Про оголошення конкурсного відбору у 2018 році проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Наказ МОН № 915 від 16.08.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 915 від 16 серпня 2018 року

Про оголошення конкурсного відбору у 2018 році
проектів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих вчених

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287 «Пpo затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.01.2016 за № 15/28145, а також з метою забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки‚ конкурентоздатних на міжнародному ринку праці, НАКАЗУЮ:

1. Оголосити з 20.08.2018 конкурсний відбір проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах (далі ЗВО та НУ), що належать до сфери управління МОН (далі - Конкурс), виконання яких розпочнеться з 2019 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з наступною тематикою:

 • нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;
 • нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;
 • нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;
 • нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;
 • технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;
 • економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;
 • актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;
 • правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;
 • актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;
 • розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;
 • розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

2. Створити Конкурсну комісію з відбору проектів молодих вчених, які працюють (навчаються) у ЗВО та НУ, що належать, до сфери управління МОН (далі - Конкурсна комісія), та затвердити її персональний склад, що додається.

3. Затвердити:

 • персональний склад Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у ЗВО та НУ, що належать до сфери управління МОН (далі - Рада), та секцій Ради за фаховими напрямами (далі - Секції), що додається;
 • оціночну шкалу до форми науково-експертного висновку за результатами наукової та науково-технічної експертизи з оцінювання проекту на проведення наукової роботи та науково-технічної (експериментальної) розробки, що додається.

4. Затвердити форму інформації до проекту (для подальшої публікації), що додається.

5. Ректорам ЗВО та директорам НУ:

1) до 20.09.2018 провести перший етап Конкурсу в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах»;

2) за результатами першого етапу Конкурсу до 10.10.2018 надіслати поштою до департаменту науково-технічного розвитку (Хименко О. А.):

a) супровідний лист з переліком проектів робіт, розробок, що пропонуються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з 2019 року;

б) проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, що оформлені за зразком, наведеним у додатку 1 до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними, затвердженого наказом МОН від 14.12.2015 № 1287, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.01.2016 № 15/28145;

в) документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу: копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради щодо переліку рекомендованих проектів для подальшого прохолження наукової та науково-технічної експертизи на другому етапі Конкурсу;

г) згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців кожного проекту;

д) інформацію до проекту (для поцальшої публікації).

6. Департаменту науково-технічного розвитку (Хименко О. А.):

1) здійснити організацію проведення Конкурсу;

2) до 21.11.2018 забезпечити підготовку та проведення експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молоцих вчених, які працюють (навчаються) у ЗВО та НУ, що належать до сфери управління МОН, на засіданнях Секцій Ради;

3) здійснити організаційні заходи ЩОДО роботи Конкурсної комісії.

7. Конкурсній комісії до 10.12.2018 здійснити аналіз роботи Ради та визначити проекти, які рекомендовані до виконання.

8. Про результати Конкурсу департаменту науково-технічного розвитку (Хименко О. A.) до 25.12.2018 забезпечити підготовку і видання наказу МОН та поінформувати ЗВО та НУ.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Стріху М. В.

Міністр                                Л. М. Гриневич

Освіта.ua
16.08.2018

Популярні новини
6 университетов определены рейтингом Impact Rankings Times Higher Education» представила результаты ежегодного рейтинга Impact Rankings
Лесовой и Бабак синхронно признали себя неучеными Министр образования и науки и глава образовательного комитета ВР ожидаемо отказались от «ученых степеней»
В Украине теперь можно отказаться от ученой степени В Украине создан юридический механизм отказа от ученой степени его владельцами
Вузы работают в смешанной и дистанционной форме В Украине наблюдается тенденция отказа от дистанционного обучения в пользу очного
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев