Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на контракт

Рейтинг закладів вищої освіти за балом сертифікатів ЗНО абітурієнтів, які вступили на контракт у 2018 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2018 році зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

Під час складання рейтингу використані дані вступної кампанії 2018 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс".

До рейтингу не включені вищі навчальні заклади, до яких у 2018 році зараховано менше 20 осіб на контракт, а також окремі структурні підрозділи вищих навчальних закладів. До рейтингу включено 200 закладів вищої освіти, що мають найбільший показник "Середній бал ЗНО на контракт".

Дані у таблиці ранжовані за середнім балом ЗНО. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2018 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Середній бал ЗНО на контракт»

Форма власності Назва закладу освіти Середній бал ЗНО на контракт Середній бал атестата на контракт Зараховано на контракт
1 Приватна Український католицький університет 182,68 10,42 351
2 Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 171,23 9,96 549
3 Державна Українська медична стоматологічна академія 170,32 9,82 307
4 Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 165,97 9,83 2077
5 Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 161,93 9,57 1050
6 Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 160,25 9,45 623
7 Державна Харківський національний медичний університет 160,07 9,30 405
8 Приватна Київський медичний університет 158,98 9,52 263
9 Державна Київський національний лінгвістичний університет 158,95 9,44 942
10 Державна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 158,84 9,37 1234
11 Державна Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 158,79 9,31 387
12 Державна Львівська національна академія мистецтв 158,10 9,08 111
13 Державна Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського 158,06 9,45 541
14 Комунальна Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра 157,75 9,22 20
15 Державна Одеський національний медичний університет 156,95 9,47 290
16 Державна Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 155,91 9,24 172
17 Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 155,62 9,30 2220
18 Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 155,54 9,23 79
19 Приватна Українсько-американський університет Конкордія 155,44 9,29 59
20 Державна Івано-Франківський національний медичний університет 155,33 9,52 625
21 Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 154,66 9,24 1898
22 Державна Національний університет "Острозька академія" 152,80 9,20 370
23 Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 152,40 9,08 1119
24 Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 152,35 9,27 1250
25 Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 152,28 9,25 533
26 Державна Буковинський державний медичний університет 151,66 9,62 223
27 Державна Національний університет "Львівська політехніка" 151,54 8,97 2265
28 Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 151,05 8,71 196
29 Державна Донецький національний медичний університет 151,02 9,06 119
30 Приватна ІТ СТЕП Університет 150,80 8,84 66
31 Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 150,55 9,17 885
32 Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 150,53 9,18 874
33 Державна Національний фармацевтичний університет 150,20 9,19 629
34 Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 150,12 9,05 359
35 Приватна Львівський медичний інститут 149,85 8,60 24
36 Державна Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 149,15 8,99 72
37 Приватна Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет» 148,52 8,45 52
38 Державна Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 148,30 8,79 22
39 Державна Запорізький державний медичний університет 148,26 9,04 678
40 Державна Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 148,13 9,30 71
41 Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 148,11 8,90 797
42 Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 147,59 8,77 564
43 Державна Київський університет права Національної академії наук України 147,34 9,36 46
44 Державна Київський національний торговельно-економічний університет 147,21 8,99 2068
45 Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 146,92 9,19 876
46 Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 146,80 8,90 1031
47 Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 146,32 8,98 521
48 Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 146,13 8,89 158
49 Приватна Університет імені Альфреда Нобеля 145,93 8,73 912
50 Державна Національний авіаційний університет 145,82 8,87 1416
51 Державна Українська академія друкарства 145,73 8,51 123
52 Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 145,66 8,77 362
53 Державна Київський національний університет культури і мистецтв 145,29 8,79 351
54 Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 145,03 9,11 1429
55 Державна Львівський інститут економіки і туризму 144,83 8,85 71
56 Державна Національна академія Служби безпеки України 144,79 8,77 86
57 Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 144,63 8,66 908
58 Приватна Академія адвокатури України 144,46 8,79 80
59 Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 144,43 8,38 65
60 Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 144,17 9,01 302
61 Державна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 144,14 8,72 688
62 Приватна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 144,08 8,53 87
63 Державна Сумський державний університет 143,99 8,16 505
64 Державна Львівський державний університет внутрішніх справ 143,81 8,60 599
65 Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 143,77 8,14 52
66 Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 143,64 8,72 914
67 Державна Університет митної справи та фінансів 143,63 8,81 816
68 Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 143,35 8,99 1388
69 Приватна Європейський університет 143,14 8,03 32
70 Державна Ужгородський національний університет 143,06 9,02 1029
71 Державна Одеський національний політехнічний університет 142,87 8,69 452
72 Приватна Київський міжнародний університет 142,84 8,69 198
73 Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 142,63 8,79 317
74 Приватна Львівський торговельно-економічний університет 142,62 8,35 260
75 Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 142,60 8,54 620
76 Державна Київський національний університет технологій та дизайну 142,55 8,53 546
77 Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 142,54 8,04 35
78 Державна Одеський національний економічний університет 142,53 8,94 325
79 Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 142,47 8,89 239
80 Комунальна Хмельницький університет управління та права 142,21 9,06 173
81 Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 142,11 8,63 1103
82 Державна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 142,02 8,53 218
83 Державна Національний університет "Одеська морська академія" 141,83 8,80 347
84 Державна Житомирський державний технологічний університет 141,62 8,39 281
85 Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 141,35 8,60 237
86 Державна Вінницький національний технічний університет 141,09 8,71 340
87 Державна Тернопільський національний економічний університет 141,03 8,70 695
88 Приватна Полтавський університет економіки і торгівлі 140,96 8,62 367
89 Державна Запорізький національний університет 140,95 8,45 1296
90 Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 140,94 8,33 271
91 Державна Одеський національний морський університет 140,92 8,81 503
92 Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 140,83 8,56 146
93 Державна Державний університет телекомунікацій 140,79 8,52 485
94 Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 140,78 8,37 633
95 Державна Національний університет харчових технологій 140,71 8,64 596
96 Державна Харківська державна академія культури 140,46 8,33 151
97 Приватна Київський університет культури 140,26 8,36 1528
98 Приватна Міжнародний гуманітарний університет 140,16 8,55 579
99 Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 140,04 8,28 588
100 Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 140,01 8,58 322
101 Державна Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 139,92 8,68 65
102 Державна Національна академія внутрішніх справ 139,90 8,48 465
103 Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 139,81 8,69 637
104 Державна Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 139,79 8,49 28
105 Державна Національний транспортний університет 139,78 8,58 621
106 Приватна Український гуманітарний інститут 139,78 8,39 72
107 Державна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 139,65 8,37 310
108 Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 139,44 8,59 204
109 Державна Луганський державний медичний університет 139,40 8,55 79
110 Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 139,34 8,45 620
111 Державна Черкаський державний технологічний університет 139,17 8,25 239
112 Державна Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 139,13 8,56 356
113 Державна Рівненський державний гуманітарний університет 139,10 8,47 407
114 Державна Державний університет інфраструктури та технологій 139,02 8,44 277
115 Державна Університет державної фіскальної служби України 138,87 8,26 244
116 Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 138,64 7,70 130
117 Державна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 138,58 8,42 117
118 Приватна Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 138,43 8,56 20
119 Державна Луцький національний технічний університет 138,38 8,30 399
120 Державна Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 138,24 8,41 100
121 Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 138,23 8,68 224
122 Державна Херсонський національний технічний університет 138,14 8,20 226
123 Державна Національна академія статистики, обліку та аудиту 138,13 8,43 87
124 Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 137,93 8,23 765
125 Державна Чернігівський національний технологічний університет 137,93 8,06 438
126 Державна Національний університет водного господарства та природокористування 137,90 8,16 429
127 Приватна Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі 137,77 7,71 52
128 Комунальна Житомирський базовий фармацевтичний коледж 137,53 8,73 29
129 Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 137,48 8,19 60
130 Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 137,32 8,16 212
131 Приватна Університет Короля Данила 137,28 8,47 192
132 Державна Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 137,21 7,97 44
133 Приватна Університет сучасних знань 137,20 7,96 24
134 Приватна Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 137,05 8,22 36
135 Приватна Львівський інститут менеджменту 137,01 8,24 29
136 Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 136,96 8,41 459
137 Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 136,84 8,41 297
138 Державна Криворізький національний університет 136,83 8,35 174
139 Державна Хмельницький національний університет 136,68 8,47 679
140 Державна Херсонська державна морська академія 136,47 8,11 194
141 Державна Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 136,32 8,34 191
142 Державна Львівський державний університет фізичної культури 136,21 7,91 273
143 Приватна Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 135,86 9,03 169
144 Державна Національний лісотехнічний університет України 135,77 8,08 144
145 Державна Херсонський державний університет 135,75 8,22 437
146 Державна Маріупольський державний університет 135,75 8,32 408
147 Державна Львівський національний аграрний університет 135,57 8,17 108
148 Приватна Академія праці, соціальних відносин і туризму 135,41 8,12 158
149 Державна Полтавська державна аграрна академія 135,39 8,23 398
150 Державна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 135,25 8,26 669
151 Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 135,22 8,23 289
152 Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 135,11 7,66 371
153 Приватна Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 135,11 8,46 30
154 Державна Запорізький національний технічний університет 135,00 8,02 843
155 Приватна Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 134,85 8,10 488
156 Державна Одеська національна академія харчових технологій 134,81 8,37 669
157 Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 134,61 8,34 655
158 Державна Харківська державна зооветеринарна академія 134,50 8,13 92
159 Державна Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 134,48 7,73 225
160 Державна Запорізька державна інженерна академія 134,41 8,10 98
161 Державна Криворізький державний педагогічний університет 134,41 8,11 294
162 Державна Університет менеджменту освіти 134,39 8,06 84
163 Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 134,39 7,60 189
164 Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 134,35 8,21 217
165 Державна Український державний університет залізничного транспорту 134,30 8,11 187
166 Державна Дніпровський державний технічний університет 134,17 8,12 48
167 Державна Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 134,12 8,12 573
168 Приватна Інститут екології економіки і права 133,94 7,94 62
169 Державна Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 133,72 7,98 392
170 Державна Одеський державний аграрний університет 133,70 8,34 118
171 Приватна Університет економіки та права "КРОК 133,70 7,97 314
172 Державна Мукачівський державний університет 133,68 8,63 151
173 Приватна Академія рекреаційних технологій і права 133,65 7,40 82
174 Державна Український державний хіміко-технологічний університет 133,53 8,08 203
175 Державна Донецький державний університет управління 133,42 7,94 80
176 Державна Національний університет цивільного захисту України 133,40 7,95 261
177 Державна Донецький юридичний інститут МВС України 133,35 8,07 163
178 Державна Житомирський національний агроекологічний університет 133,28 8,05 512
179 Державна Академія Державної пенітенціарної служби 133,27 7,75 66
180 Приватна Інститут реклами 133,25 7,81 26
181 Державна Харківський національний університет внутрішніх справ 133,15 8,03 649
182 Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 133,11 8,09 137
183 Державна Національна металургійна академія України 133,06 7,85 155
184 Державна Сумський національний аграрний університет 133,05 7,54 270
185 Державна Одеський державний екологічний університет 132,99 7,95 94
186 Державна Білоцерківський національний аграрний університет 132,68 7,94 305
187 Приватна Міжрегіональна Академія управління персоналом 132,62 7,96 579
188 Державна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 132,58 7,98 266
189 Державна Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 132,50 7,91 23
190 Приватна Дніпровський гуманітарний університет 132,34 7,91 307
191 Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 132,21 8,02 277
192 Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 132,11 7,84 306
193 Приватна Класичний приватний університет 132,04 7,71 155
194 Державна Бердянський державний педагогічний університет 132,01 8,20 320
195 Державна Подільський державний аграрно-технічний університет 131,82 8,57 34
196 Державна Одеський державний університет внутрішніх справ 131,63 8,09 324
197 Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 131,60 7,76 642
198 Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 131,49 8,23 107
199 Державна Луганський національний аграрний університет 131,38 8,11 78
200 Державна Таврійський державний агротехнологічний університет 131,34 7,81 236


Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2018 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Освіта.ua
03.12.2018

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев