Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном

Постанова КМУ №546 від 16.05.11 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№546 від 16 травня 2011 року

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для навчання,
стажування, підвищення кваліфікації студентів,
аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних
працівників за кордоном

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2011 р. №546

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОНмолодьспорт, а розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - державні вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації.

У разі неможливості забезпечення виконання завдань бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня головний розпорядник залучає до її виконання як одержувача бюджетних коштів державне підприємство "Інформаційно-іміджевий центр", що належить до сфери його управління.

Головний розпорядник, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувач бюджетних коштів забезпечують їх цільове та ефективне використання.

3. Бюджетні кошти спрямовуються розпорядниками нижчого рівня на навчання студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стажування аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників з метою підвищення рівня їх теоретичної та практичної підготовки за напрямами, що визначаються головним розпорядником бюджетних коштів.

4. Відбір студентів для навчання та аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників для стажування здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №411 "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном" (Офіційний вісник України, 2011 р. , №28, ст. 1195).

5. Конкурсний відбір студентів для навчання та аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників для стажування оголошується головним розпорядником бюджетних коштів:

  • у 2011 році - до 17 червня;
  • у наступних роках - до 1 квітня.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають свої пропозиції стосовно осіб, які претендують на проходження навчання або стажування, конкурсній комісії головного розпорядника:

  • у 2011 році - до 20 липня;
  • у наступних роках - до 15 травня.

До конкурсного відбору допускаються громадяни України, які навчаються за денною формою навчання або працюють за основним місцем роботи у державних вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.

Головний розпорядник бюджетних коштів затверджує в установленому порядку за рішенням конкурсної комісії списки осіб, які будуть навчатися або проходити стажування за кордоном, де зазначається вітчизняний навчальний заклад, іноземний навчальний заклад, строк навчання, стажування та сума витрат. На навчання, стажування кожної особи складається кошторис витрат з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Навчання студентів, стажування аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном здійснюється на підставі індивідуальних договорів, які укладаються з ними розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачем бюджетних коштів за рішенням їх головного розпорядника відповідно до вимог законодавства.

6. Бюджетні кошти розподіляються їх головним розпорядником між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня відповідно до результатів конкурсного відбору.

Проїзд до місця навчання, стажування здійснюється за власні кошти студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Витрати, пов'язані з проживанням, харчуванням та навчанням, здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Оплата навчання, стажування здійснюється не пізніше ніж за тиждень до їх початку на весь період навчання або стажування.

7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

  • придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов'язані з навчанням (стажуванням) за кордоном;
  • оплату посередницьких послуг;
  • фінансування заходів, видатки за якими здійснюються за рахунок коштів, передбачених на виконання інших бюджетних програм.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

У разі потреби Казначейство за зверненням головного розпорядника бюджетних коштів для здійснення розрахунків в іноземній валюті проводить операції із закупівлі іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком на дату проведення операції, з віднесенням витрат, пов'язаних із закупівлею іноземної валюти, до видатків за бюджетною програмою.

9. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щомісяця до 20 числа їх головному розпорядникові інформацію про стан виконання бюджетної програми.

10. Зведену інформацію про стан виконання бюджетної програми головний розпорядник бюджетних коштів подає Мінфіну до 25 числа кожного місяця, а також в установленому законодавством порядку складає і подає звіт про виконання паспорта бюджетної програми.

У разі невиконання бюджетної програми головний розпорядник бюджетних коштів утворює комісію, яка розглядає питання стосовно подальшого фінансування навчання студентів, стажування аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном.

Про рішення комісії головний розпорядник бюджетних коштів письмово повідомляє Мінфіну у триденний строк після його прийняття.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Освіта.ua
16.05.2011

Популярні новини
В Украине реорганизуют сеть колледжей и подразделений вузов МОН предлагает прекратить деятельность обособленных структурных подразделений вузов
МОН поддерживает отмену отсрочки для некоторых студентов В МОН говорят, что поступление в вуз не должно быть формальностью для получения разрешений
Бюджетное обучение в будущем станет грантовым Гранты на обучение не будут покрывать полную стоимость получения образования в университете
В Украине снизят учебную нагрузку на преподавателей вузов В ВР зарегистрирован законопроект, снижающий учебную нагрузку работников
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев