Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Облік розподілу прибутку та податки на прибуток. Реферат
Загрузка...

Облік розподілу прибутку та податки на прибуток. Реферат

Облік розщеплення акцій. Податки на прибуток корпорацій та облік розрахунків з бюджетом по них. Облік розподілу прибутку корпорацій зарубіжних країн

Облік розщеплення акцій

Розщеплення акцій – це збільшення кількості випущених акцій з пропорційним зниженням їхньої номінальної чи оголошеної вартості за одну акцію.

Метою розщеплення акцій є необхідність підняти їхню привабливість на ринку, доступність для малих інвесторів. До розщеплення акцій компанія вдається при значному зростанні ринкових цін на акції.

Операція розщеплення акцій бухгалтерськими проводками не відображається. На рахунок "Статутний капітал (прості акції)" в баланс буде внесено зміни про кількість і номінальну вартість акцій.

Наприклад:

1. Акціонерний капітал (до розщеплення акцій):

 • Прості акції (30000шт за номінальною вартістю 20 дол кожна) 600000;
 • Нерозподілений прибуток 150000;
 • Разом 750000.

2. Акціонерний капітал (після розщеплення акцій):

 • Прості акції (60000шт за номінальною вартістю 10 дол кожна) 600000;
 • Нерозподілений прибуток 150000;
 • Разом 750000.

Таким чином, ефект збільшення кількості акцій в обігу і зниження ринкових цін досягаються розщепленням акцій і випуском додаткових акцій для оплати дивідендів.

     

Різниця полягає в тому, що, акції для оплати дивідендів можуть випускатися тільки при наявності нерозподіленого прибутку, тоді як розщеплення акцій може здійснюватись і без наявності нерозподіленого прибутку.

Податки на прибуток корпорацій та облік розрахунків з бюджетом по них

Важливим питанням є визначення об’єкта оподаткування, іншими словами з якої суми прибутку стягується податок.

Міжнародна практика свідчить, що завжди є різниця між сумою прибутку підприємства, що витікає з даних бухгалтерського обліку і відображається у фінансовій звітності, та сумою прибутку для цілей оподаткування.

Бухгалтерський облік не залежить і не повинен залежати від податкової системи. Він організовується на основі загальноприйнятих принципів обліку, які є постійними, і саме за цими принципами відображається формування фінансових результатів.

Ставка податку на прибуток корпорацій та ін. підприємств в різних країнах. В США, наприклад, податок на прибуток стягується за трирозрядною шкалою ставок:

 • 15% на перші 50 тис. $ прибутку,
 • 25% на наступні 25 тис.,
 • 34% - понад цю суму.

У Франції податок на прибуток АТ коливається від 34% - 42%. В усіх країнах застосовується авансова система виплат податку на прибуток у державні та місцеві бюджети, яка встановлюється державою.

Наприклад, французькі АТ здійснюють протягом року 4-и авансові виплати податку на прибуток:

 • 9,25% - 15 березня;
 • 9,75% - 15 червня;
 • 9,75% - 15 вересня;
 • 9,25% - 15 грудня;
 • решта – 34% від податкового прибутку року – 4-и попередні аванси – 15 квітня наступного року.

Авансові виплати податку на прибуток відображаються в обліку наступним чином:

 • Дт "Розрахунки з бюджетом (субрахунок "Розрахунок з бюджетом по податку на прибуток")",
 • Кт "Рахунок в банку".

Наприкінці звітного періоду, виходячи з фактичної суми одержаного прибутку, скоригованого для цілей оподаткування, визначають реальну суму податку на прибуток.

Наприкінці року на річну суму податку на прибуток підприємство зробить такий запис:

 • Дт "Витрати по податку на прибуток";
 • Кт "Розрахунки з бюджетом (по податку на прибуток)".

Таким чином, сальдо рахунку "Розрахунки з бюджетом (по податку на прибуток)" на 1.01 наступного року показує решту заборгованості перед бюджетом, яка має бути перерахована у встановлений строк.

Сума прибутку після сплати податку становить чистий прибуток корпорації, що залишається в її розпорядженні.

Облік розподілу прибутку корпорацій зарубіжних країн

Чистий прибуток, отриманий корпорацією, використовується на виплату дивідендів та ін. цілі, передбачені статутом корпорації та законодавством країни.

Серед них – створення спеціальних резервів:

 • фінансового (легального) резерву;
 • статутного резерву;
 • деяких факультативних резервів.

Розмір фінансового резерву регулюється державою. У Франції, наприклад, АТ зобов’язані відраховувати в цей резерв щорічно 5% чистого прибутку, доки він не досягне 10% статутного капіталу.

Інші резерви створюються згідно зі статутом та за рішенням загальних зборів акціонерів. Невикористаний прибуток перераховується на рахунок "Нерозподілений прибуток" і складає частину власного (акціонерного) капіталу.

За результатами розподілу чистого прибутку звітного періоду буде зроблено такий бухгалтерський запис:

 • Дт "Фінансові результати звітного періоду";
 • Кт "Легальний резерв";
 • Кт "Статутний резерв";
 • Кт "Інші резерви";
 • Кт "Акціонери – Дивіденди до сплати";
 • Кт "Нерозподілений прибуток".

Можливі випадки, коли корпорація може реінвестувати всю суму чистого прибутку задля розширення господарської та фінансової діяльності.


07.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!