Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники, зараховані на бюджет

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2021 році

Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники, зараховані на бюджет

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів.

У рейтингу враховано всіх осіб, зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2021 року, отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс». До рейтингу не включені вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти.

Рейтинг також включає показники «Зараховано на контракт», «Співвідношення кількості осіб зарахованих на контракт до зарахованих на бюджет», а також конкурс на 1 бюджетне місце.

Конкурс на одне бюджетне місце розрахований як співвідношення загальної кількості поданих заяв до загальної кількості осіб, зарахованих на навчання за кошти державного бюджету. До розрахунку беруться тільки ті заяви вступників, які прийняті до розгляду закладом освіти та мають встановлений «пріоритет», що зазначається абітурієнтом під час подання заяви про вступ на бюджет.

Дані в таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2021 році. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2021 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Зараховано на бюджет»

Назва закладу освіти Зараховано на бюджет Зараховано на контракт Співвідношення контракт/бюджет Конкурс на 1 бюджетне місце
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 3895 1611 0,41 6,64
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 3059 2851 0,93 8,32
3 Національний університет "Львівська політехніка" 2447 2395 0,98 8,86
4 Львівський національний університет імені Івана Франка 2253 2865 1,27 11,13
5 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 1236 2113 1,71 10,48
6 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 1215 942 0,78 8,59
7 Національний авіаційний університет 1214 2362 1,95 14,46
8 Харківський національний університет радіоелектроніки 1047 974 0,93 7,11
9 Національний університет біоресурсів і природокористування України 1026 1717 1,67 8,73
10 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 854 1238 1,45 10,49
11 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 784 721 0,92 4,61
12 Ужгородський національний університет 755 1372 1,82 8,40
13 Волинський національний університет імені Лесі Українки 691 904 1,31 9,61
14 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 611 954 1,56 12,76
15 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 604 1046 1,73 9,48
16 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 603 1802 2,99 6,61
17 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 598 1345 2,25 15,69
18 Київський національний університет будівництва і архітектури 576 728 1,26 6,64
19 Державний університет "Одеська політехніка" 573 746 1,30 9,35
20 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 565 598 1,06 10,15
21 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 540 278 0,51 2,83
22 Сумський державний університет 525 471 0,90 7,32
23 Національний університет водного господарства та природокористування 487 370 0,76 7,59
24 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 484 634 1,31 6,72
25 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 476 343 0,72 8,65
26 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 476 467 0,98 8,43
27 Вінницький національний технічний університет 473 558 1,18 9,82
28 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 470 460 0,98 7,70
29 Національний університет харчових технологій 467 776 1,66 5,21
30 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 463 286 0,62 4,82
31 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 446 668 1,50 8,42
32 Житомирський державний університет імені Івана Франка 433 327 0,76 6,59
33 Луцький національний технічний університет 433 517 1,19 9,38
34 Київський університет імені Бориса Грінченка 430 1357 3,16 18,91
35 Київський національний університет культури і мистецтв 419 372 0,89 4,20
36 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 409 928 2,27 13,79
37 Житомирська політехніка 408 815 2,00 8,67
38 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 407 2095 5,15 25,66
39 Харківський національний медичний університет 392 166 0,42 4,31
40 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 391 639 1,63 10,46
41 Хмельницький національний університет 391 747 1,91 10,37
42 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 391 327 0,84 5,45
43 Рівненський державний гуманітарний університет 389 302 0,78 4,67
44 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 388 271 0,70 4,98
45 Національний університет "Чернігівська політехніка" 388 540 1,39 8,40
46 Запорізький національний університет 380 1274 3,35 13,25
47 Київський національний торговельно-економічний університет 346 2420 6,99 31,04
48 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 334 704 2,11 11,08
49 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 330 319 0,97 4,03
50 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 323 381 1,18 8,36
51 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 320 274 0,86 3,68
52 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 307 204 0,66 4,04
53 Криворізький державний педагогічний університет 307 244 0,79 5,57
54 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 305 1254 4,11 18,70
55 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 303 175 0,58 4,94
56 Національний університет "Запорізька політехніка" 299 881 2,95 9,66
57 Миколаївський національний аграрний університет 296 175 0,59 5,14
58 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 294 1197 4,07 14,84
59 Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 286 161 0,56 6,10
60 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 286 348 1,22 4,77
61 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 284 352 1,24 3,91
62 Херсонський державний університет 281 425 1,51 6,05
63 Національний університет фізичного виховання і спорту України 281 666 2,37 5,32
64 Білоцерківський національний аграрний університет 275 346 1,26 4,99
65 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 273 495 1,81 6,31
66 Київський національний лінгвістичний університет 268 1022 3,81 18,19
67 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 266 527 1,98 9,35
68 Приазовський державний технічний університет 265 207 0,78 3,98
69 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 262 235 0,90 6,25
70 Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 260 204 0,78 5,95
71 Київський національний університет технологій та дизайну 260 685 2,63 11,16
72 Донбаський державний педагогічний університет 259 34 0,13 2,57
73 Поліський національний університет 253 333 1,32 7,67
74 Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 250 321 1,28 3,58
75 Дніпровський державний медичний університет 250 96 0,38 3,66
76 Національний транспортний університет 248 764 3,08 13,58
77 Сумський національний аграрний університет 246 201 0,82 6,88
78 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 242 362 1,50 8,43
79 Одеський національний морський університет 241 762 3,16 6,41
80 Івано-Франківський національний медичний університет 237 197 0,83 3,81
81 Національний університет "Одеська морська академія" 235 243 1,03 3,14
82 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 231 685 2,97 10,05
83 Західноукраїнський національний університет 227 1081 4,76 16,52
84 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 223 319 1,43 6,24
85 Одеський національний медичний університет 220 113 0,51 4,65
86 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 216 338 1,56 7,83
87 Полтавський державний аграрний університет 209 264 1,26 7,99
88 Донбаська державна машинобудівна академія 206 45 0,22 3,00
89 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 206 54 0,26 3,60
90 Державний університет телекомунікацій 205 907 4,42 14,03
91 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 199 602 3,03 10,80
92 Запорізький державний медичний університет 198 249 1,26 4,56
93 Вінницький національний аграрний університет 197 577 2,93 12,55
94 Криворізький національний університет 196 189 0,96 9,11
95 Одеська державна академія будівництва та архітектури 192 190 0,99 5,88
96 Донецький національний технічний університет 191 64 0,34 3,25
97 Бердянський державний педагогічний університет 188 367 1,95 4,53
98 Національний лісотехнічний університет України 184 200 1,09 10,08
99 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 182 244 1,34 6,17
100 Одеська національна академія харчових технологій 181 444 2,45 6,02
101 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 180 402 2,23 5,48
102 Буковинський державний медичний університет 176 88 0,50 5,97
103 Маріупольський державний університет 175 270 1,54 6,77
104 Український державний хіміко-технологічний університет 174 202 1,16 8,32
105 Національний університет "Острозька академія" 172 365 2,12 8,94
106 Уманський національний університет садівництва 171 225 1,32 6,75
107 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 170 138 0,81 7,21
108 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 170 189 1,11 2,66
109 Харківська державна академія фізичної культури 169 98 0,58 3,02
110 Львівський національний аграрний університет 165 177 1,07 10,63
111 Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 164 26 0,16 2,00
112 Харківський національний університет будівництва та архітектури 161 94 0,58 6,27
113 Херсонський державний аграрно-економічний університет 161 238 1,48 6,95
114 Черкаський державний технологічний університет 160 266 1,66 10,89
115 Центральноукраїнський національний технічний університет 156 390 2,50 7,79
116 Університет митної справи та фінансів 148 907 6,13 17,82
117 Донецький національний університет імені Василя Стуса 145 402 2,77 19,91
118 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 144 300 2,08 4,42
119 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 144 93 0,65 7,17
120 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 142 28 0,20 1,50
121 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 140 52 0,37 1,56
122 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 140 167 1,19 2,59
123 Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 136 157 1,15 10,12
124 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 133 113 0,85 6,56
125 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 133 58 0,44 2,61
126 Луцький педагогічний коледж 131 18 0,14 2,34
127 Харківська державна академія культури 130 150 1,15 6,36
128 Українська академія друкарства 129 174 1,35 12,30
129 Український державний університет залізничного транспорту 127 139 1,09 8,38
130 Харківська державна зооветеринарна академія 127 24 0,19 3,24
131 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 126 105 0,83 8,00
132 Одеський державний аграрний університет 126 161 1,28 6,97
133 Донецький державний університет управління 125 65 0,52 3,61
134 Полтавський державний медичний університет 124 66 0,53 5,90
135 Донецький національний медичний університет 123 44 0,36 2,93
136 Львівська національна академія мистецтв 123 144 1,17 5,66
137 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 123 221 1,80 19,24
138 Херсонський національний технічний університет 118 198 1,68 10,92
139 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 116 27 0,23 4,15
140 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 113 227 2,01 8,29
141 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 110 56 0,51 3,05
142 Національна академія статистики, обліку та аудиту 106 50 0,47 5,21
143 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 103 111 1,08 5,21
144 Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 100 38 0,38 1,95
145 Національна металургійна академія України 98 84 0,86 8,60
146 Національний університет "Одеська юридична академія" 94 1009 10,73 30,17
147 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 89 43 0,48 1,69
148 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 87 39 0,45 1,45
149 Одеський національний економічний університет 86 441 5,13 23,63
150 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 80 112 1,40 9,50
151 Українська інженерно-педагогічна академія 80 191 2,39 10,01
152 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 78 77 0,99 3,71
153 Державний університет інфраструктури та технологій 77 176 2,29 19,82
154 Мукачівський державний університет 75 224 2,99 7,53
155 Льотна академія Національного авіаційного університету 75 56 0,75 4,40
156 Подільський державний університет 73 79 1,08 4,37
157 Херсонська державна морська академія 73 140 1,92 4,42
158 Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 73 180 2,47 15,64
159 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 72 72 1,00 2,71
160 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 68 11 0,16 2,81
161 Харківський державний університет харчування та торгівлі 67 48 0,72 8,48
162 Хмельницький університет управління та права 65 241 3,71 11,05
163 Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 64 0 0,00 1,06
164 Рівненська медична академія 62 5 0,08 3,92
165 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 60 18 0,30 4,02
166 Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 57 154 2,70 8,58
167 Дніпровський державний технічний університет 57 92 1,61 9,33
168 Державний університет економіки і технологій 55 198 3,60 15,33
169 Луганський національний аграрний університет 53 9 0,17 2,55
170 Житомирський медичний інститут 50 15 0,30 3,18
171 Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 50 23 0,46 1,86
172 Закарпатська академія мистецтв 43 10 0,23 1,79
173 Національний фармацевтичний університет 43 174 4,05 12,14
174 Луганська державна академія культури і мистецтв 42 8 0,19 1,33
175 Університет державної фіскальної служби України 39 624 16,00 42,41
176 Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 37 44 1,19 2,78
177 Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства 37 4 0,11 3,24
178 Луганський державний медичний університет 33 18 0,55 3,64
179 Одеський державний екологічний університет 33 27 0,82 12,70
180 Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 32 22 0,69 2,78
181 Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 32 28 0,88 5,72
182 Ужгородський інститут культури і мистецтв 26 15 0,58 1,42
183 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 25 150 6,00 10,32
184 Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 23 102 4,43 3,61
185 Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 23 74 3,22 4,43
186 Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 23 47 2,04 8,26
187 Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 22 2 0,09 1,32
188 Університет банківської справи 21 56 2,67 29,62
189 Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника 20 34 1,70 2,60
190 Черкаська медична академія 19 25 1,32 8,11
191 Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 19 22 1,16 3,74
192 Шосткинський інститут Сумського державного університету 18 10 0,56 3,83
193 Міжнародний гуманітарний університет 17 826 48,59 62,71
194 Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 17 8 0,47 1,94
195 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 17 30 1,76 2,88
196 Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 15 15 1,00 2,60
197 Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад. Д.К. Заболотного 14 1 0,07 1,36
198 Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 14 2 0,14 1,93
199 Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 13 13 1,00 2,77
200 Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ 12 2 0,17 1,58
201 Нікопольський факультет Національної металургійної академії України 11 33 3,00 3,45
202 Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 11 48 4,36 7,09
203 Муніципальний заклад вищої освіти "Київська Академія мистецтв" 10 3 0,30 2,20
204 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 9 250 27,78 38,00
205 Київський фаховий коледж прикладних наук 9 2 0,22 1,67
206 Академія мистецтв імені Павла Чубинського 9 12 1,33 2,11
207 Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 9 3 0,33 1,89
208 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 8 49 6,13 14,88
209 Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж 8 15 1,88 8,25
210 Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 8 17 2,13 8,38
211 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 6 16 2,67 7,50
212 Коледж хореографічного мистецтва Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря 6 1 0,17 1,17
213 Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 6 450 75,00 15,33
214 Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 6 17 2,83 4,67
215 Дніпровська академія неперервної освіти 6 2 0,33 1,50
216 Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 5 10 2,00 2,80
217 Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка 5 3 0,60 1,40
218 Балтський педагогічний фаховий коледж 4 1 0,25 1,50
219 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 3 388 129,33 28,33
220 Конотопський інститут Сумського державного університету 3 8 2,67 13,33
221 Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола 2 0 0,00 10,00
222 Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного хіміко-технологічного університету 2 2 1,00 4,00
223 Західнодонбаський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом 2 12 6,00 9,00
224 Український гуманітарний інститут 1 87 87,00 20,00

Освіта.ua
02.05.2022

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев