Положення про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти

Положення, Наказ МОН № 299 від 16.03.2015 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ, НАКАЗ

№ 299 від 16 березня 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
16 березня 2015 року № 299

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за № 357/26802

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію з питань визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому
до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2016 року № 418

1. Це Положення визначає основні засади формування та діяльності експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - експертна комісія).

2. Основною метою діяльності експертної комісії є встановлення мінімальної кількості (суми) тестових балів, які за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник зовнішнього незалежного оцінювання з мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсі на зарахування до вищого навчального закладу (далі - поріг "склав/не склав").

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 418)

3. Експертна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі цим Положенням, а також актами Українського центру оцінювання якості освіти.

4. У своїй роботі експертна комісія дотримується принципів об'єктивності, відкритості та прозорості.

5. Основні завдання експертної комісії:

1) встановлення порога "склав/не склав", мінімальної кількості (суми) тестових балів, отримання яких надає учаснику зовнішнього незалежного оцінювання право на участь у конкурсному відборі під час прийому до вищого навчального закладу;

(підпункт 1 пункту 5 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 418)

2) розроблення таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці (далі - таблиця за шкалою 100 - 200 балів), що вказує на місце результату особи серед результатів інших учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

(підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 418)

6. Очолює експертну комісію та забезпечує організацію її роботи директор Українського центру оцінювання якості освіти або один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 418)

7. Підготовку до засідань експертної комісії забезпечує відповідальний секретар, який є працівником Українського центру оцінювання якості освіти.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 418)

8. Персональний склад експертної комісії (не менше дев'яти осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти до початку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Цим самим наказом призначаються голова, а також відповідальний секретар експертної комісії, який не є її членом і не має права голосу під час прийняття рішень.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 418)

9. До складу експертної комісії входять фахівці з числа працівників Міністерства освіти і науки, Національної академії наук (за згодою), Національної академії педагогічних наук (за згодою), Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів та інших установ і організацій.

10. Засідання експертної комісії для прийняття рішення щодо встановлення порога "склав/не склав" скликається її головою не пізніше ніж на третій робочий день після завершення обробки сертифікаційних робіт осіб, які брали участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 418)

11. Експертна комісія приймає рішення щодо встановлення порога "склав/не склав" з урахуванням експертних висновків членів регіональних експертних груп з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - регіональні експертні групи).

Голова експертної комісії затверджує таблиці за шкалою 100 - 200 балів, розроблені з урахуванням встановленого експертною комісією порога "склав/не склав".

(пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 418)

12. Рішення експертної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів комісії. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

13. Персональний склад регіональних експертних груп з кожного навчального предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Цим самим наказом призначаються відповідальні секретарі регіональних експертних груп.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 418)

Відповідальний секретар, який є працівником регіонального центру оцінювання якості освіти та не входить до складу регіональної експертної групи, забезпечує підготовку до засідань регіональної експертної групи, оформлення та подання експертній комісії висновків експертів - членів регіональних експертних груп.

14. До роботи в регіональних експертних групах залучаються особи з числа:

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 418)

1) фахівців, делегованих громадськими об'єднаннями керівників вищих навчальних закладів, зареєстрованими в установленому законодавством порядку;

2) науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів;

3) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у містах і сільській місцевості.

15. Регіональні центри оцінювання якості освіти забезпечують умови для роботи регіональних експертних груп.

16. Інформація про висновки експертів регіональних експертних груп подається до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше наступного робочого дня після проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета під час основної сесії.

(пункт 16 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 418)

17. Висновки експертів, матеріали та документи, необхідні для роботи регіональної експертної групи, зберігаються протягом одного року.

18. Готує зведену інформацію про висновки регіональних експертних груп щодо порога "склав/не склав", статистичні характеристики результатів виконання сертифікаційних робіт для розгляду експертною комісією, а також генерує з урахуванням установлених експертною комісією порогів "склав/не склав" таблиці за шкалою 100 - 200 балів робоча група Українського центру оцінювання якості освіти (далі - робоча група) у складі не менше п'яти осіб.

(пункт 18 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 418)

19. Очолює робочу групу та забезпечує організацію її роботи один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.

20. Персональний склад робочої групи (не менше п'яти осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти до початку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Цим самим наказом призначаються голова та відповідальний секретар робочої групи.

21. До складу робочої групи входять:

1) працівники Українського центру оцінювання якості освіти;

2) експерти в галузі педагогічних вимірювань.

22. Залучення фахівців до роботи в експертній комісії, регіональних експертних групах та робочій групі здійснюється відповідно до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 418)

Директор департаменту вищої освіти               Ю. М. Коровайченко

Освіта.ua
16.03.2018

Популярні новини
Лесовой и Бабак синхронно признали себя неучеными Министр образования и науки и глава образовательного комитета ВР ожидаемо отказались от «ученых степеней»
В Украине теперь можно отказаться от ученой степени В Украине создан юридический механизм отказа от ученой степени его владельцами
Вузы работают в смешанной и дистанционной форме В Украине наблюдается тенденция отказа от дистанционного обучения в пользу очного
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2023 года Освіта.ua представляет рейтинг украинских вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев