Про затвердження Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081

Наказ МОН № 579 від 11.04.2017 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 579 від 11 квітня 2017 року

Про затвердження Положення про проведення
єдиного фахового вступного випробування з
використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для
вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра
за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 21 пункту 14 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 р. № 533), підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1)Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році (далі Положення), що додається;

2) Вимоги до використання приміщень навчальних закладів для проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що додаються.

2. Керівникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування забезпечити дотримання вимог Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту вищої освіти (Шаров О. І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника міністра Ковтунця В.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр        Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
11 квітня 2017 року № 579

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
05 травня 2017 року за № 575/30343

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році (далі – єдине фахове вступне випробування).

2. Дія цього Положення поширюється на:

1) вищі навчальні заклади (їхні структурні підрозділи), що здійснюють набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» у 2017 році (далі – вищі навчальні заклади);

2) приймальні комісії вищих навчальних закладів, що здійснюють набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» у 2017 році (далі – приймальні комісії);

3) осіб, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» (далі – вступники);

4) Український центр оцінювання якості освіти (далі – Український центр);

5) регіональні центри оцінювання якості освіти (далі – регіональні центри);

6) робочу групу з питань організації та проведення єдиного фахового вступного випробування (далі – робоча група);

7) фахову(і) комісію(ї) з питань оцінювання виконання завдань з певного(их) блоку(ів) єдиного фахового вступного випробування (далі – фахові комісії);

8) апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі – апеляційна комісія);

9) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі – регламентні комісії).

3. Для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України обов’язковим є подання до приймальних комісій результатів єдиного фахового вступного випробування, за винятком випадків, встановлених цим Положенням.

Вступники можуть подати не більше п’яти заяв на участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право».

З 12 по 25 липня 2017 року триває прийом документів до приймальних комісій вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році.

З 12 по 17 липня 2017 року триває прийом документів до приймальних комісій вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

З 18 по 20 липня 2017 року вступники, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проходять додаткові вступні випробування у вищому навчальному закладі.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами єдиного фахового вступного випробування, з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та/або вступних іспитів у вищому навчальному закладі здійснюється не пізніше 12 год. 00 хв. 29 серпня 2017 року.

Зарахування на навчання за державним замовленням проводиться вищими навчальними закладами не пізніше 05 вересня 2017 року.

У випадку зарахування на заочну форму навчання за кошти фізичних / юридичних осіб вищий навчальний заклад у правилах прийому може визначити інші строки прийому заяв та документів, за умови зарахування в 2017 році, з обов’язковим поданням до приймальної комісії результатів єдиного фахового вступного випробування, крім категорій вступників, визначених пунктом 4 цього розділу.

4. Брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України за результатами вступних випробувань у вищому навчальному закладі можуть:

1) вступники, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

2) вступники, які для виконання єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

3) вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 2017 року.

5. Вступники, які вступають до вищого навчального закладу на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), можуть брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України за результатами єдиного фахового вступного випробування за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань у вищому навчальному закладі.

Додаткові вступні випробування вступники складають у кожному вищому навчальному закладі, в якому виявили бажання брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право».

Вищий навчальний заклад самостійно визначає зміст та перелік додаткових вступних випробувань.

6. Єдине фахове вступне випробування передбачає виконання екзаменаційної роботи (тесту), що містить три блоки тестових завдань:

 • перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення; логічне мислення (далі – блок ТЗНПК);
 • другий блок – тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право (далі – блок Право);
 • третій блок – тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова) (далі – блок Іноземна мова).

7. Тестові завдання блоків ТЗНПК та Право укладаються відповідно до Програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року № 409 (далі – Програма № 409).

Тестові завдання блоків ТЗНПК та Право укладаються українською мовою.

Тестові завдання блоку Іноземна мова укладаються відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2014 року № 1121 (далі – Програма № 1121).

8. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови, дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови, дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання блоку Іноземна мова. Таким вступникам результат єдиного фахового вступного випробування з блоку Іноземна мова встановлюється на максимальному рівні (200 балів).

9. Вступний іспит з іноземної мови та фахові вступні випробування у вищому навчальному закладі для вступників, визначених у пункті 4 цього розділу, проводяться вищими навчальними закладами 03 серпня 2017 року (початок процедури о 10 год. 00 хв.) за матеріалами (завданнями / зошитами), наданими Міністерством освіти і науки України. Міністерство освіти і науки України надає матеріали для проведення вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань у вищому навчальному закладі не раніше 31 липня 2017 року.

Результати вступних випробувань у вищих навчальних закладах визначаються у вигляді оцінок за шкалою 100 – 200 балів відповідно до таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці та з урахуванням встановленої відповідною фаховою комісією мінімальної кількості тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може отримати вступник з мінімально допустимим рівнем фахової компетентності, необхідним для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України (далі – поріг «склав/ не склав»).

ІІ. Права та обов’язки вступників

1. Вступник має право на:

1) доступ до інформації про:

 • правила прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році;
 • програми єдиного фахового вступного випробування;
 • форми завдань єдиного фахового вступного випробування;
 • строки та порядок проведення єдиного фахового вступного випробування;
 • час і місце проведення єдиного фахового вступного випробування;
 • використання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пункт тестування) технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням єдиного фахового вступного випробування;
 • порядок визначення, спосіб і час офіційного оголошення результатів єдиного фахового вступного випробування;

2) виконання єдиного фахового вступного випробування, розробленого згідно з Програмами № 409 та № 1121;

3) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення єдиного фахового вступного випробування;

4) безпечні умови під час складання єдиного фахового вступного випробування в пункті тестування;

5) оскарження процедури проведення єдиного фахового вступного випробування в пункті тестування та результатів єдиного фахового вступного випробування (апеляцію);

6) після завершення часу, відведеного на виконання єдиного фахового вступного випробування, отримати зошит(и) із завданнями єдиного фахового вступного випробування.

2. Вступник зобов’язаний:

1) ознайомитися з цим Положенням та правилами прийому до обраного(их) вищого(их) навчального(их) закладу(ів) України в 2017 році;

2) зареєструватися для проходження єдиного фахового вступного випробування та отримати екзаменаційний листок (додаток 1) в приймальній комісії одного з вищих навчальних закладів, у якому бажає брати участь у конкурсному відборі для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році;

3) своєчасно прибути до пункту тестування з документом, що посвідчує особу (серія та номер якого зазначені в екзаменаційному листку), та екзаменаційним листком;

4) дотримуватися вимог цього Положення;

5) ввічливо ставитися до вступників і працівників пункту тестування;

6) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту тестування щодо процедури проходження єдиного фахового вступного випробування;

7) після завершення часу, відведеного для виконання тестових завдань кожного блоку єдиного фахового вступного випробування, повернути працівникам пункту тестування матеріали відповідного блоку єдиного фахового вступного випробування;

8) виконувати єдине фахове вступне випробування на робочому місці, визначеному Українським центром;

9) виконувати та оформлювати роботу єдиного фахового вступного випробування згідно із правилами, зазначеними в зошиті із завданнями.

3. Вступнику забороняється:

1) приносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

2) використовувати в пункті тестування та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання єдиного фахового вступного випробування, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання єдиного фахового вступного випробування);

3) заважати іншим вступникам виконувати єдине фахове вступне випробування;

4) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт тестування, чи майно осіб, які перебувають у пункті тестування;

5) протягом часу, відведеного для виконання єдиного фахового вступного випробування:

 • спілкуватися з іншими вступниками, передавати їм будь-які предмети та/або матеріали;
 • копіювати завдання, виносити зошит(и) із завданнями (його частину) та/або бланки відповідей із аудиторії, у якій відбувається тестування;

6) персоналізувати бланки відповідей.

4. У разі порушення вимог, передбачених підпунктами 5 – 9 пункту 2 та пунктом 3 цього розділу, вступник на вимогу осіб, відповідальних за організацію роботи пункту тестування, має повернути матеріали єдиного фахового вступного випробування та залишити пункт тестування.

III. Суб’єкти проведення єдиного фахового вступного випробування

1. Суб’єктами проведення єдиного фахового вступного випробування є:

1) Міністерство освіти і науки України;

2) приймальні комісії;

3) Український центр;

4) регіональні центри.

2. У процесі проведення єдиного фахового вступного випробування Міністерство освіти і науки України:

1) забезпечує координацію діяльності суб’єктів проведення єдиного фахового вступного випробування на всіх етапах його підготовки, організації та проведення;

2) затверджує склад робочої групи;

3) затверджує склад фахових комісій, узгоджений робочою групою з урахуванням пропозицій Міністерства юстиції України;

4) організовує діяльність робочої групи та фахових комісій;

5) визначає процедуру укладення тестових завдань єдиного фахового вступного випробування, у тому числі визначає за поданням робочої групи установу (організацію), яка формує базу тестових завдань для проведення єдиного фахового вступного випробування та бере участь у підготовці сигнальних примірників зошитів із завданнями єдиного фахового вступного випробування та бланків відповідей;

6) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань проведення єдиного фахового вступного випробування, видає відповідні інформаційні матеріали;

7) контролює здійснення вищими навчальними закладами України повноважень щодо забезпечення підготовки, організації та проведення єдиного фахового вступного випробування;

8) затверджує календарний план підготовки та проведення єдиного фахового вступного випробування;

9) здійснює інші функції, передбачені цим Положенням.

3. У процесі підготовки та проведення єдиного фахового вступного випробування приймальні комісії:

1) проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань проведення єдиного фахового вступного випробування;

2) здійснюють за допомогою спеціального сервісу, розробленого Українським центром, реєстрацію вступників для складання єдиного вступного випробування;

3) видають вступникам екзаменаційні листки;

4) завантажують до Єдиної державної електронної бази з питань освіти кольорові скан-копії сертифікатів, визначених пунктом 8 розділу І цього Положення;

5) заповнюють максимальний бал (200 балів) з блоку Іноземна мова у Єдиній державній електронній базі з питань освіти у випадках, визначених пунктом 8 розділу І цього Положення;

6) оприлюднюють результати єдиного фахового вступного випробування.

4. У процесі проведення єдиного фахового вступного випробування Український центр:

1) здійснює його організаційно-технологічне забезпечення;

2) встановлює регламенти роботи та умови формування пунктів тестування та пунктів обробки, вимоги до їх облаштування, організовує їх роботу;

3) забезпечує розроблення комплексу програмних засобів, що використовуються в процесі підготовки, проведення, обробки результатів єдиного фахового вступного випробування;

4) формує базу даних вступників;

5) тиражує в умовах суворої конфіденційності матеріали, необхідні для проведення єдиного фахового вступного випробування;

6) здійснює розподіл вступників між аудиторіями в пунктах тестування та закріплює їх за робочими місцями;

7) організовує доставку матеріалів єдиного фахового вступного випробування:

 • з Українського центру до пунктів тестування;
 • з пунктів тестування до пунктів обробки;

8) організовує діяльність апеляційної комісії;

9) визначає результати єдиного фахового вступного випробування, персоніфікує роботи вступників, установлює персональні результати єдиного фахового вступного випробування;

10) анулює за рішенням апеляційної комісії результати єдиного фахового вступного випробування;

11) формує відомості результатів єдиного фахового вступного випробування (далі – відомість результатів єдиного фахового вступного випробування) (додаток 2);

12) передає результати єдиного фахового вступного випробування до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

13) здійснює інші функції відповідно до цього Положення.

5. У процесі підготовки та проведення єдиного фахового вступного випробування регіональні центри:

1) формують разом з навчальними закладами мережу пунктів тестування;

2) співпрацюють з начальними закладами щодо кадрового забезпечення пунктів тестування;

3) співпрацюють з територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних умов для вступників, у тому числі щодо здійснення профілактичних оглядів пунктів тестування на наявність вибухонебезпечних та отруйних речовин та охорони правопорядку в місцях проведення єдиного фахового вступного випробування;

4) організовують добір, реєстрацію, інструктажі та розподіл працівників, залучених до роботи в пунктах тестування, забезпечення їх інформаційними та методичними матеріалами;

5) організовують охорону контейнерів (пакетів) із матеріалами єдиного фахового вступного випробування;

6) забезпечують обробку матеріалів єдиного фахового вступного випробування;

7) здійснюють інші функції відповідно до цього Положення.

IV. Колегіальні робочі органи з підготовки, організації та проведення єдиного фахового вступного випробування

1. Для вирішення питань, що потребують залучення фахівців та експертів, створюються такі колегіальні робочі органи:

1) робоча група;

2) регламентні комісії;

3) фахові комісії;

4) апеляційна комісія.

2. Робоча група діє на підставі цього Положення та:

1) забезпечує розроблення, рецензування та апробацію (у разі необхідності) тестових завдань для формування бази тестових завдань для проведення єдиного фахового вступного випробування;

2) розробляє специфікацію тесту;

3) надає пропозиції Міністерству освіти і науки України щодо установи (організації), яка формує базу тестових завдань для проведення єдиного фахового вступного випробування, та бере участь у підготовці сигнальних примірників зошитів із завданнями єдиного фахового вступного випробування та бланків відповідей;

4) розробляє та ухвалює схеми нарахування балів за виконання тесту, а також методику встановлення мінімальної кількості тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може отримати вступник з мінімально допустимим рівнем фахової компетентності, необхідним для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України;

5) визначає уповноважених представників (не менше 2 осіб), які беруть участь у підготовці сигнальних примірників зошитів із завданнями єдиного фахового вступного випробування та бланків відповідей, контролюють процес їх тиражування;

6) забезпечує (за необхідності) навчання представників вищих навчальних закладів, які беруть участь у розробленні тестових завдань;

7) здійснює інші функції відповідно до цього Положення.

Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів робочої групи. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова робочої групи.

3. Регламентні комісії створюються та діють відповідно до Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року № 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за № 271/26716, та відповідно до своїх функцій:

1) розглядають апеляційні заяви щодо порушень процедури проведення єдиного фахового вступного випробування в пунктах тестування, що можуть вплинути на об’єктивність результатів єдиного фахового вступного випробування (далі – апеляційні заяви щодо порушень процедури);

2) приймають рішення на основі вивчення фактів, що можуть вплинути на об’єктивність результатів єдиного фахового вступного випробування;

3) приймають рішення щодо реєстрації вступників для участі в другій сесії єдиного фахового випробування;

4) порушують перед Українським центром клопотання щодо:

 • анулювання результатів єдиного фахового вступного випробування;
 • додаткового вивчення фактів, які можуть впливати на об’єктивність визначення результатів єдиного фахового вступного випробування.

4. Фахова комісія з певного(их) блоку(ів) діє на підставі цього Положення та відповідно до своїх функцій:

1) ухвалює в день проведення єдиного фахового вступного випробування правильні відповіді до завдань єдиного фахового вступного випробування з кожного блоку єдиного фахового вступного випробування (ТЗНПК, Право та Іноземна мова);

2) встановлює поріг «склав/не склав» за виконання завдань відповідного блоку єдиного фахового вступного випробування (ТЗНПК, Право та Іноземна мова).

Рішення фахової комісії приймаються більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів фахової комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова фахової комісії.

5. Апеляційна комісія створюється та діє відповідно до Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року № 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за № 272/26717, та відповідно до своїх функцій здійснює розгляд:

1) апеляційних заяв щодо результатів єдиного фахового вступного випробування;

2) клопотань регламентних комісій щодо:

 • анулювання стосовно окремих осіб результатів їх єдиного фахового вступного випробування;
 • додаткового вивчення фактів, які можуть впливати на об’єктивність визначення результатів єдиного фахового вступного випробування.

V. Реєстрація для проходження єдиного фахового вступного випробування

1. Реєстрація вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році для проходження єдиного фахового вступного випробування (далі – реєстрація), триває з 12 по 25 липня 2017 року.

З 18 по 25 липня 2017 року триває реєстрація вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань у вищому навчальному закладі.

2. Реєстрація здійснюється приймальною комісією одного з вищих навчальних закладів, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році.

3. У ході реєстрації приймальна комісія здійснює перевірку достовірності інформації, наданої вступником. Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

4. Формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті Українського центру (далі – Програма), та його оформлення здійснюються приймальною комісією.

У процесі формування екзаменаційного листка до Програми вносяться такі дані:

1) прізвище, ім’я, по батькові вступника;

2) число, місяць і рік народження вступника;

3) тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника;

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);

5) номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;

6) дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);

7) іноземна мова, з якої особа бажає виконувати блок Іноземна мова (англійська мова, або німецька мова, або французька мова) або відмітка про звільнення від складання блоку Іноземна мова у випадках, встановлених пунктом 8 розділу І цього Положення;

8) інформація про необхідність створення особливих умов та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність» (для осіб з особливими освітніми потребами);

9) інформація про населений пункт, у якому вступник бажає скласти єдине фахове вступне випробування (єдине фахове вступне випробування може проводитися в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області).

У екзаменаційному листку у спеціально відведених місцях:

 • наклеюється фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • проставляється печатка вищого навчального закладу (приймальної комісії вищого навчального закладу);
 • зазначаються прізвище та ініціали, ставиться особистий підпис особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка.

5. Інформація про видачу вступнику екзаменаційного листка зазначається у журналі видачі екзаменаційних листків (додаток 3).

6. Факт отримання екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки, організації та проведення єдиного фахового вступного випробування відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

7. Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому.

8. Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

1) надання вступником недостовірної інформації;

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»;

3) необхідності створення особі для виконання екзаменаційної роботи інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерствам освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

VІ. Проведення єдиного фахового вступного випробування

1. Єдине фахове вступне випробування проводиться 03 серпня 2017 року (початок процедури о 10 год. 00 хв.).

2. Вступникам створюються рівні умови для виконання єдиного фахового вступного випробування шляхом стандартизації процедури його проведення.

3. Вступники розподіляються між аудиторіями та робочими місцями відповідно до схеми розподілу учасників зовнішнього незалежного оцінювання між аудиторіями та робочими місцями, що розробляється Українським центром.

4. Пункти тестування створюються відповідно до Вимог до використання приміщень навчальних закладів для проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2017 року № 579.

5. У пункті тестування мають право перебувати лише працівники пункту тестування, вступники, особи, уповноважені на здійснення спостереження або контролю за проведенням єдиного фахового вступного випробування, а також особи, які забезпечують охорону тестових матеріалів та охорону громадського порядку.

6. Допуск вступників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку єдиного фахового вступного випробування.

7. Вступник для допуску до пункту тестування має пред’явити:

1) екзаменаційний листок;

2) документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку).

У разі відсутності екзаменаційного листка та/або документа, назва, серія та номер якого зазначені в екзаменаційному листку, вступник не допускається до пункту тестування.

Вступники, які запізнилися, до пункту тестування не допускаються.

8. Факт участі вступника в єдиному фаховому вступному випробуванні зазначається в екзаменаційному листку в пункті тестування уповноваженою особою Українського центру.

9. Єдине фахове вступне випробування проводиться з дотриманням умов конфіденційності змісту його завдань до початку їх використання за призначенням.

Завдання єдиного фахового вступного випробування належать до інформації з обмеженим доступом з моменту створення добірок завдань до моменту санкціонованого відкриття пакетів з такими завданнями.

10. Для певних категорій вступників організовується друга сесія єдиного фахового вступного випробування (далі – друга сесія), що проводиться 14 серпня 2017 року (початок процедури о 10 год. 00 хв.) в місті Київ:

1) для вступників, які брали участь у єдиному фаховому вступному випробуванні, але стосовно них допущено порушення процедури проведення єдиного фахового вступного випробування, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії;

2) для вступників, які не змогли виконати єдине фахове вступне випробування у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій.

Рішення про допуск вступника для участі в другій сесії приймається регламентною комісією.

Подання заяв для участі в другій сесії здійснюється:

 • особами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту, – у день проведення єдиного фахового випробування одночасно з поданням апеляційних заяв щодо порушень процедури;
 • особами, зазначеними в підпункті 2 цього пункту, – до 07 серпня 2017 року.

11. Залучення працівників до роботи у пунктах тестування та пунктах обробки здійснюється відповідно до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222.

Нарахування та виплата винагороди працівникам, залученим до роботи у пунктах тестування та пунктах обробки, за виконання робіт (надання послуг), передбачених цивільно-правовими договорами, після оформлення в установленому порядку акта приймання-передавання виконаних робіт (наданих послуг) здійснюються відповідно до Схеми оплати праці педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, що залучені до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання і не перебувають у штаті Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 985.

VІІ. Результати єдиного фахового вступного випробування

1. Результати єдиного фахового вступного випробування використовуються з метою:

1) прийому на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України у 2017 році;

2) вивчення стану функціонування системи юридичної освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

2. Результатом єдиного фахового вступного випробування є оцінки за шкалою 100 – 200 балів, визначені окремо за кожним з блоків (Право, ТЗНПК, Іноземна мова) з урахуванням таких вимог:

 • оцінки за шкалою 100 – 200 балів визначаються відповідно до таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці;
 • тестовий бал (арифметична сума балів за відповіді на завдання, що визначається шляхом додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання із ключами відповідей) визначається окремо за кожним із блоків єдиного фахового вступного випробування на основі схем нарахування балів за виконання завдань єдиного фахового вступного випробування, ухвалених робочою групою;
 • таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці розробляються із застосуванням відповідних методик Українського центру;
 • рейтингові оцінки за блоками ТЗНПК, Право та Іноземна мова встановлюються лише тим вступникам, які подолали поріг «склав/не склав» (мінімальна рейтингова оцінка «100 балів» має відповідати значенню порогового бала «склав/не склав»).

3. Визначення тестового бала кожного вступника, який взяв участь у єдиному фаховому вступному випробуванні, здійснюється після завершення комп’ютерної обробки бланків відповідей, обробки відповідних документів пунктів тестування, розгляду клопотань регламентних комісій.

4. Відповіді до завдань єдиного фахового вступного випробування ухвалюються відповідними фаховими комісіями в день проведення єдиного фахового вступного випробування після завершення єдиного фахового вступного випробування в пунктах тестування.

5. Ухвалені відповіді до завдань тесту повинні бути надані комісіями в день проведення єдиного фахового вступного випробування Українському центру та оприлюднені протягом двох робочих днів після його проведення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України та веб-сайтах вищих навчальних закладів України, що здійснюють прийом на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право».

6. Підтвердженням результатів єдиного фахового вступного випробування є відомість результатів єдиного фахового вступного випробування, що формується за підсумками єдиного фахового вступного випробування як персоніфікований реєстр результатів вступників, складений в алфавітному порядку. Відомість затверджується директором Українського центру.

7. Офіційне оголошення результатів єдиного фахового вступного випробування здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет вступника» 15 серпня 2017 року. Результати єдиного фахового вступного випробування у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100 – 200 балів зазначаються в екзаменаційній картці (додаток 4), що є додатком до екзаменаційного листка.

Офіційне оголошення результатів другої сесії єдиного фахового вступного випробування здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет вступника» 17 серпня 2017 року.

8. Результати єдиного фахового вступного випробування у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100 – 200 балів передаються Українським центром до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 18 серпня 2017 року.

9. Конкурсний бал при прийомі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України обчислюється як сума балів результатів виконання тестових завдань блоків Право, ТЗНПК та Іноземна мова.

10. У разі прийняття апеляційною комісією рішення про зміну результатів єдиного фахового вступного випробування формуються відомості змін результатів єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за підсумками розгляду апеляційних заяв (додаток 5), що затверджуються директором Українського центру.

11. Результати єдиного фахового вступного випробування за рішенням апеляційної комісії можуть бути анульовані у разі:

1) виявлення в період часу, відведений для виконання єдиного фахового вступного випробування, у вступника або на його робочому місці друкованих чи рукописних матеріалів, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку роботи над єдиним фаховим вступним випробуванням);

2) виконання єдиного фахового вступного випробування не на робочому місці, визначеному Українським центром;

3) спілкування в будь-якій формі з іншим вступником(ами) в процесі виконання тесту;

4) списування відповідей на завдання єдиного фахового вступного випробування в іншої особи;

5) виконання єдиного фахового вступного випробування іншою особою;

6) неповернення бланків відповідей працівникам пункту тестування після завершення часу, відведеного для його виконання;

7) неправильного оформлення роботи, що унеможливило оцінювання наданої відповіді;

8) пошкодження вступником бланків відповідей, що унеможливило їх автоматизовану обробку;

9) персоналізації вступником бланків відповідей або наявності в них додаткових відміток, що не передбачені процедурою проведення єдиного фахового вступного випробування;

10) дострокового припинення роботи над тестом внаслідок порушення вступником вимог, передбачених підпунктами 5 – 9 пункту 2, пунктом 3 цього розділу;

11) реєстрації вступника для участі в другій сесії у випадках:

 • задоволення регламентною комісією апеляційної заяви щодо порушення процедури;
 • дострокового припинення вступником єдиного фахового вступного випробування за станом здоров’я або у зв’язку з виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено рішенням регламентної комісії.

VІІІ. Апеляція

1. Предметом апеляції є:

1) порушення процедури проведення єдиного фахового вступного випробування, що може вплинути на об’єктивність результатів єдиного фахового вступного випробування;

2) результати єдиного фахового вступного випробування.

2. Розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури здійснюють регламентні комісії.

3. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів здійснює апеляційна комісія.

4. Подати апеляційну заяву щодо порушень процедури можна в день проведення єдиного фахового вступного випробування в пункті тестування. Розгляд цих заяв здійснюється протягом 3 робочих днів із дня проведення єдиного фахового вступного випробування.

За результатами розгляду відповідної заяви приймається рішення про задоволення заяви та рекомендацію до участі вступника у другій сесії єдиного фахового вступного випробування або про відмову в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення єдиного фахового вступного випробування.

5. У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів єдиного фахового вступного випробування вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів до Українського центру. У разі подання апеляційної заяви щодо результатів за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, то датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці Українського центру.

В апеляційній заяві щодо результатів мають бути вказані:

1) прізвище, ім’я, по батькові вступника;

2) номер екзаменаційного листка;

3) назва блоку тестових завдань, результат з якого оскаржується;

4) номер контактного телефону;

5) адреса, за якою може надсилатися офіційна кореспонденція;

6) дата подання апеляційної заяви щодо результатів.

В апеляційній заяві щодо результатів має бути зазначено бажання вступника щодо повторного визначення результатів за виконання завдань певного блоку єдиного фахового вступного випробування, яке засвідчується його особистим підписом.

6. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів здійснюється апеляційною комісією протягом 3 робочих днів із моменту їх отримання.

7. Під час розгляду апеляційної заяви щодо результатів до уваги не беруться записи, зроблені вступником в зошиті із завданнями.

8. У ході розгляду апеляційних заяв щодо результатів здійснюється технічна перевірка виконання завдань для встановлення правильності визначення результатів єдиного фахового вступного випробування під час автоматизованої комп’ютерної обробки бланків відповідей та персоналізації роботи.

9. Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщується на веб-сайті Українського центру.

10. Вступники, апеляційні заяви щодо результатів яких винесені на розгляд, та/або їх представники можуть бути присутні на засіданні апеляційної комісії.

11. Апеляційна комісія за результатами розгляду апеляційних заяв щодо результатів приймає одне з таких рішень:

1) відмовити в задоволенні апеляційної заяви;

2) задовольнити апеляційну заяву.

12. Причинами відмови в задоволенні апеляційної заяви щодо результатів є:

1) відсутність помилок під час здійснення автоматизованої комп’ютерної обробки роботи та її персоналізації;

2) підтвердження рішення про анулювання результатів єдиного фахового вступного випробування.

13. У разі задоволення апеляційної заяви щодо результатів приймається одне з таких рішень:

1) про відновлення результатів єдиного фахового вступного випробування;

2) про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих вступником.

14. Якщо під час розгляду заяв щодо результатів апеляційною комісією встановлено факт неправильної персоналізації роботи внаслідок технологічних помилок, допущених працівниками пункту тестування або пункту обробки, також може бути ухвалено рішення щодо зміни або анулювання результату єдиного фахового вступного випробування іншого вступника (зокрема у випадку неподання таким вступником відповідної заяви).

15. Після прийняття апеляційною комісією відповідного рішення не пізніше ніж через 3 робочі дні зазначене рішення у вигляді витягу із протоколу надсилається заявнику за вказаною ним у апеляційній заяві щодо результатів адресою.

16. У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів єдиного фахового вступного випробування інформація про результати, встановлені апеляційною комісією, розміщується на інформаційних сторінках вступників не пізніше ніж через 3 робочі дні із дня прийняття рішення.

ІХ. Громадське спостереження

1. Громадське спостереження за перебігом єдиного фахового вступного випробування забезпечується шляхом відкритості та прозорості, широкого та об’єктивного інформування громадськості про його проведення.

2. Громадські організації, засоби масової інформації, міжнародні організації та учасники проектів міжнародної технічної допомоги можуть брати участь у громадському спостереженні за проведенням єдиного фахового вступного випробування через уповноважених представників.

3. Організаційні та функціональні засади громадського спостереження за проведенням єдиного фахового вступного випробування, права та обов’язки громадських спостерігачів визначаються відповідно до вимог Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 25 листопада 2011 року № 1354, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1481/20219 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2016 року № 20).

X. Фінансування єдиного фахового вступного випробування

1. Фінансування заходів, що проводяться Українським та регіональними центрами під час підготовки, проведення та визначення результатів єдиного фахового вступного випробування, здійснюється за рахунок коштів, передбачених для реалізації бюджетної програми 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами».

2. Фінансування заходів, пов’язаних з організацією роботи приймальних комісій, здійснюється за рахунок коштів, передбачених для реалізації бюджетної програми 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики».

3. Фінансування заходів, пов’язаних з розробленням, рецензуванням та апробацією тестових завдань для формування бази тестових завдань для проведення єдиного фахового вступного випробування, здійснюється за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Директор департаменту вищої освіти       О. І. Шаров

Освіта.ua
11.04.2017

Популярні новини
Лесовой и Бабак синхронно признали себя неучеными Министр образования и науки и глава образовательного комитета ВР ожидаемо отказались от «ученых степеней»
В Украине теперь можно отказаться от ученой степени В Украине создан юридический механизм отказа от ученой степени его владельцами
Вузы работают в смешанной и дистанционной форме В Украине наблюдается тенденция отказа от дистанционного обучения в пользу очного
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2023 года Освіта.ua представляет рейтинг украинских вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев