Математика. 5-6 классы. (Беденко М. В., Клочко И. Я. и др.)

Действующая модельная учебная программа по математике для 5-6 классов авторов Беденко М. В., Клочко И. Я. и др.

Математика. 5-6 классы. (Беденко М. В., Клочко И. Я. и др.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Математика. 5–6 класи», метою вивчення предмету є всебічний розвиток школярів засобами предмету: здібностей, нахилів та ключових компетентностей відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей; розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в сучасному інформаційному суспільстві та продовження навчання у предметному циклі середньої школи. Тому, зокрема, навчання математики має бути спрямоване на виховання засобами предмета культури особистості, усвідомлення учнями значення математики для суспільного й культурного прогресу, ставлення до математики як до частини загальнолюдської культури, у тому числі через ознайомлення з історією розвитку математики та еволюцією математичних понять, ідей і методів.

Крім цього, підбір і структурування навчального матеріалу в підручнику та організаційні форми його подачі на уроках і в домашніх завданнях передбачають активні індивідуальні, групові та ігрові форми участі школярів, а також розгалужені завдання (особливо для уроків повторення) на пошук оптимальних та інноваційних стратегій у педагогічно змодельованих навчальних завданнях на основі економічних, екологічних, фінансових та інших реальних ситуацій, що потребують оцінювання, прогнозування й оптимізації.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
14.07.2021