Як не загубитися у рейтинговому списку абітурієнтів

Громадянська мережа "Опора" дає відповіді на найтиповіші запитання щодо зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів

Як не загубитися у рейтинговому списку абітурієнтів

31 липня – останній день прийому документів від абітурієнтів, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр". А вже 1 серпня приймальні комісії оприлюднять перші списки рекомендованих до зарахування абітурієнтів. Тих, хто посідав найвищі позиції в рейтингових списках, рекомендують до зарахування на місця державного замовлення вже в першій хвилі. Ті, у яких бали трохи гірші, мають запастися терпінням. Основне на цьому етапі – добре орієнтуватися у процедурах оприлюднення рейтингових списків, етапах зарахування й термінах подання оригіналів документів.

1. Що таке рейтинговий список вступників?

Це список усіх вступників, які беруть участь у конкурсному відборі на конкретному напрямі підготовки, сформований відповідно до рейтингового балу абітурієнтів – від найвищого до найменшого. У рейтинговому списку перелічено вступників, яких приймальна комісія вишу рекомендує зарахувати на місця державного замовлення.

У рейтинговому списку зазначають:

  • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
  • конкурсний бал;
  • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
  • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
  • наявність права на першочергове зарахування.

2. Як формують рейтинговий список?

Список формують за категоріями в такій послідовності:

  • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом (у межах квоти);
  • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
  • учасники міжнародних олімпіад;
  • вступники, яких зараховують за конкурсом (загальний конкурс).

3. Чи включають до рейтингового списку абітурієнтів, які вступають на умовах цільового прийому?

До рейтингового списку не включають вступників, рекомендованих до зарахування на місця цільового прийому. Для них створюють окремий рейтинговий список, який формують за конкурсним балом – від більшого до меншого.

4. Коли можна буде побачити списки рекомендованих до зарахування?

Приймальна комісія приймає рішення рекомендувати до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п'ятий і восьмий дні після останнього дня прийому заяв. Тож перший рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування має бути оприлюднено до 12:00 1 серпня.

Якщо не всі рекомендовані до зарахування абітурієнти подали оригінали документів упродовж наступних чотирьох днів (до кінця робочого дня приймальної комісії 4 серпня), приймальна комісія коригує список і надає рекомендацію до зарахування наступним за рейтингом абітурієнтам. Кориговані списки оприлюднюють до 12:00 наступних хвиль зарахування – 5 та 8 серпня відповідно.

Наприклад. Абітурієнт Андрій прийшов до вишу 1 серпня, щоб ознайомитися з рейтинговим списком. Знайшовши себе на 62 місці, він дізнався, що його не рекомендували до зарахування, оскільки обсяг державного замовлення на цю спеціальність – 50 місць. Протягом 1-4 серпня з 50 рекомендованих лише 30 принесли оригінали документів, решта 20 обрали навчання в інших ВНЗ. Зранку 5 серпня приймальна комісія здійснила коригування списків та до 12:00 оприлюднила оновлений рейтинговий список із зазначенням рекомендованих до зарахування. Андрій тепер піднявся на 20 позицій і перебуває на 42 місці, а тому навпроти його прізвища в рейтинговому списку є позначка “рекомендовано до зарахування”. Відповідно йому слід принести оригінали документів до кінця робочого дня приймальної комісії 7 липня. Якщо Андрій цього не зробить, зранку 8 серпня приймальна комісія анулює надану рекомендацію про зарахування й Андрія зможуть рекомедувати лише до зарахування на навчання за кошти юридичних або фізичних осіб.

5. Де я можу ознайомитися зі списками рекомендованих до зарахування?

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на інформаційних стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Рейтингові списки, оприлюднені іншим шляхом (у тому числі на сайті www.vstup.info (ІС "Конкурс") та на інших інформаційних сайтах), не є офіційними.

6. Якщо я побачив себе у списку рекомендованих до зарахування, то коли мені нести оригінали документів?

Якщо вступника рекомендували в першій хвилі зарахування (1 серпня), оригінали документів слід принести до закінчення робочого дня приймальної комісії 4 серпня, якщо у другій (5 серпня) чи третій хвилі (8 серпня) – до закінчення робочого дня приймальної комісії 7 та 10 серпня відповідно.

7. Якщо мене рекомендували до зарахування за кошти державного бюджету в певний виш у першій хвилі і я подала туди оригінали документів, чи беру я участь у конкурсному відборі до решти ВНЗ, до яких подала документи?

Так, Ви берете участь у конкурсному відборі до решти вишів, куди подали заяви для вступу.

8. Якщо мене рекомендують до зарахування в першій хвилі і я подам оригінали, а пізніше мене рекомендують до зарахування у другій хвилі у більш пріоритетному для мене виші, то чи зможу я забрати оригінали документів із першого вишу?

Так, абітурієнт має право забрати оригінали документів і подати їх до іншого вищого навчального закладу. Питання про повернення оригіналів документів приймальна комісія повинна розглянути в день подання вступником письмової заяви. Будь-які заперечення представників вишу щодо видачі оригіналів документів є незаконними, і їх можна оскаржити. Проте з 11 серпня (після наказу на зарахування) процедура повернення вишем оригіналів триватиме довше, адже абітурієнту віддадуть оригінали лише після наказу про його відрахування.

9. Якщо я не проходжу на державні місця по жодній із трьох хвиль, то чи запропонують мені навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)?

Так, у приймальних комісіях таким абітурієнтам пропонують навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Список рекомендованих до зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб формуують за рейтингом після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням, тобто з 11 серпня, у межах ліцензованого обсягу.

10. Коли відбувається зарахування вступників?

Зарахування (ухвалення керівником вишу відповідного наказу) вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання відбувається: за державним замовленням – до 11 серпня; за кошти фізичних або юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня.

11. Що означає зарахування поза конкурсом?

Окремі абітурієнти мають право на зарахування поза конкурсом. Для таких вступників кожен виш виділяє певну кількість місць від державного замовлення, яка, згідно з Умовами прийому, не має перевищувати 25% обсягу державного замовлення на кожен напрям.

Наприклад, на напрям підготовки "журналістика" обсяг державного замовлення – 40 місць. Виш установив квоту для позаконкурсного зарахування 25%. Відповідно з 40 бюджетних місць для позаконкурсників виділено 10. Серед абітурієнтів, які подали документи, є 25 осіб, які мають право на позаконкурсний вступ. Між цими особами формується конкурс відповідно до їх рейтингових балів, і лише 10 із них буде рекомендовано до зарахування. Після виконання цими абітурієнтами вимог для зарахування решта 15 вступників будуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

12. Що означає першочергове зарахування?

Право на першочергове зарахування – це право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі.

Наприклад, абітурієнти Ірина й Олег мають рівний конкурсний бал – 770,3. Проте Олег закінчив школу з золотою медаллю, а Ірина – ні. Тому Олег буде на позицію вищим у рейтинговому списку вступників, ніж Ірина, адже має право на першочергове зарахування.

Абітурієнти Оксана й Сергій мають рівний конкурсний бал – 770,3. Сергій закінчив школу з золотою медаллю, а Оксана є інвалідом ІІІ групи. Обидва абітурієнти мають право на першочерове зарахування, проте з огляду на черговість, визначену у п 14.1 Умов прийому, Оксана буде на позицію вище в рейтинговому списку.

13. Коли оприлюднюють списки рекомендованих до зарахування у приватних і комерційних вишах, які не мають державного замовлення на підготовку фахівців?

Виші, які діють на комерційній основі та не мають держзамовлення, оприлюднюють списки рекомендованих до зарахування 1 серпня. Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних або фізичних осіб установлює приймальна комісія ВНЗ, але не пізніше 25 серпня.

14. Чи працюватиме приймальна комісія 4 та 5 серпня?

Приймальні комісії працюватимуть 4 та 5 серпня, проте час закінчення робочого дня радимо уточнити в конкретному навчальному закладі (або на офіційному веб-порталі ВНЗ).

15. Як не загубитися в рейтинговому списку?

Щоб убезпечити себе від прикрих непорозумінь, пов’язаних зі зміною порядкового номера вступників у списках рекомендованих до зарахування 1, 5 та 8 серпня, радимо сфотографувати рейтингові списки, оприлюднені 1 серпня, а потім зіставляти їх зі списками рекомендованих до зарахування, які з’являтимуться у другій і третій хвилі зарахування. Якщо Ви виявили такі розбіжності, телефонуйте на гарячу лінію "Опори" – (044) 222 57 27.

"Громадянська мережа "ОПОРА" проводить громадське спостереження за вступною кампанією до вищих навчальних закладів України у 2012 році. Спостереження проводиться в рамках проекту, який реалізується за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Телефон гарячої лінії з питань вступної кампанії (044) 222-57-27.

Освіта.ua
31.07.2012

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев