Деякі питання розроблення программ для проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році

Наказ МОНмолодьспорт №460 від 18.05.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№460 від 18 травня 2011 року

Деякі питання розроблення программ
для проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2012 році

Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №926 "Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти", наказу Міністерства освіти і науки від 19.10.2010 №961 "Умови  прийому до вищих навчальних закладів України в 2011 році" та з метою удосконалення системи конкурсного відбору абітурієнтів до вищих навчальних закладів, наказую:

1. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити до 20 червня цього року розроблення програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році з української мови та літератури, російської мови, англійської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови, математики, історії України, географії, біології, фізики та хімії (далі – програми) відповідно до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів 11-річної школи.

2. Затвердити:

  • склад робочих груп з розроблення програм, що додається;
  • типову структуру програми (додаток).

3. Робочим групам:

3.1. Розробити до 10.06.2011 проекти програм.

3.2. Після громадського обговорення забезпечити доопрацювання до 15.06.2011 проектів програм для врахування зауважень.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) розмістити до 10.06.2011 проекти програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання для громадського обговорення на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

5. Українському центру оцінювання якості освіти (Зайцевій І. П.) при розробленні тестових завдань для проведення зовнішнього незалежного оцінювання досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти забезпечити відповідність тестових завдань змісту програм.

6. Наказ розмістити на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) та Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України» (www.osvita.com).

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра       Є.М. Суліма

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту
18.05.2011 № 460

Склад робочих груп
з розроблення програм зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році

Українська мова та література

1. Єременко Олена Володимирівна, заступник директора Гуманітарного інституту Київського університету ім. Бориса Грінченка, доктор філологічних наук – голова;

2. Авраменко Олександр Миколайович, доцент Київського педагогічного університету ім. Бориса Грінченка, вчитель-методист;

3. Ковбасенко Юрій Іванович, завідувач кафедри теорії, історії та методики викладання зарубіжної літератури Київського університету ім. Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук;

4. Михайлова Наталія Вікторівна, вчитель ліцею "Наукова зміна" м. Києва, вчитель-методист;

5. Таранік–Ткачук Катерина Валеріївна, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук;

6. Тищенко Оксана Миколаївна, старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук;

7. Шинкарук Неоніла Іванівна, завідувачка сектору відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Російська мова

1. Давидюк Людмила Володимирівна, доцент кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук – голова;

2. Бикова Катерина Іванівна, учитель-методист російської мови та літератури, кандидат педагогічних наук;

3. Богдан Лариса Сергіївна, завідуюча сектором російської мови та інших мов національних меншин відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

4. Корсаков Володимир Олексійович, науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;

5. Кошкіна Жанна Олексіївна, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

6. Сафонов Юрій Миколайович, начальник відділу соціально-гуманітарної, мистецької освіти та освіти з бізнесу і права відділення змісту вищої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Англійська мова

1. Левицький Андрій Едуардович, професор кафедри перекладу англійської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук – голова;

2. Калініна Лариса Вадимівна, завідуюча кафедри методики викладання англійської мови та прикладної лінгвістики Житомирського національного університету імені Івана Франка;

3. Коваленко Оксана Ярославівна, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

4. Несвіт Алла Миколаївна, вчитель ШДС "Оріяна" м. Києва;

5. Самойлюкевич Інна Володимирівна, доцент кафедри методики викладання англійської мови та прикладної лінгвістики Житомирського національного університету імені Івана Франка;

6. Тарасова Олена Борисівна, вчитель англійської мови Києво-Могилянського колегіуму м. Києва.

7. Шопулко Марія Никифорівна, методист з іноземних мов відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Німецька мова

1. Гамзюк Микола Васильович, завідуючий кафедри німецької філології Київського національного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, професор – голова;

2. Басай Надія Пилипівна, старший науковий співробітник лабораторії методики викладання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України;

3. Горбач Людмила Володимирівна, вчитель ЗОСШ № 178 м. Києва;

4. Коваленко Оксана Ярославівна, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

5. Свиридюк Віра Петрівна, доцент кафедри німецької філології Київського національного лінгвістичного університету, кандидат педагогічних наук;

6. Шопулко Марія Никифорівна, методист з іноземних мов відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Французька мова

1. Крючков Георгій Георгійович, завідувач кафедри французької філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор – голова;

2. Клименко Юрій Михайлович, вчитель гімназії № 2 м. Біла Церква Київської області;

3. Коваленко Оксана Ярославівна, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

4. Лабенко Ольга Андріївна, доцент кафедри французької філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук;

5. Шопулко Марія Никифорівна, методист з іноземних мов відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

6. Файзуліна Лариса Матвіївна, вчитель ЗОСШ № 248 м. Києва.

Іспанська мова

1. Редько Валерій Григорович, завідувач лабораторії методики викладання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України – голова;

2. Коваленко Оксана Ярославівна, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

3. Пліенко Валентина Петрівна, заступник директора гімназії № 176 м. Киева;

4. Скробот Алла Іванівна, доцент кафедри романської філології Київського національного лінгвістичного університету, кандидат філологічних наук;

5. Чмир Валерія Іванівна, вчитель ЗОСШ № 64 м. Києва;

6. Шопулко Марія Никифорівна, методист з іноземних мов відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Історія України

1. Пометун Олена Іванівна, завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України – голова;

2. Власов Віталій Сергійович, старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;

3. Гаврилюк Жанна Миколаївна, вчитель історії гімназії "Діалог" м. Києва, вчитель-методист;

4. Галєгова Олена Валеріївна, завідувач сектору профільної освіти відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

5. Євтушенко Раїса Іванівна, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

6. Комаров Юрій Станіславович, вчитель ліцею "Лідер" № 171 м. Києва, вчитель-методист;

7. Малієнко Юлія Борисівна, старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;

8. Потильчак Олександр Валентинович, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор.

Математика

1. Безущак Оксана Омелянівна, доцент кафедри алгебри та математичної логіки, заступник декана механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук – голова;

2. Вишенська Інна Яківна, завідуюча кафедри математики Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університеті імені Тараса Шевченка;

3. Захарійченко Юрій Олексійович, заступник декана факультету інформатики Національного університету "Києво-Могилянська Академія", кандидат фізико-математичних наук, доцент;

4. Кушнір Юрій  Анатолійович, вчитель  природничо-наукового ліцею № 145 м. Києва старший вчитель;

5. Перегуда Олег Володимирович, доцент кафедри загальної математики, заступник декана механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;

6. Плахотник Володимир Васильович, доцент кафедри загальної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

7. Полонський Віталій Борисович, вчитель Києво-Печерського ліцею "Лідер" № 171 м. Києва, заслужений учитель України;

8. Прокопенко Наталія Сергіївна, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

9. Руденко Марина Євгенівна, методист відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Фізика

1. Анісімов Ігор Олексійович, декан радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор – голова;

2. Селезнев Юрій Орлеанович, вчитель Олександрійської гімназії м. Києва, заслужений учитель України;

3. Сиротюк Володимир Дмитрович, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор;

4. Хоменко Олена Вікторівна, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

5. Чалий Олександр Васильович, завідувач кафедри медичної та біологічної фізики Національного педагогічного університету ім. О.О. Богомольця, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

6. Чернецький Ігор Станіславович, вчитель фізики ЗОСШ № 95 м. Києва, голова асоціації вчителів фізики України;

7. Юрчук Іван Антонович, методист відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Хімія

1. Запорожець Ольга Антонівна, професор кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор хімічних наук, професор – голова;

2. Дубовик Олена Анатоліївна, начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

Єжова Тетяна Григорівна, доцент кафедри високомолекулярних сполук Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук, доцент;

4. Павленко Вадим Олександрович, доцент кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук, доцент;

5. Попель Павло Петрович, доцент кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук, доцент;

6. Сергуніна Раїса Олександрівна, вчитель Навчально-виховного комплексу № 240 "Соціум" м. Києва, вчитель-методист;

7. Титаренко Наталія Володимирівна, методист Центру моніторингу столичної освіти;

8. Толмачова Валентина Сергіївна, завідуюча кафедри хімії Інституту природничо-географічної освіти Національного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат хімічних наук, доцент;

9. Фіцайло Світлана Сергіївна, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Біологія

1. Балан Павло Георгійович, доцент кафедри біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук, доцент – голова;

2. Безусько Алла Герасимівна, доцент кафедри біології Національного університету "Києво-Могилянська академія", кандидат біологічних наук, доцент;

3. Додь Володимир Васильович, вчитель ліцею "Лідер" № 171 м. Києва, вчитель-методист;

4. Компанець Тарас Анатолійович, доцент кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук, доцент;

5. Курсон Валентина Василівна, старший викладач Ніжинського державного університету імені М.В. Гоголя;

6. Пасічниченко Олег Михайлович, доцент кафедри фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук, доцент;

7. Фіцайло Світлана Сергіївна, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Географія

1. Олійник Ярослав Богданович, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН – голова;

2. Гладковський Роман Васильович, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

3. Даценко Людмила Миколаївна, доцент кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук;

4. Забуга Наталія Іванівна, завідувач сектору інформатики, природничо-математичної та технологічної освіти відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

5. Коберник Сергій Георгійович, завідувач кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін, доцент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук;

6. Кухар Любов Олексіївна, заступник директора з наукової роботи гімназії № 191 м. Києва, заслужений учитель України;

7. Муніч Нела Володимирівна, асистент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений вчитель України;

8. Пасько Володимир Феодосійович, доцент кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук;

9. Рихлик Тамара Іванівна, директор Старопетрівської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Вишгородського р-ну, Київської області, заслужений вчитель України.

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти       О.А. Удод

Освіта.ua
18.05.2011

Популярні новини
Условия приема в вузы зарегистрированы в Минюсте Документ, устанавливающий правила вступительной кампании, вступит в силу в ближайшее время
Стоимость обучения одного студента - 63 тысячи грн В 2020 году средние расходы на обучение студента по госзаказу составили 63 тысячи грн в год
Вузы будут публично отчитываться об эффективности ректоров Рада приняла закон о мониторинге достижения показателей деятельности вузов
КМУ возобновил процедуру лишения ученых степеней Кабинетом Министров утвердил Порядок присуждения и лишения ученой степени доктора наук
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев