Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на бюджет

Рейтинг закладів вищої освіти за балом сертифікатів ЗНО абітурієнтів, які вступили на бюджет у 2018 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2018 році зараховано до вишів за бюджетною формою навчання.

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти державного бюджету на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2018 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс". До рейтингу не включені вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти.

Дані у таблиці ранжовані за середнім балом ЗНО. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2018 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Середній бал ЗНО на бюджет»

Назва закладу освіти Середній бал ЗНО на бюджет Середній бал атестата на бюджет Зараховано на бюджет
1 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 186,57 10,87 519
2 Національний фармацевтичний університет 185,81 10,47 7
3 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 185,08 10,50 454
4 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 184,53 10,65 783
5 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 183,97 10,58 435
6 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 183,61 10,62 2673
7 Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 183,11 10,86 20
8 Національний університет "Одеська юридична академія" 182,48 10,54 99
9 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 181,24 10,64 412
10 Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 179,43 10,25 242
11 Харківський національний медичний університет 179,29 10,20 401
12 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 178,79 10,46 616
13 Київський національний лінгвістичний університет 178,76 10,32 283
14 Національний університет "Острозька академія" 178,56 10,55 118
15 Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського 178,30 10,38 276
16 Одеський національний медичний університет 178,11 10,25 235
17 Івано-Франківський національний медичний університет 178,05 10,32 307
18 Буковинський державний медичний університет 177,87 10,38 210
19 Київський національний торговельно-економічний університет 176,65 10,30 522
20 Українська медична стоматологічна академія 176,57 10,03 153
21 Львівський національний університет імені Івана Франка 176,17 10,24 1870
22 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 175,00 10,25 309
23 Запорізький державний медичний університет 174,88 10,01 265
24 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 174,39 10,15 1077
25 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 173,49 10,11 335
26 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 173,06 10,05 3544
27 Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету 173,00 9,76 7
28 Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 172,67 10,50 1
29 Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 171,97 9,44 23
30 Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 171,67 10,60 2
31 Університет банківської справи 171,29 10,09 23
32 Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка" 171,14 9,96 7
33 Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 170,79 9,51 9
34 Херсонська державна морська академія 170,64 9,12 85
35 Київський університет імені Бориса Грінченка 170,56 10,02 367
36 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 170,52 9,64 101
37 Одеський національний економічний університет 170,50 10,20 131
38 Харківський національний університет радіоелектроніки 170,33 9,87 863
39 Київський національний університет культури і мистецтв 169,77 9,78 718
40 Донецький національний медичний університет 169,63 9,56 196
41 Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 169,54 8,88 24
42 Національний університет "Львівська політехніка" 169,45 9,85 2223
43 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 169,27 9,75 22
44 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 169,24 9,65 88
45 Львівська національна академія мистецтв 168,76 9,56 104
46 Донецький національний університет імені Василя Стуса 168,55 9,91 280
47 Національний університет "Одеська морська академія" 168,14 9,83 220
48 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 167,60 9,94 573
49 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 167,12 9,57 56
50 Луганський державний медичний університет 167,00 9,40 52
51 Хмельницький університет управління та права 166,61 10,06 73
52 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 166,59 9,49 218
53 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 166,55 9,67 678
54 Університет митної справи та фінансів 166,35 9,84 144
55 Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв 165,97 9,60 46
56 Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 165,71 9,24 10
57 Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 165,59 9,94 30
58 Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету 165,50 9,20 2
59 Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 165,40 9,57 41
60 Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 165,11 9,75 12
61 Тернопільський національний економічний університет 164,64 9,75 223
62 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 164,39 9,76 617
63 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 164,33 9,61 285
64 Сумський державний університет 163,85 9,27 583
65 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 163,78 8,64 326
66 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 163,50 9,32 139
67 Житомирський базовий фармацевтичний коледж 163,47 10,12 5
68 Державний університет телекомунікацій 163,36 9,51 205
69 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 163,13 10,01 816
70 Національний авіаційний університет 162,42 9,62 1134
71 Льотна академія Національного авіаційного університету 162,10 9,75 72
72 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 161,67 9,83 543
73 Київська дитяча Академія мистецтв 161,43 9,56 7
74 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 161,04 9,84 328
75 Ужгородський національний університет 160,72 9,75 714
76 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 160,65 9,33 363
77 Одеський національний політехнічний університет 160,62 9,45 497
78 Національний університет харчових технологій 160,54 9,59 300
79 Київський національний університет будівництва і архітектури 160,47 9,61 391
80 Запорізький національний університет 160,32 9,38 276
81 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 160,09 9,17 143
82 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету 159,56 7,92 17
83 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 159,46 9,66 376
84 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 159,15 9,44 181
85 Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 159,02 9,57 30
86 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 158,49 9,49 250
87 Закарпатська академія мистецтв 157,83 9,72 19
88 Львівський інститут економіки і туризму 157,62 9,41 13
89 Харківська державна академія культури 157,56 9,13 184
90 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 157,47 9,24 387
91 Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського 157,42 9,57 15
92 Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 157,38 9,93 25
93 Харківська державна зооветеринарна академія 157,05 9,09 82
94 Національний університет біоресурсів і природокористування України 157,03 9,39 912
95 Харківський національний університет будівництва та архітектури 156,71 9,38 124
96 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 156,65 9,24 827
97 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 156,47 9,16 543
98 Українська академія друкарства 156,41 9,17 92
99 Київський національний університет технологій та дизайну 156,39 9,35 149
100 Одеський національний морський університет 156,37 9,37 270
101 Національний університет фізичного виховання і спорту України 156,34 9,01 277
102 Черкаська медична академія 156,24 8,91 26
103 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 156,15 9,38 396
104 Маріупольський державний університет 156,12 9,15 206
105 Донецький державний університет управління 155,94 9,07 50
106 Житомирський державний університет імені Івана Франка 155,78 9,35 421
107 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 155,78 9,14 217
108 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 155,54 9,08 98
109 Рівненський державний гуманітарний університет 155,20 9,20 279
110 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 154,94 8,92 144
111 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 154,75 8,70 205
112 Вінницький національний технічний університет 154,38 9,41 346
113 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 154,24 9,01 360
114 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 154,15 9,26 263
115 Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету 154,00 9,80 5
116 Херсонський національний технічний університет 153,96 8,95 102
117 Мукачівський державний університет 153,89 9,45 50
118 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 153,82 8,97 75
119 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 153,77 9,28 171
120 Чернігівський національний технологічний університет 153,64 8,83 312
121 Харківський державний університет харчування та торгівлі 153,53 9,28 57
122 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 153,49 8,86 284
123 Український державний хіміко-технологічний університет 153,33 9,14 132
124 Житомирський державний технологічний університет 153,07 9,10 231
125 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 152,98 8,84 241
126 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 152,97 9,16 154
127 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 152,94 9,19 245
128 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 152,91 9,31 301
129 Приазовський державний технічний університет 152,83 8,80 189
130 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 152,80 8,92 162
131 Одеська національна академія харчових технологій 152,78 9,32 129
132 Університет державної фіскальної служби України 152,74 9,46 415
133 Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 152,55 8,46 42
134 Національна академія статистики, обліку та аудиту 152,14 9,33 27
135 Херсонський державний університет 151,99 8,96 336
136 Черкаський державний технологічний університет 151,88 8,60 110
137 Хмельницький національний університет 151,65 9,29 318
138 Львівський державний університет фізичної культури 151,41 8,50 206
139 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 150,96 8,80 105
140 Національний лісотехнічний університет України 150,70 8,99 118
141 Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра 150,64 9,28 11
142 Національний університет водного господарства та природокористування 150,32 8,88 390
143 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 150,23 8,28 47
144 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 150,10 8,64 91
145 Луцький національний технічний університет 149,95 9,16 268
146 Запорізький національний технічний університет 149,95 8,77 303
147 Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 149,83 9,00 2
148 Одеська державна академія будівництва та архітектури 149,61 9,34 157
149 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 149,45 8,94 165
150 Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 149,40 8,84 59
151 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 149,26 9,23 176
152 Харківська державна академія фізичної культури 149,07 8,50 160
153 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 148,89 8,03 195
154 Білоцерківський національний аграрний університет 148,88 8,51 235
155 Одеський державний екологічний університет 148,87 8,56 31
156 Одеський державний аграрний університет 148,77 8,80 77
157 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 148,72 8,82 135
158 Криворізький державний педагогічний університет 148,71 8,95 356
159 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 148,58 8,84 194
160 Національний транспортний університет 147,35 8,94 264
161 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 147,33 8,16 88
162 Рівненська медична академія 147,11 9,09 44
163 Донбаська державна машинобудівна академія 146,99 8,37 117
164 Криворізький національний університет 146,69 8,55 259
165 Бердянський державний педагогічний університет 146,62 8,83 172
166 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 146,62 8,93 109
167 Донбаський державний педагогічний університет 146,47 8,72 229
168 Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету 146,44 9,20 3
169 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 146,15 8,44 186
170 Полтавська державна аграрна академія 146,14 8,78 245
171 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 146,11 8,43 3
172 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 145,92 8,20 260
173 Державний університет інфраструктури та технологій 145,75 8,73 68
174 Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 145,74 8,40 18
175 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 145,46 9,07 124
176 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 145,36 8,91 96
177 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 145,27 8,74 284
178 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 145,01 8,77 232
179 Центральноукраїнський національний технічний університет 144,90 7,67 169
180 Дніпровський державний технічний університет 144,77 8,11 50
181 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 144,72 8,38 77
182 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 144,28 8,40 40
183 Львівський національний аграрний університет 143,27 8,65 136
184 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 143,24 8,16 237
185 Сумський національний аграрний університет 143,15 8,08 285
186 Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 143,04 8,49 167
187 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 143,00 7,30 15
188 Житомирський національний агроекологічний університет 142,98 8,59 270
189 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 142,88 8,12 93
190 Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 142,67 9,25 2
191 Національна металургійна академія України 142,00 8,25 84
192 Луганська державна академія культури і мистецтв 141,76 8,38 31
193 Таврійський державний агротехнологічний університет 141,62 8,27 134
194 Донецький національний технічний університет 141,26 8,23 165
195 Житомирський медичний інститут 141,19 8,77 33
196 Подільський державний аграрно-технічний університет 140,64 8,49 52
197 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 140,37 8,25 125
198 Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 140,09 8,92 20
199 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 139,81 8,41 51
200 Луганський національний аграрний університет 139,81 7,93 133
201 Український державний університет залізничного транспорту 139,60 8,64 97
202 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 138,98 7,99 630
203 Уманський національний університет садівництва 138,89 8,11 141
204 Вінницький національний аграрний університет 138,72 8,64 216
205 Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 138,60 8,53 52
206 Конотопський інститут Сумського державного університету 138,38 7,90 9
207 Запорізька державна інженерна академія 138,26 8,03 39
208 Чернівецький факультет Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 137,22 8,29 8
209 Луцький педагогічний коледж 137,09 8,46 142
210 Українська інженерно-педагогічна академія 136,65 8,21 76
211 Миколаївський національний аграрний університет 136,63 8,10 211
212 Шосткинський інститут Сумського державного університету 136,58 7,43 16
213 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 136,37 8,11 124
214 Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 136,33 7,92 5
215 Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 135,97 7,98 32
216 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 134,33 7,53 12
217 Індустріальний інститут Донецького національного технічного університету 134,00 8,33 18
218 Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка 133,50 9,13 3
219 Академія Державної пенітенціарної служби 132,51 7,71 145
220 Херсонський державний аграрний університет 132,40 7,30 186
221 Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 131,24 8,12 45
222 Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка 131,00 8,40 4
223 Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 130,73 7,09 29
224 Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 130,33 7,41 25
225 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 130,00 7,61 26
226 Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж 130,00 8,80 5
227 Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України 129,67 6,82 22
228 Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 127,81 8,07 19
229 Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 126,10 8,11 10
230 Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 122,11 8,00 5
231 Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету 121,33 7,63 3

 

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2018 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Освіта.ua
03.12.2018

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев