Мовленнєве оформлення власного висловлення

Що таке мовленнєве оформлення власного висловлення та як воно оцінюється.

Власне висловлення оцінюється за двома параметрами: змістове оформлення; мовленнєве оформлення.

Мовленнєве оформлення власного висловлення – це дотримання учасником тестування (автором власного висловлення) при викладі своїх міркувань стосовно порушеної у відкритому тестовому завданні проблеми всіх чинних норм сучасної української літературної мови.

При оцінюванні мовленнєвого оформлення власного висловлення враховується дотримання автором власного висловлення таких норм:

1. Орфографічних (помилкою вважається будь-яке недотримання орфографічних норм (написання слів), визначених чинним «Українським правописом» та словниками);

2. Пунктуаційних (помилкою вважається будь-яке недотримання норм уживання розділових знаків, визначених чинним «Українським правописом» і граматичними закономірностями будови речень, текстів);

3. Лексичних (помилкою вважається будь-який недолік мовлення, пов’язаний із використанням слів і фразеологічних зворотів, що не відповідають нормам літературної мови);

4. Граматичних (помилкою вважається будь-яке морфемне, словотвірне, морфологічне й синтаксичне порушення норм української літературної мови);

5. Стилістичних (помилкою вважається будь-яке недоцільне вживання оцінно-емоційно-експресивно забарвлених мовних засобів різних рівнів мовної системи).

У разі ідеального мовленнєвого оформлення власного висловлення його автор може максимально отримати 8 балів, із яких:

  • за орфографічну й пунктуаційну вправність – 4;
  • за лексично-граматично-стилістичну вправність – 4.

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності власного висловлення дві негрубі помилки рахують як одну грубу.

До негрубих зараховують такі помилки:

  • у написанні великої літери в складних власних назвах;
  • у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників із прийменниками;
  • у випадках нерозрізнення не/ні;
  • у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
  • у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки НЕ сумують і НЕ  зараховують як одну грубу.

Систематичне порушення норм відбиття на письмі орфоепічних (евфонічних) чергувань прийменників, сполучників, префіксів (три і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як одну стилістичну помилку.

Детальнішу інформацію про оцінювання мовленнєвого оформлення власного висловлення можна завантажити за посиланням.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Збірник для підготовки до власного висловлення створено Освіта.ua відповідно до діючих вимог до написання власного висловлення на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури. Копіювання та розміщення матеріалів збірника на інших ресурсах заборонено.

Освіта.ua
15.12.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев