Деякі питання організації роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році

Наказ МОН № 156 від 17.02.15 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 156 від 17 лютого 2015 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 березня 2015 р. за № 280/26725

Деякі питання організації роботи
пунктів проведення зовнішнього
незалежного оцінювання в 2015 році

Відповідно до частини другої статті 45 Закону України "Про вищу освіту", з метою забезпечення єдиних вимог до процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році;

2) Положення про уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти  (Кононенко Ю.Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Міністра       І. Совсун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17.02.2015 № 156

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 березня 2015 р. за № 280/26725

ПОРЯДОК
роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює єдині вимоги до процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання) та визначає сукупність правил і норм, що врегульовують особливості функціонування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пункт ЗНО).

2. Роботу пунктів ЗНО організовують Український центр оцінювання якості освіти (далі - Український центр) та регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр) відповідно до вимог цього Порядку.

ІІ. Вимоги до пункту ЗНО

1. Пункт ЗНО - це тимчасова організаційно-структурна одиниця в системі зовнішнього оцінювання, що розміщується в окремій будівлі або її частині, ізольованій на час проведення зовнішнього оцінювання.

2. У місцях можливих виходів за межі периметра пункту ЗНО розміщується спеціальний інформаційний знак "Межа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання". Входи та виходи до пункту ЗНО, використання яких не передбачено, перекриваються.

3. Приміщення, меблі, а також санітарно-гігієнічні умови в пунктах ЗНО мають відповідати санітарним правилам і нормам, вимогам з охорони праці. Облаштування пункту ЗНО здійснюється з дотриманням правил пожежної безпеки.

4. У пункті ЗНО мають бути:

1) місце для зберігання матеріалів зовнішнього оцінювання (окрема кімната або металева шафа (сейф), що цілодобово охороняється);

2) робоче місце відповідального за пункт ЗНО (окрема кімната), забезпечене телефонним зв’язком, а також комп’ютерною, множильною технікою;

3) вестибюль;

4) аудиторії для проведення зовнішнього оцінювання, облаштовані відповідно до вимог пункту 7 Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року № 85, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2015 року за № 175/26620;

5) кімната для медичного працівника;

6) внутрішні туалети.

5. Під час підготовки аудиторій до проведення зовнішнього оцінювання потрібно забезпечити такі умови:

1) розміщення та нумерація робочих місць учасників зовнішнього оцінювання здійснюються відповідно до однієї із схем, наведених у додатку 1 до цього Порядку;

2) учасники зовнішнього оцінювання не повинні мати доступу до навчальних посібників, методичних матеріалів, наочних посібників з предмета зовнішнього оцінювання.

6. У пунктах ЗНО, крім стандартних аудиторій з 15 робочими місцями, можуть бути сформовані об’єднані аудиторії на 30 або 45 робочих місць за таких умов:

1) в об’єднаній аудиторії передбачається розміщення двох або трьох стандартних аудиторій по 15 робочих місць у кожній;

2) нумерація робочих місць учасників зовнішнього оцінювання в кожній стандартній аудиторії здійснюється за однією із схем, наведених у додатку 1 до цього Порядку;

3) перед першим рядом столів кожної стандартної аудиторії встановлюється стіл для старшого інструктора, на якому повинна бути табличка з номером стандартної аудиторії;

4) на дверях об’єднаної аудиторії мають бути вказані номери всіх стандартних аудиторій, розміщених у ній;

5) в об’єднаній аудиторії можуть виконувати сертифікаційні роботи учасники зовнішнього оцінювання, які обрали однаковий рівень складності завдань сертифікаційної роботи.

7. Розподіл аудиторій в пункті ЗНО здійснюється з урахуванням таких вимог:

1) нумерація починається з нижніх поверхів у порядку зростання номерів;

2) у пунктах ЗНО, де проходитимуть зовнішнє оцінювання учасники зовнішнього оцінювання, які потребують створення особливих умов у зв’язку з вадами опорно-рухової системи, аудиторія № 1 розміщується на першому поверсі;

3) аудиторії для осіб, які виконуватимуть сертифікаційні роботи поглибленого рівня (останні за номерами аудиторії) розміщуються, на окремому поверсі.

ІІІ. Забезпечення пункту ЗНО документами та матеріалами

1. Український центр формує та надсилає до пункту ЗНО номерний захищений поліетиленовий пакет із документами та матеріалами, необхідними для організації зовнішнього оцінювання в конкретному пункті ЗНО (далі - адміністративний пакет), та контейнер(и) із аудиторними пакетами.

Регіональний центр формує та надсилає до пункту ЗНО пакет із допоміжними матеріалами.

2. Адміністративний пакет містить:

1) лист комплектації (додаток 2);

2) відомість видачі/приймання аудиторних пакетів (додаток 3);

3) алфавітний список учасників зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 4);

4) аудиторні списки учасників зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 5);

5) аудиторні протоколи проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Аудиторний протокол) (додатки 6 - 11);

6) індивідуальні паперові наліпки для нумерації робочих місць в аудиторіях (далі - індивідуальні паперові наліпки) (додаток 12);

7) картки для розподілу старших інструкторів, інструкторів та чергових (додаток 13);

8) карту спостереження за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Карта спостереження) (додаток 14).

3. До контейнера(ів) з аудиторними пакетами за кількістю аудиторій у пункті ЗНО вкладаються заклеєні номерні поліетиленові пакети з комплектами матеріалів зовнішнього оцінювання. На лицьовому боці кожного пакета зазначаються:

1) предмет, із якого проводиться зовнішнє оцінювання;

2) рівень складності завдань сертифікаційної роботи (для проведення зовнішнього оцінювання з математики, української мови і літератури (поглиблений рівень));

3) назва мови, якою здійснено переклад завдань сертифікаційної роботи, за наявності перекладу.

Аудиторні пакети для проведення зовнішнього оцінювання з математики, української мови і літератури позначаються різним кольором залежно від рівня складності завдань сертифікаційних робіт, що вміщені до них.

4. Аудиторний пакет містить:

1) 15 зошитів із завданнями сертифікаційної роботи;

2) 15 бланків відповідей типу А;

3) 15 бланків відповідей типу Б (для проведення зовнішнього оцінювання з математики (поглиблений рівень), української мови і літератури, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов);

4) 15 бланків відповідей комбінованого типу А+, Б+ (для проведення зовнішнього оцінювання з української мови і літератури (поглиблений рівень));

5) стрічку маркованих наліпок (штрих-коди);

6) спеціальний поліетиленовий пакет для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання до пункту обробки.

У разі проведення в аудиторії зовнішнього оцінювання з математики або української мови і літератури поглибленого рівня аудиторний пакет містить два спеціальних поліетиленових пакети:

 • пакет № 1 для пакування бланків відповідей, призначених для надання відповідей на завдання базового рівня;
 • пакет № 2 для пакування бланків відповідей, призначених для надання відповідей на завдання поглибленого рівня, пакета № 1, невикористаних матеріалів зовнішнього оцінювання, Аудиторного протоколу (додатки 6 та 8) і аудиторного пакета, у якому був надісланий комплект матеріалів зовнішнього оцінювання.

5. Пакет із допоміжними матеріалами містить:

1) Порядок роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році;

2) технологічну карту уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти (додаток 15);

3) технологічну карту відповідального за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 16);

4) технологічну карту помічника відповідального за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 17);

5) орієнтовний перелік нестандартних(позаштатних) ситуацій, що можуть виникнути під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання, та способів їх вирішення (далі - Перелік нестандартних ситуацій) (додаток 18);

6) технологічну карту старшого інструктора (інструктора) (додаток 19);

7) текст типової промови інструктора (додаток 20);

8) технологічну карту чергового пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 21) (відповідно до максимальної кількості чергових, залучених до проведення зовнішнього оцінювання);

9) рекомендації щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання в об’єднаних аудиторіях (додаток 22) (за потребою);

10) інструкцію щодо роботи в зошиті із завданнями сертифікаційної роботи та заповнення бланка(ів) відповідей (надсилається для проведення зовнішнього оцінювання з кожного предмета з урахуванням максимальної кількості аудиторій);

11) акти закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(ів)  з аудиторними пакетами (далі - Акт закриття/відкриття сховища) (додаток 23);

12) акт розкриття/закриття контейнера(ів) з аудиторними пакетами (додаток 24);

13) відомість розподілу старших інструкторів, інструкторів і чергових у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 25);

14) акт про порушення учасником зовнішнього незалежного оцінювання процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 26);

15) акт про порушення працівником пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 27);

16) апеляційна заява щодо порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 28);

17) протокол про завершення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 29);

18) відомість реєстрації громадських спостерігачів у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 30);

19) відомість реєстрації звернень до медичного працівника (додаток 31);

20) інформаційні матеріали: номери аудиторій; вказівники напрямків руху в пункті ЗНО, знаки для позначення меж пункту ЗНО (додаток 32), інформаційні вивіски (додаток 33);

21) список учасників зовнішнього незалежного оцінювання, яким у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання необхідно створити особливі (спеціальні) умови для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 34);

22) пакет для відправлення документів, зазначених у підпунктах 11 - 19 цього пункту, до регіонального центру;

23) інші методичні та допоміжні матеріали, визначені регіональним центром.

6. До пункту ЗНО надсилаються:

1) документи, указані в підпунктах 1 - 5 пункту 5 цього розділу, в одному примірнику до початку проведення зовнішнього оцінювання;

2) документи, указані в підпунктах 6 - 7 пункту 5 цього розділу, з урахуванням максимальної кількості аудиторій, у яких відбуватиметься зовнішнє оцінювання, до початку його проведення;

3) документи та матеріали, указані в підпунктах 11 - 22 пункту 5 цього розділу, для проведення зовнішнього оцінювання з кожного предмета.

ІV. Працівники пункту ЗНО

1. Роботу пункту ЗНО забезпечують залучені працівники:

1) уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти (далі - уповноважена особа) (одна особа на пункт проведення зовнішнього оцінювання);

2) відповідальна особа за проведення зовнішнього незалежного оцінювання в окрузі зовнішнього незалежного оцінювання (одна особа на декілька пунктів ЗНО, розташованих в одному населеному пункті);

3) відповідальний за пункт ЗНО (одна особа на пункт проведення зовнішнього оцінювання);

4) помічник відповідального за пункт проведення ЗНО (за наявності в пункті не менше п’яти аудиторій);

5) старший інструктор (один на кожну стандартну аудиторію);

6) інструктор (один на кожну аудиторію);

7) черговий (за наявності в пункті чотирьох і менше аудиторій - дві особи; від п’яти до десяти аудиторій - чотири особи; понад десять аудиторій - чотири особи на десять аудиторій та додатково по одній особі на кожні наступні чотири аудиторії, але не більше ніж вісім осіб у пункті).

2. Залучення працівників до роботи в пункті ЗНО здійснюється відповідно до статті 45 Закону України "Про вищу освіту" з дотриманням таких вимог:

1) кількість працівників одного навчального закладу в пункті ЗНО, які залучаються до виконання обов’язків старшого інструктора або інструктора, не повинна перевищувати 50% від загальної кількості працівників пункту ЗНО;

2) чергові пункту ЗНО добираються з числа працівників не менше ніж двох навчальних закладів (за можливості);

3) для кожного пункту ЗНО формується резерв у складі не менше двох старших інструкторів, двох інструкторів, двох чергових, оплата праці яких проводиться лише в разі виконання ними обов’язків працівника пункту ЗНО;

4) особи, які залучаються до виконання обов’язків старших інструкторів, інструкторів, чергових, не можуть мати фах та /або здійснювати викладання навчального предмета, з якого проводиться зовнішнє оцінювання;

5) проведення зовнішнього оцінювання в аудиторіях, де здійснюватиметься сурдопереклад, забезпечують старший інструктор і два інструктори, один з яких - сурдоперекладач;

6) проведення зовнішнього оцінювання в об’єднаних аудиторіях забезпечують один інструктор і старші інструктори (по одному на кожну стандартну аудиторію);

7) залучатися до виконання обов’язків відповідального за пункт ЗНО та помічника відповідального за пункт ЗНО можуть особи, які проходили навчання за програмою відповідального за пункт ЗНО (пункт тестування) в 2011 - 2015 роках та інструктаж у 2015 році, що зафіксовано в журналі (довідці) проведення інструктажів або на зворотному боці сертифіката;

8) залучатися до виконання обов’язків старшого інструктора можуть особи, які проходили навчання за програмою інструктора в 2011 - 2015 роках та інструктаж у 2015 році, що зафіксовано в журналі (довідці) проведення інструктажів або на зворотному боці сертифіката;

9) залучатися до виконання обов’язків інструктора, чергових можуть особи, які проходили інструктаж у 2015 році, що зафіксовано в журналі (довідці) проведення інструктажів.

Форма журналу (довідки) проведення інструктажів встановлюється регіональним центром. Журнал (довідка) проведення інструктажів має знаходитися в регіональному центрі.

3. Залучення медичних працівників для чергування під час проведення зовнішнього оцінювання здійснюється регіональними центрами за поданням місцевих органів управління освітою та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державної адміністрації.

У разі необхідності заміна медичного працівника здійснюється відповідним структурним підрозділом з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій за погодженням із місцевим органом управління освітою та регіональним центром. Регіональний центр повинен повідомити про заміну відповідальному за пункт ЗНО.

4. Списки осіб, які будуть проводити зовнішнє оцінювання в пункті ЗНО, медичних працівників та осіб із резерву (далі - Список працівників) затверджуються директором регіонального центру.

Відповідальна особа за проведення зовнішнього незалежного оцінювання в окрузі зовнішнього незалежного оцінювання у Списку працівників може не зазначатися, її допуск до пункту ЗНО здійснюється згідно з вимогами пунктів 7 та 8 розділу VI цього Порядку.

5. У Списку працівників зазначаються такі дані:

1) прізвище, ініціали працівника;

2) фах та місце роботи;

3) предмет(и) викладання за основним місцем роботи;

4) посада, яку займає (для осіб, які не є педагогічними працівниками);

5) назва посади в пункті ЗНО;

6) номер сертифіката, рік його видачі або рік проходження останнього інструктажу (для осіб, які залучаються до виконання обов’язків відповідального за пункт ЗНО, помічника відповідального за пункт ЗНО, старших інструкторів).

6. Список працівників надається відповідальному за пункт ЗНО на паперовому або електронному носії.

Список працівників, наданий в паперовому варіанті, має бути затверджений директором регіонального центру.

Використання списку на електронному носії допускається в разі наявності в пункті ЗНО відповідних засобів (комп’ютер, принтер тощо), а також забезпечення регіональним центром можливості здійснити перевірку достовірності отриманого Списку працівників.

7. Охорону громадського порядку в пункті ЗНО під час проведення зовнішнього оцінювання забезпечують підрозділи Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України (далі - Державна служба охорони).

8. Вимоги до відбору, підготовки, розподілу та діяльності уповноважених осіб визначено Положенням про уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2015 року № 156.

Виконання вказівок і вимог уповноваженої особи щодо проведення зовнішнього оцінювання є обов’язковим для всіх працівників пункту ЗНО.

9. Вимоги до підготовки, діяльності відповідальних осіб за проведення зовнішнього незалежного оцінювання в округах зовнішнього оцінювання, черговість їхніх дій встановлюються регіональними центрами на договірних засадах.

10. Черговість дій осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання (крім відповідальних осіб за проведення зовнішнього незалежного оцінювання в округах зовнішнього оцінювання), визначено технологічними картами працівників пункту ЗНО.

Розрахунок часу, що затрачається працівником пункту ЗНО на виконання певних дій, здійснюється відповідно до таблиці розрахунку робочого часу працівників пункту ЗНО (додаток 35).

11. У разі конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність зовнішнього оцінювання, з учасниками, які проходять зовнішнє оцінювання в пункті ЗНО, працівник пункту ЗНО зобов’язаний попередити про це відповідального за пункт ЗНО та уповноважену особу.

Такі працівники звільняються від виконання покладених на них обов’язків і повинні залишити пункт ЗНО.

12. У разі необхідності здійснення заміни працівника пункту ЗНО до початку зовнішнього оцінювання:

1) обов’язки відповідального за пункт ЗНО виконує помічник відповідального за пункт ЗНО за погодженням із відповідним регіональним центром;

2) обов’язки помічника відповідального за пункт ЗНО - працівник пункту ЗНО, призначений відповідальним за пункт ЗНО, за погодженням із регіональним центром (у разі проведення заміни напередодні зовнішнього оцінювання) або з уповноваженою особою (у разі проведення заміни в день проведення зовнішнього оцінювання);

3) обов’язки старшого інструктора - інструктор, черговий (у разі наявності відповідного сертифіката) чи особа з резерву;

4) обов’язки інструктора - черговий чи особа з резерву;

5) обов’язки чергового - особа з резерву.

13. У разі необхідності здійснення заміни працівника пункту ЗНО під час проведення зовнішнього оцінювання:

1) виконання обов’язків відповідального за пункт ЗНО за суміщенням забезпечує помічник відповідального за пункт ЗНО і навпаки, про що інформується регіональний центр;

2) обов’язки старшого інструктора можуть бути покладені на інструктора, інструктора - на чергового, що зазначається в Карті спостереження (додаток 14); у такому разі обов’язки виконує один із двох чергових, зони обслуговування яких можуть бути об’єднані.

14. Розподіл інструкторів, старших інструкторів за аудиторіями та чергових за місцями чергування здійснює уповноважена особа під час наради з працівниками пункту ЗНО. Для цього проводиться жеребкування між старшими інструкторами, інструкторами та черговими.

Розподіл інструкторів, старших інструкторів за аудиторіями та чергових за місцями чергування може бути здійснено регіональним центром заздалегідь шляхом комп’ютерного жеребкування за наявності відповідних технічних можливостей.

Результати жеребкування фіксуються відповідальним за пункт ЗНО у відомості розподілу старших інструкторів, інструкторів і чергових у пункті ЗНО (додаток 25). Місця чергування в пункті ЗНО вказуються в цій відомості перед проведенням розподілу працівників.

15. Під час проведення зовнішнього оцінювання працівники пункту ЗНО повинні мати персональні нагрудні картки (бейджи), де вказано їхні прізвища, імена, по батькові. На бейджах уповноваженої особи, відповідального за пункт ЗНО та помічника відповідального за пункт ЗНО також мають бути зазначені посади.

V. Підготовка пункту ЗНО до проведення зовнішнього оцінювання

1. Підготовчі заходи до проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета в пункті ЗНО розпочинаються не пізніше ніж за два дні до його початку.

Відповідальний за пункт ЗНО протягом цього часу отримує від регіонального центру пакет із допоміжними матеріалами, відкриває його та ознайомлюється зі змістом документів.

2. За день до початку проведення зовнішнього оцінювання:

1) здійснюється підготовка приміщень, обладнання, інженерних систем;

2) усуваються травмонебезпечні фактори, опломбовуються аварійні виходи;

3) здійснюється огляд внутрішніх приміщень, що не використовуються. Після цього на зачинених дверях приміщень розміщуються інформаційні вивіски (додаток 33);

4) нумеруються аудиторії (згідно з вимогами пункту 7 розділу ІІ цього Порядку), вивішуються вказівники напрямків руху та меж пункту ЗНО (додаток 32).

3. Відповідальний за пункт ЗНО за день до початку проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета або не пізніше ніж о 09.00 у день його проведення відповідно до графіка, наданого регіональним центром, у присутності працівника Державної служби охорони отримує від представника кур’єрської служби контейнер(и) із аудиторними пакетами та адміністративний пакет, перевіряє їхню неушкодженість, а також відповідність загальної кількості аудиторних пакетів, указаної на контейнері(ах), кількості аудиторій у пункті ЗНО.

У разі несвоєчасної доставки контейнера(ів) з аудиторними пакетами відповідальний за пункт ЗНО повинен повідомити про це регіональний центр.

4. Відповідальний за пункт ЗНО та помічник відповідального за пункт ЗНО розміщують контейнер(и) із аудиторними пакетами у спеціально відведеному для зберігання місці (сховищі), опломбовують його та передають під охорону працівнику Державної служби охорони.

Факт передання сховища під охорону фіксується в Акті закриття/відкриття сховища (додаток 23).

5. Відповідальний за пункт ЗНО зберігає адміністративний пакет окремо від контейнера в надійно захищеному місці, до якого лише він має доступ.

VI. Допуск до пункту ЗНО працівників та осіб, уповноважених на здійснення спостереження або контролю

1. Допуск до пункту ЗНО працівників та осіб, уповноважених на здійснення спостереження або контролю за проведенням зовнішнього оцінювання, розпочинається за дві години до початку зовнішнього оцінювання в аудиторіях.

2. Уповноважена особа перевіряє наявність документа, що посвідчує особу, у відповідального та помічника відповідального за пункт ЗНО, звіряє їх дані з інформацією, зазначеною у Списку працівників.

Відповідальний за пункт ЗНО у свою чергу перевіряє наявність в уповноваженої особи документа, що посвідчує особу, та посвідчення уповноваженої особи, форма якого наведена у додатку до Положення про уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 17 лютого 2015 року № 156.

3. Допуск працівників, у тому числі медичного, до пункту ЗНО здійснюється помічником відповідального за пункт ЗНО. Працівники мають пред’явити документ, що посвідчує особу.

4. Громадські спостерігачі допускаються до пункту ЗНО після пред’явлення документа, що посвідчує особу, та виданого Українським центром або відповідним регіональним центром посвідчення громадського спостерігача, форма якого наведена у додатку 1 до Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 25 листопада 2011 року № 1354, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1481/20219.

Допуск громадських спостерігачів припиняється за 10 хвилин до початку зовнішнього оцінювання. Громадські спостерігачі, які запізнилися, не допускаються до пункту ЗНО.

У разі виникнення конфліктних ситуацій факт прибуття громадських спостерігачів пізніше встановленого часу фіксується в Карті спостереження (додаток 14).

Громадські спостерігачі зобов’язані засвідчити особистим підписом відсутність конфлікту інтересів з будь-якою особою з числа учасників зовнішнього оцінювання, які проходять зовнішнє оцінювання в цьому пункті ЗНО, чи працівників, що може вплинути на об’єктивність зовнішнього оцінювання, а також факт ознайомлення із правами та обов’язками громадського спостерігача у Відомості реєстрації громадських спостерігачів у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 30).

Громадські спостерігачі, які мають конфлікт інтересів з будь-якою особою, що проходить чи проводить зовнішнє оцінювання в цьому пункті ЗНО, що може вплинути на об’єктивність зовнішнього оцінювання, повинні залишити пункт ЗНО.

5. Особи, які уповноважені на здійснення державного контролю за проведенням зовнішнього оцінювання, допускаються до пункту ЗНО після пред’явлення документа, що посвідчує особу, а також службових документів, які надають їм право перебувати в пункті ЗНО під час проведення зовнішнього оцінювання.

6. Допуск працівників Українського та регіональних центрів до пункту ЗНО здійснюється за умови пред’явлення ними документа, що посвідчує особу, службового посвідчення та копії наказу про здійснення контролю за проведенням зовнішнього оцінювання.

7. Допуск відповідальної особи за проведення зовнішнього незалежного оцінювання в окрузі зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється за умови пред’явлення нею документа, що посвідчує особу, та посвідчення, що видається регіональним центром.

8. Працівники Українського та регіональних центрів, відповідальна особа за проведення зовнішнього незалежного оцінювання в окрузі зовнішнього незалежного оцінювання, а також особи, які уповноважені на здійснення державного контролю за проведенням зовнішнього оцінювання, допускаються до пункту ЗНО на будь-якому етапі проведення зовнішнього оцінювання.

VII. Підготовка до зовнішнього оцінювання в день його проведення

1. Не раніше ніж за дві години до початку зовнішнього оцінювання відповідальний за пункт ЗНО проводить нараду з працівниками за участю уповноваженої особи.

2. Під час наради здійснюються:

1) перевірка явки працівників та ідентифікація осіб, які залучаються до проведення зовнішнього оцінювання, за документами, що посвідчують особу, та Списком працівників;

2) ідентифікація інших осіб, присутніх на нараді, за документами, пред’явленими ними на вході до пункту ЗНО. Ці особи мають повідомити про мету перебування в пункті ЗНО;

3) заміна відсутніх працівників (відповідно до вимог пункту 13 розділу IV цього Порядку);

4) відкриття адміністративного пакета;

5) розподіл уповноваженою особою старших інструкторів, інструкторів, чергових (відповідно до вимог пункту 14 розділу IV цього Порядку), надання їм технологічних карт працівників пункту ЗНО (додатки 19 та 21);

6) вручення старшим інструкторам аудиторних списків учасників зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 5), аудиторних протоколів (додатки 6 - 11), індивідуальних паперових наліпок (додаток 12), текстів типової промови інструктора (додаток 20), інших інструктивно-методичних матеріалів;

7) надання Алфавітного списку учасників зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 4) черговому пункту ЗНО, який забезпечуватиме пропуск учасників зовнішнього оцінювання до пункту ЗНО.

3. Після завершення наради:

1) старші інструктори та інструктори розміщують на (біля) вхідних дверях(ей) до аудиторій Аудиторні списки учасників зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 5), здійснюють перевірку готовності аудиторій до проведення зовнішнього оцінювання, наклеюють на робочі місця учасників зовнішнього оцінювання індивідуальні паперові наліпки (додаток 12) відповідно до однієї із схем, наведених у додатку 1 до цього Порядку;

2) чергові під керівництвом помічника відповідального за пункт ЗНО розміщують Алфавітний список учасників зовнішнього оцінювання  (додаток 4) у зручному для вільного огляду місці (при вході до пункту ЗНО);

3) відповідальний за пункт ЗНО та уповноважена особа перевіряють готовність пункту ЗНО до проведення зовнішнього оцінювання.

4. Відкриття сховища для зберігання контейнера(ів) з аудиторними пакетами здійснюється відповідальним за пункт ЗНО у присутності уповноваженої особи, двох старших інструкторів (із першої та останньої аудиторій), працівника Державної служби охорони, громадських спостерігачів не раніше ніж за 40 хвилин до початку зовнішнього оцінювання.

Після відкриття сховища названі вище особи мають пересвідчитися в неушкодженості контейнера(ів) з аудиторними пакетами та пломб, якими цей контейнер(и) було опломбовано, і зробити відповідні записи в Акті закриття/відкриття сховища (додаток 23).

У разі відсутності громадського спостерігача під час відкриття сховища в Акті закриття/відкриття сховища (додаток 23) відповідальним за пункт ЗНО у відповідній графі робиться запис «відсутній».

5. Не раніше ніж за 30 хвилин до початку проведення зовнішнього оцінювання в приміщенні, де проходила нарада з працівниками:

1) відповідальним за пункт ЗНО в присутності уповноваженої особи, старших інструкторів і громадських спостерігачів здійснюється відкриття контейнера(ів) з аудиторними пакетами;

2) відповідальним за пункт ЗНО перераховуються аудиторні пакети, що знаходяться в контейнері(ах);

3) складається Акт розкриття/закриття контейнера(ів) з аудиторними пакетами (додаток 24);

4) відповідальний за пункт ЗНО видає старшим інструкторам аудиторні пакети з урахуванням даних, зазначених у Відомості видачі/приймання аудиторних пакетів (додаток 3). Факт видачі/приймання фіксується у цій самій Відомості.

6. Проведення зовнішнього оцінювання в пункті ЗНО здійснюється державною мовою.

7. Право на огляд приміщень, що не використовуються, мають працівники Українського та регіональних центрів, а також особи, уповноважені на здійснення спостереження або контролю за проведенням зовнішнього оцінювання.

VIII. Допуск учасників зовнішнього оцінювання до пункту ЗНО

1. Допуск учасників зовнішнього оцінювання до пункту ЗНО починається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку зовнішнього оцінювання.

У разі несприятливих погодних умов учасники зовнішнього оцінювання повинні бути допущені до вестибюля пункту ЗНО завчасно.

2. Учасник зовнішнього оцінювання для допуску до пункту ЗНО має пред’явити:

1) Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат);

2) документ, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті;

3) запрошення-перепустку для участі в зовнішньому оцінюванні.

За умови відсутності Сертифіката та документа, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті, учасник зовнішнього оцінювання не допускається до проходження зовнішнього оцінювання.

3. Учасники зовнішнього оцінювання, які запізнилися, до пункту ЗНО не допускаються. Факт запізнення фіксується в Карті спостереження (додаток 14).

IX. Проведення зовнішнього оцінювання в аудиторіях

1. При вході до аудиторії інструктор:

1) проводить повторну ідентифікацію учасника зовнішнього оцінювання за наданим Сертифікатом та документом, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті;

2) вказує учаснику зовнішнього оцінювання робоче місце (відповідно до Аудиторного протоколу (додатки 6 - 11) й індивідуальної паперової наліпки (додаток 12));

3) попереджає про необхідність залишити речі, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання (верхній одяг, парасольки, сумки, книжки, калькулятори, вимкнуті мобільні телефони, інші засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, засоби, предмети, прилади, що не передбачені цим Порядком (крім дозволених пристроїв медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівниками пункту ЗНО до початку роботи над сертифікаційною роботою), у спеціально відведеному місці.

2. Допуск учасників зовнішнього оцінювання до аудиторії припиняється об 11-й годині.

У разі запізнення учасника зовнішнього оцінювання до аудиторії він супроводжується черговим до виходу з пункту ЗНО, що фіксується в Аудиторному протоколі (додатки 6 - 11) та повідомляється відповідальному за пункт ЗНО.

3. Зовнішнє оцінювання розпочинається об 11-й годині.

4. Право на вхід до аудиторії після початку зовнішнього оцінювання мають:

1) уповноважена особа, відповідальний за пункт ЗНО;

2) відповідальна особа за проведення зовнішнього незалежного оцінювання в окрузі зовнішнього незалежного оцінювання;

3) працівники Українського та регіональних центрів, які уповноважені здійснювати контроль за роботою пунктів ЗНО;

4) особи, які уповноважені на здійснення державного контролю за проведенням зовнішнього оцінювання;

5) медичний працівник (за запрошенням і в супроводі відповідального за пункт ЗНО або помічника відповідального за пункт ЗНО);

6) працівник Державної служби охорони (у супроводі уповноваженої особи та відповідального за пункт ЗНО).

5. Протягом перших 15–30 хвилин зовнішнього оцінювання працівники аудиторії повинні:

1) перевірити явку учасників зовнішнього оцінювання. В Аудиторному протоколі (додатки 6 - 11) на місці підпису учасників зовнішнього оцінювання, які не з’явилися, зазначити «Не з’явився»;

2) зачитати учасникам зовнішнього оцінювання типову промову інструктора (додаток 20);

3) попросити учасників зовнішнього оцінювання покласти на край свого робочого стола Сертифікат та документ, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті;

4) запропонувати третьому за списком в Аудиторному протоколі (додатки 6 - 11) учаснику зовнішнього оцінювання пересвідчитися в неушкодженості аудиторного пакета (у разі відсутності третього за списком запрошується наступний за списком);

5) продемонструвати аудиторний пакет усім присутнім в аудиторії, зафіксувати в Аудиторному протоколі (додатки 6 - 11) факт неушкодженості пакета, його номер;

6) розкрити аудиторний пакет, перевірити наявність у ньому відповідних матеріалів;

7) продемонструвати присутнім в аудиторії особам пакет для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання;

8) перерахувати бланки відповідей і зошити із завданнями сертифікаційної роботи, зробити відповідні записи в Аудиторному протоколі (додатки 6 - 11);

9) наклеїти одну наліпку зі штрих-кодом із порядковим номером "00" на спеціально відведене місце в Аудиторному протоколі (додатки 6 - 11), іншу наліпку з номером "00" - на захищений поліетиленовий пакет для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання до пункту обробки;

10) роздати учасникам зовнішнього оцінювання бланки відповідей:

- типу А;

- типу Б (у разі проведення зовнішнього оцінювання з математики (поглиблений рівень), української мови і літератури, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов);

- комбінованого типу А+, Б+ (у разі проведення зовнішнього оцінювання з української мови і літератури (поглиблений рівень));

11) бланки відповідей відсутніх учасників зовнішнього оцінювання покласти на їхні робочі місця;

12) здійснити кодування бланків відповідей за допомогою наліпок зі штрих-кодами шляхом їх наклеювання у спеціально відведеному місці на бланку(ах) (для кожного учасника зовнішнього оцінювання використовуються наліпки, номери яких відповідають номеру їхнього робочого місця); штрих-коди, номери яких відповідають номерам робочих місць відсутніх учасників зовнішнього оцінювання, не використовуються для кодування бланків відповідей;

13) роздати учасникам зовнішнього оцінювання зошити із завданнями сертифікаційної роботи, номери яких мають збігатися з номерами їхніх робочих місць і наліпок зі штрих-кодом на бланках відповідей;

14) запропонувати учасникам зовнішнього оцінювання перевірити якість друку зошита із завданнями сертифікаційної роботи;

15) попросити учасників зовнішнього оцінювання на зворотному боці бланка відповідей типу А зробити запис такого змісту: «Із правилами заповнення бланка(ів) відповідей, правами та обов’язками учасника зовнішнього незалежного оцінювання під час його проходження, порядком подання апеляцій ознайомлений(а). Номери мого робочого місця, зазначеного на індивідуальній паперовій наліпці, зошита та наліпки(ок) зі штрих-кодом на бланку(ах) відповідей збігаються».

Якщо учасник зовнішнього оцінювання виявив невідповідність номерів, зазначених на індивідуальній паперовій наліпці (додаток 12), зошиті із завданнями сертифікаційної роботи та наліпці(ах) зі штрих-кодом, наклеєній(их) на бланку(ах) відповідей, то він має повідомити про це інструктору, а на зворотному боці бланка відповідей замість другого речення написати: "Номер мого робочого місця, що вказаний на індивідуальній паперовій наліпці: ___, номер зошита: ___, номер наліпки зі штрих-кодом на бланку(ах) відповідей: __". Старший інструктор повинен описати цю ситуацію на зворотному боці Аудиторного протоколу (додатки 6 - 11);

16) запропонувати учасникам зовнішнього оцінювання позначити номер зошита із завданнями сертифікаційної роботи у відповідному місці бланка відповідей;

17) перевірити бланки відповідей учасників зовнішнього оцінювання на наявність і правильність зазначення в них номера, що відповідає номеру зошита із завданнями сертифікаційної роботи;

18) оголосити початок виконання завдань сертифікаційної роботи, записати час початку роботи над завданнями на дошці та в Аудиторному протоколі (додатки 6 - 11);

19) записати на дошці час початку та розрахунковий час закінчення зовнішнього оцінювання (у разі проведення зовнішнього оцінювання з математики або української мови і літератури поглибленого рівня зазначається розрахунковий час закінчення роботи над виконанням завдань базового рівня та розрахунковий час закінчення виконання завдань сертифікаційної роботи);

20) укласти бланки відповідей, що не використовуються, до відповідних зошитів із завданнями сертифікаційної роботи, заклеїти їх наліпками зі штрих-кодами з номером відповідного робочого місця та залишити ці зошити до закінчення зовнішнього оцінювання на столах відсутніх учасників зовнішнього оцінювання.

6. Під час проведення зовнішнього оцінювання відповідальний за пункт ЗНО повинен перевірити правильність розсадки учасників зовнішнього оцінювання, уповноважена особа - зробити відмітки в Сертифікатах про проходження учасниками зовнішнього оцінювання з певного предмета.

7. Для проведення перевірки та проставляння відміток у Сертифікатах:

1) оголошується перерва в роботі із завданнями (далі - технологічна перерва);

2) старший інструктор має зазначити час початку та час закінчення технологічної перерви на дошці та в Аудиторному протоколі (додатки 6 - 11);

3) старший інструктор на дошці зазначає час закінчення виконання сертифікаційної роботи, додавши до нього час, затрачений на технологічну перерву (у разі проведення зовнішнього оцінювання з математики або української мови і літератури поглибленого рівня зазначається час закінчення роботи над виконанням завдань базового рівня та розрахунковий час закінчення виконання завдань сертифікаційної роботи);

4) інструктор має повідомити учасникам зовнішнього оцінювання про продовження роботи над виконанням завдань.

8. Під час проведення зовнішнього оцінювання працівникам пункту ЗНО забороняється ознайомлюватися зі змістом завдань сертифікаційних робіт, виносити матеріали зовнішнього оцінювання з аудиторій.

В окремих випадках, передбачених орієнтовним переліком нестандартних ситуацій (додаток 18), під час зовнішнього оцінювання зазначені вище матеріали можуть бути переміщені з однієї аудиторії в іншу лише відповідальним за пункт ЗНО за погодженням із відповідним регіональним центром.

9. Працівникам пункту ЗНО під час проведення зовнішнього оцінювання забороняється:

1) користуватися мобільними телефонами, персональними комп’ютерами, електронними приладами, друкованими, рукописними та іншими матеріалами, що не передбачені процедурою проведення зовнішнього оцінювання;

2) відповідати на запитання учасників зовнішнього оцінювання щодо змісту завдань сертифікаційної роботи, коментувати їх;

3) без поважної причини відволікати учасників зовнішнього оцінювання від виконання сертифікатної роботи;

4) без дозволу відповідального за пункт ЗНО залишати аудиторію або місце чергування (старшому інструктору, інструктору, черговому);

5) надавати учасникам зовнішнього оцінювання будь-які предмети, що не передбачені процедурою проведення зовнішнього оцінювання (маркери, папір тощо).

Уповноважена особа та відповідальний за пункт ЗНО можуть користуватися мобільними телефонами у приміщеннях пункту ЗНО (крім аудиторій проведення зовнішнього оцінювання), персональними комп’ютерами, електронними приладами лише в спеціально відведеному  місці - кімнаті відповідального за пункт ЗНО.

10. Під час зовнішнього оцінювання учасники зовнішнього оцінювання мають право з дозволу старшого інструктора вийти з аудиторії до закінчення роботи над сертифікаційною роботою.

Одночасний вихід кількох учасників зовнішнього оцінювання з однієї аудиторії до завершення роботи заборонено.

Якщо учаснику зовнішнього оцінювання потрібно вийти з аудиторії, то він повинен залишити зошит із завданнями сертифікаційної роботи і бланки відповідей на робочому столі, поклавши їх заповненою стороною донизу. Час виходу (повернення) учасника зовнішнього оцінювання з (до) аудиторії фіксується старшим інструктором на зворотному боці Аудиторного протоколу (додатки 6 - 11).

Час, який учасник зовнішнього оцінювання провів за межами аудиторії, не додається йому до часу роботи над сертифікаційною роботою.

11. У разі проведення в аудиторії зовнішнього оцінювання з математики або української мови і літератури поглибленого рівня в момент закінчення часу, відведеного на виконання завдань сертифікаційної роботи базового рівня:

1) інструктор має повідомити учасникам зовнішнього оцінювання про завершення роботи над виконанням завдань базового рівня та оголосити перерву;

2) учасники зовнішнього оцінювання повинні покласти на край стола  бланк(и) відповідей, призначені для надання відповідей на завдання базового рівня (бланки А та Б з української мови і літератури, бланк А з математики);

3) старший інструктор має зазначити в Аудиторному протоколі  (додатки 6 - 11) фактичний час завершення учасниками зовнішнього оцінювання роботи над виконанням завдань базового рівня та час початку перерви;

4) старший інструктор зазначає час початку перерви на дошці;

5) старший інструктор має зібрати в усіх учасників зовнішнього оцінювання бланк(и) відповідей, призначені для надання відповідей на завдання базового рівня;

6) старший інструктор має перевірити наявність бланків відповідей усіх учасників зовнішнього оцінювання та помістити їх до спеціального поліетиленового пакета № 1, закрити його у присутності учасників зовнішнього оцінювання;

7) старший інструктор фіксує в Аудиторному протоколі (додатки 6 - 11) кількість зданих бланків, призначених для надання відповідей на завдання базового рівня;

8) інструктор повідомляє учасникам зовнішнього оцінювання про продовження роботи над виконанням завдань поглибленого рівня;

9) старший інструктор зазначає час закінчення перерви на дошці та в Аудиторному протоколі (додатки 6 - 11);

10) старший інструктор на дошці зазначає час закінчення виконання сертифікаційної роботи, додавши до нього час, затрачений на перерву.

12. Після завершення виконання сертифікаційної роботи учасник зовнішнього оцінювання повинен здати старшому інструктору бланк(и) відповідей, що відразу вкладається(ються) до захищеного поліетиленового пакета.

Факт передання учасником зовнішнього оцінювання бланка (ів) відповідей підтверджується його підписом в Аудиторному протоколі (додатки 6 - 11).

Зошит із завданнями сертифікаційної роботи учасник зовнішнього оцінювання повинен залишити на своєму робочому місці, після цього він може вийти з аудиторії або перебувати в ній до моменту отримання цього зошита, дотримуючись установлених норм поведінки.

13. Після закінчення часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи (завершення роботи всіма учасниками зовнішнього оцінювання в аудиторії):

1) інструктори повинні перевірити наявність бланків відповідей усіх учасників, які проходили зовнішнє оцінювання в цій аудиторії;

2) старший інструктор має помістити бланки відповідей, невикористані матеріали зовнішнього оцінювання, Аудиторний протокол (додатки 6 - 11)  і аудиторний пакет, у якому був надісланий комплект матеріалів зовнішнього оцінювання, до спеціального поліетиленового пакета та закрити його у присутності не менше трьох учасників зовнішнього оцінювання із цієї аудиторії.

У разі проведення в аудиторії зовнішнього оцінювання з математики або української мови і літератури поглибленого рівня старший інструктор має помістити бланки відповідей, призначені для надання відповідей на завдання поглибленого рівня (бланки А+, Б+ з української мови і літератури, бланк Б з математики), закритий спеціальний поліетиленовий пакет № 1, до якого раніше було вкладено бланки відповідей, призначені для надання відповідей на завдання базового рівня, невикористані матеріали зовнішнього оцінювання, Аудиторний протокол (додатки 6 - 11) і аудиторний пакет, у якому був надісланий комплект матеріалів зовнішнього оцінювання, до спеціального поліетиленового пакета № 2 та закрити його у присутності не менше трьох учасників зовнішнього оцінювання із цієї аудиторії;

3) старший інструктор має передати сформований для відправлення пакет відповідальному за пункт ЗНО, після цього повернутися в аудиторію;

4) інструктор має перебувати в аудиторії до завершення зовнішнього оцінювання в пункті ЗНО (у разі проведення зовнішнього оцінювання з математики (поглиблений рівень) або української мови і літератури (поглиблений рівень) - до завершення зовнішнього оцінювання в усіх аудиторіях, де учасники зовнішнього оцінювання виконували роботи відповідного рівня складності);

5) інструктор протягом 30 хвилин після завершення зовнішнього оцінювання в пункті ЗНО (у разі проведення зовнішнього оцінювання з математики (поглиблений рівень) або української мови і літератури (поглиблений рівень) - після завершення зовнішнього оцінювання в усіх аудиторіях, де учасники зовнішнього оцінювання виконували роботи відповідного рівня складності) має забезпечувати видачу зошитів із завданнями сертифікаційної роботи учасникам зовнішнього оцінювання в аудиторії. За відсутності такої видача зошитів за рішенням регіонального центру здійснюється у вестибюлі пункту ЗНО.

Х. Контроль за наявністю в учасників зовнішнього оцінювання заборонених технічних засобів

1. В аудиторіях пункту ЗНО за допомогою металодетектора може проводитися уповноваженою особою та відповідальним за пункт ЗНО із залученням працівника Державної служби охорони контроль за дотриманням учасниками зовнішнього оцінювання вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв.

2. Контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора може проводитися:

1) вибірково, лише в окремих пунктах ЗНО (окремих аудиторіях пункту ЗНО), до початку роботи учасника зовнішнього оцінювання над сертифікаційною роботою (далі - вибірковий контроль);

2) у всіх аудиторіях пункту ЗНО (далі - загальний контроль);

3) у разі виникнення підозри щодо використання учасником зовнішнього оцінювання (групою учасників) заборонених технічних засобів у процесі виконання сертифікаційної роботи.

3. Рішення щодо проведення вибіркового контролю приймається відповідним регіональним центром за погодженням з Українським центром. Про його проведення регіональний центр у визначений ним спосіб повідомляє уповноваженій особі не раніше ніж за 40 хвилин до початку проведення зовнішнього оцінювання.

4. Загальний контроль в аудиторії проводиться протягом часу, відведеного на технологічну перерву. Рішення про його проведення приймається Українським центром та заздалегідь надсилається директорам регіональних центрів. Регіональний центр повинен не раніше ніж за 20 хвилин до початку проведення зовнішнього оцінювання повідомити про необхідність здійснення загального контролю уповноваженій особі та відповідальному за пункт ЗНО.

5. Рішення про здійснення контролю за допомогою металодетектора з метою встановлення факту наявності в учасника(ів) зовнішнього оцінювання заборонених технічних засобів (у разі виникнення такої підозри в працівників пункту ЗНО чи надходження інформації від Українського або регіонального центру) приймається уповноваженою особою спільно з відповідальним за пункт ЗНО. Факт прийняття рішення фіксується в Карті спостереження (додаток 14).

ХІ. Завершення зовнішнього оцінювання в пункті ЗНО

1. Відповідальний за пункт ЗНО приймає пакети з матеріалами зовнішнього оцінювання, про що робиться відмітка у Відомості видачі/приймання аудиторних пакетів (додаток 3).

Після отримання всіх пакетів із вищезазначеними матеріалами, але не раніше закінчення часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, відповідальний за пункт ЗНО має повідомити працівникам пункту ЗНО (помічнику відповідального за пункт ЗНО, старшим інструкторам) про завершення зовнішнього оцінювання в пункті ЗНО (у разі проведення зовнішнього оцінювання з математики (поглиблений рівень) або української мови і літератури (поглиблений рівень) потрібно повідомити про завершення зовнішнього оцінювання в усіх аудиторіях, де учасники зовнішнього оцінювання виконували сертифікаційні роботи базового рівня та поглибленого рівня, окремо).

2. Протягом 30 хвилин після завершення зовнішнього оцінювання в пункті ЗНО (у разі проведення зовнішнього оцінювання з математики (поглиблений рівень) або української мови і літератури (поглиблений рівень) протягом 30 хвилин після завершення зовнішнього оцінювання в усіх аудиторіях, де учасники зовнішнього оцінювання виконували роботи відповідного рівня складності) учасники в аудиторії або у вестибюлі пункту ЗНО можуть отримати від інструктора свої зошити із завданнями сертифікаційної роботи.

Неотримані учасниками зовнішнього оцінювання зошити із завданнями сертифікаційної роботи зберігаються протягом одного місяця в навчальному закладі, на базі якого був створений пункт ЗНО.

3. Сформовані для відправлення пакети з матеріалами зовнішнього оцінювання поміщаються до контейнера.

Факт закриття й опломбування контейнера(ів) з матеріалами зовнішнього оцінювання фіксується відповідальним за пункт ЗНО та уповноваженою особою в акті розкриття/закриття контейнера(ів) з аудиторними пакетами (додаток 24).

4. Після опломбування контейнера(ів) з аудиторними пакетами відповідальним за пункт ЗНО, уповноваженою особою та громадськими спостерігачами, які були присутні в пункті ЗНО під час проведення зовнішнього оцінювання, складається протокол про завершення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 29).

У разі відсутності в пункті ЗНО громадських спостерігачів відповідальним за пункт ЗНО в зазначеному вище Протоколі робиться запис "відсутні".

5. Акт розкриття/закриття контейнера(ів) з аудиторними пакетами (додаток 24), акт закриття/відкриття сховища (додаток 23), відомість розподілу старших інструкторів, інструкторів і чергових у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 25), відомість реєстрації громадських спостерігачів в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 30), відомість реєстрації звернень до медичного працівника (додаток 31), відомість видачі/приймання аудиторних пакетів (додаток 3), протокол про завершення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 29), акти про порушення працівником пункту зовнішнього незалежного оцінювання процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 27), акти про порушення учасником зовнішнього незалежного оцінювання процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 26), апеляційні заяви щодо порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 28), Карта спостереження (додаток 14) вкладаються до пакета для відправлення документів.

Сформований для відправлення пакет передається до відповідного регіонального центру, який визначає спосіб його передання.

6. Контейнер(и) із аудиторними пакетами надсилається(ються) до пункту обробки, визначеного Українським центром.

До моменту відправлення контейнер(и) поміщається(ються) відповідальним за пункт ЗНО та помічником відповідального за пункт ЗНО в присутності уповноваженої особи до сховища, що опломбовується та здається під охорону працівнику Державної служби охорони.

7. Акти приймання наданих послуг/виконаних робіт працівником пункту ЗНО, інші допоміжні матеріали, визначені регіональним центром, надсилаються до регіонального центру.

ХІІ. Порушення процедури проходження або проведення зовнішнього оцінювання

1. Для здійснення контролю за дотриманням процедури проходження зовнішнього оцінювання в пунктах ЗНО можуть використовуватися технічні засоби (камери відеоспостереження, металодетектори тощо).

2. У разі виявлення будь-якою особою, яка перебуває в пункті ЗНО, фактів порушення учасником зовнішнього оцінювання/працівником пункту ЗНО процедури проходження/проведення зовнішнього оцінювання, вона повинна повідомити про це відповідальному за пункт ЗНО або уповноваженій особі. Відповідальний за пункт ЗНО й уповноважена особа встановлюють факт порушення та здійснюють оформлення відповідної документації.

3. У разі порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання працівниками, які забезпечують діяльність пункту ЗНО, складається Акт про порушення працівником пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 27). Уповноваженою особою спільно з відповідальним за пункт ЗНО приймається рішення про можливість подальшого виконання працівником покладених на нього обов’язків.

4. Учасник зовнішнього оцінювання позбавляється права на продовження виконання сертифікаційної роботи, якщо в приміщеннях пункту ЗНО він:

1) має небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров'я учасників зовнішнього оцінювання;

2) має при собі протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені цим Порядком (крім дозволених пристроїв медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повідомив працівникам пункту ЗНО до початку роботи над сертифікаційною роботою);

3) заважає іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати сертифікаційну роботу;

4) псує майно закладу чи осіб, які перебувають у пункті проведення зовнішнього оцінювання.

5. Рішення про припинення виконання учасником сертифікаційної роботи приймається колегіально уповноваженою особою, відповідальним за пункт ЗНО та старшим інструктором відповідної аудиторії (якщо порушення відбулося поза межами аудиторії, - черговим).

6. Учасник зовнішнього оцінювання, стосовно якого прийнято таке рішення, повинен здати бланки відповідей старшому інструктору та залишити аудиторію.

У разі прийняття рішення про припинення виконання учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи в його присутності складається Акт про порушення учасником зовнішнього незалежного оцінювання процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 26). Факт порушення фіксується на зворотному боці Аудиторного протоколу (додатки 6 - 11) та в Карті спостереження (додаток 14).

Відповідальний за пункт ЗНО має запропонувати учаснику зовнішнього оцінювання ознайомитися зі змістом Акта про порушення учасником зовнішнього незалежного оцінювання процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 26).

Після оформлення документів учасник зовнішнього оцінювання повинен залишити пункт ЗНО.

7. Якщо факт порушення учасником процедури проходження зовнішнього оцінювання виявлено під час проведення вибіркового або загального контролю, то його достатньо зафіксувати в Аудиторному протоколі  (додатки 6 - 11) та Карті спостереження (додаток 14). Оформляти інші документи в такому випадку не обов’язково.

8. Речові докази порушення учасником процедури проходження зовнішнього оцінювання (друковані чи рукописні матеріали) разом із документами, зазначеними в пункті 5 розділу ХІ цього Порядку, укладаються до пакета й передаються до регіонального центру, що організовує проведення зовнішнього оцінювання на відповідній території обслуговування.

Якщо в учасника зовнішнього оцінювання виявлено засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв, то до відповідних документів, за можливості, вноситься інформація про них (тип, марка, модель, серійні номери, колір корпуса виявленого пристрою тощо).

9. Якщо учасник виявив порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, що може негативно вплинути на його результат, він має право до моменту виходу з пункту ЗНО подати через уповноважену особу апеляційну заяву про порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 28).

10. У разі порушення громадським спостерігачем вимог законодавства України, у тому числі вимог нормативно-правових актів із питань проведення зовнішнього оцінювання, уповноважена особа або відповідальний за пункт ЗНО робить йому попередження. Цей факт фіксується в Карті спостереження (додаток 14).

У випадку повторного (два і більше разів) або грубого порушення порядку проведення зовнішнього оцінювання, а саме: спілкування з учасниками зовнішнього оцінювання, надання їм допомоги під час виконання завдань сертифікаційної роботи, учинення дій, що унеможливлюють проведення зовнішнього оцінювання, уповноважена особа або відповідальний за пункт ЗНО позбавляє громадського спостерігача права бути присутнім у пункті ЗНО. Інформація про прийняте рішення заноситься до Карти спостереження (додаток 14) та Протоколу про завершення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 29).

11. У разі виникнення під час проведення зовнішнього оцінювання ситуації, що не передбачена цим Порядком, технологічними картами працівників пункту ЗНО (додатки 15, 16, 17, 19 та 21) та орієнтовним переліком нестандартних ситуацій (додаток 18), відповідальний за пункт ЗНО спільно з уповноваженою особою приймає рішення щодо подальших дій, спрямованих на вирішення певної проблеми, узгоджуючи його з регіональним центром. Прийняте рішення фіксується в Карті спостереження (додаток 14), а також у Журналі контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 36), ведення якого здійснюється в регіональному центрі.

Директор департаменту загальної
середньо та дошкільної освіти       Ю. Кононенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17.02.2015 № 156

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 березня 2015 р. за № 281/26726

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає вимоги до відбору, підготовки та організації діяльності уповноважених осіб Українського центру оцінювання якості освіти (далі - уповноважена особа) в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пункт зовнішнього оцінювання) в 2015 році.

2. Добір уповноважених осіб здійснюють регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр) за наказом Українського центру оцінювання якості освіти (далі - Український центр) з числа працівників Українського та регіональних центрів, місцевих органів управління освітою, педагогічних, науково-педагогічних працівників, які пройшли відповідний інструктаж.

3. Списки уповноважених осіб затверджуються наказом Українського центру не пізніше ніж за 21 день до початку проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання).

4. Розподіл уповноважених осіб за пунктами зовнішнього оцінювання  затверджується наказом регіонального центру не раніше ніж за три дні до проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета. Уповноважена особа не може залучатися до проведення зовнішнього оцінювання в одному й тому самому пункті зовнішнього оцінювання більше двох разів.

5. Залучення уповноважених осіб до проведення зовнішнього оцінювання здійснюється на договірних засадах між особою та відповідним регіональним центром.

Час, який витрачається уповноваженою особою на проїзд до пункту зовнішнього оцінювання та у зворотному напрямку (у разі її залучення до проведення зовнішнього оцінювання не в місті проживання), додається до часу роботи в пункті зовнішнього оцінювання. 

6. Організацію проведення інструктажів для уповноважених осіб здійснюють регіональні центри.

7. Уповноважена особа в процесі виконання своїх функціональних обов’язків використовує номерну печатку Українського центру.

8. Уповноважена особа зобов’язана:

 • координувати діяльність працівників пункту зовнішнього оцінювання з відповідним регіональним центром;
 • розподіляти старших інструкторів та інструкторів за аудиторіями,  чергових - за місцями чергування;
 • здійснювати заміну працівників пункту зовнішнього оцінювання (у разі потреби);
 • розподіляти громадських спостерігачів за аудиторіями та проводити для них інструктаж;
 • засвідчувати факт проходження учасниками зовнішнього оцінювання з певного предмета шляхом проставляння відміток у Сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання;
 • здійснювати контроль за проведенням зовнішнього оцінювання;
 • вирішувати ситуації (відповідно до орієнтовного переліку нестандартних ситуацій, що можуть виникнути під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання, та способів їх вирішення, наведеного у додатку 18 до Порядку роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 17 лютого 2015 року № 156);
 • вивчати факти, зазначені в апеляційних заявах учасників зовнішнього оцінювання, про порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;
 • завіряти документи пункту зовнішнього оцінювання;
 • здійснювати контроль за підготовкою до відправлення контейнера(ів) з матеріалами зовнішнього оцінювання, опломбування його (їх) номерною печаткою Українського центру;
 • складати спільно з відповідальним за пункт зовнішнього оцінювання та громадськими спостерігачами, які були присутні в пункті зовнішнього оцінювання, протокол про завершення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 29 до Порядку роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2015 року № 156).

9. У процесі виконання своїх обов’язків уповноважена особа має право:

 • отримувати вичерпну інформацію від регіонального центру про особливості організації роботи пункту зовнішнього оцінювання;
 • здійснювати огляд усіх приміщень пункту зовнішнього оцінювання під час підготовки та проведення зовнішнього оцінювання;
 • здійснювати контроль за виконанням учасниками зовнішнього оцінювання та працівниками пункту зовнішнього оцінювання нормативно-правових актів з питань зовнішнього оцінювання;
 • залучати громадських спостерігачів до вирішення конфліктних ситуацій.

10. Під час проведення зовнішнього оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання уповноважена особа повинна мати документ, що посвідчує особу, посвідчення, форма якого подана у додатку, персональну нагрудну картку (бейдж), де вказано її прізвище, ім’я, по батькові та назву посади в пункті зовнішнього оцінювання, технологічну карту уповноваженої особи (додаток 15 до Порядку роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2015 року № 156) Українського центру оцінювання якості освіти, кулькову (гелеву) ручку з пастою чорного кольору, годинник, номерну печатку Українського центру.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти       Ю. Кононенко

Освіта.ua
17.02.2015

Популярні новини
В Украине теперь можно отказаться от ученой степени В Украине создан юридический механизм отказа от ученой степени его владельцами
Вузы работают в смешанной и дистанционной форме В Украине наблюдается тенденция отказа от дистанционного обучения в пользу очного
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2023 года Освіта.ua представляет рейтинг украинских вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Плагиат станет официальной причиной отчисления из вуза Отчисление за факт плагиата будет производиться в соответствии с внутренними документами вуза
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев