Про особливості подання та розгляду запитів приймальних комісій щодо можливості створення особливих (спеціальних) умов у пунктах тестування

Лист МОН № 1/6155-23 від 02.05.23 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/6155-23 від 02 травня 2023 року

Керівникам закладів вищої освіти

Директорам регіональних центрів
оцінювання якості освіти

Про особливості подання та розгляду
запитів приймальних комісій щодо
можливості створення особливих
(спеціальних) умов у пунктах тестування

Шановні колеги!

Відповідно до абзацу третього пункту б розділу УШ Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 519/39575, спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ користуються особи, яким за рішенням приймальної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ/ЄФВВ (на підставі рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти (далі - регламентна комісія), ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєстру через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання» (далі - висновок 086-3/о). затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі - наказ № 1027/900), що завірений підписом секретаря регламентної комісії і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр). та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії.

Повідомляємо, що для вступників з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров'я. під час проведення ЄВІ/ЄФВВ у 2023 році буде створено особливі (спеціальні) умови, зазначені в Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900, за кодами 0101, 0103, 0104, 0202, 0203, 0206, 0301, 0304, 0305, 0306, 0401, 0601, 0701, 0702, а також 0204 (шляхом надання можливості змінювати масштаб зображення на екрані під час проходження комп'ютерного онлайн-тестування).

Технологія проведення у 2023 році ЄВІ/ЄФВВ не потребує створення особливих (спеціальних) умов за кодами 0102, 0105, 0201, 0501.

Зважаючи на зазначене, без надсилання до регламентної комісії запиту щодо можливості створення особливих (спеціальних) умов приймальні комісії мають реєструвати для участі в ЄВІ/ЄФВВ вступників, які надають висновок 086-3/о, у якому вказано лише на потребу у створенні однієї або кількох умов за кодами:

 • 0101, 0103, 0104, 0202, 0203, 0204, 0206, 0301, 0304, 0305, 0306, 0401, 0601, 0701, 0702 - зі створенням відповідних умов, коди яких має бути зазначено в реєстраційному сервісі;
 • 0102, 0105, 0201, 0501 - без створення відповідних умов.

Зауважимо, що під час проведення ЄВІ/ЄФВВ для вступників з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров'я, окрім умов за кодами 0101-0105, 0201-0204, 0206, 0301, 0304-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702, може бути створено й інші особливі (спеціальні) умови (далі - інші умови), якщо це дозволяє технологія проведення вступного випробування, а також матеріально-технічні можливості пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у яких проводяться вступні випробування (далі - пункт тестування).

Рішення про можливість/неможливість створення інших умов приймає регламентна комісія.

Інформуємо також про порядок дій приймальної та регламентної комісій у разі звернення щодо реєстрації для участі в ЄВІ/ЄФВВ до приймальної комісії вступника з особливими освітніми потребами, який подає висновок 086-3/о, де вказано на потребу у створенні інших умов (крім умов за кодами 0101-0105, 0201-0204, 0206, 0301, 0304-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702), та який не має копії цього висновку, завіреного підписом секретаря регламентної комісії і печаткою регіонального центру, та оригіналу витягу з протоколу засідання регламентної комісії. на якому цей висновок було розглянуто (у разі якщо вступник заздалегідь особисто не звертався із запитом до регламентної комісії щодо можливості створення відповідних умов).

Приймальна комісія:

1) у день звернення вступника:

 • готує запит щодо можливості створення інших умов за формою, наведеною в додатку до цього листа;
 • надсилає сканкопії запиту щодо можливості створення інших умов (оригінал зберігається у справі вступника) та висновку 086-3/о на електронну адресу відповідного регіонального центру, зазначену в спеціальному сервісі за посиланням;

2) після отримання (не пізніше трьох календарних днів із дня надходження запиту (але не пізніше дня завершення реєстрації для участі у вступних випробуваннях)) від регіонального центру на електронну адресу, зазначену в запиті, сканкопій висновку 086-3/0, завіреного підписом секретаря регламентної комісії і печаткою регіонального центру (далі - завірена копія висновку 086-3/о), та витягу з протоколу засідання регламентної комісії, на якому цей висновок було розглянуто:

 • реєструє вступника, якщо за рішенням регламентної комісії всі особливі (спеціальні) умови, зазначені у висновку 086-3/о, буде створено;
 • реєструє вступника, якщо за рішенням регламентної комісії форма та технологія проведення вступного випробування не потребує створення всіх інших умов (якщо у висновку 086-3/о, крім інших умов, вказано на потребу у створенні однієї або кількох умов за кодами 0101, 0103, 0104, 0202, 0203, 0204, 0206, 0301, 0304, 0305, 0306, 0401, 0601, 0701, 0702, то її/їх код/коди має бути зазначено в реєстраційному сервісі);
 • відмовляє в реєстрації, якщо за рішенням регламентної комісії хоча б одну умову неможливо створити у 2023 році через відсутність організаційно-технологічних можливостей;

3) отримує поштовим зв'язком від регіонального центру завірену копію висновку 086-3/о та оригінал витягу з протоколу засідання регламентної комісії, на якому цей висновок було розглянуто, і долучає його до особової справи вступника;

4)видає вступнику на його запит завірену копію висновку 086-3/о та оригінал витягу з протоколу засідання регламентної комісії, на якому цей висновок було розглянуто, для подальшого використання в процесі вступної кампанії.

Регіональний центр:

1) не пізніше трьох календарних днів із дня надходження запиту (але не пізніше дня завершення реєстрації для участі у вступних випробуваннях) організовує розгляд регламентною комісією запиту приймальної комісії. Регламентна комісія, зважаючи на технологію проведення вступного випробування, а також матеріально-технічні можливості пунктів тестування, приймає щодо кожної з інших умов одне з таких рішень:

 • особливу (спеціальну) умову буде створено;
 • форма та технологія проведення вступного випробування у 2023 році не потребує створення особливої (спеціальної) умови;
 • через відсутність організаційно-технологічних можливостей у 2023 році неможливо створити особливої (спеціальної) умови;

2) після проведення засідання регламентної комісії, на якому було розглянуто запит:

 • готує належним чином завірений витяг з протоколу щодо розгляду запиту та завірену копію висновку 086-3/о (відповідальний секретар регламентної комісії має на розглянутій копії висновку 086-3/о зазначити «Копія медичного висновку. розглянута на засіданні регламентної комісії (протокол № _____ від ______ 2023 року», проставити власний підпис та печатку регіонального центру);
 • сканує витяг з протоколу щодо розгляду запиту та звірену копію висновку 086-3/о;

3) не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення надсилає на поштову адресу приймальної комісії, зазначеної в запиті, оригінал витягу з протоколу та завірену копію висновку 086-3/о;

4) надсилає на електронну адресу приймальної комісії, зазначену в запиті, сканкопії витягу із протоколу засідання регламентної комісії та завірену копію висновку 086-3/о.

Додаток: Форма запиту щодо можливості створення особливих (спеціальних) умов на 1 арк. в 1 прим.

З повагою
заступник Міністра                                          Андрій Вітренко

Освіта.ua
02.05.2023

Популярні новини
В Украине реорганизуют сеть колледжей и подразделений вузов МОН предлагает прекратить деятельность обособленных структурных подразделений вузов
МОН поддерживает отмену отсрочки для некоторых студентов В МОН говорят, что поступление в вуз не должно быть формальностью для получения разрешений
Бюджетное обучение в будущем станет грантовым Гранты на обучение не будут покрывать полную стоимость получения образования в университете
В Украине снизят учебную нагрузку на преподавателей вузов В ВР зарегистрирован законопроект, снижающий учебную нагрузку работников
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев