Интегрированный курс румынской и зарубежной литературы. 5-9 классы (Говорнян Л. С., Колесникова Д. А. и др.)

Действующая модельная учебная программа интегрированного курса румынской и зарубежной литературы для 5-9 классов авторов Говорнян Л. С., Колесникова Д. А. и др.

Интегрированный курс румынской и зарубежной литературы. 5-9 классы (Говорнян Л. С., Колесникова Д. А. и др.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Інтегрований курс румунської та зарубіжної літератури. 5–9 класи», основним завданням вивчення літератури є розвиток загальної культури та творчих здібностей учнів, виховання в них світоглядних орієнтацій, вироблення вміння самостійно знайомитися з творами мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні, духовні цінності; формування комунікативної літературної компетенції, яка базується на знаннях і вміннях пізнавального і творчого характеру.

Перелік художніх творів для вивчення в 5-9 класах укладений відповідно до вікових особливостей дітей і підлітків на підставі рекомендацій науковців, учителів, психологів, бібліотекарів, а також результатів досліджень кола дитячого й підліткового читання школярів різних вікових категорій. Модельна навчальна програма сприяє формуванню системи цінностей, розвитку толерантності, співчуття, справедливості, чесності тощо.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
13.07.2021