Интегрированный курс молдавской и зарубежной литературы. 5-6 классы (Карайван Н. И., Галупа Н. И., Лунгу Н. Ф.)

Действующая модельная учебная программа интегрированного курса молдавской и зарубежной литературы для 5-6 классов авторов Карайван Н. И., Галупа Н. И., Лунгу Н. Ф.

Интегрированный курс молдавской и зарубежной литературы. 5-6 классы (Карайван Н. И., Галупа Н. И., Лунгу Н. Ф.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Інтегрований курс молдовської та зарубіжної літератури. 5–6 класи», основною метою курсу є розвиток читацької компетентності учнів, гуманістичного світогляду; збагачення емоційно-ціннісного, естетичного, соціального та пізнавального досвіду; розвиток логічного, критичного та образного мислення, літературно-творчих здібностей.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021