Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Факультет социологии и права КПИ им. Игоря Сикорского (066) 807-59-16, (044) 204-90-22
г. Киев, проспект Победы, 37, корпус 7 и 19  (карта)
http://fsp.kpi.ua/

имеет статус «Премиум»информация подтверждена

Факультет социологии и права КПИ им. Игоря Сикорского

ФСП готовит специалистов в сфере публичного управления и администрирования современного уровня, которые умеют анализировать государственную политику и разрабатывать меры по ее реализации, имеют навыки управления проектами, стратегического планирования, разработки управленческих решений и т. п.

Социолог обладает широким спектром технологий сбора и обработки информации, умеет организовывать и проводить социологические, маркетинговые и политологические исследования, владеет программами компьютерной обработки социологической информации (SPSS, ОСА).

ФСП готовит специалистов в области хозяйственного права (бизнес-права) и административного права, права интеллектуальной собственности и информационного права.

Социальные работники обладают всем спектром базовых soft skills, которые легко применяются в различных сферах и не ограничены узкой профессиональной специализацией: эмоциональная и цифровая грамотность, критическое и экологическое мышление - основные инструменты социального работника.

Тип учебного заведения:факультет
Уровень аккредитации:IV
Стоимость обучения в год (грн.):Бакалаврат (д): 29 200 – 39 500. Бакалаврат (з): 17 600 – 26 200. Магистратура (д): 34 000 – 44 100. Магистратура (з): 17 600 – 26 200
Форма обучения:дневная, заочная, второе высшее
Квалификационный уровень:бакалавр, магистр, доктор философии
Количество студентов:650

Бесплатное обучение:
Платное обучение:
Последипломное образование:
Аспирантура, докторантура:
  
Военная кафедра:
Общежитие:
Подготовительное отделение:
Курсы подготовки к ВНО:

►►► Оновлено інформацію відповідно до нового Порядку вступу до закладів вищох освіти у 2022 році! ◄◄◄

 

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

День відкритих дверей ФСП 2022

Переглянути відеозапис «Дня відкритих дверей ФСП 2022»: https://www.youtube.com/watch?v=Ii5B3TBBiyQ

Інформаційні матеріали

Презентацію факультету можна переглянути за цим посиланням: https://bit.ly/fspkpiua-vstup

Важливі посилання

Telegram-чат для вступників: https://t.me/abiturientfspkpi_chat
Telegram-канал для вступників: https://t.me/abiturientfspkpi
Офіційний сайт факультету: http://fsp.kpi.ua/ua/

 

——————————

 

ВСТУП 2022 (БАКАЛАВРАТ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НМТ

НМТ – Національний мультипредметний тест 

Блок 1. Українська мова та література
Блок 2. Математика
Блок 3. Історія України

Натиснувши на назву блоку НМТ Ви можете ознайомитися
з інформацією щодо нього на сайті Українського центра оцінювання якості освіти
Також можна пройти демонстраційний варіант НМТ онлайн

Вступ з тимчасово окупованих територій

Інформація для вступників з особливо небезпечних територій
Освітні центри «Донбас–Україна» та «Крим-Україна»

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

PDF-презентація спеціальності

Підготовка управлінців нового типу, фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, які володіють навичками розробки та впровадження управлінських рішень, вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, а також досліджувати, оцінювати та порівнювати вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічної влади та у сфері електронного урядування тощо.
Ми шукаємо амбіційних, талановитих та цікавих особистостей, які зможуть змінити Україну на краще!

Чому варто вступати саме до нас?
Переглянути відеовідгуки студентів на YouTube

Освітні програми (бакалаврат):
Адміністративний менеджмент
Електронне урядування

Навчальні дисципліни:
Перелік навчальних дисциплін
Силабуси навчальних дисципліни

УМОВИ ВСТУПУ 2022 (бюджет / контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
– блок «Українська мова» – коефіцієнт 0,3;
– блок «Математика» – коефіцієнт 0,4;
– блок «Історія України» – коефіцієнт 0,3.
Замість НМТ можуть бути сертифікати ЗНО 2019–2021 рр. (будь-які комбінації за цими предметами). Також результати ЗНО 2019–2021 рр. можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця становить не більше 15 балів.
2. Мотиваційний лист

Конкурсний бал = результат НМТ, який має бути не менше 140,0 балів.
Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0.
Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, сільський коефіцієнт становить 0.

Максимальний обсяг державного замовлення: денна форма навчання – 14 місць.
Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вартість навчання 2022
Денна форма навчання: 33 900 грн/рік;
Заочна форма навчання: 21 000 грн/рік.
Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Деякі приклади можливих посад:
– державний сектор: народний депутат України / державний службовець / спеціаліст державної служби / працівник апарату Верховної Ради України / консультант Президента України / керівник служби міністра / експерт з ефективного урядування / експерт з дослідження політики / менеджер з розвитку території тощо;
– державно-приватний сектор: менеджер з моніторингу / координатор програми, проєкта / аналітик програми / аналітик проєкта / фахівець відділу публічних закупівель / адміністративно-управлінські посади в неурядових/громадський організаціях тощо;
– приватний сектор: адміністративно-управлінські посади у приватних компаніях (керівник апарату, начальник управління, керівник департамента, керівник/начальник відділу, завідувач сектора / організаційний менеджер / менеджер з адміністративної діяльності / менеджер з оптимізації управління тощо).

Деякі приклади працевлаштування: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, КМДА, Transparency International Ukraine, 1991 Open Data Incubator, SocialBoost, Visotsky Consulting, Ward Howell International тощо.

Сайт кафедри теорії та практики управління
Інформація про спеціальність на сайті факультету

Telegram
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok

 

——————————

 

081 ПРАВО

PDF-презентація спеціальності

Освітньо-професійна програма «081 Право» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним потребам та вимогам ринку праці. Здобувачі вищої юридичної освіти першого (бакалаврського) рівня разом із вивченням фундаментальних дисциплін, мають змогу вільно обирати та розширювати освітню траєкторію в межах сертифікатної програми «Права людини та їх захист», а також у сфері адміністративного, господарського, інформаційного права та права інтелектуальної власності.

Навички практичної діяльності здобувачі отримують в процесі проходження навчальної та виробничої практики на 2 і 3 курсі. З метою поглибленого вивчення окремих освітніх компонентів на факультеті започатковано навчання з елементами дуальності.

Освітня програма (бакалаврат):
081 Право

Навчальні дисципліни:
Перелік навчальних дисциплін (кафедра господарського та адміністративного права)
Перелік навчальних дисциплін (кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності)
Перелік навчальних дисциплін (кафедра публічного права)

УМОВИ ВСТУПУ 2022 (бюджет / контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
– блок «Українська мова» – коефіцієнт 0,3;
– блок «Математика» – коефіцієнт 0,4;
– блок «Історія України» – коефіцієнт 0,3.
Замість НМТ можуть бути сертифікати ЗНО 2019–2021 рр. (будь-які комбінації за цими предметами). Також результати ЗНО 2019–2021 рр. можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця становить не більше 15 балів.
2. Мотиваційний лист

Конкурсний бал = результат НМТ, який має бути не менше 140,0 балів.
Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0.
Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, сільський коефіцієнт становить 0.

Максимальний обсяг державного замовлення: денна форма навчання – 28 місць.
Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вартість навчання 2022
Денна форма навчання: 39 500 грн/рік;
Заочна форма навчання: 26 200 грн/рік.
Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Деякі приклади можливих посад: органи державної влади; приватна юридична практика; юридична практика у громадських організаціях, спілках із захисту прав людини.

Деякі приклади працевлаштування: Міністерство юстиції України, провідні юридичні, фінансові та аудиторські компанії, адвокатські об’єднання, юридичні департаменти ІТ-компаній, страхові компанії тощо.

Cторінка спеціальності на сайті факультету
Сайт кафедри господарського та адміністративного права
Facebook (кафедра господарського та адміністративного права)
Сайт кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності
Facebook (кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності)
Сайт кафедри публічного права
Facebook (кафедра публічного права)

 

——————————

 

054 СОЦІОЛОГІЯ

PDF-презентація спеціальності

Соціолог володіє широким спектром технологій збору та обробки інформації, вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації.

Освітня програма (бакалаврат):
Врегулювання конфліктів та медіація

Навчальні дисципліни:
Cилабуси навчальних дисципліни

УМОВИ ВСТУПУ 2022 (бюджет / контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
– блок «Українська мова» – коефіцієнт 0,3;
– блок «Математика» – коефіцієнт 0,4;
– блок «Історія України» – коефіцієнт 0,3.
Замість НМТ можуть бути сертифікати ЗНО 2019–2021 рр. (будь-які комбінації за цими предметами). Також результати ЗНО 2019–2021 рр. можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця становить не більше 15 балів.
2. Мотиваційний лист

Конкурсний бал = результат НМТ, який має бути не менше 125,0 балів.
Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0.
Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, сільський коефіцієнт становить 0.

Максимальний обсяг державного замовлення: денна форма навчання – 21 місце.
Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вартість навчання 2022
Денна форма навчання: 33 900 грн/рік;
Заочна форма навчання: 17 900 грн/рік.
Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Деякі приклади можливих посад: соціолог-аналітик, провідний соціолог, керівник соціальних проєктів, менеджер відділу польових досліджень, фахівець з врегулювання конфліктів і медіації у соціально-політичній сфері, експерт з організації та проведення соціологічних досліджень тощо.

Деякі приклади працевлаштування: GfK Ukraine, соціологічна група «Рейтинг», Київський міжнародний інститут соціології, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Фонд Олени Пінчук, Texty.org.ua тощо.

Сайт кафедри соціології
Cторінка спеціальності на сайті факультету

Telegram
Instagram
Facebook

 

——————————

 

053 ПСИХОЛОГІЯ

Gідготовка висококваліфікованих фахівців з психології, здатних вирішувати нестандартні завдання і проблеми в галузі прикладної психології, забезпечувати психодіагностику, консультування та профілактику, корекцію індивідуальних рис, поведінки людини, здійснювати психологічні дослідження. Формування у здобувачів здатності впроваджувати у психологічну практику цілісних технологій і методів практичної роботи здійснюється шляхом формування наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ.

Освітня програма (бакалаврат):
Прикладна психологія

Навчальні дисципліни:
Перелік можна переглянути у освітній програмі (див. попередній пункт)

УМОВИ ВСТУПУ 2022 (контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
– блок «Українська мова» – коефіцієнт 0,3;
– блок «Математика» – коефіцієнт 0,4;
– блок «Історія України» – коефіцієнт 0,3.
Замість НМТ можуть бути сертифікати ЗНО 2019–2021 рр. (будь-які комбінації за цими предметами). Також результати ЗНО 2019–2021 рр. можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця становить не більше 15 балів.
2. Мотиваційний лист

Конкурсний бал = результат НМТ, який має бути не менше 125,0 балів.
Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0.
Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, сільський коефіцієнт становить 0.

Максимальний обсяг державного замовлення: у2022 році набір здійснюється лише на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вартість навчання 2022
Денна форма навчання: 29 200 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Деякі приклади можливих посад: психолог, психолог-консультант з особистих проблем, психолог у соціальних службах, психолог-консультант із соціально-психологічних проблем тощо тощо.

Деякі приклади працевлаштування: державні, регіональні, міські і місцеві громадські, благодійні, приватні центри психологічної допомоги; школи емоційного та психологічного розвитку, експертної фасилітації, центри психологічної реабілітації; Національна психологічна асоціація, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціація політичних психологів України, Лабораторія екологічної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Український Центр Медіації; тренінгові центри, центри науково-прикладних і навчальних технологій тощо.

Сайт кафедри психології та педагогіки

Telegram
Facebook

 

——————————

 

231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

PDF-презентація спеціальності

Соціальні працівники – це фахівці з надання допомоги різним категоріям населення, які володіють усім спектром базових soft skills, що легко застосовуються у різних сферах і не обмежені вузькою професійною спеціалізацією, адже людині завжди необхідна підтримка на робочому місці, а консультація face-to-face стає невід’ємної частиною світу швидких технологій. Соціальний працівник володіє необхідними навичками для захисту людини у кризових ситуаціях і виходу з конфліктних ситуацій, знає механізми надання соціальних послуг тощо.

Освітня програма (бакалаврат):
Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність

Навчальні дисципліни:
Перелік навчальних дисциплін

УМОВИ ВСТУПУ 2022 (бюджет)

1. Національний мультипредметний тест:
– блок «Українська мова» – коефіцієнт 0,3;
– блок «Математика» – коефіцієнт 0,4;
– блок «Історія України» – коефіцієнт 0,3.
Замість НМТ можуть бути сертифікати ЗНО 2019–2021 рр. (будь-які комбінації за цими предметами). Також результати ЗНО 2019–2021 рр. можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця становить не більше 15 балів.
2. Мотиваційний лист

Конкурсний бал = результат НМТ, який має бути не менше 125,0 балів.
Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0.
Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, сільський коефіцієнт становить 0.

УМОВИ ВСТУПУ 2022 (контракт)

1. Мотиваційний лист
Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0.
Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, сільський коефіцієнт становить 0.

Максимальний обсяг державного замовлення: денна форма навчання – 14 місць, заочна форма навчання – 7 місць.
Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вартість навчання 2022
Денна форма навчання: 29 200 грн/рік;
Заочна форма навчання: 17 600 грн/рік.
Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Деякі приклади можливих посад: начальник центру з надання соціальних послуг, державний соціальний інспектор, керівник установи соціального захисту населення, завідувач молодіжного центру, начальник центру соціально-трудової реабілітації дорослих, інспектор із соціальної допомоги, соціальний працівник тощо.

Деякі приклади працевлаштування: Міністерство соціальної політики України, GEN Ukraine, AHF Ukraine, Альянс громадського здоров’я тощо.

Сайт кафедри філософії
Cторінка спеціальності на сайті факультету

Facebook

 

——————————

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ (ВСТУП НА БАКАЛАВРАТ ЗА СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО)

 • Основна сесія НМТ (Національний мультипредметний тест): друга половина липня – серпень 2022
 • Реєстрація електронних кабінетів: інформація уточнюється
 • Прийом заяв та документів за результатами НМТ: 29.07–23.08.2022 (до 18:00)
 • Рекомендація на бюджет: 29.08.2022
 • Подання оригіналів документів на бюджет: 29.08–02.09.2022 (до 18:00)
 • Подання оригіналів документів на контракт: 30.08–16.09.2022 (до 18:00)
 • Зарахування (бюджет): 05.09.2022
 • Зарахування (контракт): 17.09.2022

 

 

ВСТУП 2022 (БАКАЛАВРАТ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ

Прийом заяв та документів для вступників, які складають індивідуальні усні співбесіди: 23.07–08.08.2022 (включно).

Більш детальну інформацію про категорії вступників, які мають право на вступ за результатами вступних іспитів можна знайти в «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» (Наказ МОН від 27.04.2022 р. №392).

 

 

ВСТУП 2022 (БАКАЛАВРАТ) ЗА ДИПЛОМОМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Набір на наш факультет за дипломом молодшого спеціаліста не здійснюється.

 

 

ВСТУП 2022 (МАГІСТРАТУРА)

Спеціальності та освітні програми

 • 281 Публічне управління та адміністрування (освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування»);
 • 081 Право (освітня-професійна програма «Господарське та адміністративне право і процес»);
 • 081 Право (освітньо-професійна програма «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»);
 • 054 Соціологія (освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація»);
 • 231 Соціальна робота (освітньо-професійна програма «Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність»).

Умови вступу залежать від обраної спеціальності. Детальну інформацію щодо вступних випробувань, термінів вступної кампанії до магістратури, кількості місць державного замовлення, вартості навчання можна переглянути на відповідній сторінці на сайті факультету.

Переглянути інформацію на сайті факультета

 

 

ВСТУП 2022 (АСПІРАНТУРА)

Спеціальності та освітні програми

 • 032 Історія та археологія (освітньо-наукова програма «Історія»);
 • 033 Філософія (освітньо-наукова програма «Філософія»);
 • 281 Публічне управління та адміністрування (освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування»);
 • 081 Право (освітня-професійна програма «Право»);
 • 054 Соціологія (освітньо-професійна програма «Соціологія»);
 • 053 Психологія (освітньо-наукова програма «Психологія»).

Умови вступу залежать від обраної спеціальності. Детальну інформацію щодо вступних випробувань, термінів вступної кампанії до магістратури, кількості місць державного замовлення, вартості навчання можна переглянути на відповідній сторінці на сайті факультету.

Переглянути інформацію на сайті факультета

 

 

УМОВИ НАВЧАННЯ ТА ДОЗВІЛЛЯ

Гуртожиток
Матеріально-технічне забезпечення
Спорт і оздоровлення
Військова підготовка

 

 

TELEGRAM ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ФСП

Шановні наші вступники!
Ми створили спеціальний канал у Telegram для того, щоб більш оперативно та якісно інформувати вас про новини вступної кампанії та нашого факультету.

Підписуйтеся та будьте у курсі всіх новин:

Канал «Абітурієнт ФСП»: t.me/abiturientfspkpi
Чат для абітурієнтів ФСП: t.me/abiturientfspkpi_chat

 

ВІДБІРКОВА КОМІСІЯ ФСП

Телефон:
(066) 807-59-16
(044) 204 98 22 – не завжди активний під час загальнонаціонального каратина, краще писати у соціальних мережах або на електронну пошту.

E-mail: fsp.kpi.ua@gmail.com

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №7, каб. 0-15 (перший поверх).

 

 

САЙТ ФАКУЛЬТЕТУ ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

fsp.kpi.ua

Facebook
Telegram-канал для вступників
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал (деканат)
Telegram-бот (деканат)
YouTube

Факультет социологии и права КПИ им. Игоря Сикорского проводит подготовку по следующим направлениям:

 • Управление и администрирование

  • Публичное управление и администрирование
 • Право

  • Право
 • Социальная работа

  • Социальная работа
 • Социальные и поведенческие науки

  • Социология
  • Психология

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 19.07.2022

Рейтинг
15
Рейтинг: 5 з 5 на основі 3 оцінок.

Отзывы про Факультет социологии и права КПИ им. Игоря Сикорского

Аватар
Поставьте свою оценку:   
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Алиса Капиш
Здравствуйте, хочу перевестись к вам на 2 курс на факультет право. Сейчас учусь на 2 курсе на факультете истории 2 курс, перехожу на 3. Что нужно для того чтоб перевестись?
ФСП КПІ
Для Алиса Капиш: Добрий день! Для того, щоб дізнатися актуальну інформацію щодо переведення Вам краще за все звернутися до нашого деканату: (044) 204 90 20 або написати на електронну пошту dekanat513@gmail.com. Також у нашого деканата є Telegram-бот: https://t.me/fsp_kpibot
Комментировать
Марина
Добрий день! Чи може дитина загиблого учасника АТО отримати у Вашому ВНЗ вищу освіту безкоштовно? Дякую!
ФСП КПІ
Для Марина: Добрий день! У разі, якщо дитина загиблого учасника АТО не вступила на місце державного замовлення, здійснюється переведення на місце державного замовлення (зарахування на контракт і після цього одразу переведення на бюджет). Таке переведення здійснює Міністерство освіти і науки України згідно з поданням Приймальної комісії університету. За останні декілька років дітей загиблих учасників АТО за допомогою цього механізму переводили на місця державного замовлення і в нашому університеті та на нашому факультетів ніяких негативних нюансів та прецедентів з цього приводу не було. Але наголошуємо ще раз, що цю процедуру регламентує Міністерство освіти і науки України.
Комментировать