Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких
законів України щодо державної підсумкової
атестації та вступної кампанії 2023 року

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У пункті 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37–38, ст. 2004 із наступними змінами):

1) у підпункті 23 цифри і слово "2022 році" замінити цифрами і словом "2022, 2023 роках";

2) доповнити підпунктом 24 такого змісту:

  • "24) фінансове забезпечення заходів з організації та проведення вступних випробувань для здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюється за рахунок видатків, передбачених у 2023 році Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" за бюджетною програмою 2201470 "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами", та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством".

2. Підпункт 21 пункту 2 розділу XIV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про фахову передвищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 30, ст. 119; із змінами, внесеними Законом України від 24 березня 2022 року № 2157–IX) викласти в такій редакції:

  • "21) у 2022, 2023 роках прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки".

3. У підпункті 14 пункту 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 31, ст. 226; із змінами, внесеними Законом України від 24 березня 2022 року № 2157–ІХ) цифри і слова "2021/2022 навчальному році" замінити цифрами і словами "2021/2022, 2022/2023 навчальних роках".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
України                                                       Р. Стефанчук

м. Київ
23 лютого 2023 року
№ 2925-ІХ

Освіта.ua
24.02.2023

Популярні новини
Задания тестов НМТ не будут переводить на язык агрессора В 2024 году задания мультитеста планируют переводить на языки национальных меньшинств
В Украине прекратят поступление на «младших бакалавров» С 2024 года прекращается набор абитуриентов для получения степени младшего бакалавра
Итоги недели в образовании: главные события Наиболее значимые события недели в украинском образовании
В Украине отменят заочную форму обучения в вузах Поступление на заочную форму обучения в заведениях высшего образования предлагают отменить с 2024 года