Музыкальное искусство. 5-6 классы. (Эржебет Фринг, Юлиана Киш и др.)

Действующая модельная учебная программа по музыкальному искусству для 5-6 классов авторов Эржебет Фринг, Юлиана Киш и др.

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Музичне мистецтво. 5–6 класи», метою вивчення предмету є формування в учнів комплексу ключових естетичних і предметних мистецьких компетентностей, який забезпечить здатність до творчої самореалізації особистості.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
14.07.2021