Що таке приклад у власному висловленні?

Приклад – це указівка на конкретний вияв чого-небудь, указівка на певну діяльність або поведінку людини, указівки на реальні події.

У тлумачному словнику слово приклад пояснене так: 1. Той або те, кого (що) варто наслідувати. Син. зразок, взірець. Бути прикладом для молоді. 2. Конкретний вияв чого-небудь, певна діяльність або поведінка якоїсь особи. Приклад мужності й героїзму. 3. Математичний вираз, що потребує розв’язання. Приклад на дві дії (Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – С. 1118).

Для власного висловлення актуальним є друге значення слова приклад, яке перегукується у свою чергу зі значеннями таких синонімічних слів, як: ілюстрація, факт, свідчення, випадок. Як бачимо, у переліку синонімічних з’явилося й згадуване в умові відкритого тестового завдання слово факт, яке тлумачиться в словнику в такий спосіб: 1. Дійсна, невигадана подія, дійсне явище; те, що сталося, відбулося насправді. Факт насильства. 2. Реальність, дійсність; те, що об’єктивно існує. Історичний факт. 3. Те, що служить підтвердженням будь-якого положення або висновку. Підтвердити конкретними фактами (Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – С. 1526).

Увага! У визначенні 3 слова факт говориться, що факт служить підтвердженням якогось положення. Таким положенням у власному висловленні треба вважати аргумент, а не тезу. Тобто аргументи (загальні твердження) підтримують тезу, а факти (приклади) підтримують аргументи.

Отже, у власному висловленні приклад – це указівка на конкретний вияв чого-небудь, указівка на певну діяльність або поведінку людини, указівки на реальні події, реальних людей, явища, інформація про історичні події, твори мистецтва тощо.

Щоб краще усвідомити, що таке приклад, варто вдуматися в значення слова: при-клад – щось до чогось при-кладати, при-пасовувати, при-міряти, перевіряючи відповідність частин одного частинам іншого: приклали рукавичку до руки – один в один; приміряли окуляри – як на вас зроблені

У випадку використання прикладу у власному висловленні автор ніби «приміряє» реальність (приклад) до створеної ним теорії про неї (аргументу).

Схематично співвідношення між аргументом і прикладом можна уявити у вигляді геометричної фігури параболи, де одна крива – це всі важливі «точки» аргументу, інша крива – усі відповідні аргументу точки прикладу. Водночас точки аргументу й точки прикладу є дзеркальними відбитками одні одних, але в різних площинах: у площині нашого мислення про реальність (аргумент, теорія) і в площині самої реальності (приклад, практика) (див. схемку).

Графічна модель співвідношення аргументу й прикладу як елементів змістово-композиційної структури власного висловлення

Відповідно до умови відкритого тестового завдання, у власному висловленні має бути щонайменше два приклади:

  • щонайменше один із художньої літератури (або з іншого виду мистецтва: кінематографічного, театрального, музичного, образотворчого та ін.);
  • щонайменше один з історії, суспільного або особисто досвіду автора.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Збірник для підготовки до власного висловлення створено Освіта.ua відповідно до діючих вимог до написання власного висловлення на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури. Копіювання та розміщення матеріалів збірника на інших ресурсах заборонено.

Освіта.ua
15.12.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев