Про внесення змін до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах

Наказ МОН N 1123 від 10.12.2008 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1123 від 10 грудня 2008 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2008 р.
за № 1322/16013

Про внесення змін до Положення
про порядок організації
індивідуальної та групової роботи
в позашкільних навчальних закладах

Відповідно до частини 5 статті 4 Указу Президента України від 05.05.2008 № 411 "Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей" і з метою поліпшення умов для розвитку здібностей, творчої самореалізації, допрофесійної підготовки дітей, насамперед з обмеженими можливостями, наказую:

1. Унести зміни до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за № 1036/9635, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій нову редакцію Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах довести до відома керівників позашкільних навчальних закладів системи освіти.

Міністр       І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11.08.2004  № 651
(у редакції наказу Міністерства освіти
і науки України від 10.12.2008 № 1123)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2008 р.
за N 1322/16013

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації індивідуальної
та групової роботи в позашкільних
навчальних закладах

I. Загальні положення

1.1. Індивідуальна та групова робота в позашкільних навчальних закладах (далі - індивідуальна та групова робота) є однією з форм організації позашкільної освіти і проводиться з метою розвитку та підтримки обдарованих і талановитих вихованців (учнів і слухачів), здобуття ними практичних навичок та оволодіння знаннями в сфері науки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту для задоволення їх потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

До індивідуальної та групової роботи можуть також залучатися вихованці (учні і слухачі) з обмеженими можливостями з метою соціальної адаптації в суспільстві, залучення їх до активної творчої діяльності.

Індивідуальна робота організовується з вихованцем (учнем і слухачем) відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей з урахуванням його бажань, віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

Групова робота організовується у разі здійснення навчання з вихованцями (учнями і слухачами) за відповідними програмами або окремими предметами.

1.2. Індивідуальна та групова робота організовується за напрямами позашкільної освіти відповідно до типових навчальних планів і типових навчальних програм для гуртків, клубів, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об'єднань, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, а також згідно з навчальними планами і навчальними програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

1.3. До індивідуальної та групової роботи залучаються вихованці (учні й слухачі), які потребують професійної допомоги для поглиблення знань відповідно до їх творчих здібностей і обдарованості та вдосконалення набутих навичок, умінь, підготовки сольних номерів, партій, підвищення спортивної майстерності.

1.4. Індивідуальна та групова робота в позашкільних навчальних закладах здійснюється працівниками з вищою педагогічною або іншою фаховою освітою.

II. Організація індивідуальної та групової роботи

2.1. Індивідуальна та групова робота організовується в позашкільному навчальному закладі для вихованців (учнів і слухачів) цього закладу і проводиться з використанням різних організаційних форм проведення навчально-виховного процесу: заняття, урок, індивідуальне заняття, групове заняття, фізкультурно-оздоровчі та навчально-тренувальні заняття, репетиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі, а також з використанням інших форм, передбачених статутом позашкільного навчального закладу.

Групові заняття можуть організовуватися також у формі:

об'єднання груп для проведення репетицій оркестрових, вокальних, хореографічних, хорових, театральних, циркових, інших колективів, постановки спектаклів, шоу-програм, концертів;

екскурсій, експедицій;

спортивних, туристських змагань, змагань із спортивно-технічних і прикладних видів спорту;

походів, конкурсів, акцій, зльотів, виставок.

Індивідуальні заняття можуть організовуватися також у формі:

навчання гри на музичних інструментах, постановки голосу (або вокалу), читання нот з листа;

індивідуальної трюкової, хореографічної, конкурсної підготовки; консультацій для слухачів, кандидатів у члени та дійсних членів Малої академії наук України з науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, конструкторської та винахідницької роботи, краєзнавців-дослідників;

пошукової роботи в архівах, бібліотеках, музейних сховищах;

проведення дослідів, лабораторних досліджень, спостережень, обробки та узагальнення результатів пошуково-дослідницької роботи, комп'ютерної обробки спостережень;

підготовки до участі в конкурсах, проектах, програмах дослідницького спрямування, у спортивних, туристських змаганнях, змаганнях із спортивно-технічних і прикладних видів спорту.

2.2. Індивідуальна та групова робота може проводитись у приміщеннях позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель, дитячо-підліткових і спортивних клубів, стадіонів відповідно до укладених договорів із зазначеними закладами та установами.

2.3. Підставою для організації індивідуальної та групової роботи є:

наявність відповідних годин у типових навчальних планах і типових навчальних програмах для гуртків, клубів, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об'єднань, що затверджені центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, а також у навчальних планах і навчальних програмах, що затверджені відповідними місцевими органами виконавчої влади; розклад занять (уроків).

У позашкільних навчальних закладах сфери освіти та фізичної культури і спорту організація індивідуальної та групової роботи здійснюється за навчальними програмами з видів спорту, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, річними планами навчально-тренувальних занять навчальних груп, планами навчально-тренувальних занять, індивідуальними планами підготовки спортсменів груп спортивного вдосконалення і вищої спортивної майстерності, затвердженими керівником закладу.

2.4. Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить від 1 до 5 вихованців (учнів і слухачів).

Чисельний склад груп у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах системи Міністерства культури і туризму України визначається типовими навчальними планами, затвердженими Міністерством культури і туризму України.

Чисельний склад груп у закладах фізичної культури і спорту незалежно від підпорядкування, типів і форм власності визначається відповідно до навчальних програмам з видів спорту, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.

2.5. Зміст проведеної індивідуальної та групової роботи обліковується в журналі проведення гурткової роботи.

Керівник позашкільного навчального закладу та його заступники з навчальної, навчально-виховної роботи систематично здійснюють контроль за веденням журналів і забезпечують їх зберігання.

2.6. Педагогічні працівники та тренери-викладачі позашкільних навчальних закладів, які здійснюють індивідуальну та групову роботу, самостійно обирають форми і методи навчання і виховання з урахуванням вимог Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, і положення про відповідний тип позашкільного навчального закладу.

Оплата їх праці здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти       О.В.Єресько


10.12.2008

В МОН рассказали, как в новом году воспитывать школьников Ведомством разработаны рекомендации для учителей о некоторых вопросах организации воспитания
В случае карантина школы откроют только при условии вакцинации учителей В случае карантина школы будут работать только при условии вакцинированного персонала
Детей в начальной школе будут оценивать вербально МОН предлагает оценивать результаты достижений учеников в 1-4 классах вербальной оценкой
ДПА-2022: определен перечень школьных экзаменов для учеников Минобразования определило перечень предметов, по которым будет проведена государственная итоговая аттестация
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев