Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники зараховані на контракт

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на контракт у 2018 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

У рейтингу враховуються всі особи, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2018 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс".

Дані у таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на контракт. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2018 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів України за показником «Зараховано на контракт»

Місто Форма власності Назва закладу освіти Зараховано на контракт
1 Львів Державна Національний університет "Львівська політехніка" 2265
2 Львів Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 2220
3 Київ Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2077
4 Київ Державна Київський національний торговельно-економічний університет 2068
5 Харків Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 1898
6 Київ Приватна Київський університет культури 1528
7 Чернівці Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1429
8 Київ Державна Національний авіаційний університет 1416
9 Івано-Франківськ Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 1388
10 Запоріжжя Державна Запорізький національний університет 1296
11 Київ Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 1250
12 Київ Державна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 1234
13 Київ Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 1119
14 Київ Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 1103
15 Київ Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 1050
16 Харків Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 1031
17 Ужгород Державна Ужгородський національний університет 1029
18 Київ Державна Київський національний лінгвістичний університет 942
19 Київ Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 914
20 Дніпро Приватна Університет імені Альфреда Нобеля 912
21 Харків Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 908
22 Харків Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 885
23 Одеса Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 876
24 Одеса Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 874
25 Запоріжжя Державна Запорізький національний технічний університет 843
26 Дніпро Державна Університет митної справи та фінансів 816
27 Дніпро Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 797
28 Харків Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 765
29 Тернопіль Державна Тернопільський національний економічний університет 695
30 Луцьк Державна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 688
31 Хмельницький Державна Хмельницький національний університет 679
32 Запоріжжя Державна Запорізький державний медичний університет 678
33 Київ Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 672
34 Одеса Державна Одеська національна академія харчових технологій 669
35 Дніпро Державна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 669
36 Одеса Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 655
37 Харків Державна Харківський національний університет внутрішніх справ 649
38 Умань, Черкаська обл. Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 642
39 Вінниця Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 637
40 Черкаси Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 633
41 Харків Державна Національний фармацевтичний університет 629
42 Івано-Франківськ Державна Івано-Франківський національний медичний університет 625
43 Львів Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 623
44 Київ Державна Національний транспортний університет 621
45 Дніпро Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 620
46 Харків Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 620
47 Львів Державна Львівський державний університет внутрішніх справ 599
48 Київ Державна Національний університет харчових технологій 596
49 Миколаїв Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 588
50 Київ Приватна Міжрегіональна Академія управління персоналом 579
51 Одеса Приватна Міжнародний гуманітарний університет 579
52 Переяслав-Хмельницький, Київська обл. Державна Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 573
53 Харків Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 564
54 Київ Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 549
55 Київ Державна Київський національний університет технологій та дизайну 546
56 Тернопіль Державна Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського 541
57 Вінниця Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 533
58 Вінниця Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 521
59 Житомир Державна Житомирський національний агроекологічний університет 512
60 Суми Державна Сумський державний університет 505
61 Одеса Державна Одеський національний морський університет 503
62 Київ Приватна Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 488
63 Київ Державна Державний університет телекомунікацій 485
64 Рівне Приватна Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 482
65 Вінниця Державна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 478
66 Київ Державна Національна академія внутрішніх справ 465
67 Полтава Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 459
68 Вінниця Державна Вінницький національний аграрний університет 458
69 Одеса Державна Одеський національний політехнічний університет 452
70 Чернігів Державна Чернігівський національний технологічний університет 438
71 Херсон Державна Херсонський державний університет 437
72 Рівне Державна Національний університет водного господарства та природокористування 429
73 Маріуполь, Донецька обл. Державна Маріупольський державний університет 408
74 Рівне Державна Рівненський державний гуманітарний університет 407
75 Харків Державна Харківський національний медичний університет 405
76 Луцьк Державна Луцький національний технічний університет 399
77 Полтава Державна Полтавська державна аграрна академія 398
78 Миколаїв Державна Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 392
79 Дніпро Державна Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 387
80 с. Суми Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 371
81 Острог, Рівненська обл. Державна Національний університет "Острозька академія" 370
82 Полтава Приватна Полтавський університет економіки і торгівлі 367
83 Харків Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 362
84 Київ Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 359
85 Полтава Державна Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 356
86 Харків Державна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 353
87 Львів Приватна Український католицький університет 351
88 Київ Державна Київський національний університет культури і мистецтв 351
89 Одеса Державна Національний університет "Одеська морська академія" 347
90 Вінниця Державна Вінницький національний технічний університет 340
91 Одеса Державна Одеський національний економічний університет 325
92 Одеса Державна Одеський державний університет внутрішніх справ 324
93 Житомир Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 322
94 Бердянськ, Запорізька обл. Державна Бердянський державний педагогічний університет 320
95 Івано-Франківськ Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 317
96 Київ Приватна Університет економіки та права "КРОК 314
97 Кропивницький Державна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 310
98 Полтава Державна Українська медична стоматологічна академія 307
99 Дніпро Приватна Дніпровський гуманітарний університет 307
100 Сєвєродонецьк, Луганська обл. Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 306
101 Біла Церква, Київська обл. Державна Білоцерківський національний аграрний університет 305
102 Тернопіль Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 302
103 Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 297
104 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Криворізький державний педагогічний університет 294
105 Одеса Державна Одеський національний медичний університет 290
106 Кременчук, Полтавська обл. Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 289
107 Житомир Державна Житомирський державний технологічний університет 281
108 Мелітополь, Запорізька обл. Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 277
109 Київ Державна Державний університет інфраструктури та технологій 277
110 Львів Державна Львівський державний університет фізичної культури 273
111 Умань, Черкаська обл. Державна Уманський національний університет садівництва 272
112 Львів Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 271
113 Суми Державна Сумський національний аграрний університет 270
114 Харків Державна Харківський національний автомобільно-дорожній університет 268
115 Дніпро Державна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 266
116 Київ Приватна Київський медичний університет 263
117 Харків Державна Національний університет цивільного захисту України 261
118 Львів Приватна Львівський торговельно-економічний університет 260
119 Миколаїв Державна Миколаївський національний аграрний університет 246
120 Ірпінь, Київська обл. Державна Університет державної фіскальної служби України 244
121 Одеса Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 239
122 Черкаси Державна Черкаський державний технологічний університет 239
123 Дніпро Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 237
124 Мелітополь, Запорізька обл. Державна Таврійський державний агротехнологічний університет 236
125 Маріуполь, Донецька обл. Державна Приазовський державний технічний університет 235
126 Херсон Державна Херсонський національний технічний університет 226
127 Чернігів Державна Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 225
128 Тернопіль Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 224
129 Чернівці Державна Буковинський державний медичний університет 223
130 Львів Державна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 218
131 Харків Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 217
132 Харків Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 212
133 Дрогобич, Львівська обл. Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 204
134 Дніпро Державна Український державний хіміко-технологічний університет 203
135 Старобільськ, Луганська обл. Державна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 198
136 Київ Приватна Київський міжнародний університет 198
137 Харків Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 196
138 Херсон Державна Херсонська державна морська академія 194
139 Івано-Франківськ Приватна Університет Короля Данила 192
140 Одеса Державна Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 191
141 Миколаїв Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 189
142 Харків Державна Український державний університет залізничного транспорту 187
143 с-ще Докучаєвське, Харківська обл. Державна Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 187
144 Харків Державна Харківська державна академія фізичної культури 175
145 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Криворізький національний університет 174
146 Хмельницький Комунальна Хмельницький університет управління та права 173
147 Київ Державна Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 172
148 Берегове, Закарпатська обл. Приватна Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 169
149 Херсон Державна Херсонський державний аграрний університет 168
150 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Донецький юридичний інститут МВС України 163
151 Харків Державна Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 158
152 Київ Приватна Академія праці, соціальних відносин і туризму 158
153 Київ Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 158
154 Дніпро Державна Національна металургійна академія України 155
155 Запоріжжя Приватна Класичний приватний університет 155
156 Дніпро Приватна Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 155
157 Харків Державна Харківська державна академія культури 151
158 Мукачево, Закарпатська обл. Державна Мукачівський державний університет 151
159 Ніжин, Чернігівська обл. Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 146
160 Маріуполь, Донецька обл. Державна Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 145
161 Чернівці Державна Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 144
162 Львів Державна Національний лісотехнічний університет України 144
163 Кропивницький Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 137
164 Покровськ, Донецька обл. Державна Донецький національний технічний університет 132
165 Київ Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 130
166 Слов’янськ, Донецька обл. Державна Донбаський державний педагогічний університет 125
167 Харків Державна Українська інженерно-педагогічна академія 124
168 Львів Державна Українська академія друкарства 123
169 Лиман, Донецька обл. Державна Донецький національний медичний університет 119
170 Одеса Державна Одеський державний аграрний університет 118
171 Дніпро Державна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 117
172 Миколаїв Приватна Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 117
173 Черкаси Державна Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 115
174 Львів Державна Львівська національна академія мистецтв 111
175 Дубляни, Львівська обл. Державна Львівський національний аграрний університет 108
176 Ізмаїл, Одеська обл. Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 107
177 Харків Державна Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 100
178 Запоріжжя Державна Запорізька державна інженерна академія 98
179 Ізмаїл, Одеська обл. Державна Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 95
180 Херсон Державна Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ 95
181 Одеса Державна Одеський державний екологічний університет 94
182 Київ Приватна Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 94
183 смт. Мала Данилівка, Харківська обл. Державна Харківська державна зооветеринарна академія 92
184 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 90
185 Харків Приватна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 87
186 Київ Державна Національна академія статистики, обліку та аудиту 87
187 Сєвєродонецьк, Луганська обл. Державна Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 86
188 Київ Державна Національна академія Служби безпеки України 86
189 Київ Державна Університет менеджменту освіти 84
190 Полтава Державна Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 82
191 Луцьк Приватна Академія рекреаційних технологій і права 82
192 Маріуполь, Донецька обл. Державна Донецький державний університет управління 80
193 Київ Приватна Академія адвокатури України 80
194 Рубіжне, Луганська обл. Державна Луганський державний медичний університет 79
195 Київ Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 79
196 Харків Державна Луганський національний аграрний університет 78
197 Київ Державна Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 72
198 Буча, Київська обл. Приватна Український гуманітарний інститут 72
199 Львів Державна Львівський інститут економіки і туризму 71
200 Хмельницький Державна Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 71
201 Чернігів Державна Академія Державної пенітенціарної служби 66
202 Львів Приватна ІТ СТЕП Університет 66
203 Харків Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 65
204 Одеса Державна Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 65
205 Краматорськ, Донецька обл. Державна Донбаська державна машинобудівна академія 63
206 Бахмут, Донецька обл. Державна Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 63
207 Київ Приватна Інститут екології економіки і права 62
208 Харків Державна Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 61
209 Одеса Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 60
210 Київ Приватна Українсько-американський університет Конкордія 59
211 Дніпро Державна Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 59
212 Вінниця Приватна Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 53
213 Кропивницький Державна Льотна академія Національного авіаційного університету 53
214 Київ Приватна Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі 52
215 Львів Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 52
216 Київ Приватна Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет» 52
217 Київ Приватна Київський університет туризму, економіки і права 52
218 Львів Державна Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 50
219 Кременець, Тернопільська обл. Комунальна Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 50
220 Хмельницький Комунальна Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 49
221 Нікополь, Дніпропетровська обл. Державна Нікопольський факультет Національної металургійної академії України 49
222 Кам’янське, Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський державний технічний університет 48
223 Запоріжжя Комунальна Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 47
224 Київ Державна Київський університет права Національної академії наук України 46
225 Харків Державна Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 44
226 Харків Державна Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету 44
227 Київ Приватна Київський інститут бізнесу та технологій 43
228 Черкаси Державна Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 40
229 Харків Комунальна Харківська гуманітарно-педагогічна академія 40
230 Хмельницький Приватна Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 39
231 Кременчук, Полтавська обл. Приватна Кременчуцький інститут Університету імені Альфреда Нобеля 38
232 Рівне Державна Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України 37
233 Запоріжжя Приватна Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 36
234 Рубіжне, Луганська обл. Державна Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 35
235 Черкаси Приватна Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 35
236 Київ Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 35
237 Миколаїв Державна Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 35
238 Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Державна Подільський державний аграрно-технічний університет 34
239 Мелітополь, Запорізька обл. Державна Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету 34
240 Івано-Франківськ Державна Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету 34
241 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 32
242 Київ Приватна Європейський університет 32
243 Львів Державна Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв 32
244 Житомир Державна Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова 32
245 Кропивницький Приватна Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 30
246 Луцьк Приватна Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 30
247 Миколаїв Приватна Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика 30
248 Львів Приватна Львівський інститут менеджменту 29
249 Житомир Комунальна Житомирський базовий фармацевтичний коледж 29
250 Одеса Приватна Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 29
251 Ізмаїл, Одеська обл. Державна Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 29
252 Ужгород Державна Закарпатська академія мистецтв 28
253 Київ Державна Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 28
254 Нова Каховка, Херсонська обл. Приватна Новокаховський гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 27
255 Бердянськ, Запорізька обл. Приватна Бердянський університет менеджменту і бізнесу 26
256 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Криворізький факультет Запорізького національного університету 26
257 Кропивницький Приватна Центральноукраїнський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 26
258 Київ Приватна Інститут реклами 26
259 Полтава Приватна Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 25
260 Миколаїв Приватна Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 24
261 Київ Приватна Університет сучасних знань 24
262 Дніпро Приватна Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" 24
263 Львів Приватна Львівський медичний інститут 24
264 Біла Церква, Київська обл. Приватна Білоцерківський інститут економіки та управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 23
265 Київ Державна Інститут управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка 23
266 Глухів, Сумська обл. Державна Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 23
267 Кропивницький Приватна Кропивницький інститут Університету сучасних знань 23
268 Дніпро Державна Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 22
269 Київ Приватна Київський університет ринкових відносин 22
270 Бахмут, Донецька обл. Державна Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 22
271 Одеса Державна Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 22
272 Ужгород Державна Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 21
273 Тернопіль Приватна Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 20
274 Київ Комунальна Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра 20
275 Кропивницький Приватна Кропивницький інститут державного та муніципального управління 20
276 Київ Державна Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 20
277 Краматорськ, Донецька обл. Державна Донбаська національна академія будівництва і архітектури 19
278 Кропивницький Приватна Кіровоградський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 19
279 Херсон Приватна Херсонський економічно-правовий інститут 19
280 Ніжин, Чернігівська обл. Державна Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 19
281 Кременчук, Полтавська обл. Комунальна Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 19
282 Львів Приватна Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 19
283 Одеса Державна Одеська державна академія технічного регулювання та якості 18
284 Одеса Приватна Одеський технологічний університет "ШАГ" 18
285 Київ Приватна Міжнародний університет фінансів 17
286 Чернівці Приватна Буковинський університет 16
287 Харків Державна Коледж Національного фармацевтичного університету 16
288 Маріуполь, Донецька обл. Приватна Маріупольський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 16
289 Івано-Франківськ Державна Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) 16
290 Київ Державна Київський коледж зв’язку 15
291 Вінниця Приватна Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 15
292 Вінниця Державна Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету 15
293 Чернівці Державна Чернівецький факультет Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 15
294 Бережани, Тернопільська обл. Державна Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 14
295 Київ Державна Київський державний коледж туризму та готельного господарства 14
296 Суми Державна Сумська філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 14
297 Львів Приватна Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 14
298 Львів Державна Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка" 14
299 Чортків, Тернопільська обл. Державна Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету 14
300 Хуст, Закарпатська обл. Приватна Карпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 13
301 Харків Державна Національна академія Національної гвардії України 13
302 Житомир Комунальна Житомирський медичний інститут 13
303 Бориспіль, Київська обл. Приватна Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом 13
304 Київ Державна Університет банківської справи 13
305 Нововолинськ, Волинська обл. Державна Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету 13
306 Покровськ, Донецька обл. Державна Індустріальний інститут Донецького національного технічного університету 12
307 Херсон Державна Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 12
308 Луцьк Комунальна Луцький педагогічний коледж 12
309 Київ Приватна Київська Академія перукарського мистецтва 12
310 Івано-Франківськ Приватна Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 11
311 Вінниця Комунальна Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 11
312 Бахмут, Донецька обл. Приватна Донецький університет економіки та права 10
313 Київ Приватна Національна академія управління 10
314 Ізмаїл, Одеська обл. Приватна Придунайська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом 10
315 Житомир Приватна Житомирський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 10
316 Ужгород Приватна Східно-європейський слов’янський університет 10
317 Коломия, Івано-Франківська обл. Державна Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 10
318 Черкаси Державна Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 10
319 Київ Приватна Київський кооперативний інститут бізнесу і права 9
320 Мелітополь, Запорізька обл. Приватна Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 9
321 Черкаси Комунальна Черкаська медична академія 9
322 Чернігів Приватна Чернігівський інститут імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії управління персоналом 9
323 Херсон Приватна Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 9
324 Житомир Приватна Житомирський економіко-гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 9
325 Первомайськ, Миколаївська обл. Державна Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 8
326 Харків Приватна Харківський економіко-правовий університет 8
327 Мелітополь, Запорізька обл. Приватна Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету 8
328 Львів Приватна Львівський університет бізнесу та права 8
329 Київ Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 8
330 Житомир Приватна Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій 8
331 Шостка, Сумська обл. Державна Шосткинський інститут Сумського державного університету 8
332 Вінниця Приватна Вінницька філія Університету сучасних знань 8
333 Вінниця Приватна Вінницький фінансово-економічний університет 7
334 Київ Державна Луганська державна академія культури і мистецтв 7
335 Енергодар, Запорізька обл. Приватна Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г. Хеноха Класичного приватного університету 7
336 Ізмаїл, Одеська обл. Приватна Ізмаїльський інститут водного транспорту 7
337 Львів Державна Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 7
338 Рівне Приватна Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 6
339 Хмельницький Приватна Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 6
340 Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Державна Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 6
341 Дніпро Приватна Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 6
342 Львів Приватна Медичний коледж "Монада" 6
343 Яготин, Київська обл. Приватна Яготинський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 6
344 Київ Приватна Інститут екранних мистецтв 6
345 Павлоград, Дніпропетровська обл. Приватна Західнодонбаський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом 6
346 Миколаїв Приватна Медико-Природничий Університет 6
347 Харків Приватна Інститут "Харківська школа архітектури" 6
348 Миколаїв Приватна Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" 5
349 Нікополь, Дніпропетровська обл. Приватна Нікопольський економічний університет 5
350 Львів Комунальна Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського 5
351 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Приватна Відокремлений підрозділ Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій 5
352 Луцьк Приватна Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 5
353 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України 5
354 Хмельницький Приватна Хмельницький економічний університет 4
355 Нова Каховка, Херсонська обл. Приватна Новокаховський політехнічний інститут 4
356 Рівне Комунальна Рівненська медична академія 4
357 Первомайськ, Миколаївська обл. Приватна Первомайська філія Університету сучасних знань 4
358 Мирноград, Донецька обл. Приватна Донецька філія Університету сучасних знань 4
359 Житомир Державна Житомирська філія університету Державної фіскальної служби України 4
360 Ужгород Приватна Карпатський університет імені Августина Волошина 3
361 Косів, Івано-Франківська обл. Державна Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 3
362 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Приватна Інститут ділового адміністрування 3
363 Київ Приватна Фінансово-правовий коледж 3
364 Умань, Черкаська обл. Комунальна Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка 3
365 Київ Державна Олімпійський коледж імені Івана Піддубного 3
366 Дніпро Приватна Дніпровський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 3
367 Хмельницький Приватна Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Міжрегіональної Академії управління персоналом 3
368 Київ Приватна Київський хореографічний коледж 3
369 Чернігів Приватна Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 3
370 Вінниця Приватна Вінницька філія Київського інституту бізнесу та технологій 3
371 Конотоп, Сумська обл. Державна Конотопський інститут Сумського державного університету 3
372 Вінниця Державна Вінницький навчально-науковий інститут Університету державної фіскальної служби України 3
373 Хмельницький Приватна Університет економіки і підприємництва 2
374 Дніпро Приватна Дніпровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 2
375 Кременчук, Полтавська обл. Державна Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету 2
376 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Приватна Криворізька філія Європейського університету 2
377 Луцьк Приватна Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського Міжрегіональної Академії управління персоналом 2
378 Полтава Приватна Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 2
379 Київ Комунальна Київська дитяча Академія мистецтв 2
380 Вінниця Державна Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету 2
381 Київ Державна Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури 2
382 Житомир Приватна Житомирська філія Університету сучасних знань 2
383 Харків Приватна Харківський технологічний університет "ШАГ" 2
384 Херсон Приватна Міжнародний університет бізнесу і права 1
385 Дубно, Рівненська обл. Приватна Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 1
386 с. Гамарня, Житомирська обл. Державна Малинський лісотехнічний коледж 1
387 Умань, Черкаська обл. Приватна Уманська філія Європейського університету 1
388 Трускавець, Львівська обл. Приватна Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського Міжрегіональної Академії управління персоналом 1
389 Львів Приватна Львівська філія Європейського університету 1
390 Березне, Рівненська обл. Державна Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 1
391 Херсон Приватна Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова 1
392 Кременчук, Полтавська обл. Приватна Філія Класичного приватного університету у місті Кременчук 1
393 Маріуполь, Донецька обл. Державна Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1

 

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2018 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Освіта.ua
03.12.2018

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев