Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники зараховані на бюджет

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на бюджет у 2020 році

Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники зараховані на бюджет

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів.

У рейтингу враховуються всі особи, які зараховані на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2020 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс". До рейтингу не включені вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти.

Рейтинг також включає показники «Зараховано на контракт», «Співвідношення кількості осіб зарахованих на контракт до зарахованих на бюджет», а також конкурс на 1 бюджетне місце.

Конкурс на одне бюджетне місце розрахований як співвідношення загальної кількості поданих заяв до загальної кількості осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету. До розрахунку беруться тільки ті заяви вступників, які прийняті до розгляду навчальним закладом та мають встановлений «пріоритет», що зазначається абітурієнтом під час подання заяви про вступ на бюджет.

Дані у таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2020 році. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2020 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Зараховано на бюджет»

Назва закладу освіти Зараховано на бюджет (всього) Зараховано на контракт Співвідношення бюджет/контракт Конкурс на 1 бюджетне місце
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 3744 1417 0,38 6,48
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2983 2646 0,89 8,26
3 Національний університет "Львівська політехніка" 2285 2489 1,09 1,71
4 Львівський національний університет імені Івана Франка 2109 2537 1,20 10,21
5 Національний авіаційний університет 1173 2229 1,90 10,20
6 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 1152 1875 1,63 8,67
7 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 1120 895 0,80 7,50
8 Харківський національний університет радіоелектроніки 967 731 0,76 5,89
9 Національний університет біоресурсів і природокористування України 911 1590 1,75 1,83
10 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 801 1277 1,59 8,82
11 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 766 546 0,71 3,30
12 Ужгородський національний університет 686 1395 2,03 7,99
13 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 628 1949 3,10 15,40
14 Волинський національний університет імені Лесі Українки 627 776 1,24 8,88
15 Одеський національний політехнічний університет 620 528 0,85 7,68
16 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 605 1431 2,37 15,60
17 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 596 869 1,46 8,58
18 Сумський державний університет 585 490 0,84 6,59
19 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 567 912 1,61 10,83
20 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 554 1718 3,10 2,49
21 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 545 632 1,16 12,45
22 Київський національний університет будівництва і архітектури 534 615 1,15 5,55
23 Вінницький національний технічний університет 502 452 0,90 6,74
24 Національний університет водного господарства та природокористування 494 492 1,00 1,85
25 Київський національний університет культури і мистецтв 485 386 0,80 1,69
26 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 474 612 1,29 6,89
27 Київський національний торговельно-економічний університет 471 2971 6,31 18,99
28 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 444 240 0,54 5,46
29 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 434 302 0,70 5,02
30 Житомирський державний університет імені Івана Франка 425 315 0,74 5,79
31 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 424 318 0,75 2,87
32 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 421 446 1,06 7,14
33 Київський університет імені Бориса Грінченка 418 1171 2,80 20,68
34 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 399 257 0,64 4,34
35 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 390 454 1,16 1,84
36 Харківський національний медичний університет 387 214 0,55 1,15
37 Національний університет харчових технологій 385 740 1,92 9,34
38 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 380 968 2,55 11,79
39 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 376 767 2,04 8,23
40 Луцький національний технічний університет 375 494 1,32 7,69
41 Запорізький національний університет 356 1504 4,22 13,79
42 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 350 874 2,50 14,85
43 Хмельницький національний університет 348 811 2,33 8,55
44 Житомирська політехніка 346 764 2,21 7,85
45 Криворізький державний педагогічний університет 342 275 0,80 5,44
46 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 339 1453 4,29 17,23
47 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 337 360 1,07 4,45
48 Національний університет "Чернігівська політехніка" 336 679 2,02 8,39
49 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 331 620 1,87 1,83
50 Рівненський державний гуманітарний університет 321 362 1,13 8,24
51 Херсонський державний університет 319 490 1,54 7,55
52 Національний університет "Запорізька політехніка" 312 908 2,91 9,39
53 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 306 303 0,99 1,56
54 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 302 252 0,83 4,95
55 Білоцерківський національний аграрний університет 298 452 1,52 3,83
56 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 294 309 1,05 1,72
57 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 294 581 1,98 2,00
58 Національний університет фізичного виховання і спорту України 292 745 2,55 5,14
59 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 284 1036 3,65 10,79
60 Поліський національний університет 278 407 1,46 6,10
61 Київський національний лінгвістичний університет 276 826 2,99 13,66
62 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 257 467 1,82 7,81
63 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 249 205 0,82 1,65
64 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 248 329 1,33 8,23
65 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 246 339 1,38 5,68
66 Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 245 240 0,98 1,83
67 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 244 348 1,43 5,81
68 Сумський національний аграрний університет 242 304 1,26 2,26
69 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 240 562 2,34 5,89
70 Національний транспортний університет 238 910 3,82 13,03
71 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 234 272 1,16 6,92
72 Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України 232 193 0,83 6,24
73 Криворізький національний університет 232 250 1,08 7,03
74 Західноукраїнський національний університет 231 1059 4,58 13,36
75 Полтавська державна аграрна академія 230 443 1,93 6,58
76 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 225 389 1,73 7,58
77 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 225 508 2,26 8,72
78 Приазовський державний технічний університет 224 279 1,25 1,60
79 Національний університет "Одеська морська академія" 223 278 1,25 5,73
80 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 222 574 2,59 9,64
81 Миколаївський національний аграрний університет 219 405 1,85 1,68
82 Донбаський державний педагогічний університет 218 64 0,29 1,14
83 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 202 83 0,41 4,01
84 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 200 585 2,93 2,34
85 Донбаська державна машинобудівна академія 199 76 0,38 1,18
86 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 197 367 1,86 4,97
87 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 196 368 1,88 8,20
88 Івано-Франківський національний медичний університет 195 211 1,08 1,10
89 Державний університет телекомунікацій 191 722 3,78 11,88
90 Донецький національний технічний університет 191 122 0,64 1,09
91 Маріупольський державний університет 189 292 1,54 7,19
92 Одеський національний морський університет 189 889 4,70 3,72
93 Національний університет "Острозька академія" 188 358 1,90 8,26
94 Університет митної справи та фінансів 184 1056 5,74 16,13
95 Запорізький державний медичний університет 180 354 1,97 1,55
96 Київський національний університет технологій та дизайну 180 770 4,28 12,47
97 Одеська національна академія харчових технологій 179 528 2,95 2,07
98 Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України 178 78 0,44 3,33
99 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 177 123 0,69 6,33
100 Бердянський державний педагогічний університет 175 360 2,06 1,74
101 Одеська державна академія будівництва та архітектури 174 208 1,20 5,16
102 Черкаський державний технологічний університет 166 251 1,51 7,98
103 Вінницький національний аграрний університет 164 696 4,24 2,29
104 Донецький національний університет імені Василя Стуса 160 529 3,31 3,35
105 Херсонський державний аграрно-економічний університет 158 287 1,82 6,95
106 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 155 341 2,20 5,06
107 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 151 188 1,25 2,14
108 Харківська державна академія фізичної культури 150 158 1,05 1,57
109 Одеський національний медичний університет 148 128 0,86 4,42
110 Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет" 147 30 0,20 2,31
111 Львівський національний аграрний університет 144 257 1,78 1,71
112 Буковинський державний медичний університет 143 168 1,17 1,21
113 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 143 22 0,15 1,10
114 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 142 61 0,43 1,83
115 Національний університет "Одеська юридична академія" 142 1193 8,40 4,15
116 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 140 240 1,71 4,65
117 Центральноукраїнський національний технічний університет 140 174 1,24 1,98
118 Харківська державна академія культури 138 143 1,04 6,94
119 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 137 225 1,64 3,47
120 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 132 81 0,61 1,53
121 Український державний хіміко-технологічний університет 132 173 1,31 9,20
122 Луцький педагогічний коледж 131 21 0,16 2,56
123 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 130 285 2,19 2,65
124 Харківський національний університет будівництва та архітектури 128 156 1,22 1,55
125 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 126 131 1,04 5,25
126 Національний лісотехнічний університет України 124 147 1,19 8,95
127 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 124 159 1,28 6,90
128 Донецький державний університет управління 122 93 0,76 1,25
129 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 119 355 2,98 8,42
130 Уманський національний університет садівництва 114 309 2,71 6,36
131 Донецький національний медичний університет 111 48 0,43 3,18
132 Львівська національна академія мистецтв 111 131 1,18 5,48
133 Українська академія друкарства 109 176 1,61 10,54
134 Український державний університет залізничного транспорту 108 232 2,15 8,45
135 Херсонський національний технічний університет 108 291 2,69 2,64
136 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 106 98 0,92 4,32
137 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 104 206 1,98 11,50
138 Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 103 139 1,35 9,96
139 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 103 163 1,58 1,47
140 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 102 118 1,16 7,14
141 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 90 38 0,42 1,33
142 Харківська державна зооветеринарна академія 90 93 1,03 5,46
143 Одеський національний економічний університет 89 547 6,15 25,25
144 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 88 33 0,38 1,59
145 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 88 64 0,73 3,59
146 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 87 40 0,46 1,21
147 Льотна академія Національного авіаційного університету 85 101 1,19 4,74
148 Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 84 33 0,39 1,08
149 Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 77 256 3,32 8,83
150 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 75 78 1,04 3,92
151 Національна металургійна академія України 75 121 1,61 9,56
152 Українська медична стоматологічна академія 75 131 1,75 1,80
153 Херсонська державна морська академія 69 158 2,29 2,49
154 Одеський державний аграрний університет 68 256 3,76 11,47
155 Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 66 0 0,00 1,00
156 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 66 43 0,65 1,91
157 Державний університет інфраструктури та технологій 66 225 3,41 22,33
158 Національна академія статистики, обліку та аудиту 64 73 1,14 5,05
159 Українська інженерно-педагогічна академія 64 157 2,45 1,45
160 Харківський державний університет харчування та торгівлі 61 128 2,10 9,74
161 Рівненська медична академія 61 7 0,11 1,08
162 Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 59 96 1,63 5,41
163 Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж 58 21 0,36 1,43
164 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 57 36 0,63 1,53
165 Мукачівський державний університет 53 255 4,81 5,72
166 Подільський державний аграрно-технічний університет 49 107 2,18 1,45
167 Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 47 39 0,83 2,32
168 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 44 36 0,82 2,55
169 Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 43 9 0,21 1,19
170 Університет державної фіскальної служби України 42 533 12,69 6,90
171 Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 40 27 0,68 4,58
172 Луганська державна академія культури і мистецтв 39 6 0,15 1,69
173 Одеський державний екологічний університет 36 58 1,61 10,58
174 Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 34 26 0,76 2,06
175 Дніпровський державний технічний університет 34 61 1,79 11,18
176 Луганський національний аграрний університет 33 30 0,91 2,52
177 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 33 151 4,58 7,94
178 Державний університет економіки і технологій 33 142 4,30 13,52
179 Луганський державний медичний університет 32 40 1,25 3,66
180 Київський державний коледж туризму та готельного господарства 32 13 0,41 2,16
181 Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 27 37 1,37 4,52
182 Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 25 3 0,12 1,08
183 Закарпатська академія мистецтв 24 20 0,83 1,79
184 Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 24 18 0,75 2,83
185 Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 24 35 1,46 2,13
186 Ужгородський інститут культури і мистецтв 23 5 0,22 1,09
187 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 22 63 2,86 14,32
188 Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 22 109 4,95 2,41
189 Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 21 47 2,24 8,71
190 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 20 79 3,95 2,40
191 Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника" 20 20 1,00 1,35
192 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 16 6 0,38 1,19
193 Черкаська медична академія 16 51 3,19 11,19
194 Шосткинський інститут Сумського державного університету 16 19 1,19 3,63
195 Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 15 103 6,87 9,60
196 Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. Заболотного 15 7 0,47 3,20
197 Київська Академія мистецтв 15 1 0,07 1,07
198 Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 14 16 1,14 1,86
199 Національний фармацевтичний університет 13 263 20,23 4,54
200 Олімпійський коледж імені Івана Піддубного 13 2 0,15 1,00
201 Академія мистецтв імені Павла Чубинського 13 17 1,31 1,38
202 Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв 13 6 0,46 1,46
203 Університет банківської справи 12 67 5,58 5,08
204 Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ 12 2 0,17 1,08
205 Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 11 5 0,45 1,18
206 Львівський інститут економіки і туризму 10 55 5,50 58,10
207 Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж 10 32 3,20 2,30
208 Нікопольський факультет Національної металургійної академії України 10 22 2,20 2,80
209 Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 7 11 1,57 4,14
210 Конотопський інститут Сумського державного університету 6 9 1,50 5,00
211 Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 6 36 6,00 9,50
212 Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 5 559 111,80 3,80
213 Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 4 32 8,00 6,50
214 Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола 4 0 0,00 1,00
215 Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря" 4 1 0,25 1,50
216 Балтський педагогічний фаховий коледж 4 1 0,25 1,50
217 Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка 3 2 0,67 1,67
218 Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 2 3 1,50 29,50
219 Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 1 113 113,00 29,00
220 Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 1 21 21,00 1,00
221 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 1 2 2,00 1,00
222 Харківська медична академія післядипломної освіти 1 1 1,00 6,00
223 Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 1 3 3,00 5,00

 

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2020 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Освіта.ua
01.03.2021

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев