Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН № 1564 від 19.12.16 року

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1564 від 19 грудня 2016 року

Про проведення конкурсного відбору
проектів підручників для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 10 листопада 2016 року № 1359 «Про затвердженим Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2016 року за № 1562/29692, та з метою забезпечення учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів новим поколінням підручників НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Конкурс) з 19 грудня 2016 року.

2. Затвердити:

 • перелік навчальних предметів та назв підручників, з яких проводитиметься Конкурс, згідно з додатком 1;
 • перелік навчальних предметів і назв підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які можуть перекладатися на мови національних меншин (кримськотатарська, молдовська, польська, російська, румунська, угорська), згідно з додатком 2.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) подати до 26 грудня 2016 року на затвердження наказом Міністерства освіти і науки України склад експертів відповідно до кожної назви підручника.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) разом з Інститутом модернізації змісту освіти (Ткаченко B. В.):

4.1. забезпечити до 19 грудня 2016 року розроблення та тиражування разом з Національною академією педагогічних наук України (Кремень B. Г., за згодою) інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертизи електронних версій проектів підручників;

4.2. подати до 26 грудня 2016 року на затвердження наказом Міністерства освіти i науки України склад конкурсних комісій відповідно до освітніх галузей («Мови і літератури» (з іноземних мов; мов національних меншин та інтегрованого курсу «Література» створюються окремі комісії), «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Математика», «Природознавство», «Технології», «Здоров’я і фізична культура») та апеляційної комісії Конкурсу;

4.3. забезпечити до 10 березня 2017 року розроблення інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору загальноосвітніми навчальними закладами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви підручників, що відповідає кількості учнів 8 класу цього загальноосвітнього навчального закладу у поточному навчальному році, та оформлення результатів вибору.

5. Інституту модернізації змісту освіти (Ткаченко B. B.) разом з Національною академією педагогічних наук України (Кремень B. Г., за згодою) забезпечити до 23 грудня 2016 року проведення інструктажу експертів з кожної назви підручника.

6. Інституту модернізації змісту освіти (Ткаченко B. B.) забезпечити:

6.1. з 19 грудня до 17.00 26 грудня 2016 року приймання, реєстрацію комплектів конкурсних матеріалів.

Комплекти конкурсних матеріалів учасники Конкурсу надсилають до Інституту модернізації змісту освіти за адресою: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 36, загальний відділ, тел./факс (044) 248-21-61, електронна адреса: vidbir.2016@gmail.com;

6.2. до 20 грудня 2016 року:

 • формування за пропозиціями Міністерства освіти і науки, Інституту модернізації змісту освіти, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, відповідних структурних підрозділів освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, громадських організацій загальних списків експертів (за їхньою згодою) з кожної назви підручника та подання їх для оприлюднення на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, Інституту модернізації змісту освіти та в Репозитарії;
 • формування за пропозиціями наукових установ, вищих навчальних закладів, профільних громадських організацій загальних списків експертів з антидискримінаційних питань;

6.3. до 28 грудня 2016 року:

 • перевірку комплектів конкурсних матеріалів та технічної справності носія з електронною версією проекту підручника;
 • передачу для розміщення в Репозитарії електронних версій проектів підручників, поданих на Конкурс;

6.4. до 29 грудня 2016 року:

 • розміщення на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти та в Репозитарії зразків оформлення експертних висновків;
 • подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти переліку поданих на Конкурс комплектів конкурсних матеріалів;

6.5. до 04 січня 2017 року:

 • подання на затвердження наказом Міністерства освіти і науки складу експертів для кожного проекту підручника, визначених методом жеребкування;
 • подання на затвердження наказом Міністерства освіти і науки складу експертів з антидискримінаційних питань для кожного проекту підручника методом жеребкування;

6.6. з 10 до 30 січня 2017 року організацію експертизи електронних версій проектів підручників експертами;

6.7. з 10 січня до 28 лютого 2017 року організацію експертизи з антидискримінаційних питань електронних версій проектів підручників експертами з антидискримінаційних питань;

6.8. до 03 лютого 2017 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти експертних висновків на електронні версії проектів підручників;

6.9. до 28 лютого 2017 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти довідок про стан доопрацювання проектів підручників;

6.10. передачу головам конкурсних комісій Конкурсу:

 • 28 лютого 2017 року проектів підручників, експертні висновки на них, довідки про стан їх доопрацювання;
 • 18 квітня 2017 року результатів вибору проектів підручників з кожної назви підручника, що оформлені загальноосвітніми навчальними закладами в Репозитарії;

6.1 1. організацію оголошення висновків конкурсних комісій Конкурсу:

 • 01 березня 2017 року щодо пропозиції про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» проектам підручників;
 • 19 квітня 2017 року щодо пропозиції до формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2017 році;

6.12. до 01 березня 2017 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти та в Репозитарії протоколів конкурсних комісій на I етапі Конкурсу;

6.13. прийом та реєстрацію апеляцій учасників Конкурсу:

 • на І етапі з 02 до 09 березня 2017 року;
 • на ІІ етапі з 20 до 26 квітня 2017 року;

Учасники Конкурсу надсилають апеляції до Інституту модернізації змісту освіти за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ;

6.14. до 10 березня 2017 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти експертних висновків з антидискримінаційних питань на електронні версії проектів підручників;

6.15. до 14 березня 2017 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти рішення Апеляційної комісії на І етапі Конкурсу;

6.16. підготовку узагальнених матеріалів для їх розгляду колегією Міністерства освіти і науки України:

 • до 14 березня 2017 року «Про надання підручникам грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» за результатами І етапу конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • до 28 квітня 2017 року «Про затвердження переліку підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, за результатами ІІ етапу конкурсного відбору проектів підручників для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів»;

6.17. до 15 березня 2017 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти та в Репозитарії зразків оформлення результатів вибору електронних версій проектів підручників загальноосвітніми навчальними закладами;

6.18. з 20 березня до 14 квітня 2017 року ознайомлення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 3 електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу;

6.19. до 19 квітня 2017 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти та в Репозитарії:

 • результатів вибору проектів підручників з кожної назви підручника, що оформлені загальноосвітніми навчальними закладами в Репозитарії;
 • протоколів конкурсних комісій на II етапі Конкурсу;

6.20. до 03 травня 2017 року подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти та в Репозитарії рішення Апеляційної комісії на II етапі Конкурсу;

6.21. своєчасне подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти наказів Міністерства освіти і науки України, інструктивно-методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу.

7. Експертам:

7.1. з 10 до 30 січня 2017 року здійснити експертизу електронних версій проектів підручників, поданих на Конкурс;

7.2. до 01 лютого 2017 року передати свої експертні висновки на електронні версії проектів підручників на папері до Інституту модернізації змісту освіти (03035, M. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ), в електронному вигляді (pdf-формат) на електронну адресу vidbir.2016@gmail.com;

7.3. з 21 до 23 лютого 2017 року здійснити перевірку ступеня врахування зауважень і пропозицій щодо поліпшення якості проектів підручників, зазначених в експертних висновках;

7.4. до 27 лютого 2017 року передати свої довідки про стан доопрацювання проектів підручників на папері до Інституту модернізації змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ), в електронному вигляді (pdf-формат) на електронну адресу vidbir.2016@gmail.com.

8. Експертам з антидискримінаційних питань:

8.1. з 10 січня до 28 лютого 2017 року здійснити експертизу з антидискримінаційних питань електронних версій проектів підручників, поданих на Конкурс;

8.2. до 03 березня 2017 року передати свої експертні висновки на електронні версії проектів підручників на папері до Інституту модернізації змісту освіти (03035, M. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ), в електронному вигляді (pdf-формат) на електронну адресу vidbir.2016@gmail.com.

9. Конкурсним комісіям Конкурсу:

9.1. на І етапі Конкурсу 28 лютого 2017 року:

 • перевірити правильність оформлення експертних висновків на проекти
 • підручників;
 • узагальнити результати експертизи з кожної назви підручника;
 • узагальнити результати перевірки ступеня врахування зауважень і пропозицій щодо поліпшення якості підручника, зазначених в експертних висновках;
 • підготувати пропозиції про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» проектам підручників;

9.2. на П етапі Конкурсу 18 квітня 2017 року:

 • проаналізувати результати вибору проектів підручників з кожної назви підручника, що оформлені загальноосвітніми навчальними закладами в Репозитарії;
 • надати пропозиції щодо формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету;

9.3. передати до Інституту модернізації змісту освіти:

 • 28 лютого 2017 року проекти підручників, експертні висновки на них, довідки про стан їх доопрацювання та протоколи засідань конкурсних комісій на І етапі Конкурсу;
 • 18 квітня 2017 року результати вибору проектів підручників з кожної назви підручника, що оформлені загальноосвітніми навчальними закладами в Репозитарії, та протоколи засідань конкурсних комісій на II етапі Конкурсу;

9.4. оголосити висновки конкурсних комісій Конкурсу:

 • 01 березня 2017 року щодо пропозиції про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» проектам підручників;
 • 19 квітня 2017 року щодо пропозиції до формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2017 році.

10. Учасникам Конкурсу, проектам підручників яким пропонується надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:

10.1. до 17 лютого 2017 року подати до Інституту модернізації змісту освіти доопрацьовані відповідно до зауважень і пропозицій щодо поліпшення їх якості проекти підручників разом 3 відповідями авторів на зауваження і пропозиції на паперових носіях та в електронному вигляді (у pdf-форматі);

10.2. до 14 березня 2017 року подати до Інституту модернізації змісту освіти електронні та паперові версії оригінал-макетів підручників, якщо подавалися на Конкурс рукописи підручників.

11. Загальноосвітнім навчальним закладам з 20 березня до 14 квітня 2017 року:

 • ознайомитися з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу;
 • відповідно до інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору загальноосвітніми навчальними закладами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви підручників, що відповідає кількості учнів 8 класу цього загальноосвітнього навчального закладу у поточному навчальному році, та оформлення результатів вибору, заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви підручника в Репозитарії.

12. Органам управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій:

12.1. до 23 грудня 2016 року забезпечити проведення інструктажу експертів щодо здійснення експертизи і оформлення її результатів у регіонах, про що до 26 грудня 2016 року надіслати інформацію до Інституту модернізації змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36) та на електронну адресу vidbir.2016@gmail.com;

12.2. сприяти ознайомленню з 20 березня до 14 квітня 2017 року загальноосвітніх навчальних закладів з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу.

13. Апеляційній комісії Конкурсу:

13.1. розглянути апеляції учасників з приводу дотримання процедури проведення Конкурсу;

 • нa I етапі 10 березня 2017 року;
 • на ІІ етапі 27 квітня 2017 року;

13.2. передати до Інституту модернізації змісту освіти протокол засідання апеляційної комісії:

 • на І етапі до 14 березня 2017 року;
 • на ІІ етапі до 03 травня 2017 року;

13.3. рішення апеляційної комісії довести листами до відома учасників, які подавали апеляції:

 • на І етапі до 14 березня 2017 року;
 • на ІІ етапі до O3 травня 2017 року.

14. Структурному підрозділу Інституту модернізації змісту освіти, відповідальному за роботу Репозитарію:

14.1. до 10 січня 2017 року розмістити в Репозитарії електронні версії проектів підручників, поданих на Конкурс;

14.2. до 20 березня 2017 року;

 • видалити з Репозитарію електронні версії проектів підручників, які не братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу;
 • замінити електронні версії проектів підручників, яким за результатами I етапу Конкурсу надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», на доопрацьовані відповідно до зауважень і пропозицій щодо поліпшення їх якості;
 • замінити електронні версії рукописів підручників, яким за результатами І етапу Конкурсу надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти i науки України», на електронні версії оригінал-макетів цих підручників;

14.3. з 20 березня до 14 квітня 2017 року забезпечити:

 • ознайомлення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу;
 • оформлення загальноосвітніми навчальними закладами результатів вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви підручника в Репозитарії;

14.4. 18 квітня 2017 року передати Інституту модернізації змісту освіти результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви підручника, оформлених загальноосвітніми навчальними закладами в Репозитарії;

14.5. своєчасне оприлюднення в Репозитарії інструктивно-методичних матеріалів, експертних висновків та інших документів щодо проведення Конкурсу.

15. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр        Л. М. Гриневич

Освіта.ua
19.12.2016

Учителя не поддерживают идею дополнительного учебного года Большинство педагогов и родителей не одобряют проведение дополнительного учебного года
Школам предлагают разрабатывать собственные образовательные программы Каждое заведение общего среднего образования может разработать собственную образовательную программу
Стоимость содержания одного ученика отличается в общинах в 19 раз Содержание школ с небольшой наполняемостью обуславливают рост расходов на одного ученика
В школах могут ввести изучение правил дорожного движения В парламенте зарегистрирована инициатива по изучению ПДД в учебных заведениях
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев