Аудирование по английскому: только 0,02% участников не дали ни одного ответа

О результатах предварительного анализа проведения внешнего независимого оценивания по английскому языку

Аудирование по английскому: только 0,02% участников не дали ни одного ответа

Фахівцями Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти було проведено аналіз попередніх результатів основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, зокрема характеристик як окремих частин сертифікаційної роботи, так і сукупності завдань №1 - 58 тесту. Усі розрахунки були здійснені за результатами обробки більш ніж 95% бланків відповідей типу А (усі завдання тесту крім завдання №59, частина «Письмо») учасників тестування. Крім того, було проаналізовано відповідність характеристик техніки, яку було використано в пунктах проведення ЗНО, встановленим вимогам.

Дослідження показало, що успішність учасника тестування на завданнях з аудіювання прямо пов’язана з його/її успішністю із виконання інших завдань тесту (коефіцієнт кореляції між результатами розділу аудіювання й загальною кількістю балів за виконання бланку А становить 0,81).

Аналіз попередніх результатів тестування вказує на те, що частина «Розуміння мови на слух» (аудіювання) тесту з англійської мови має високі психометричні характеристики. Розподіл результатів учасників тестування наближається до нормального, що свідчить про належну якість цієї частини тесту.

Дані на графіку засвідчують, що аудіювання відповідає рівню підготовки учасників тестування, більш за те права асиметрія графіка указує на те, що блок аудіювання є відносно легким для учасників тестування (серед учасників тестування більше тих, хто отримав від 9 до 16 балів, ніж тих, хто отримав від 0 до 8 балів). Показовим є те, що лише 0,02 % учасників тестування отримали 0 балів, тоді як максимальну кількість балів (16 балів) отримали 1,4 % учасників. Варто зазначити, що від нуля до чотирьох балів отримали 7,1% учасників тестування, від 13 до 16 балів – 11,9%.

Якщо ж говорити про психометричні характеристики завдань на аудіювання, то з 16 завдань одне (№ 14) виявилося дуже легким, його виконали понад 80 % учасників тестування, одне – легким (№ 1), його виконали 79 % учасників тестування, усі інші – оптимальними (їх виконали від 40 до 59% учасників тестування).

До Українського центру також надходили численні скарги про нібито нерівність умов, у яких перебували учасники тестування під час прослуховування аудіозаписів, знаходячись в різних аудиторіях або на різних місцях аудиторії. Усього тестування проходило в 6 028 аудиторіях, з яких у 5 989 було від 5 до 15 учасників. Аналіз результатів учасників з таких аудиторій (аудиторії, в яких було від 5 до 15 учасників) показав, що у 74,2% аудиторій принаймні один учасник набрав від 13 до 16 балів (із 16 можливих) за аудіювання. Вибірковий аналіз решти аудиторій засвідчує, що рівень виконання частини аудіювання тесту відповідає потенційним можливостей учасників, які знаходилися в аудиторії (показник кореляції між аудіювання й іншою частиною результатів за виконання бланка А є високою).

Зауваження про різні умови тестування від осіб, які працювали біля потенційних джерел шуму (вікон), на віддалених від аудіопристрію місцях тощо також не підтвердилися – розподіл результатів учасників тестування красномовно свідчить про відсутність будь-яких суттєвих відмінностей у результатах здобутих учасниками на різних місцях в аудиторії (див. графік нижче).

Учасники, які в закладах освіти вивчали англійську мову на рівні стандарту, а не на профільному рівні, указували на високу складність для них частини «Розуміння мови на слух». Дані аналізу підтверджують, що учасники тестування, які вивчали англійську на профільному рівні, мають вищі результати з аудіювання ніж ті, які вивчали цей предмет на рівні стандарту. Однак різниця в результатах, на думку фахівців, є природньою і зумовлена різним рівнем підготовки цих категорій учасників.

Окрім звернень щодо високої складності завдань на аудіювання, до Українського центру також надходили скарги про невідповідність окремих завдань частини тесту «Використання мови» вимогам навчальним програмам. Фахівці центру проаналізували психометричні характеристики всіх завдань цього розділу й підтвердили необхідність ретельного змістовного аналізу завдань № 51, № 55 та № 58 під час формування шкали переведення тестових балів учасників тестування, які навчалися на рівні стандарту, у шкалу 1–12 балів результатів державної підсумкової атестації. Відповідна інформація буде розглядатися на засіданні експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти.

З огляду на вищезазначене варто наголосити, що психометричні характеристики як тесту з англійської мови загалом, так і його окремих складників відповідають заданим проектною специфікацією тесту вимогам, а пропозиції щодо виключення окремих частин тесту під час визначення тестових балів учасників з англійської мови є необґрунтованими.

Щодо техніки, яка використовувалася на пунктах тестування: фактів використання аудіопристроїв, які за своїми параметрами не відповідають нормативним вимогам, не встановлено, як і випадків повного зриву частини тесту аудіювання в окремих аудиторіях.

У пунктах проведення ЗНО було подано 65 апеляційних заяв, проте більшість заявників не висловили бажання пройти тестування повторно під час додаткової сесії, а лише зазначали про неналежні умови тестування. Регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти вивчили всі обставини, викладені в апеляційних заявах, за результатами чого задоволено 4 такі заяви (заявники отримали можливість пройти тестування під час додаткової сесії).

Висновки

Ґрунтовний аналіз змістовних і процедурних аспектів тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови дає підстави стверджувати, що системних проблем, які б могли розглядатися як критичні для визначення результатів учасників тестування, не виявлено. Окремі ускладнення, що виникали на пунктах проведення тестування, вчасно були усунуті, що забезпечило можливість усім учасникам пройти тестування на рівних, зокрема й під час виконання частини завдань на аудіювання. У свою чергу питання, пов’язані зі змістом окремих тестових завдань, будуть взяті до уваги під час розрахунку шкал визначення результатів учасників тестування.

Упевнені, що навчальні досягнення випускників з англійської мови будуть об’єктивно й справедливо оцінені. Український центр протягом усіх років свого понад десятирічного існування докладав і зараз продовжує докладати максим зусиль для забезпечення якісних інструментів і процедур оцінювання випускників шкіл і завжди відкритий на конструктивний діалог у разі виникнення проблем.

По материалам Українського центру оцінювання якості освіти

Освіта.ua
08.06.2018

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Кира
В мене 4 помилки в аудіювані: в 2,6,11 і 15.Рейтинговий бал 181(44 тестових бала з 58
роман
Я просто в шоке от нашей страны, слышимость была нулевая, ребенок готовился ответственно, но у нас английский язык уже стоит на уровне с государственным, пороги почти равны. Ребята, я понимаю, что Вы все там от своих зарплат с ума сошли и оторвались от людей. Не берите грех на душу, не губите судьбы детей, снижайте порог. Поверьте, все получат за свои поступки, не думайте, что выкинув кучу детворы на улицу, Вам это сойдет с рук.
Абітурієнт
Я вважаю,що цьогорічний прохідний бал на ЗНО не був справедливим!Судячи по багаточисельним скаргам,що аудіювання було жахливим,то могли поставити хоча б 15 балів.Різниця між пороговим балом з української мови та англійської =4.Це виходить,що ми маємо знати іноземну мову на рівні з українською?!Не кожен хоче і має можливість вивчати іноземну мову.Чому люди не були "native speakers",як ви зазначали на сайті УЦОЯО,а були представники із іншої країни?Чому якість запису був надзвичайно жахливим?Ви могли хоча б зменшити пороговий бал,або зробити перездачу зовнішнього,чи навіть зарахувати автоматично до 7 відповідей із АУДІЮВАННЯ!!Не вперше це пишу,якщо ви уже вирішили додати це аудіювання до екзамену,то будь ласка,робіть це до ладу та справедливим.Тут уже не винні ми,а самі ви!Ваша некомпетентність в розділі аудіювання відобразилась на загальному результаті абітурієнтів,тому що виникла паніка і багато завдань було провалено саме через вашу ХАЛАТНІСТЬ ТА ВІТРЯНІСТЬ!
Ваня
Чому мені не зарахували 51, 55, 57? Як це зрозуміть? На всю країну було обіцяно!
Тетяна
У мене 16 правильних відповідей на аудіюванні, тобто всі вірно, але я була впевнена лише в одному питанні. Виявилося, я просто вгадала більшість відповідей. Якість дикції була нульова, як казав мій однокласник: " наче набрали старих беззубих дідусів, які англійською читають вперше". З таким рівнем якості тесту варто знижувати пороговий бал
Светлана
По вопросу аудироавния. У моего сына была такая ситуация. Аудироавние task 1" зажевало. "запись на 6 вопросе( это последний в этом задании), запись пошла дальше, не было сказано, что началось задание 2 (task2), дети продолжают его выполнять, как task1, потом, когда запись пошла повторно, стало понятно, что это следующее задание. В результате задание 2 было прослушано один раз! Это недопустимо для аудироавния. На этом задании мой сын сделал 3 ошибки. Когда в конце экзамена, он подошёл по поводу апелляции, ему отказали. Я считаю, что эти 3 ошибки не должны быть засчитаны. Что такое аудирование знаю из личного опыта. Преподаю английский в университете.много лет. Сбой записи психологически сильно влияет на результат. Зно проходило г. ХАРЬКОВ, школа 151.
Учень
Просто некоторые отмечали даже наугад,и им повезло, что выпал правильный ответ...А почему ориентация на массу?А что делать с теми,у кого плохой результат из-за качаться став звука и т.д.?Вот так и всегда в нашей стране.Просто забивают на других. И к тому же на других детях выезжают и говорят,что все хорошо,аудирование прошло отлично
Анна
"Український центр протягом усіх років свого понад десятирічного існування докладав і зараз продовжує докладати максимум зусиль".На жаль, статистика ЗНО з англійської мови спростовує це. Рік 2010: до завдання 50, яке перевіряється вчителем, спочатку пропонується 4 правильні відповіді, за 2 дні пізніше додається ще 2.Лексика, вживана в Task 5 визнається багатьма спеціалістами "рідковживаною носіями мови". Рік 2011: завдання 27 зараховується як правильне усім випускникам незалежно від їх відповіді, так як у варіантах відповідей допущена помилка.Рік 2012: у відповідях до завдання 40 не вказано вірної, натомість пропонується дієслово у неправильному часі, що суперечить оригіналу тексту з американського журналу.Рік 2015: за результатами психометричних характеристик тексту Task 5 завдання 31 зараховується усім випускникам.Рік 2018: пробне ЗНО- до завдання 32 пропонується відповідь "scuba diving" (пірнати з аквалангом) тоді як у тексті мова йде про "snorkelling"(пірнати з маскою).В оригіналі у відповіді зазначено "водні види спорту". Висновки робіть сами.До речі, протести учнів, батьків та вчителів у всіх великих містах України відбулися у 2010 з приводу зно з англійської.
Оксана
Для Сергея. согласна,если включить логику, то можно определить правильный ответ,но мы говорим про понимания текста на слух, а текста слышно ему не было(тетрадь 14) сидел на передпоследней парте у Стены,а одноклассник сидел на первой парте, говорил что расслышать можно было
Оксана
Дайте статистику по задания с числителями (8,18,80) и тогда будет понятно, какое было качество звучания аудиозаписи. У нас в классе подавляющее большинство написало неправильно,не из-за того, что не знают отличие, а просто не услышали.
Елена
Для Оксана: Оксана, но по их словам, именно 14 задание оказалось самым лёгким. Его выполнили правильно более 80% участников. То ли мы такие придурки, то ли нам врут. Другого быть не может.
Сергей
ну а самим подумать сколько человек могло видеть луну восемь там точно не было слышно,а выбор между 18 и 80 если у тебя есть мозг не должен был быть сильно сложным
Комментировать
Александр
В очередной раз убедился в отсутствии аналитических навыков у авторов статьи. Как и в любви в переводе конкретных людей в непонятные проценты. Давайте разберемся вместе. Согласно официальных данных зарегистрировалось 89312 детей для сдачи ЗНО по данному предмету. То есть как они считают 100 процентов. Отнимаем от 100 следующие цифры : 0,02 кто сдал на 0 баллов; 7,1 процентов кто сдал от 0 до 4 баллов, 11,9 процентов кто сдал на 13- 16 баллов и 1,4 процента тех кто сдал на 16 баллов. Таким образом на сухом остатке у нас 79,58 процентов детей которые ответили при проведении аудирования на 4-13 вопросов. А вот теперь настоящая математика для второго класса !!!! Прибавляем к 79,58 процентам 7,1 процент детей кто ответил на 0 до 4 вопросов получается 86,68 процентов. Вы представляете себе эту цифру ! почти 90 процентов детей, а это 80 000 не справилась с аудированием как им хотелось. С этим нужно что то делать. СНИЖАЙТЕ ПОРОГОВЫЙ БАЛ ! НЕ БЕРИТЕ ГРЕХ НА ДУШУ !!!
Філ
Для Александр: 89 тися зареєструвалося, фактично прийшли 83 тисячі. Аналіз результатів здійснено на основі обробки 95% бланків. Перерахуй
Александр
спасибо вам Фил за вопрос и интересную тему ля обсуждения хотя на итоговый процент он никак не повлияет. как было 90 так и останется. А вот вопрос к организаторам по какой причине ежегодно регистрируется одно количество участников и не приходит на экзамен. в 2017 году только на английский не пришло больше 10 тысяч человек. аналогичная ситуация и по другим предметам. где эти дети . вопрос.
Комментировать
Елена
В последнем графике перепутали линии. Красный цвет должен соответствовать всем участникам, а синий - уровню стандарта, так как все участники - это среднее между профильным и академическим уровнем.
Demiqt
"До Українського центру також надходили численні скарги про нібито нерівність умов" Це нормально, що в аудиторіях працювали різні магнітофони, різні колонки, які давали різну якість прослуховування? Це рівні умови? Чому ми чуємо як ви ллєте воду, а натомість нічого по факту не відповідаєте? "Окремі ускладнення, що виникали на пунктах проведення тестування, вчасно були усунуті, що забезпечило можливість усім учасникам пройти тестування на рівних, зокрема й під час виконання частини завдань на аудіювання." Звичайно! Те, що деякі діти просиліи інструкторів зробити гучніше, а вони не робили - це дрібниці. Ніяк не доведемо що це правда? А як ви доведете, що інструктори все робили згідно з правилами? :) Ви кажете, що більшість людей це ті, які мають 13-16 правильних відповідей. Ви впевнені, що ці люди ПОВНІСТЮ задоволені якістю звучання? Я маю сумніви. Процедура проведення ніяк не вплинула на результат? Звісно, ні, про що мова :) Ви такі смішні. Люди могли б мати кращий бал, кількість тих, хто відповів правильно могла би бути більша. УЦОЯО, звертаюся до вас як майбутній абітурієнт, будь ласка, не будьте байдужими, у ваших руках може бути доля багатьох підлітків. А ви, навіть " визнаючи " свої помилки кажете, що це ми не такі які треба, а у вас натомість усе добре :) Ми лише хочемо бути почутими. На мою думку зменшити прохідний бал - найкращий вихід для ВСІХ. Якщо ви нічого не зробите з аудіюванням, ви розумієте, що будуть наслідки. Будь ласка, проявіть людяність, та вмійте відповідати за свої помилки. Дякую за увагу. :)
Аліна
Для Demiqt: "Учні просили робити гучніше інструкторів, а ті не робили". Так а нащо це зараз писати? Чому діти в такому випадку не подали апеляцію під час самого ЗНО? Зараз ви нічого не доведете, а там були би свідки. Апеляцію треба подавати під час ЗНО і це ОБ`ЄКТИВНО. А не писати після ЗНО про те, що інструктори погані, були вікна відчинені або ще щось. Ну це вже смішно.
Абитуриент
Где справедливость? Приравняли детей из обычных школ к тем, кто жил в Америке несколько лет! И почему не предупредили сразу, что носители языка будут читать текст? К такому нужно готовиться специально! Нас всех подставили! В школах не готовят такой уровень, а ведь на ЗНО выпускники должны показать знания, полученные в школе! Или на ЗНО можно сдать сразу программу ВУЗа? Интересно, а все ли нынешние преподаватели английского в школах успешно пройдут такое ЗНО?
Елена
Действительно, задания для профильного уровня оказались легче остальных. К тому же, Абитуриент прав: нас не готовили к такому аудированию. И на пробном ВНО, и в сертификационной работе, выложенной в октябре, аудирование было несравнимо лёгким. Зачем вводить в заблуждение по поводу заданий? Нужно было давать сразу на пробном тестировании примерно такого же уровня начитку. В этом основная вина организаторов.
Комментировать
УЦОЯО
Ви можете перевірити текст перед публікуванням? "Український центр протягом усіх років свого понад десятирічного існування докладав і зараз продовжує докладати максим зусиль"