Про утворення Молодіжної ради

Постанова КМУ № 673 від 20.06.2012 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 673 від 20 червня 2012 року

Про утворення Молодіжної ради

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Молодіжну раду.

2. Затвердити Положення про Молодіжну раду, що додається.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту з урахуванням пропозицій всеукраїнських молодіжних громадських організацій подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо складу Молодіжної ради.

Прем'єр-міністр України           М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2012 р. № 673

ПОЛОЖЕННЯ
про Молодіжну раду

1. Молодіжна рада (далі - Рада) є тимчасовим консультативним, дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, проведенню роботи з роз'яснення її цілей та завдань;

2) розроблення механізму взаємодії Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади і молодіжних громадських організацій на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

3) сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства;

4) вивчення, системний аналіз і прогнозування соціально-економічних та суспільно-політичних процесів у молодіжному середовищі;

5) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, соціального становлення та розвитку молоді.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики у молодіжній сфері, взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади з молоддю, готує пропозиції щодо його удосконалення;

2) узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих громадських організацій, студентів, щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою врахування інтересів молоді;

3) бере участь у проведенні моніторингу виконання рішень Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері та готує пропозиції за його результатами;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) подає Кабінетові Міністрів України рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

5. Рада має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також вчених, експертів, представників засобів масової інформації (за згодою);

3) брати участь в установленому порядку у засіданнях колегії МОНмолодьспорту, робочих групах, колегіях центральних органів виконавчої влади з розгляду питань, що належать до її компетенції;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

5) організовувати проведення публічних заходів (форумів, асамблей, конференцій, громадських слухань тощо) з питань, що належать до її компетенції.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями.

7. До складу Ради входять, зокрема, представники всеукраїнських молодіжних громадських організацій та спілок.

Головою Ради є Міністр освіти і науки, молоді та спорту.

Персональний склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Пропозиції щодо визначення персонального складу Ради з числа осіб віком від 18 до 35 років з урахуванням пропозицій всеукраїнських молодіжних громадських організацій та спілок формує за принципом регіонального представництва МОНмолодьспорт.

Перевага надається претендентам, які мають державні чи відомчі нагороди або відзнаки в галузі молодіжної політики або за роботу з молоддю.

Строк повноважень Ради становить два роки.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

9. Рада на своєму засіданні затверджує регламент, у якому визначається порядок роботи Ради та обов'язки її членів.

10. Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - один із заступників.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. Рада на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

13. Рада діє на громадських засадах.

14. Рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

15. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює МОНмолодьспорт.

Освіта.ua
20.06.2012

Популярні новини
Утвержден Порядок проведения мультитеста ЗНО Документ определяет основные принципы проведения национального мультипредметного теста
ЗНО состоится в Киеве и 20 областях Из соображений безопасности названия населенных пунктов, где состоятся тесты, не публикуются
Около 200 тысяч учеников уже закончили учебный год В Украине около 280 школ завершили обучение. Около 200 тысяч детей закончили учебный год
Итоги недели в образовании: главные события Наиболее значимые события недели в украинском образовании
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев