Сколько баллов можно получить за высказывание?

Участник ЗНО по английскому языку может получить максимум 14 баллов за написание собственного высказывания

За виконання відкритого тестового завдання на написання власного висловлення можна набрати максимум 14 балів, із яких: 6 балів – за змістове оформлення тексту; 4 бали – за структуру та зв’язність створеного тексту, 2 бали – за лексику, 2 бали – за граматику.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОГО ВИСЛОВЛЕННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

а. Змістове наповнення

Опрацювання умов, зазначених у ситуації (3 умови – a1, a2, a3)

Кількість балів – 0–6 балів

2 бали –  за кожну умову, опрацьовану повністю.

1 бал – за кожну лише згадану умову.

0 балів – умова не опрацьована.

Щоб виконати комунікативне завдання й повністю реалізувати намір письмового висловлення, необхідно опрацювати всі три пункти (комунікативні ситуації), зазначені в умові завдання. При оцінюванні змістового наповнення власного висловлення враховують, наскільки повно опрацьовано кожну з комунікативних ситуацій, зазначених в умові завдання.

b. Структура тексту та зв’язність

Кількість балів – 0–4 бали

b1. Логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)

2 бали – з’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень у абзацах; у тексті наявні сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова (як прості, так і складні на кшталт first of all, moreover, however тощо вжиті доречно.

1 бал – з’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень у абзацах наявні частково (лише прості) та вжиті доречно

0 балів – логіка викладу відсутня, робота складається з набору речень.

b2. Відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, офіційний), оголошення, записка тощо).

2 бали – стиль висловлення, ознаки формату тексту повністю відповідають меті написання, текст розділено на змістові абзаци.

1 бал – стиль висловлення, ознаки формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог.

0 балів – ознаки формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні.

Щоб отримати максимальну кількість балів за даний критерій, необхідно впевнитися, що робота відповідає формату тексту (особистий, напівофіційний лист або офіційний лист), написана у відповідному стилі з використанням з’єднувальних мовних елементів, побудована логічно і послідовно, обов’язково структурована за абзацами.

c. Використання лексики – лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом.

Кількість балів –  0–2 бали

2 бали – продемонстровано достатній словниковий запас для висвітлення заданої комунікативної ситуації за відповідними темами; можлива наявність лексичних помилок, які не впливають на розуміння написаного (не більше трьох).

1 бал – недостатній словниковий запас для висвітлення заданої комунікативної ситуації за відповідними темами; наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців.

0 балів – через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.

Щоб отримати максимальну кількість балів за цей критерій, необхідно продемонструвати знання широкого спектру лексичних одиниць (слів) за конкретною темою або темами, запропонованими в умові для написання власного висловлення,  а також  доречне вживання цієї лексики.

d. Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія.

Кількість балів –  0–2 бали

2 бали – робота не містить помилок або наявні помилки (не більше восьми), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на:

  • уживання числа й особи в дієслівних часових формах;
  • порушення порядку слів у реченні;
  • уживання частки to з інфінітивом;
  • уживання незлічуваних іменників (типу advice).

Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоча б одному з перерахованих вище мовних явищ, робота оцінюється в 1 тестовий бал.

1 бал – наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (більше восьми), у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного.

0 балів – велика кількість помилок, які унеможливлюють розуміння написаного.

Щоб отримати максимальну кількість балів за даний критерій, необхідно продемонструвати знання різноманітних граматичних структур і вміння використовувати їх під час створення власного висловлення, уміння писати грамотно, без орфографічних і граматичних помилок.

Увага !

  • Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 балів за критерієм а. «Змістове наповнення», то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.
  • Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за один із критеріїв а. «Змістове наповнення» (а1, а2, а3), то в такому випадку за критерій с. «Використання лексики» робота оцінюється в 1 бал, оскільки не продемонстровано достатнього рівня володіння лексичним матеріалом з даної теми.
  • Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 балів за критерієм с. «Використання лексики» або «Використання граматики», то вся робота оцінюється в 0 балів.
  • Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Збірник для підготовки до власного висловлення створено Освіта.ua відповідно до діючих вимог до написання власного висловлення на зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови. Копіювання та розміщення матеріалів збірника на інших ресурсах заборонено.

Освіта.ua
09.10.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев