Искусство (интегрированный курс). 5-6 классы. (Ивасюк О. М., Комаровская О. А. и др.)

Действующая модельная учебная программа интегрированного курса «Искусство» для 5-6 классов авторов Ивасюк О. М., Комаровская О. А. и др.

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Мистецтво. 5–6 класи», метою вивчення інтегрованого курсу є цілісний (особистісний, духовний, національний, творчий тощо) розвиток і формування компетентностей для художньо-творчого самовираження учня в процесі освоєння мистецьких надбань людства.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
14.07.2021