Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники, зараховані на контракт

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на контракт у 2021 році

Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники, зараховані на контракт

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

У рейтингу враховано всіх осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2021 року, отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс».

Дані в таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на контракт. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2021 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Зараховано на контракт»

Регіон Форма власності Назва закладу освіти Зараховано на контракт
1 Львівська обл. Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 2865
2 м. Київ Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2851
3 м. Київ Державна Київський національний торговельно-економічний університет 2420
4 Львівська обл. Державна Національний університет "Львівська політехніка" 2395
5 м. Київ Державна Національний авіаційний університет 2362
6 Харківська обл. Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2113
7 м. Київ Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 2095
8 Івано-Франківська обл. Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 1802
9 м. Київ Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 1717
10 м. Київ Державна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 1611
11 Закарпатська обл. Державна Ужгородський національний університет 1372
12 м. Київ Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 1357
13 м. Київ Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 1345
14 Запорізька обл. Державна Запорізький національний університет 1274
15 Харківська обл. Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 1254
16 Чернівецька обл. Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1238
17 Харківська обл. Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 1197
18 м. Київ Приватна Київський університет культури 1111
19 Тернопільська обл. Державна Західноукраїнський національний університет 1081
20 Дніпропетровська обл. Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 1046
21 м. Київ Державна Київський національний лінгвістичний університет 1022
22 Одеська обл. Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 1009
23 Харківська обл. Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 974
24 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 954
25 Харківська обл. Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 942
26 Одеська обл. Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 928
27 м. Київ Державна Державний університет телекомунікацій 907
28 Дніпропетровська обл. Державна Університет митної справи та фінансів 907
29 Волинська обл. Державна Волинський національний університет імені Лесі Українки 904
30 Запорізька обл. Державна Національний університет "Запорізька політехніка" 881
31 м. Київ Державна Національна академія внутрішніх справ 859
32 Одеська обл. Приватна Міжнародний гуманітарний університет 826
33 Житомирська обл. Державна Житомирська політехніка 815
34 м. Київ Державна Національний університет харчових технологій 776
35 м. Київ Державна Національний транспортний університет 764
36 Одеська обл. Державна Одеський національний морський університет 762
37 Хмельницька обл. Державна Хмельницький національний університет 747
38 Одеська обл. Державна Державний університет "Одеська політехніка" 746
39 м. Київ Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 728
40 м. Київ Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 721
41 Львівська обл. Державна Львівський державний університет внутрішніх справ 712
42 Харківська обл. Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 704
43 Львівська обл. Приватна Львівський торговельно-економічний університет 699
44 Одеська обл. Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 685
45 м. Київ Державна Київський національний університет технологій та дизайну 685
46 м. Київ Приватна Міжрегіональна Академія управління персоналом 682
47 Черкаська обл. Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 668
48 м. Київ Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 666
49 Харківська обл. Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 639
50 Вінницька обл. Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 634
51 Київська обл. Державна Університет державної фіскальної служби України 624
52 Дніпропетровська обл. Приватна Університет імені Альфреда Нобеля 610
53 Харківська обл. Державна Харківський національний університет внутрішніх справ 606
54 Миколаївська обл. Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 602
55 м. Київ Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 598
56 Вінницька обл. Державна Вінницький національний аграрний університет 577
57 Вінницька обл. Державна Вінницький національний технічний університет 558
58 Львівська обл. Державна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 550
59 Чернігівська обл. Державна Національний університет "Чернігівська політехніка" 540
60 Полтавська обл. Державна Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 527
61 Дніпропетровська обл. Державна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 519
62 Волинська обл. Державна Луцький національний технічний університет 517
63 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 495
64 Сумська обл. Державна Сумський державний університет 471
65 Івано-Франківська обл. Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 467
66 Тернопільська обл. Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 460
67 Вінницька обл. Державна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 450
68 Одеська обл. Державна Одеська національна академія харчових технологій 444
69 Одеська обл. Державна Одеський національний економічний університет 441
70 Херсонська обл. Державна Херсонський державний університет 425
71 Львівська обл. Приватна Український католицький університет 418
72 Вінницька обл. Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 402
73 Київська обл. Державна Університет Григорія Сковороди в Переяславі 402
74 Кіровоградська обл. Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 390
75 Рівненська обл. Приватна Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 388
76 Тернопільська обл. Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 381
77 м. Київ Державна Київський національний університет культури і мистецтв 372
78 Рівненська обл. Державна Національний університет водного господарства та природокористування 370
79 Запорізька обл. Державна Бердянський державний педагогічний університет 367
80 Рівненська обл. Державна Національний університет "Острозька академія" 365
81 Полтавська обл. Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 362
82 Черкаська обл. Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 352
83 Харківська обл. Державна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 348
84 Київська обл. Державна Білоцерківський національний аграрний університет 346
85 Харківська обл. Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 343
86 Миколаївська обл. Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 338
87 Житомирська обл. Державна Поліський національний університет 333
88 Житомирська обл. Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 327
89 Харківська обл. Державна Харківський національний автомобільно-дорожній університет 327
90 Львівська обл. Державна Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 321
91 Львівська обл. Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 319
92 Хмельницька обл. Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 319
93 Рівненська обл. Державна Рівненський державний гуманітарний університет 302
94 м. Київ Приватна Європейський університет 302
95 Запорізька обл. Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 300
96 Львівська обл. Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 286
97 Луганська обл. Державна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 278
98 Полтавська обл. Приватна Полтавський університет економіки і торгівлі 278
99 Івано-Франківська обл. Приватна Університет Короля Данила 276
100 Кіровоградська обл. Державна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 274
101 Вінницька обл. Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 271
102 Донецька обл. Державна Маріупольський державний університет 270
103 Закарпатська обл. Приватна Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 266
104 Черкаська обл. Державна Черкаський державний технологічний університет 266
105 Полтавська обл. Державна Полтавський державний аграрний університет 264
106 Харківська обл. Державна Національний університет цивільного захисту України 254
107 м. Київ Приватна Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 250
108 Запорізька обл. Державна Запорізький державний медичний університет 249
109 Одеська обл. Державна Одеський державний університет внутрішніх справ 249
110 Запорізька обл. Державна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 244
111 Дніпропетровська обл. Державна Криворізький державний педагогічний університет 244
112 Одеська обл. Державна Національний університет "Одеська морська академія" 243
113 Хмельницька обл. Комунальна Хмельницький університет управління та права 241
114 м. Київ Приватна Університет економіки та права "КРОК" 239
115 Херсонська обл. Державна Херсонський державний аграрно-економічний університет 238
116 Сумська обл. Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 235
117 м. Київ Приватна Київський міжнародний університет 230
118 Полтавська обл. Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 227
119 Черкаська обл. Державна Уманський національний університет садівництва 225
120 Закарпатська обл. Державна Мукачівський державний університет 224
121 м. Київ Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 221
122 Дніпропетровська обл. Державна Донецький державний університет внутрішніх справ 211
123 Донецька обл. Державна Приазовський державний технічний університет 207
124 Львівська обл. Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 204
125 Чернігівська обл. Державна Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 204
126 Дніпропетровська обл. Державна Український державний хіміко-технологічний університет 202
127 Сумська обл. Державна Сумський національний аграрний університет 201
128 Львівська обл. Державна Національний лісотехнічний університет України 200
129 Херсонська обл. Державна Херсонський національний технічний університет 198
130 Дніпропетровська обл. Державна Державний університет економіки і технологій 198
131 Івано-Франківська обл. Державна Івано-Франківський національний медичний університет 197
132 Харківська обл. Державна Українська інженерно-педагогічна академія 191
133 Одеська обл. Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 190
134 Харківська обл. Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 189
135 Дніпропетровська обл. Державна Криворізький національний університет 189
136 Одеська обл. Державна Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 180
137 Львівська обл. Державна Львівський національний аграрний університет 177
138 м. Київ Державна Державний університет інфраструктури та технологій 176
139 Луганська обл. Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 175
140 Миколаївська обл. Державна Миколаївський національний аграрний університет 175
141 Львівська обл. Державна Українська академія друкарства 174
142 Харківська обл. Державна Національний фармацевтичний університет 174
143 м. Київ Державна Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 167
144 Харківська обл. Державна Харківський національний медичний університет 166
145 м. Київ Приватна Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 165
146 Тернопільська обл. Державна Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 161
147 Одеська обл. Державна Одеський державний аграрний університет 161
148 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 157
149 м. Київ Державна Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 154
150 Харківська обл. Державна Харківська державна академія культури 150
151 м. Київ Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 150
152 Львівська обл. Державна Львівська національна академія мистецтв 144
153 Херсонська обл. Державна Херсонська державна морська академія 140
154 м. Київ Державна Національна академія Служби безпеки України 140
155 Харківська обл. Державна Український державний університет залізничного транспорту 139
156 Дніпропетровська обл. Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 138
157 Запорізька обл. Приватна Класичний приватний університет 138
158 Чернігівська обл. Державна Академія Державної пенітенціарної служби 122
159 м. Київ Приватна Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" 122
160 Черкаська обл. Державна Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 119
161 Чернігівська обл. Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 113
162 Одеська обл. Державна Одеський національний медичний університет 113
163 Одеська обл. Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 112
164 м. Київ Приватна Київський медичний університет 112
165 м. Київ Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 111
166 Миколаївська обл. Державна Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 105
167 Донецька обл. Державна Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 102
168 Херсонська обл. Державна Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ 100
169 Харківська обл. Державна Харківська державна академія фізичної культури 98
170 Сумська обл. Державна Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ 98
171 м. Київ Приватна Київська школа економіки 97
172 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський державний медичний університет 96
173 Луганська обл. Державна Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 95
174 Харківська обл. Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 94
175 Харківська обл. Державна Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 93
176 м. Київ Приватна Українсько-американський університет Конкордія 92
177 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський державний технічний університет 92
178 Чернівецька обл. Державна Буковинський державний медичний університет 88
179 Київська обл. Приватна Український гуманітарний інститут 87
180 Дніпропетровська обл. Державна Національна металургійна академія України 84
181 м. Київ Приватна Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі 82
182 м. Київ Приватна Академія праці, соціальних відносин і туризму 80
183 Запорізька обл. Приватна Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 80
184 Хмельницька обл. Державна Подільський державний університет 79
185 Полтавська обл. Державна Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 79
186 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський гуманітарний університет 78
187 Дніпропетровська обл. Державна Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 77
188 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 75
189 Одеська обл. Державна Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 74
190 Одеська обл. Приватна Одеський технологічний університет "ШАГ" 74
191 м. Київ Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 72
192 Хмельницька обл. Державна Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 70
193 Полтавська обл. Державна Полтавський державний медичний університет 66
194 м. Київ Державна Київський університет права Національної академії наук України 65
195 Донецька обл. Державна Донецький державний університет управління 65
196 Донецька обл. Державна Донецький національний технічний університет 64
197 Волинська обл. Приватна Академія рекреаційних технологій і права 63
198 Запорізька обл. Комунальна Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 58
199 Хмельницька обл. Комунальна Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 56
200 Львівська обл. Державна Університет банківської справи 56
201 Кіровоградська обл. Державна Льотна академія Національного авіаційного університету 56
202 Харківська обл. Комунальна Харківська гуманітарно-педагогічна академія 54
203 Харківська обл. Приватна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 52
204 Харківська обл. Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 52
205 м. Київ Державна Університет менеджменту освіти 51
206 м. Київ Державна Національна академія статистики, обліку та аудиту 50
207 Дніпропетровська обл. Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 49
208 Харківська обл. Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 48
209 Миколаївська обл. Державна Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 48
210 Вінницька обл. Державна Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету 48
211 Львівська обл. Приватна ІТ СТЕП Університет 48
212 Львівська обл. Комунальна Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 47
213 Чернівецька обл. Державна Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 46
214 Черкаська обл. Приватна Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 46
215 м. Київ Приватна Академія адвокатури України 46
216 Донецька обл. Державна Донбаська державна машинобудівна академія 45
217 Донецька обл. Державна Донецький національний медичний університет 44
218 Вінницька обл. Комунальна Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 44
219 Львівська обл. Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 43
220 Вінницька обл. Приватна Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 43
221 Миколаївська обл. Приватна Миколаївський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 41
222 Хмельницька обл. Приватна Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 41
223 Одеська обл. Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 39
224 Тернопільська обл. Державна Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 38
225 Рівненська обл. Державна Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України 38
226 м. Київ Приватна Київський університет туризму, економіки і права 37
227 Кіровоградська обл. Приватна Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 35
228 Донецька обл. Державна Донбаський державний педагогічний університет 34
229 Херсонська обл. Приватна Новокаховський гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 34
230 Івано-Франківська обл. Державна Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника 34
231 Волинська обл. Приватна Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 33
232 Дніпропетровська обл. Державна Нікопольський факультет Національної металургійної академії України 33
233 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський технологічний університет «ШАГ» 33
234 Львівська обл. Приватна Львівський інститут менеджменту 32
235 Полтавська обл. Приватна Кременчуцький інститут Університету імені Альфреда Нобеля 32
236 Львівська обл. Приватна Львівський університет бізнесу та права 31
237 м. Київ Приватна Міжнародний європейський університет 31
238 Одеська обл. Державна Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 30
239 Донецька обл. Державна Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 30
240 Харківська обл. Приватна Харківський технологічний університет «ШАГ» 30
241 Одеська обл. Приватна Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 29
242 Івано-Франківська обл. Приватна Івано-Франківська академія Івана Золотоустого 29
243 Чернігівська обл. Державна Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 28
244 м. Київ Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 28
245 м. Київ Приватна Київська Академія перукарського мистецтва 28
246 м. Київ Приватна Інститут екології економіки і права 28
247 Запорізька обл. Приватна Бердянський університет менеджменту і бізнесу 27
248 Одеська обл. Державна Одеський державний екологічний університет 27
249 Київська обл. Приватна Білоцерківський інститут економіки та управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 27
250 Тернопільська обл. Комунальна Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 27
251 м. Київ Приватна Київський університет ринкових відносин 27
252 Чернівецька обл. Приватна Буковинський університет 26
253 Львівська обл. Приватна Львівська філія Європейського університету 26
254 Донецька обл. Державна Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 26
255 м. Київ Приватна Київська православна богословська академія 26
256 Черкаська обл. Комунальна Черкаська медична академія 25
257 Харківська обл. Державна Харківська державна зооветеринарна академія 24
258 Львівська обл. Державна Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка" 24
259 м. Київ Комунальна Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 23
260 Херсонська обл. Державна Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 22
261 Львівська обл. Державна Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 22
262 м. Київ Державна Інститут управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка 22
263 Харківська обл. Державна Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету 21
264 Миколаївська обл. Приватна Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 21
265 Івано-Франківська обл. Державна Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету 20
266 Львівська обл. Приватна Львівський медичний інститут 19
267 Луганська обл. Державна Луганський державний медичний університет 18
268 Закарпатська обл. Приватна Карпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 18
269 Полтавська обл. Приватна Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 18
270 Хмельницька обл. Приватна Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 18
271 Волинська обл. Комунальна Луцький педагогічний коледж 18
272 Сумська обл. Державна Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 18
273 Харківська обл. Державна Національна академія Національної гвардії України 17
274 Хмельницька обл. Приватна Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Міжрегіональної Академії управління персоналом 17
275 Донецька обл. Державна Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 17
276 Одеська обл. Державна Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 17
277 Харківська обл. Державна Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 16
278 Хмельницька обл. Державна Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 16
279 Львівська обл. Приватна Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 16
280 Житомирська обл. Комунальна Житомирський медичний інститут 15
281 Житомирська обл. Комунальна Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж 15
282 Закарпатська обл. Комунальна Ужгородський інститут культури і мистецтв 15
283 Київська обл. Комунальна Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 15
284 Кіровоградська обл. Приватна Центральноукраїнський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 14
285 Одеська обл. Приватна Придунайська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом 14
286 Миколаївська обл. Державна Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 13
287 Харківська обл. Приватна Харківський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 13
288 м. Київ Приватна Академія кіно та нових медіа 13
289 Житомирська обл. Приватна Житомирський економіко-гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 13
290 Вінницька обл. Приватна Вінницький фінансово-економічний університет 12
291 Запорізька обл. Державна Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету 12
292 Кіровоградська обл. Приватна Центральноукраїнський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 12
293 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 12
294 м. Київ Комунальна Академія мистецтв імені Павла Чубинського 12
295 Дніпропетровська обл. Приватна Західнодонбаський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом 12
296 Харківська обл. Приватна Інститут "Харківська школа архітектури" 12
297 Донецька обл. Державна Донбаська національна академія будівництва і архітектури 11
298 Рівненська обл. Приватна Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 11
299 Дніпропетровська обл. Приватна Нікопольський економічний університет 11
300 Закарпатська обл. Державна Закарпатська академія мистецтв 10
301 Закарпатська обл. Державна Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 10
302 Запорізька обл. Приватна Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету» 10
303 Рівненська обл. Приватна Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 10
304 Дніпропетровська обл. Приватна Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" 10
305 Житомирська обл. Державна Житомирський агротехнічний фаховий коледж 10
306 Донецька обл. Приватна Маріупольський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 10
307 Херсонська обл. Приватна Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 10
308 Донецька обл. Приватна Донецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 10
309 Сумська обл. Державна Шосткинський інститут Сумського державного університету 10
310 Тернопільська обл. Державна Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету 10
311 Луганська обл. Державна Луганський національний аграрний університет 9
312 Хмельницька обл. Приватна Університет економіки і підприємництва 9
313 Закарпатська обл. Приватна Карпатський університет імені Августина Волошина 9
314 Херсонська обл. Приватна Херсонський економічно-правовий інститут 9
315 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 9
316 Херсонська обл. Приватна Таврійський християнський інститут 9
317 м. Київ Державна Луганська державна академія культури і мистецтв 8
318 м. Київ Приватна Київський інститут бізнесу та технологій 8
319 Полтавська обл. Комунальна Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 8
320 Чернігівська обл. Приватна Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая 8
321 м. Київ Державна Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури 8
322 Сумська обл. Державна Конотопський інститут Сумського державного університету 8
323 Івано-Франківська обл. Приватна Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 7
324 Запорізька обл. Приватна Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 7
325 Дніпропетровська обл. Приватна Відокремлений підрозділ Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій 7
326 Донецька обл. Приватна Донецький університет економіки та права 6
327 м. Київ Приватна Київський кооперативний інститут бізнесу і права 6
328 Київська обл. Приватна Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом 6
329 Черкаська обл. Приватна Черкаська філія Європейського університету 6
330 Кіровоградська обл. Приватна Кропивницький інститут Університету сучасних знань 6
331 Львівська обл. Державна Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка 6
332 м. Київ Приватна Інститут психології і підприємництва 6
333 Львівська обл. Державна Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 5
334 м. Київ Приватна Університет сучасних знань 5
335 Рівненська обл. Комунальна Рівненська медична академія 5
336 м. Київ Приватна Фінансово-правовий коледж 5
337 Полтавська обл. Приватна Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 5
338 Львівська обл. Приватна Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури 5
339 Черкаська обл. Державна Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 5
340 Херсонська обл. Приватна Міжнародний університет бізнесу і права 4
341 Дніпропетровська обл. Державна Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 4
342 Миколаївська обл. Приватна Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" 4
343 Харківська обл. Приватна Харківський університет 4
344 Запорізька обл. Приватна Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету 4
345 м. Київ Приватна Національна академія управління 4
346 м. Київ Державна Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства 4
347 Дніпропетровська обл. Приватна Криворізька філія Європейського університету 4
348 Волинська обл. Приватна Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського Міжрегіональної Академії управління персоналом 4
349 Кіровоградська обл. Приватна Кропивницький інститут державного та муніципального управління 4
350 Полтавська обл. Приватна Філія Класичного приватного університету у місті Кременчук 4
351 Чернівецька обл. Державна Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка 3
352 Донецька обл. Приватна Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 3
353 Київська обл. Приватна Яготинський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 3
354 м. Київ Приватна Міжнародний університет фінансів 3
355 м. Київ Комунальна Муніципальний заклад вищої освіти "Київська Академія мистецтв" 3
356 Рівненська обл. Державна Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 3
357 Волинська обл. Приватна Волинська православна богословська академія Української православної церкви Київського патріархату 3
358 Івано-Франківська обл. Державна Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 2
359 м. Київ Державна Київський фаховий коледж прикладних наук 2
360 Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного хіміко-технологічного університету 2
361 Житомирська обл. Державна Малинський фаховий коледж 2
362 Рівненська обл. Приватна Рівненська філія Європейського університету 2
363 Черкаська обл. Приватна Уманська філія Європейського університету 2
364 Львівська обл. Приватна Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського Міжрегіональної Академії управління персоналом 2
365 Житомирська обл. Приватна Житомирський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 2
366 Волинська обл. Приватна Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая 2
367 м. Київ Приватна Університет новітніх технологій 2
368 Житомирська обл. Приватна Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій 2
369 Дніпропетровська обл. Комунальна Дніпровська академія неперервної освіти 2
370 Дніпропетровська обл. Приватна Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я 2
371 Полтавська обл. Державна Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ 2
372 Донецька обл. Державна Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 2
373 Вінницька обл. Комунальна Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад. Д.К. Заболотного 1
374 Львівська обл. Приватна Львівський медичний фаховий коледж "Монада" 1
375 м. Київ Комунальна Коледж хореографічного мистецтва Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря 1
376 Черкаська обл. Комунальна Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка 1
377 Одеська обл. Комунальна Балтський педагогічний фаховий коледж 1
378 Чернігівська обл. Приватна Чернігівський інститут імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії управління персоналом 1
379 м. Київ Приватна Київський хореографічний коледж 1
380 Вінницька обл. Приватна Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 1

Освіта.ua
02.05.2022

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев