Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році

Наказ МОН № 983 від 04.09.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 983 від 04 вересня 2014 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 вересня 2014 р.
за № 1100/25877

Про затвердження Змін до
Умов прийому до вищих
навчальних закладів
України в 2014 році

Відповідно до підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, затверджене Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240/2013, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 785 «Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях» та у зв’язку з суспільно-політичною ситуацією в країні, наказую:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Управлінню взаємодії з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) зробити відмітку в справах архіву у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

Міністр                     С. М. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
04 вересня 2014 року № 983

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 вересня 2014 р.
за № 1100/25877

Зміни
до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році

1. Розділ VIII викласти в такій редакції:

«VIII. Особливості прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів, розташованих на території Донецької та Луганської областей, осіб, що проживають на території Донецької та Луганської областей

1. Керівники вищих навчальних закладів, що розташовані у Донецькій і Луганській областях, самостійно в межах державного замовлення визначають умови та порядок проведення конкурсного відбору абітурієнтів, які проживають у Донецькій і Луганській областях і не проходили зовнішнього незалежного оцінювання (за вступними іспитами або відповідно до середнього бала атестата), а також дату закінчення вступної кампанії з обов’язковим повідомленням про це Міністерству освіти і науки та розміщенням відповідних відомостей у засобах масової інформації та на веб-сайтах навчальних закладів.

2. Абітурієнти, які не проходили зовнішнього незалежного оцінювання, мають право надсилати заяви про вступ до навчального закладу на електронну адресу приймальних комісій вищих навчальних закладів або надсилати їх поштою.

3. Абітурієнти, які проживають на території України та не використали право подання заяв, кількість яких визначена Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2014 році, мають право подавати заяви до вищих навчальних закладів, що розташовані у Донецькій і Луганській областях, відповідно до розділу VI цих Умов.».

2. У розділі ХХІІ:

1) у пункті 1 слова «(сержантського, старшинського)» замінити словами «(рядового, сержантського, старшинського)»;

2) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

«2. Приймальні комісії вищих військових навчальних закладів та відбіркові комісії військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, інших вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, а також які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів:»;

3) у пункті 3:

після слова «офіцерського,» доповнити пункт словом «рядового,»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі наявності вакантних місць на навчання за державним замовленням приймальні комісії вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, можуть проводити додатковий конкурсний відбір та зарахування в 2014 році у строки, визначені керівниками цих вищих навчальних закладів.»;

4) пункт 4 після слова «офіцерського,» доповнити словом «рядового,».

3. Розділ ХХІІІ доповнити після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

«2. На вакантні місця державного замовлення, місця, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, в межах ліцензованого обсягу може проводитись додаткове зарахування осіб, які вступали до цього або до іншого вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів і творчих конкурсів) при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність) у межах однієї галузі знань.».

У зв’язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3.

Директор департаменту вищої освіти           Ю. М. Коровайченко

Освіта.ua
04.09.2014

Популярні новини
Лесовой и Бабак синхронно признали себя неучеными Министр образования и науки и глава образовательного комитета ВР ожидаемо отказались от «ученых степеней»
В Украине теперь можно отказаться от ученой степени В Украине создан юридический механизм отказа от ученой степени его владельцами
Вузы работают в смешанной и дистанционной форме В Украине наблюдается тенденция отказа от дистанционного обучения в пользу очного
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2023 года Освіта.ua представляет рейтинг украинских вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев