Словацкий язык. 5-6 классы (Герзанич М. М., Шабаш Н. Н.)

Действующая модельная учебная программа по словацкому языку для 5-6 классов авторов Герзанич М. М., Шабаш Н. Н.

Словацкий язык. 5-6 классы (Герзанич М. М., Шабаш Н. Н.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Словацька мова. 5–6 класи», основною метою вивчення курсу в закладах загальної середньої освіти є формування спеціальних (предметних) компетентностей, досягнення вільного рівня володіння словацькою мовою в усіх видах мовлення (аудіювання, читання, говоріння, письмо), формування й розвиток здатності застосувати знання, навички та уміння у практичній діяльності та розкриття за допомогою словацького мовлення загальнолюдських цінностей, сприяння становленню гуманістичного світогляду учнів, розширенню їх культурно-пізнавального потенціалу, вихованню потреби в удосконаленні власної мовленнєвої культури протягом усього життя.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021