Щодо окремих питань діяльності приймальних комісій

Лист МОН № 1/9-430 від 04.08.17 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-430 від 04 серпня 2017 року

Керівникам вищих навчальних закладів
Директору ДП «Інфоресурс»

Щодо окремих питань діяльності приймальних комісій

На підставі поточного моніторингу вступної кампанії 2017 року Міністерство освіти і науки України надає роз’яснення з окремих питань діяльності приймальних комісій:

1. Нагадуємо, що зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 год. 7 серпня 2017 року. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних обставин вищі навчальні заклади можуть самостійно оформити накази з наступним внесенням до ЄДЕБО (у разі неможливості внесення інформації до ЄДЕБО до кінця робочого дня 7 серпня 2017 року просимо повідомити про це МОН листом).

До цих наказів про зарахування можуть бути внесені лише ті вступники, які отримали рекомендації на місця державного замовлення за результатами адресного розміщення державного замовлення або в разі наявності листів МОН для окремих осіб, в яких переглянутий конкурсний бал чи надано нову рекомендацію в разі анулювання певної конкурсної пропозиції.

2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу IX Умов прийому (до 18.00 год. 5 серпня 2017 року з урахуванням листа МОН від 4 серпня 2017 року № 1/9-427).

Вакантними визнаються тільки ті місця, на які були надані рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною конкурсною пропозицією і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу X Умов прийому як для відкритих, так і для закритих конкурсних пропозицій. До числа вакантних місць не входять місця, які були передані до інших ВНЗ внаслідок перегляду сільського коефіцієнту та інших випадків змін конкурсного бала.

Вищі навчальні заклади 7 серпня 2017 року інформують державних замовників стосовно кількості вакантних місць у розрізі спеціальностей, спеціалізацій та конкурсних пропозицій. Відповідну інформацію до МОН просимо надсилати на адресу: [email protected].

3. Рекомендуємо створити для кожної конкурсної пропозиції реєстри осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення. Реєстри підлягають оприлюдненню на стендах приймальних комісій ВНЗ та веб-сайтах навчальних закладів, їх зміст повинен систематично актуалізуватись.

Реєстри мають бути розподілені на категорії відповідно до пункту 3 розділу XI Умов прийому. Остання категорія може не оформлюватись окремо, оскільки повністю визначається рейтинговим списком вступників.

4. Звертаємо увагу, що претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення можуть лише особи, які зараховані на навчання на відповідну конкурсну пропозицію за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти і не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення. У зв’язку з цим просимо забезпечити невідкладне зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти осіб, які можуть претендувати на переведення на місця державного замовлення, і, у будь-якому випадку, до дати розгляду питання такого переведення приймальною комісією ВНЗ.

При цьому копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-дванадцятим пункту 5 розділу IV Умов прийому, подаються вступником особисто при укладанні договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

5. Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Умов прийому) проводиться не пізніше 18 серпня і здійснюється в межах кожної конкурсної пропозиції окремо. Рекомендуємо проводити переведення до цієї дати лише у випадках абсолютної впевненості приймальної комісії в неможливості перегляду відповідних рішень у разі укладання договорів про навчання за кошти фізичних або юридичних осіб іншими особами,- які матимуть більш переважне право на переведення.

Винятком можуть бути питання переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення дітей загиблих захисників України (особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-восьмим пункту 5 розділу IV Умов прийому), які мають вирішуватись відповідно до Умов прийому в найкоротший строк. Також в цих випадках можуть використовуватись вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності - інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання з негайним повідомленням відповідного державного замовника.

Звертаємо увагу, що у разі наявності на відповідній анульованій, за результатами проведення широкого конкурсу, відкритій конкурсній пропозиції дітей загиблих захисників України, вищий навчальний заклад забезпечити переведення на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 3 розділу XI Умов прийому. Додаткові бюджетні місця на небюджетні конкурсні пропозиції не виділяються.

6. Після виконання процедури переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб вищі навчальні заклади повинні негайно (до 19 серпня 2017 року включно) надіслати державному замовнику (у МОН поштою та електронним листом на адресу: [email protected]) інформацію про невикористані після цього місця державного замовлення, що вважаються надалі нерозміщеними в даному вищому навчальному закладі. Вищий навчальний заклад повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 розділу XI Умов прийому, вищий навчальний заклад надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника. Засідання конкурсної комісії МОН планується на 22 серпня 2017 року.

Окремо просимо надіслати списки осіб, зазначених в абзаці четвертому пункту 3 розділу ХІ Умов прийому, яких не було можливості перевести на вакантні місця державного замовлення.

Заступник Міністра       Юрій РАШКЕВИЧ

Освіта.ua
04.08.2017

Популярні новини
Лесовой и Бабак синхронно признали себя неучеными Министр образования и науки и глава образовательного комитета ВР ожидаемо отказались от «ученых степеней»
В Украине теперь можно отказаться от ученой степени В Украине создан юридический механизм отказа от ученой степени его владельцами
Вузы работают в смешанной и дистанционной форме В Украине наблюдается тенденция отказа от дистанционного обучения в пользу очного
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2023 года Освіта.ua представляет рейтинг украинских вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев