Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230):

1) у статті 9:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом (І ступінь – початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, II ступінь – основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь – старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту, як правило, з профільним спрямуванням навчання), та особливостей учнівського контингенту існують різні типи загальноосвітніх навчальних закладів. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно.

До загальноосвітніх навчальних закладів належать:

 • школа І-III ступенів;
 • спеціалізована школа (школа-інтернат) І-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;
 • гімназія (гімназія-інтернат) – навчальний заклад ІІ-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю;
 • колегіум (колегіум-інтернат) – навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілю;
 • ліцей (ліцей-інтернат) – навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу);
 • школа-інтернат І-ІІІ ступенів – навчальний заклад з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги;
 • спеціальна школа (школа-інтернат) І-ІІІ ступенів – навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • санаторна школа (школа-інтернат) І-ІІІ ступенів – навчальний заклад з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування;
 • школа соціальної реабілітації – навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат);
 • вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів – навчальний заклад для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання;
 • навчально-реабілітаційний центр – навчальний заклад для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку";

у частині третій:

абзац перший після слова "(заочною)" доповнити словом "дистанційною", а після слів "окремих предметів" – словами "спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Загальноосвітні навчальні заклади для задоволення допрофесійних, професійних запитів та культурно-освітніх потреб громадян можуть входити до складу освітніх округів, спілок, інших об'єднань, у тому числі за участі навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти різних типів і рівнів акредитації, закладів культури, фізичної культури та спорту, підприємств і громадських організацій. Положення про освітній округ затверджується Кабінетом Міністрів України";

2) у частині першій статті 12:

 • в абзаці першому цифри "12" замінити цифрами "11";
 • в абзаці четвертому цифру "3" замінити цифрою "2";

3) у частині другій статті 15:

 • в абзаці другому слова "Воно становить таку кількість навчальних годин на рік" виключити;
 • абзаци третій – восьмий виключити;

4) у статті 16:

 • частину другу виключити;
 • в абзаці першому частини п'ятої слова "у п'ятих – дванадцятих класах" замінити словами "у п'ятих – одинадцятих класах".

2. У Законі України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259):

1) абзац третій частини другої статті 3 доповнити словами "та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку";

2) абзац третій частини п'ятої статті 9 доповнити словами "(до досягнення дитиною п'ятирічного віку)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України       Віктор ЯНУКОВИЧ
6 липня 2010 року


06.07.2010

Популярні новини
COVID-19 не является профессиональным заболеванием учителей, - МОН Заболевание, полученное при исполнении учителями профессиональных обязанностей, не является профессиональным
Власти предлагают применить коэффициент 1,5 для зарплат педагогов Профсоюз предлагает применить дополнительный коэффициент 1,5 для повышения зарплат педагогов
Учителям пока не надо иметь 150 часов повышения квалификации В Госслужбе качества образования предоставили разъяснения относительно объема часов по повышению квалификации
У главы МОН появится еще два заместителя В Министерстве образования и науки принято решение об увеличении количества заместителей министра