Загрузка...

Облік заробітної плати. Реферат

Види зобов'язань по заробітній штаті, система рахунків для обліку зарплати і розрахунків по ній. Облік нарахування, утримань і виплати заробітної плати. Облік обов'язкових нарахувань на фонд оплати праці, які підлягають сплаті роботодавцем

Види зобов'язань по заробітній штаті, система рахунків для обліку зарплати і розрахунків по ній

Заборгованість по зарплаті і пов’язаних з нею додаткових пільгах робітникам та службовцям є значною частиною короткострокової заборгованості (зобов’язань).

В зарубіжних країнах застосовують (практикують) оплату праці почасову і відрядну. За заробітною платою пов’язані три види зобов’язань (заборгованості):

 • заборгованість по виплаті зарплати;
 • заборгованість по податках, що утримуються із заробітної плати;
 • заборгованість по інших утриманнях із заробітної плати.

Нарахована персоналові підприємства зарплата включається у витрати підприємства. Витрати обліковуються на рахунку елементів витрат "Витрати по оплаті праці".

Цей рахунок поділяється на субрахунки за видами витрат (зарплата базова, оплачувана відпустка, премії, додаткові винагороди, витрати на соціальне страхування (за видами) тощо). В США виділяють також витрати на зарплату адміністративно – управлінського персоналу і витрати на оплату праці робітників та службовців.

Для обліку заборгованості і розрахунків з робітниками та службовцями використовують рахунок "Розрахунки з персоналом" або просто "Персонал". В США цей рахунок називають "Заробітна плата до сплати".

Розрізняють валову зарплату, тобто всю нараховану, і чисту зарплату – суми, які належить сплатити персоналові після всіх можливих утримань.

Облік нарахування, утримань і виплати заробітної плати

     

Утримання із зарплати регулюються законодавством кожної країни. В США, наприклад, із зарплати утримують:

 • Федеральні внески на соціальне страхування, які використовуються на пенсійне забезпечення, допомогу при непрацездатності, та медичне обслуговування;
 • Федеральний прибутковий податок;
 • Прибутковий податок штату.

Можливі також добровільні відрахування частини зарплати - як додаткове пенсійне забезпечення по старості або в різні доброчинні фонди. Порядок відображення на рахунках нарахованої зарплати і утримань із зарплати такий (методика США).

Приклад: за даними платіжного журналу (відомості):

1) Нарахована зарплата, дол.:

 • а) за нормований час – 81000;
 • б) за понаднормований час – 5050;
 • Разом – 86050;
 • В тому числі адміністративно – управлінському персоналові – 26000;
 • Робітникам та службовцям - 60050;

2) Утримано із зарплати, дол.:

 • а) на соціальні потреби (FICA) – 6880;
 • б) федеральний прибутковий податок – 17490;
 • в) прибутковий прибуток штату – 1720;
 • Разом - 26090.

3) Чиста зарплата, дол. – 59960.

Проводка:

 • Дт "Витрати на оплату праці (адміністративно – управлінський персонал)" – 26000;
 • Дт "Дт "Витрати на оплату праці (робітники і службовці)" – 60050;
 • Кт "Соціальні відрахування до сплати" – 6880;
 • Кт "Федеральний прибутковий податок до сплати" – 17490;
 • Кт "Прибутковий податок штату до сплати" – 1720;
 • Кт "Заробітна плата до сплати" – 59960.

Як бачимо, особливість відображення на рахунках "Заробітна плати до сплати" по кредиту відображають тільки чисту зарплату після всіх утримань.

Проти а західноєвропейських країнах по кредиту рахунку "Розрахунки з персоналом" спочатку відображають суму нарахованої зарплати, а утримання показують по дебету цього рахунку.

Підприємство найчастіше виписує чеки на зарахування зарплати на банківські рахунки робітників та службовців. Оплата (виплата) зарплати відображається проводкою:

 • Дт "Заробітна плата до сплати";
 • Кт "Грошові кошти".

Приклад Франції: нарахована зарплата за місяць – 16000 франків. Утримано з заплати:

 • а) на соціальне страхування – 1296;
 • б) на пенсійне забезпечення – 282;
 • в) по безробіттю – 124.

Відображення операцій на рахунках:

1) нарахована зарплата персоналу:

 • Дт "Витрати на оплату праці (винагороди персоналу)" – 16000;
 • Кт "Розрахунки з персоналом" – 16000.

2) Утримано з заплати:

 • Дт "Розрахунки з персоналом" – 1712;
 • Кт "Соціальне страхування" - 1296;
 • Кт "Інші органи соціального страхування" – 406.

Облік обов'язкових нарахувань на фонд оплати праці, які підлягають сплаті роботодавцем

Окрім відрахувань із зарплати персоналу, фірма у свою чергу платить внески у відсотках від заплати (за рахунок збільшення своїх витрат).

В залежності від країн існують різноманітні нарахування на фонд зарплати, які підлягають сплаті роботодавцем.

Приклад США:

 • на соціальні потреби;
 • федеральний податок по безробіттю;
 • відрахування по безробіттю для штату.

Їх облік відбувається таким чином:

 • Дт "Витрати на податки і відрахування";
 • Кт "Федеральний податок по безробіттю до сплати";
 • Кт "Соціальні відрахування до сплати";
 • Кт "Податок по безробіттю для штату до сплати".

Приклад Франції:

 • на соціальне страхування;
 • по безробіттю;
 • на додаткову пенсію.

Їх облік відбувається таким чином:

 • Дт "Витрати на соціальне страхування";
 • Кт "Соціальне страхування";
 • Кт "Інші органи соціального страхування".


06.03.2011