Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Облікові реєстри та їх класифікація. Реєстри та форми бухгалтерського обліку. Реферат
Загрузка...

Облікові реєстри та їх класифікація. Реєстри та форми бухгалтерського обліку. Реферат

Усі господарські операції, які відображаються в первинних документах, підлягають групуванню й відображенню в певному порядку в облікових реєстрах

Облікові реєстри — носії інформації спеціального формату й будови, призначені для реєстрації, групування та узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами. Записи господарських операцій у реєстрах називаються обліковою реєстрацією.

Інформацію, що міститься в облікових реєстрах, використовують для оперативного управління, економічного аналізу господарської діяльності підприємств і складання звітності.

Залежно від змісту здійснюваних операцій реєстри бухгалтерського обліку мають різну будову, форму та по-різному класифікуються (рис. 1).

Техніка облікової реєстрації

Порядок запису господарських операцій в облікових реєстрах регламентується Положенням про документальне забезпечення описів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

Відповідно до цього Положення записи в облікових реєстрах роблять:

 • на підставі належно оформлених і опрацьованих документів;
 • чорнилом темного кольору чи пастою;
 • у міру надходження документів до місця опрацювання;
 • не пізніше строку, який забезпечував би своєчасну виплату заробітної плати, складання звітності та розрахунків.

Рис. 1. Класифікація облікових реєстрів.

     

Записи в обліковому реєстрі можуть бути простими (їх виконують тільки в одному примірнику) та копійованими (їх застосовують тоді, коли потрібна копія, наприклад у касовій книзі).

Порядок відображення господарських операцій в облікових реєстрах залежить від форми бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві.

Основні напрямки вдосконалення облікової інформації:

 • поєднання в одному обліковому реєстрі хронологічного та систематичного обліків;
 • застосування позиційного (лінійного) і шахового записів в облікових реєстрах;
 • застосування систем нагромаджувальних і групувальних документів для одержання узагальнених показників за групою однорідних документів і оптимізації їх подальшої реєстрації;
 • якнайширше застосування сучасної обчислювальної техніки для опрацювання облікової інформації.

Форми бухгалтерського обліку

Однією з важливих передумов організації обліку є застосування найефективнішої форми бухгалтерського обліку — поєднання реєстрів аналітичного та синтетичного обліків, їх взаємозв'язок, послідовність і способи застосування облікових засобів з метою узагальнення й одержання звітності.

Існують такі форми бухгалтерського обліку:

 • меморіально-ордерна (контрольно-шахова),
 • за допомогою книги Журнал-головна,
 • журнально-ордерна,
 • автоматизована.

Меморіально-ордерна форма (рис. 2) характеризується застосуванням книг для ведення синтетичного обліку та карток для аналітичного. Використання книги Журнал-головна (рис. 3) є спрощеним варіантом меморіально-ордерної форми. Цю форму бухгалтерського обліку застосовують на невеликих за обсягом підприємствах. Журнально-ордерна форма ґрунтується на широкому застосуванні системи нагромаджувальних і групувальних облікових реєстрів, а також журналів ордерів допоміжних відомостей до них. Автоматизована форма ґрунтується на комплексному використанні ЕОМ.Література

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. — К, 2000.

2. Горелкин В.Г., Головко Т.В., Аксимова А.Б. Первичная документация и ведение учетных регистров. — К.: Выща шк., 1992.

3. Грабова Н.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М. В. Кужельного. — 5-те вид., перероб. і доп. — К.: АСК, 1998.

4. Завгородній В.П., Савченко В.Н. Бухгалтерський облік, контроль, аудит в умовах ринку. — К.: Бліц-інформ, 1995.

5. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Підруч. для вузів / М.С.Пушкар, Г.П.Журавель, Ю.Я.Литвин, В.Т.Мельник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 1998.

6. Теорія бухгалтерського обліку / В.Б.Захожай, К.С.Базилевич, Г.Ф.Шепітко, С В. Присяжнюк. — К: Вид-во ЄУФІМБ, 1999.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різни-ми формами власності: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: АСК, 1998.


28.02.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!