підрозділом, який твердо опирався б на основу закону.

Тому підготовка працівників підрозділів податкової міліції повинна здійснюватись не поверхнево. Особливо це стосується підвищення кваліфікації начальницького складу підрозділів податкової міліції.

У цьому напрямі проводиться певна робота. Починаючи з 2000 року, спільно з ГУПМ ДПА України розпочато проведення курсів підвищення кваліфікації начальників територіальних відділів податкової міліції. Одним із головних розділів навчального плану передбачено основи управління органами податкової міліції. До цього часу керівники ніколи не проходили подібної підготовки. На нашу думку, цей курс сучасний, мета його перш за все полягає в підготовці не тільки кваліфікованого податкового міліціонера, а й підготовці лідера і керівника.

Техніка та якість управління особовим складом, управління в конфліктних і кризових ситуаціях, стратегічне управління, а також статистика, фінанси, планування і контроль, інформаційні технології, оперативно-розшукова діяльність – ось перелік основних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів.

Також на курсах підвищення кваліфікації кадрів, на нашу думку, необхідно передбачити психологічну підготовку, яка б дозволяла навчати офіцерів-податківців, як взаємодіяти і спілкуватися з населенням і засобами масової інформації. Частиною навчальної програми повинне бути попередження злочинності у сфері оподаткування, робота податкової міліції в суспільстві повинна викладатися як філософія керування.

Обсяги і складність роботи працівників податкової міліції збільшуються і знаходяться у динаміці, тому зміст і мета підготовки повинні постійно змінюватись відповідно до нових обставин і переваг. Навчання повинне постійно відповідати потребам часу і мати повторювальні курси.

Підвищення кваліфікації є унікальним інструментом для професійної майстерності працівників податкової міліції на кожному етапі розвитку суспільства, підготовки міліціонера-податківця нової формації, тому підготовці керівного складу підрозділів податкової міліції повинна приділятися значна увага.

При плануванні курсової підготовки на 2003 рік було взято до уваги галузеві напрями діяльності підрозділів податкової міліції. Сьогодні оперативно-розшуковою діяльністю займаються всі оперуповноважені, незалежно від того, яку галузь вони обслуговують. Тому на 2003 рік нами запропоновано диференційний підхід при підготовці тематичних планів для організації курсів підвищення кваліфікації працівників, які займаються оперативним супроводженням офісів великих платників податків, збиткових підприємств, боротьбі з фіктивними підприємствами та незаконним відшкодуванням податку на додану вартість, оперативними заходами щодо скорочення податкового боргу.

Нами запропонована програма курсів підвищення кваліфікації кадрів, зарахованих до резерву кадрів на висунення на посаду начальника територіального органу податкової міліції.

Існуюча система організації професійної підготовки кадрів податкової міліції, яка складається з організаційних видів навчання, якщо й здатна забезпечити її безперервність, потребує сьогодні якісного перегляду для підготовки, особливо в службовій і бойовій підготовці.

Робота податківця передбачає, у першу чергу, спілкування із специфічними податковими суб’єктами, представниками комерційних структур (директорами, бухгалтерами, економістами, юристами), тобто, як правило, досвідченими, інтелектуально розвиненими особами, значну кількість яких становлять жінки.

Разом з тим, тематичні плани як курсової підготовки, так службової та бойової підготовки на місцях не передбачають вивчення таких основних предметів, як етика та естетика, політологія, спеціальна психологія підготовки.

Отримання знань з цих предметів вкрай необхідне міліціонеру-податківцю у повсякденній своїй роботі.

Серед проблемних питань реформування податкової системи України сьогодні одним із головних стає питання налагодження партнерських взаємовідносин між державою та платниками податків.

Тобто йдеться про податкову культуру, яка відображає рівень розвитку суспільства, виражений в існуючих нормах системи оподаткування, глибині податкових знань населення, умовах розвитку підприємства, а також у свідомості необхідності виконання податкових зобов’язань.

Підвищення податкової культури і зміцнення податкової дисципліни зв’язані не тільки з контингентом платників податків і законодавчою базою, значною мірою воно залежить від професійної компетенції та культури працівника податкової міліції.

У тій великій і напруженій роботі, яку проводить податкова міліція, неможливо успішно вирішувати поставлені перед нею завдання без належної професійної культури і моральності самих працівників. Відсутність комунікабельності, замкнутість, невміння спілкуватися з населенням, встановлювати довірчі стосунки – усе це є серйозною перешкодою в діяльності міліціонерів-податківців.

Рівень сучасної культури спілкування із суб’єктами підприємницької діяльності не задовольняє значну її частину.

Саме тому виникає нагальна потреба визначити основні вимоги до поведінки співробітників податкової міліції, урегулювати суспільні відносини, що складаються в процесі державного управління і реалізацій вимог податківців згідно з чинним законодавством.

До цього часу не виділена в окремий предмет і спеціальна психологічна підготовка. Окремі її частини вивчаються при розгляді питань особистої безпеки працівників податкової міліції, їх дій в екстремальних ситуаціях. Тому однією із основних форм психологічної підготовки повинні стати психотренінги, рольові ігри, тести, спеціальні психологічні вправи тощо.

На нашу думку, настав час, коли в підрозділах податкової міліції і ДПС України необхідно ввести посади психологів, на зразок підрозділів, які створені і успішно працюють у системі НВС України за 1998 р.

Створення цих підрозділів є науково обґрунтованим та професійно необхідним рішенням.

На підрозділи штатних психологів насамперед покладені завдання з формування у міліціонерів-податківців психологічної допомоги співробітникам, які зазнали стресів під час виконань службових обов’язків.

Шляхи систематичного тестування особового складу, аналізу поведінки штатні психологи повинні визначити так звану "категорію ризику" (осіб схильних до порушення правових норм, службові дисципліни), що відіграє позитивну роль у своєчасному упередженні можливих правопорушень.

Психологічна підготовка є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу і тому повинна бути введена для обов’язкового вивчення в системі службової і бойової підготовки особового складу підрозділів податкової міліції.

В анкеті під час прийому на службу до податкової міліції особа вказує, як правило, на володіння іноземною мовою зі словником. Разом з тим, знання іноземної мови вкрай необхідне міліціонерам-податківцям, робота яких пов’язана з користуванням комп’ютерною, копіювальною технікою, сучасними засобами зв’язку. Ці знання також необхідні при оперативному обслуговуванні кредитно-фінансових сфер, зовнішньоекономічної діяльності та обігу валюти.

Нехтування та формалізм в організації та проведенні професійної підготовки кадрів підрозділів податкової міліції сьогодні неприпустимі.

У реальному житті низький професіоналізм особового складу стає неминучим фактором зниження ефективності несення служби, виконання функціональних обов’язків кадрів підрозділів податкової міліції.

Література

1. Про затвердження Настановлення по організації професійної підготовки працівників податкової міліції Державної податкової адміністрації України: Наказ ДПА України від 26.08. 96 № 411. – К., 1998.

2. Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні: Закон України. – К., 1998.

3. Шейбут В. В. Дії працівників державної податкової служби в екстремальних ситуаціях: Навчально-методичний посібник. – К.,  2001.

4. Деликатный С. К. Основи профессиональной и психологической подготовки сотрудников личной охраны. – К., 1998.

5. Професійний ризик в діяльності працівників податкової міліції. Навчальний посібник / За заг. ред. О. О. Спиридонов. – К.: Атіка – Н, 2002.

6. Про затвердження загальних правил поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужби від 23.10. 2000 № 58.

7. Виходець А. М., Кизилова Е. А. Культура та етика взаємовідносин податкових інспекторів з платниками податків. – К.: Преса України, 1999. – С. 32.


08.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!