Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230):

1) у статті 9:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом (І ступінь – початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, II ступінь – основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь – старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту, як правило, з профільним спрямуванням навчання), та особливостей учнівського контингенту існують різні типи загальноосвітніх навчальних закладів. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно.

До загальноосвітніх навчальних закладів належать:

 • школа І-III ступенів;
 • спеціалізована школа (школа-інтернат) І-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;
 • гімназія (гімназія-інтернат) – навчальний заклад ІІ-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю;
 • колегіум (колегіум-інтернат) – навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілю;
 • ліцей (ліцей-інтернат) – навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу);
 • школа-інтернат І-ІІІ ступенів – навчальний заклад з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги;
 • спеціальна школа (школа-інтернат) І-ІІІ ступенів – навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • санаторна школа (школа-інтернат) І-ІІІ ступенів – навчальний заклад з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування;
 • школа соціальної реабілітації – навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат);
 • вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів – навчальний заклад для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання;
 • навчально-реабілітаційний центр – навчальний заклад для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку";

у частині третій:

абзац перший після слова "(заочною)" доповнити словом "дистанційною", а після слів "окремих предметів" – словами "спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Загальноосвітні навчальні заклади для задоволення допрофесійних, професійних запитів та культурно-освітніх потреб громадян можуть входити до складу освітніх округів, спілок, інших об'єднань, у тому числі за участі навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти різних типів і рівнів акредитації, закладів культури, фізичної культури та спорту, підприємств і громадських організацій. Положення про освітній округ затверджується Кабінетом Міністрів України";

2) у частині першій статті 12:

 • в абзаці першому цифри "12" замінити цифрами "11";
 • в абзаці четвертому цифру "3" замінити цифрою "2";

3) у частині другій статті 15:

 • в абзаці другому слова "Воно становить таку кількість навчальних годин на рік" виключити;
 • абзаци третій – восьмий виключити;

4) у статті 16:

 • частину другу виключити;
 • в абзаці першому частини п'ятої слова "у п'ятих – дванадцятих класах" замінити словами "у п'ятих – одинадцятих класах".

2. У Законі України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259):

1) абзац третій частини другої статті 3 доповнити словами "та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку";

2) абзац третій частини п'ятої статті 9 доповнити словами "(до досягнення дитиною п'ятирічного віку)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України       Віктор ЯНУКОВИЧ
6 липня 2010 року


06.07.2010

Популярні новини
НМТ в 2024 году будет иметь формат «3+1» Вступительные экзамены в заведения высшего образования в 2024 году состоятся в виде НМТ по 4 предметам.
Определены школы, которые будут учить онлайн детей-беженцев МОН опубликовало перечень школ, где будет проходить изучение украиноведческого компонента детьми за границей
Стартовала регистрация на конкурс «Учитель года-2024» Участие в конкурсе могут принять педагоги школ и профтехов, стаж которых составляет не менее 3 лет
Итоги недели в образовании: главные события Наиболее значимые события недели в украинском образовании