Качественная подготовка учителя для НУШ реальна

Как Уманский государственный педуниверситет им. Тычины внедряет реформы в образовательный процесс

Качественная подготовка учителя для НУШ реальна

Прийняття Закону України «Про освіту» визначає нові вимоги до підготовки висококваліфікованих вчителів Нової української школи. Для реалізації цього закону в Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини затверджено механізми імплементації положень, які стосуються вищої освіти та впровадження педагогічних інновацій в освітню діяльність.

Реформи активно впроваджуються в освітній процес, адже заклад має й висококваліфікований професорсько-викладацький склад, і потужну матеріально-технічну базу для забезпечення високого рівня наукових та творчих мистецьких і професійних фахівців, яких готують за педагогічними, інженерно-технологічними та економічними спеціальностями.

Імплементація Закону України «Про освіту» в університеті здійснюється не з чистого аркуша. Пріоритетним завданням педуніверситету є реалізація політики забезпечення якості освітніх послуг та запровадження системи управління якістю освітньої діяльності. З цією метою у структурі університету успішно діє Центр забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої діяльності, фахівці якого реалізують внутрішню систему забезпечення якості освіти та перевірки рівня об’єктивності оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.

В УДПУ розроблена нова редакція Кодексу академічної доброчесності, в якому окрім визначення загальних етичних принципів та правил поведінки окреслено особливості дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу. З метою моніторингу дотримання моральних та правових норм Кодексу в університеті створили комісію з питань академічної доброчесності та розробили процедуру розгляду питань щодо її порушення.

Реалізація Концепції «Нова українська школа» вимагає підготовки висококваліфікованих вчителів, з високим рівнем володіння теорією та практикою проектування, практичного втілення інноваційного навчання як школярів, так і фахівців вищої освіти з певної спеціальності. З цією метою в університеті створено науково-дослідну лабораторію «Інноваційні технології в сучасній освіті». В лабораторії працюють творчі колективи, які розробляють робочі програми фахових методик початкової освіти, фокус-групи вчителів початкової школи та експериментальні майданчики для проведення педагогічної практики і наукової роботи студентів.

Одним із завдань освіти сьогодні є формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, серед яких особливого значення набуває здатність спілкуватися іноземними мовами. Положення Закону «Про освіту» в частині вивчення мов міжнародного спілкування також успішно імплементуються виш бере участь у експериментальній інноваційній навчальній програмі з дисципліни «Методика навчання англійської мови», розробленої у рамках спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління».

Організація наукової роботи та міжнародного співробітництва в УДПУ спрямована на якісну підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, отримання і використання нових наукових знань для одержання суспільно корисних наукових результатів. У складі консорціуму університет став переможцем проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» та отримав грант у сумі понад 3 млн. грн.

Із зарубіжними освітніми закладами, організаціями та товариствами УДПУ укладено 65 угод про співпрацю. Університет успішно реалізує міжнародні програми та проекти академічних, наукових і культурних обмінів, грантів. Серед них - Erasmus+, Mobile+, Mobile+2, Eminence II, Stipendium Hungaricum, Arts Liberalis, програми подвійного дипломування та міжурядового співробітництва, мовні школи. Здобувачі проходять навчання за програмами подвійного диплома в навчальних закладах Швеції, Польщі, Португалії, Іспанії, Угорщини, Китаю та ін.

Пріоритетом в освітній політиці університету став розвиток інклюзивної освіти. До програм підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти, соціальних педагогів, дефектологів, логопедів і психологів уведено вивчення курсів «Основи інклюзивної освіти» та «Інклюзивна педагогіка.

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти діє науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки. Для студентів з особливими потребами, що здобувають вищу освіту в УДПУ, створені всі необхідні умови для отримання сучасної професії, відповідної кваліфікації та подальшого працевлаштування.

У Законі України «Про освіту» закладений фундаментально новий підхід до підготовки вчителя Нової української школи. «Ми активно працюємо над розробкою та запровадженням інновацій, орієнтованих на розвиток основних компетентностей студента, забезпечення високої якості освітніх послуг, організацію на сучасному рівні самостійної роботи студентів та підготовку конкурентоспроможного фахівця», – зазначає ректор УДПУ Олександр Безлюдний.

Освіта.ua
10.05.2018

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев