Щодо формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2012 рік

Лист МОНмолодьспорт №1/11-12633 від 29.12.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

№1/11-12633 від 29 грудня 2011 року

Керівникам вищих навчальних закладів,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту

Щодо формування пропозицій обсягу
прийому та випуску фахівців
з вищою освітою на 2012 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.02. 1996 р. №266 "Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" та з метою формування обсягу державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2012 році просимо не пізніше 1 лютого 2012 року надіслати до Міністерства пропозиції за встановленими формами з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення.

При формуванні пропозицій обсягу прийому за державним замовленням на 2012 рік за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра просимо врахувати прогнозовану регіональну чисельність випускників основної та старшої школи. У зв’язку з цим, а також з метою приведення у відповідність з регіональними ринками освітніх послуг та ринків праці, просимо проектні показники обсягу прийому на навчання та випуск фахівців у 2012 році погодити з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та регіональними центрами зайнятості.

Водночас, звертаємо увагу, що розміщення державного замовлення за напрямами (спеціальностями), як і у попередні роки, буде здійснюватися з урахуванням профільності вищого навчального закладу. Зокрема, пропозиції щодо обсягу державного замовлення на напрям "Право" розглядатимуться для юридичних академій та класичних університетів, на напрям "Економіка підприємства" - для економічних, класичних та технічних університетів, на напрям "Фінанси і кредит" - для економічних та класичних університетів, на напрям "Облік і аудит" - для економічних, класичних та технічних університетів.

Пропозиції щодо обсягу державного замовлення Міністерством будуть враховуватися на напрями, на які у 2011 році прийом становив не менше 15 місць, разом з тим, пропозиції щодо державного замовлення обсягом менше 15 місць будуть враховуватися лише за напрямами галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" та 0202 "Мистецтво".

Пропозиції щодо обсягу прийому за державним замовленням на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації розглядатися не будуть.

Сумарний прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра повинен становити не більше 90 відс. від чисельності випуску за ОКР бакалавра у 2012 році у такому співвідношенні: на підготовку спеціалістів - до 60 відс., магістрів - до 30 відсотків.

Загалом, співвідношення прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра для технічних спеціальностей повинен становити 10-15 відс., для природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей - 15-20 відс., для мистецьких спеціальностей - 20-25 відс., для гуманітарних спеціальностей - 25-30 відсотків.

Обсяг прийому спеціалістів та магістрів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" та відповідно до Таблиці відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006, затвердженої наказом Міністерства від 09.11.2010 року №1067 "Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 787".

Пропозиції щодо обсягу прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) подаються за напрямами (спеціальностями), на які отримано вищими навчальними закладами ліцензії до 1 лютого 2012 року.

Проектні показники відокремлених структурних підрозділів (окрім відокремлених структурних підрозділів - вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації) повинні бути враховані у проектних показниках базового вищого навчального закладу.

Пропозиції щодо обсягу прийому та випуску фахівців вищими навчальними закладами повинні формуватися за допомогою програмного забезпечення "Обсяг прийому та випуску фахівців вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації - 2012 рік".

Напрями (спеціальності), за якими передбачається підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів з присвоєнням кваліфікації вчителя або викладача вищого навчального закладу, у програмному забезпеченні повинні позначатися знаком (*).

Підготовлену форму на паперових носіях за підписом керівника вищого навчального закладу та завірену копію ліцензії на надання освітніх послуг з одержанням вищої освіти, а також копію ліцензії на надання повної загальної середньої освіти (для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації), необхідно надіслати до департаменту вищої освіти, а інформаційну базу даних - до відділення інформаційно-аналітичних систем управління Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства за адресою: ministry@mon.gov.ua, або на магнітних носіях.

Про всі наступні зміни ліцензованих обсягів підготовки просимо невідкладно інформувати департамент вищої освіти. Звертаємо також увагу на неприпустимість формування пропозицій за напрямами (спеціальностями) на які відсутня ліцензія, або закінчився термін її дії.

Необхідне програмне забезпечення для автоматизованого формування, передачі та обробки пропозицій в електронному вигляді можна отримати за вище зазначеною адресою, а консультаційну допомогу за телефонами 486-13-16, 486-71-98 та 236-21-69 (з питань програмного забезпечення).

Керівникам вищих навчальних закладів, що передані до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1191-р "Деякі питання управління вищими навчальними закладами", до 16 січня 2012 року необхідно також надіслати у паперовій формі інформацію про обсяг державного замовлення, що був доведений у 2010 та 2011 роках.

Міністр       Д.В. Табачник

Освіта.ua
29.12.2011

Популярні новини
В Украине изменен порядок присуждения степени PhD Кабинет Министров утвердил новый порядок присуждения степени доктора философии
КМУ провел несколько назначений на образовательные должности Кабинет Министров осуществил несколько назначений на должности в Министерстве образования, НАЗЯВО и ДСЯО
НАН присоединится к созданию Президентского университета МОН и Национальная академия наук договорились объединить усилия для развития проекта
Государство планирует частично компенсировать получение ИТ-образования В Украине планируют внедрить программу софинансирования получения ИТ-образования
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев