Отрасли знаний и специальности высшего образования

Перечень отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка получателей высшего образования

Отрасли знаний и специальности высшего образования

Перечень отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка получателей высшего образования, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №266 от 29 апреля 2015 года (с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМУ № 674 от 27.09.2016 и № 53 от 01.02.2017).

Перечень отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка получателей высшего образования

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
1 Освіта/Педагогіка 11 Освітні, педагогічні науки
12 Дошкільна освіта
13 Початкова освіта
14 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
15 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
16 Спеціальна освіта
17 Фізична культура і спорт
2 Культура і мистецтво 21 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
22 Дизайн
23 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
24 Хореографія
25 Музичне мистецтво
26 Сценічне мистецтво
27 Музеєзнавство, памяткознавство
28 Менеджмент соціокультурної діяльності
29 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
3 Гуманітарні науки 31 Релігієзнавство
32 Історія та археологія
33 Філософія
34 Культурологія
35 Філологія
4 Богословя 41 Богословя
5 Соціальні та поведінкові науки 51 Економіка
52 Політологія
53 Психологія
54 Соціологія
6 Журналістика 61 Журналістика
7 Управління та адміністрування 71 Облік і оподаткування
72 Фінанси, банківська справа та страхування
73 Менеджмент
75 Маркетинг
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
8 Право 81 Право
9 Біологія 91 Біологія
10 Природничі науки 101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю*
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
106 Географія
11 Математика та статистика 111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Компютерні науки
123 Компютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135 Суднобудування
136 Металургія
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
163 Біомедична інженерія
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
173 Авіоніка
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології
182 Технології легкої промисловості
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології
186 Видавництво та поліграфія
187 Деревообробні та меблеві технології
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія
21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
22 Охорона здоровя 221 Стоматологія
222 Медицина
223 Медсестринство
224 Технології медичної діагностики та лікування
225 Медична психологія
226 Фармація, промислова фармація
227 Фізична терапія, ерготерапія
228 Педіатрія
229 Громадське здоровя
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 251 Державна безпека
252 Безпека державного кордону
253 Військове управління (за видами збройних сил)
254 Забезпечення військ (сил)
255 Озброєння та військова техніка
256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)**
26 Цивільна безпека 261 Пожежна безпека
262 Правоохоронна діяльність
263 Цивільна безпека
27 Транспорт 271 Річковий та морський транспорт
272 Авіаційний транспорт
273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право


* Специальность, которая предполагает изучение состава и строения Земли, в том числе геология, геофизика, минералогия, геохимия, вулканология, сейсмология и другие физические науки о Земле, метеорология и другие атмосферные науки (включая климатические исследования), гидрология, океанология.

** Вид (виды) деятельности утверждаются соответствующим государственным органом, который обеспечивает выполнение задач в сфере национальной безопасности, по согласованию с МОН.

Освіта.ua
22.09.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев