Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Національний університет "Львівська політехніка" 258-22-05
258-24-06
м. Львів, вул. Карпінського, 2/4, І навч. корп., кім. 302, 316
http://lp.edu.ua/

Національний університет "Львівська політехніка"

Підготовчі курси з вечірньою і очно-заочною формами навчання для випускників середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних навчальних закладів та студентів останніх курсів вищих закладів освіти І і ІІ рівнів акредитації.

Випускники, що пройшли повний курс навчання, за результатами випускного підсумкового тестування отримують додаткові бали та користуються пільгами, передбаченими Умовами прийому до вищих навчальних закладів, що затверджуються наказом Міністерства освіти і науки.

Підготовка слухачів здійснюється за такими дисциплінами:

 • українська мова та література;
 • математика;
 • фізика;
 • хімія;
 • іноземна мова;
 • історія;
 • біологія;
 • географія;
 • креслення;
 • рисунок;
 • живопис;
 • композиція.

Для зарахування на курси та укладання угоди необхідно подати:

 1. заяву (заповнюється бланк);
 2. довідку з місця навчання;
 3. копію свідоцтва про народження;
 4. дві кольорові фотокартки (3×4 см);
 5. два конверти з маркою;
 6. копію ідентифікаційного номера;
 7. паспорт одного з батьків.

Направления подготовки

 • УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
 • МАТЕМАТИКА
 • ИСТОРИЯ УКРАИНЫ
 • ГЕОГРАФИЯ
 • БИОЛОГИЯ
 • ФИЗИКА
 • ХИМИЯ
 • АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
 • НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
 • ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Карта


По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 17.07.2017